CPV kód

34992200-9

Dopravné značky

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4 996 EUR
Obec Valaliky 2 4 356 EUR
Nitriansky samosprávny kraj 1 429 569 EUR
Mesto Štúrovo 1 5 625 EUR
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 36 1 214 626 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 32 322 EUR
Mesto Žilina 1 100 000 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 5 582 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 3 432 769 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 79 769 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 1 174 900 EUR
Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 12 24 686 EUR
Mesto Medzilaborce 1 367 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 23 19 758 713 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 1 158 500 EUR
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 1 94 537 EUR
Mesto Komárno 1 4 910 EUR
Mestská časť Bratislava - Ružinov 1 42 232 EUR
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 4 28 687 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 1 699 896 EUR
Bratislavský samosprávny kraj 1 64 885 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 1 067 782 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 1 000 000 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 648 EUR
TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 1 9 455 EUR
Mesto Tornaľa 6 95 EUR
Obec Budimír 1 2 665 EUR
Mesto Bánovce nad Bebravou 4 8 364 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 21 3 690 775 EUR
Mesto Trenčín 3 133 744 EUR
Mesto Gbely 1 498 EUR
Mesto Hnúšťa 1 3 750 EUR
Mesto Púchov 1 5 497 EUR
Mesto Turčianske Teplice 1 2 932 EUR
Obec Brusno 1 0 EUR
Správa mestských komunikácií Poprad 1 33 318 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 4 74 401 EUR
Obec Liešťany 1 1 406 EUR
Obec Trnovec nad Váhom 1 5 390 EUR
Technické služby Brezno 1 2 635 EUR
Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 3 54 986 EUR
COMORRA SERVIS 1 2 295 EUR
Obec Hlinné 1 0 EUR
GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 1 575 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
HAKOM, s.r.o. 46 20 817 443 EUR
SATES, a.s. 39 5 673 158 EUR
HELVET, s.r.o. 2 1 064 885 EUR
TRIS, spol. s r.o. 2 7 271 EUR
Grigorij Šamin-BAU-TRADE 1 3 750 EUR
PLUTKO, s.r.o. 40 1 376 224 EUR
ABRADOR, spol. s r.o. 2 70 152 EUR
TICHÝ, s.r.o. 1 100 000 EUR
Štefan Nagy - FAN-AUTO 1 185 EUR
EKOFIN Prešov, s.r.o. 1 66 EUR
AD značenie, s. r. o. 4 17 437 EUR
DOPRAVNÉ ZNAČENIE, s.r.o. 1 7 700 EUR
KOVOZNAK, s.r.o. 1 3 750 EUR
GETOS, s.r.o. 7 165 563 EUR
Dopravné značenie Bratislava, s. r. o. 2 29 816 EUR
značenie.sk, s.r.o. 6 43 843 EUR
Sigrent s.r.o. 1 5 625 EUR
PRO-GRAPHICS, spol. s r.o. 1 72 269 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Označovanie kultúrnych a turistických cieľov Bratislavský samosprávny kraj 115 000 115000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka, montáž, demontáž a oprava dopravného značenia Mestská časť Bratislava - Ružinov 90 000 90000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značenie s príslušenstvom Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 6 674 6674.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Dodávka zvislých dopravných značiek pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 57 963 57963.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značenie s príslušenstvom. Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 354 600 354600.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značenie - II. štvrťrok 2015 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 6 828 6828.0 EUR 2011 Tovary Nie 1
Dodávka zvislých dopravných značiek pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 188 806 188806.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značenie s príslušenstvom Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 248 116 248116.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zvislých dopravných značiek pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 407 180 407180.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Zvislé dopravné značenie s príslušenstvom - I. štvrťrok 2016 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 22 685 22685.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značenie s príslušenstvom Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 7 299 7299.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 4
Zvislé dopravné značenie s príslušenstvom Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 23 379 23379.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zvislých dopravných značiek pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 50 210 50210.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Zvislé dopravné značenie s príslušenstvom Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 42 261 42261.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zvislých dopravných značiek pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 000 000 6000000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka zvislých dopravných značiek pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 22 763 22763.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značenie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 27 424 27424.0 EUR 2015 Tovary Nie 4
Zvislé dopravné značenie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 24 656 24656.0 EUR 2015 Tovary Nie 4
Zvislé dopravné značenie - I. štvrťrok 2015 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 9 512 9512.0 EUR 2011 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značenie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 105 015 105015.0 EUR 2015 Tovary Nie 7
Dodávka zvislých dopravných značiek pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 824 388 824388.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka zvislých dopravných značiek pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 163 767 163767.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Zvislé dopravné značenie s príslušenstvom Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 31 306 31306.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 6
