Dodávateľ

PARAPETROL, a.s.

Nitra
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: PARAPETROL a.s.

IČO: 36526606

Adresa: Štefánikova 15, Nitra

Registračné číslo: 2020/3-PO-E4076

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 10. Marec 2020

Záznam platný do: 10. Marec 2023

Posledná zmena: 13. Marec 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 183 265,85 EUR 34 34
2017 66 927,79 EUR 34 34
2018 54 351,64 EUR 27 27
2019 54 588,71 EUR 24 24
2020 110 820,49 EUR 15 15
2021 200 477,34 EUR 13 13
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 183 265,85 EUR 34 34
2017 66 674,79 EUR 33 33
2018 53 895,64 EUR 27 27
2019 55 129,71 EUR 24 24
2020 110 988,49 EUR 16 16
2021 200 477,34 EUR 13 13

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 10 409,16 10409.16 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 1 9 083,33 9083.33 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 5 68 148,99 68148.99 EUR
Mesto Kolárovo 1 2 899,99 2899.99 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 266,40 266.40 EUR
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 1 22 000,00 22000.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 1 2 415,00 2415.00 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 442,00 442.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 12 90 158,00 90158.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 10 600,00 10600.00 EUR
Obec Gbelce 2 364,05 364.05 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 8 385,83 8385.83 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 13 144 770,98 144770.98 EUR
Obec Streda nad Bodrogom 1 370,00 370.00 EUR
Mesto Nové Zámky 6 5 454,50 5454.50 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 6 10 968,00 10968.00 EUR
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 2 710,00 710.00 EUR
Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 1 2 711,67 2711.67 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 1 270,00 1270.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 4 9 597,09 9597.09 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 29 62 448,21 62448.21 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 10 499,17 10499.17 EUR
Zoologická záhrada 1 725,00 725.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 2 3 658,34 3658.34 EUR
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 1 237,42 237.42 EUR
Obec Orechová Potôň 1 425,00 425.00 EUR
Národný onkologický ústav 1 670,00 670.00 EUR
Obec Trnovec nad Váhom 7 1 573,73 1573.73 EUR
Obec Zákamenné 1 241,67 241.67 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 4 083,33 4083.33 EUR
Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 2 110 130,00 110130.00 EUR
Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 1 3 300,00 3300.00 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 6 4 699,92 4699.92 EUR
Technické služby mesta Humenné 1 999,17 999.17 EUR
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 2 3 194,17 3194.17 EUR
ZAHORKA 4 625,87 625.87 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 11 365,83 11365.83 EUR
Technické služby mesta Trebišova 1 45 666,00 45666.00 EUR
Tom-Ers s.r.o. 1 4 864,00 4864.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 305 000,00 305000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 217,00 1217.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 378,00 1378.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 406,00 3406.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 687,00 2687.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 282,00 4282.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 717,00 2717.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Olej hydraulický, motorový, prevodový 90 Obec Zákamenné 369,00 369.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Olej motorový Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Olej motorový Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Studená bitúmenová zmes použiteľná pri daždi a snehu,poľadovici i mraze do -10 stupňov C - CANADER MIX (alebo ekvivalent) Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 285,00 285.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Autobatérie (nové) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 24 800,00 24800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Studená obalená zmes vo vreciach Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 26 400,00 26400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cement a asfaltový penetračný lak Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 716,00 2716.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Akumulátory Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 018,00 3018.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup olovených akumulátorov Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 670,00 670.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorový olej 10W-40 A3/B4 - 60 litrov Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 270,00 270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Akumulátory (2) Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 353,00 1353.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Studená asfaltová zmes alebo ekvivalent Obec Orechová Potôň 900,00 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Obklad Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 680,00 680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cement Obec Gbelce 170,00 170.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cement-multicem, 32,5 R Obec Trnovec nad Váhom 140,00 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cement-multicem, 32,5 R Obec Trnovec nad Váhom 140,00 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Asfaltový penetračný lak Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 080,00 1080.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Motorový olej- Total Rubia Tir 8900 10 W-40 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 208,00 208.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Farby a maliarske potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody Hrnčiarovce nad Parnou 3 800,00 3800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 800,00 8800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cement-multicem, 32,5 R Obec Trnovec nad Váhom 280,00 280.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Oleje a mazivá Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť 27 600,00 27600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebné hmoty Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 319,80 319.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebné rezivo a OSB dosky Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 3 600,00 3600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cement-multicem, 32,5 R Obec Trnovec nad Váhom 560,00 560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebné hmoty Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 925,00 925.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cement Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 303,00 303.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Akumulátory Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 900,00 1900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Oleje, mazacie tuky ( motorové, prevodové, hydraulické ) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 17 700,00 17700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Studená obaľovaná drva Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 650,00 1650.