Dodávateľ

PESMENPOL, spol. s r.o.

Prešov
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
2.5

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: PESMENPOL, spol. s r.o.

IČO: 36507881

Adresa: Železničiarska 16/3815, Prešov

Registračné číslo: 2017/7-PO-E5747

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 14. Júl 2017

Záznam platný do: 14. Júl 2020

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 14 789,00 EUR 1 1
2016 337 298,80 EUR 19 19
2017 50 832,52 EUR 3 3
2018 2 341,65 EUR 2 2
2019 621,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 14 789,00 EUR 1 1
2016 337 298,80 EUR 19 19
2017 50 832,52 EUR 3 3
2018 2 341,65 EUR 2 2
2019 621,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Mesto Trnava 1 2 499,20 EUR
Obec Podhorie 1 48 333,32 EUR
Obec Nižný Slavkov 1 62 151,00 EUR
Mesto Senec 1 3 228,30 EUR
Mesto Trebišov 1 32 283,33 EUR
IUVENTA 1 621,00 EUR
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 1 14 789,00 EUR
Obec Varhaňovce 2 2 341,65 EUR
Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 1 4 130,00 EUR
Obec Chminianske Jakubovany 1 0,00 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 1 3 454,17 EUR
Obchodná akadémia 4 1 360,67 EUR
Základná škola, Bukovecká 17, Košice 1 3 400,00 EUR
Obec Oľka 1 64 916,00 EUR
Obec Oreské 1 0,00 EUR
Obec Zemplínsky Branč 1 64 890,00 EUR
Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice 1 0,00 EUR
Základná škola Abovská 36, Košice 1 0,00 EUR
Spojená škola Juraja Henischa 1 1 608,33 EUR
Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice 1 46 958,33 EUR
ASOS, s. r. o. 1 45 927,00 EUR
Základná škola Košice 1 2 991,67 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Základná škola Nižný Slavkov - Multifunkčné ihrisko. Obec Nižný Slavkov 64 082,00 EUR 2016 Práce Áno 1
Mobilné basketbalové koše - Mestská športová hala v Trnave Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 25 000,00 EUR 2014 Tovary Nie 1
Multifunkčné ihrisko /Z.B. Obec Zemplínsky Branč 88 344,95 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Rekonštrukcia viacúčelových ihrísk voľnočasových zón pri futbalovom ihrisku. Obec Oreské 66 861,93 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Multifunkčné ihrisko alebo ekvivalent Obec Oľka 169 273,82 EUR 2016 Stavebné práce Áno 1
Multifunkčné ihrisko - dodávka a montáž Mesto Trebišov 40 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné ihrisko Základná škola Abovská 36, Košice 70 000,00 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Multifunkčné ihrisko ASOS, s. r. o. 46 000,00 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Prenosné hokejbalové ihrisko Základná škola Nám. L. Novomeského 2, Košice 60 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
športový materiál Spojená škola Juraja Henischa 2 530,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie školskej telocvične Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 4 290,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie školskej telocvične Základná škola Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice 4 340,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Športové vybavenie pre žiakov Základnej školy Mestská čast Bratislava - Podunajské Biskupice 4 997,71 EUR 2016 Tovary Nie 1
Športové vybavenie a telovýchovné náradie pre ZŠ Mesto Senec 4 070,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Gymnastický mostík Obchodná akadémia 260,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Gymnastická žinenka Obchodná akadémia 1 150,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Švédka debna konická Obchodná akadémia 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
medicinbal kožený Obchodná akadémia 100,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie telocvične Základná škola, Bukovecká 17, Košice 4 290,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vybavenie telocvične Základná škola Košice 4 290,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka exteriérového vybavenia projektu Obec Chminianske Jakubovany 8 931,24 EUR 2017 Tovary Áno 1
Dopadové plochy k detskému ihrisku Mesto Trnava 3 000,00 EUR 2017 Stavebné práce Nie 1
Modernizácia športovísk - vybavenie futbalového ihriska Obec Podhorie 85 518,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Posilňovacie stroje do ZŠ Obec Varhaňovce 1 430,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup a osadenie exteriérových prvkov na cvičenie Obec Varhaňovce 1 380,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Medaily a stuhy IUVENTA 750,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
+421903641653


info@pesmenpol.sk
vaculikova@pesmenpol.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 48 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Jozef Višňovský
Adresa:
Pustá dolina 12223 Prešov 08001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
30. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Višňovský
Adresa:
Pustá dolina 12223 Prešov 08001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
18. Máj 2017
Záznam do:
30. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Višňovský
Adresa:
Bendíkova 25 Prešov 08001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária Mgr. Karol Haťapka, s. r. o.
Adresa:
Vretenová 4 Bratislava - mestská časť Karlova Ves 84104
Meno:
Mgr. Karol Haťapka
Adresa:
Drieňová 34 Bratislava - mestská časť Ružinov 82102

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 31.01.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 30.06.2017 do: 31.01.2019

StiahniZáznam platný od: 18.05.2017 do: 30.06.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×