Dodávka, montáž a demontáž zvislého dopravného značenia, dopravných zariadení a príslušenstva dopravných zariadení. Hlavné mesto SR Bratislava 1 000 000 1000000.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značenie s príslušenstvom Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 86 010 86010.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zvislých dopravných značiek pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 677 571 677571.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Zvislé dopravné značenie s príslušenstvom Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 94 843 94843.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka zvislého dopravného značenia, nosičov a spojovacieho materiálu, dopravných zariadení vrátane dopravy do jednotlivých vnútorných organizačných jednotiek verejného obstarávateľa Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 067 217 1067217.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Zvislé dopravné značenie s príslušenstvom Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 7 400 7400.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Zvislé dopravné značenie s príslušenstvom Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 6 067 6067.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Zvislé dopravné značenie s príslušenstvom Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 4 118 4118.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značky a príslušenstvo Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 360 000 360000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značenie s príslušenstvom Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 18 674 18674.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
„Označovanie kultúrnych a turistických cieľov v Nitrianskom samosprávnom kraji“ Nitriansky samosprávny kraj 429 569 429569.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značenie s príslušenstvom Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 88 224 88224.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka materiálov na letnú a zimnú údržbu komunikácií Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 142 010 2142010.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zvislých dopravných značiek pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 619 686 619686.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka materiálov na letnú a zimnú údržbu komunikácií Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 53 231 53231.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka materiálov na letnú a zimnú údržbu komunikácií Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 38 641 38641.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zvislých dopravných značiek pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 794 658 794658.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značenie vrátane príslušenstva Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 447 142 447142.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zvislých dopravných značiek pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 48 252 48252.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka materiálov na letnú a zimnú údržbu komunikácií Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 158 905 158905.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značenie Obec Brusno 2 300 2300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dopravné značky Mesto Gbely 900 900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značky, trieda I Mesto Bánovce nad Bebravou 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značky Mesto Medzilaborce 720 720.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 9 147 9147.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značky a príslušenstvo Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 4 780 4780.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosné zvislé dopravné značky a dopravné zariadenia s príslušentvom Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 67 686 67686.06 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značenie, dopravné zariadenie a príslušenstvo Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 3 500 3500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značky, trieda I. Mesto Tornaľa 1 500 1500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Trvalé dopravné značenie Obec Hlinné 9 206 9206.28 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značky Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 797 797.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dopravná značka Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 531 531.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značky Mesto Komárno 10 000 10000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vodorovné, zvislé dopravné značenie a dopravné zariadenia Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 36 000 36000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
spomaľovacie prahy, zvislé dopravné značenie s príslušenstvom Mesto Hnúšťa 7 765 7765.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značky a príslušenstvo Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 91 664 91663.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značky, trieda I Mesto Púchov 11 695 11695.2 EUR 2016 Tovary Nie 1
DOPRAVNÉ ZNAČKY Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 062 1062.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dopravné značky a príslušenstvo Správa ciest Košického samosprávneho kraja 165 000 165000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značenie, dopravné zariadenie a príslušenstvo Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 1 600 1600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značky, trieda I. Mesto Tornaľa 2 550 2550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Výstražný trojuholník EURO Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 66 66.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 7 775 7775.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 410 410.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značky, trieda I Mesto Bánovce nad Bebravou 4 400 4400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značky, trieda I. Obec Liešťany 3 000 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo Technické služby Brezno 4 259 4258.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 600 600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značenie Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 7 775 7775.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značenie a príslušenstvo Správa mestských komunikácií Poprad 66 000 66000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Trvalé dopravné značenie Obec Valaliky 2 929 2928.91 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značky, trieda I. Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 8 500 8500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značenie a dopravné zariadenia na komunikáciách Mesto Trenčín 39 958 39958.2 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značky, Trieda I. TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 18 000 18000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vodorovné a zvislé dopravné značenie parkovacích zón Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 22 890 22890.