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Asfaltový penetračný lak Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 11 700,00 11700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lepidlo, stavebná chémia, mazivá Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 246,60 4246.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorový olej M6AD Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 250,00 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka motorovej nafty Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 11 660,00 11660.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stavebný materiál na opravu miestnosti pre výcvik Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 726,00 726.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Izolačná fasádová doska-polystyrén, stavebné lepidlo Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 650,00 650.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Studená asfaltová zmes pre okamžité opravy ciest Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 4 550,00 4550.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hydraulický olej OH-HM 46 ZAHORKA 230,00 230.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Olej motorový ZAHORKA 250,00 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Studená obalená drva - SOD Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 12 100,00 12100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Studená obaľovaná drva Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 480,00 1480.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Akumulátory Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 240,00 240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Oleje a mazivá (56_2017/1) Zoologická záhrada 1 220,15 1220.15 EUR 2017 Tovary Nie 1
Cement-multicem, 32,5 R Obec Trnovec nad Váhom 280,00 280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Cement Obec Gbelce 267,00 267.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Akumulátorové batérie Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 2 320,00 2320.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes na výprasky výtlkov a opravu ciest Mesto Kolárovo 8 000,00 8000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorový olej M6AD Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 250,00 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prevodový olej - PP 90 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 240,00 240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Cement Ústav na výkon trestu odňatia slobody 462,00 462.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Cement-multicem, 32,5 R Obec Trnovec nad Váhom 280,00 280.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Autobatéria Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 150,00 150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stavebný materiál pre mestský cintorín Mesto Nové Zámky 1 035,18 1035.18 EUR 2017 Tovary Nie 1
Motorový olej M6AD Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 250,00 250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Cement vrecovaný Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 204,00 204.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 900,00 900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Akumulátorové batérie Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 1 935,72 1935.72 EUR 2017 Tovary Nie 1
Studená obaľovaná drva Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 100,00 2100.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
AdBlue-redukčné činidlo Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 000,00 1000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Keramické dlaždice a obklad Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 4 716,00 4716.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Studená obalená drva Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 11 825,00 11825.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Oleje, mazacie tuky ( motorové, prevodové, hydraulické ) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 16 600,00 16600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Studená asfaltová zmes pre okamžité opravy ciest Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 1 500,00 1500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stavebný materiál pre mestský cintorín Mesto Nové Zámky 350,00 350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Studená obaľovaná asfaltová zmes Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 4 240,00 4240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Studená asfaltová zmes pre okamžité opravy ciest Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 1 500,00 1500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Studená asfaltová zmes pre okamžité opravy ciest Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 825,00 825.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Olej motorový M6AD , olej motorový M6ADS II PLUS, hydraulický olej OH-HM 46, hydraulický olej OH-HM 32 Technické služby mesta Humenné 1 700,00 1700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Cement vrecovaný Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 180,00 180.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka stavebného materiálu Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 11 790,00 11790.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Cement-multicem, 32,5 R Obec Trnovec nad Váhom 280,00 280.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorový olej- Mogul Diesel L-SAPS 10W-40M Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 240,00 240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stavebný materiál pre mestský cintorín Mesto Nové Zámky 250,00 250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Asfaltový penetračný lak Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 700,00 2700.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Studená asfaltová zmes pre okamžité opravy ciest Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 1 800,00 1800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prevodový olej PP 90 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 255,00 255.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hmota zalievacia Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 480,00 1480.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody 265,50 265.5 EUR 2018 Tovary Nie 1
Asfaltová zálievka a adhézna náterová hmota Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 600,00 1600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
stavebné materiály : betón, asfalt Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorový olej M7ADS III Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 500,00 500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 4 248,00 4248.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prevodový olej - PP 80 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 560,00 560.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stavebný materiál III Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 350,00 3350.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stavebný materiál IV Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 640,00 2640.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 356,75 1356.75 EUR 2018 Tovary Nie 1
