Obstarávanie

Dodávka a pokládka PVC krytín - oblasť Stred


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Sociálna poisťovňa, ústredie
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
81 420,00
Konečná suma(Bez DPH):
34 650,00
Zaplatené:
42.55%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
44112200-0
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
cena celkom
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Dodávka a pokládka PVC krytín zahŕňa:, Hodnota / charakteristika: • Dodanie homogénnej syntetickej podlahovej krytiny (ďalej aj "PVC krytina") vrátane vykládky do určených priestorov objednávateľa v mieste plnenia;stratné z rezania PVC krytiny musí byť súčasťou ceny; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: • Dodanie PVC soklových líšt - 50x15 mm (mäkké soklové lišty z pružného plastu) vrátane vykládky do určených priestorov objednávateľa v mieste plnenia; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: • Odstránenie pôvodných podlahových krytín; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: • Dodávku podružného materiálu – penetrácia, lepidlo, nivelizačná hmota, ...; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: • Úpravu, resp. vyrovnanie podkladovej vrstvy, prebrúsenie, vysprávky, penetráciu podkladu, v prípade potreby vyrovnanie nivelizačnou hmotou (do 3 mm); Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: • • Pokládku PVC, vrátane narezania na potrebné rozmery a vyrovnania nerovností pred nalepením; PVC krytinu požadujeme spájať za tepla spojovacou šnúrou (4 cm); Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: • Lepenie soklov; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: • Premiestnenie nábytku z kancelárií a spätné uloženie nábytku do kancelárií bez jeho poškodenia; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: • Upratanie a vyčistenie pracoviska po skončení prác; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: • Odvoz a likvidácia pôvodnej PVC podlahovej krytiny a kobercov a náklady za poplatok za uloženie odpadu; Technické vlastnosti: *, Hodnota / charakteristika: *; Technické vlastnosti: počet miestností na inštaláciu PVC krytiny, Hodnota / charakteristika: 16; Technické vlastnosti: rozmery miestnosti v ktorej bude realizovaná pokládka PVC krytín v metroch: - 4,4x2,75; 4,4x4,1; 6,1x3; 6,1x3,3; 6x2,75; 6,1x3,4; 6,1x3,45; 6,1x2,72; 4,6x3,07; 6x3,35; 4,6x2,8; 4,6x2,77; 6,1x3,3; 4,6x2,77; 4,6x2,72; 4,6x2,72, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: obvodová platová lišta, Hodnota / charakteristika: 50x15 mm; mäkké soklové lišty z pružného plastu; Technické vlastnosti: Homogénna syntetická podlahová krytina - špecifikácia:, Hodnota / charakteristika: bez ftalátov; Technické vlastnosti: farba, Hodnota / charakteristika: objednávateľ vyberie podľa vzorkovníka dodávateľa po uzavretí zmluvy; Technické vlastnosti: hrúbka, Hodnota / charakteristika: minimálne 2 mm; Technické vlastnosti: plošná hmotnosť materiálu, Hodnota / charakteristika: minimálne 3150 g/m2; Technické vlastnosti: trieda záťaže, Hodnota / charakteristika: minimálne 43; Technické vlastnosti: protišmykovosť, Hodnota / charakteristika: minimálne R9; Technické vlastnosti: celkové VOC emisie, Hodnota / charakteristika: maximálne 10 nanogramov/m3; Technické vlastnosti: povrchová úprava, Hodnota / charakteristika: polyuretán PU; Technické vlastnosti: norma, Hodnota / charakteristika: EN 685; Technické vlastnosti: horľavosť, Hodnota / charakteristika: Bfl-sl; Technické vlastnosti: odolnosť pre stoličky na kolieskach, Hodnota / charakteristika: EN 425

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Dodávka a pokládka PVC krytín, Jednotka: m2, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 261

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
JUTEX - Contract, s.r.o. 7 41 580,00 20% EUR 3. Máj 2019 252480

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×