Oleje, mazacie tuky ( motorové, prevodové, hydraulické ) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 20 000,00 20000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 017,00 3017.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Motorový olej M6AD Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 220,00 220.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stavebný materiál - nivelačný poter Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 255,00 255.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stavebný materiál pre mestský cintorín Mesto Nové Zámky 7 100,00 7100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hydraulický olej OH-HM 46 ZAHORKA 250,00 250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Motorový olej- Mogul Diesel L-SAPS 10W-40M Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 320,00 320.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 347,14 347.14 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 4 639,81 4639.81 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stavebný materiál pre mestský cintorín Mesto Nové Zámky 300,00 300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 472,28 472.28 EUR 2019 Tovary Nie 1
Hydraulický olej OH-HM 46 ZAHORKA 250,00 250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 080,00 1080.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 200,00 2200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Oleje a mazivá Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 2 300,00 2300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup stavebného polystyrénu, penetračného laku a stavebnej lepiacej pásky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 479,79 1479.79 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stavebné hmoty Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 587,00 1587.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice 3 096,52 3096.52 EUR 2019 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes aplikovaná za studena Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 14 343,61 14343.61 EUR 2019 Tovary Nie 1
Studená asfaltová obaľovaná zmes Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 730,00 1730.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup studenej obaľovanej asfaltovej zmesi Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 480,32 4480.32 EUR 2019 Tovary Nie 1
Asfaltový penetračný lak Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 250,00 2250.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Studená obaľovaná zmes Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 4 400,00 4400.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Oleje, mazacie tuky ( motorové, prevodové, hydraulické ) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 27 200,00 27200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Studená obalená drva Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 23 320,00 23320.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Studená obalená zmes vo vreciach Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 16 500,00 16500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stavebný materiál pre mestský cintorín Mesto Nové Zámky 80,00 80.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 580,00 580.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
PVC podlahová krytina, PVC soklová lišta Ústav na výkon trestu odňatia slobody 6 400,00 6400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lepidlo, silikón Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 549,00 549.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stavebný materiál na rekonštrukciu ubytovacej časti mestskej plavárne Technické služby mesta Trebišova 54 807,00 54807.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Plexisklo číre Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 8 760,00 8760.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Autokozmetika Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 320,00 1320.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Studená asfaltová zmes pre okamžité opravy ciest Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 5 400,00 5400.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 874,00 4874.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Asfaltová zmes aplikovaná za studena Obec Streda nad Bodrogom 450,00 450.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stavebné materiály Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 647,00 1647.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Stavebný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 047,00 2047.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Oleje, mazacie tuky ( motorové, prevodové, hydraulické ) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 22 000,00 22000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Olej M7 ADS III Plus Národný onkologický ústav 1 350,00 1350.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Studená obalená drva Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 23 320,00 23320.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 929,00 1929.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Studená asfaltová zmes na údržbu vozoviek diaľnic a rýchlostných ciest Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 792,00 5792.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Olej viskózny a rezná chladiaca kvapalina Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 662,00 662.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Lepidlo, stavebná chémia, mazivá, tmel Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 700,00 5700.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Studená obalená zmes vo vreciach Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 10 649,00 10649.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Oleje, mazivá a tuky Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 19 908,08 19908.08 EUR 2021 Tovary Nie 1
Oleje, mazivá a prevádzkové kvapaliny Odvoz a likvidácia odpadu v skratke: OLO a.s. 115 700,00 115700.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Oleje, mazacie tuky ( motorové, prevodové, hydraulické ) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 33 000,00 33000.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Laminátová podlaha Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 168,00 4168.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Geotextília Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 6 123,00 6123.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Izolácia Tom-Ers s.r.o. 4 865,00 4865.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Spojivá, tesniace tmely Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 450,00 450.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Studená asfaltová zmes letná Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 300,00 1300.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

parapetrol@parapetrol.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 232 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Jozef Kuruc
Adresa:
Veľké Lovce 941 42
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
6. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vladimír Bugár
Adresa:
Kmeťovo 941 62
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
6. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Kuruc
Adresa:
Veľké Lovce 941 42
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
6. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vladimír Bugár
Adresa:
Kmeťovo 941 62
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
6. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária Mihalda, Valach, Kišac, s. r. o.
Adresa:
Gogoľova 18 Bratislava - mestská časť Petržalka 852 02

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 6.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×