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značky, trieda I. Mesto Tornaľa 1 900 1900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značky, trieda I.; dopravné zrkadlo; spomaľovací prah Obec Trnovec nad Váhom 10 000 10000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značky a príslušenstvo Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 176 400 176400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značky, trieda I Mesto Bánovce nad Bebravou 3 500 3500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značky, trieda I Mesto Bánovce nad Bebravou 3 600 3600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značenie, dopravné zariadenie a príslušenstvo Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 2 900 2900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vodorovné, zvislé dopravné značenie a dopravné zariadenia Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 27 701 27700.8 EUR 2017 Tovary Nie 1
spomaľovacie prahy, zvislé dopravné značenie s príslušenstvom Obec Budimír 3 200 3200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značenie a dopravné zariadenia na komunikáciách Mesto Trenčín 79 500 79500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosné dopravné značky pre obchádzkovú trasu Mesto Štúrovo 8 000 8000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dopravné značenie Obec Valaliky 4 359 4358.68 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značky, trieda I. Mesto Tornaľa 1 600 1600.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značenie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 11 750 11750.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značenie a dopravné zariadenia na komunikáciách - 2018 Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 39 996 39996.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dopravné zariadenie a príslušenstvo Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 1 250 1250.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značky, trieda I. Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 16 100 16100.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
spomaľovacie prahy pre rýchlosť do 20km/h GAUDEAMUS - zariadenie komunitnej rehabilitácie 1 572 1572.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značky 2018 COMORRA SERVIS 20 000 20000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značenie, dopravné zariadenie a príslušenstvo Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 7 000 7000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dopravné značky na účelové komunikácie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 155 000 155000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značenie, dopravné zariadenie a príslušenstvo Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 4 400 4400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značenie miestnych komunikácií Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 15 746 15746.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značky, trieda I. Mesto Tornaľa 2 300 2300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značenie, dopravné zariadenie a príslušenstvo Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 4 300 4300.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vodorovné, zvislé dopravné značenie a dopravné zariadenia Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 15 000 15000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značenie a dopravné zariadenia na miestnych komunikáciách Mesto Trenčín 100 000 99999.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zvislých dopravných značiek pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 744 293 744293.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka materiálov na letnú a zimnú údržbu komunikácií Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 189 812 189812.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značenie vrátane príslušenstva Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 56 758 56758.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značenie vrátane príslušenstva Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 32 466 32466.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka materiálov na letnú a zimnú údržbu komunikácií Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 222 569 222569.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zvislých dopravných značiek pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 659 635 659635.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značenie miestnych komunikácií Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o. 34 000 33999.96 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značky, trieda I. Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 9 800 9800.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značenie, dopravné zariadenie a príslušenstvo Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 3 500 3500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vodiaca doska Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 440 8440.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dopravné značky s príslušenstvom Mesto Turčianske Teplice 8 100 8100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zvislých dopravných značiek pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 14 272 14272.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značenie vrátane príslušenstva Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 16 207 16207.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Mimoriadna situácia: "Požiar v objekte kultúrneho centra stanice Záriečie pod rOndlom v Žiline s následkom narušenia statiky mostného objektu Rondel v Žiline Mesto Žilina 100 000 100000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Dodávka materiálov na letnú a zimnú údržbu komunikácií Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 13 511 13511.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka materiálov na letnú a zimnú údržbu komunikácií Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 105 853 105853.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značenie vrátane príslušenstva Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 59 285 59285.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka zvislých dopravných značiek Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 923 047 6923047.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka materiálov na letnú a zimnú údržbu komunikácií Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 13 058 13058.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značky, dopravné zariadenia a ich príslušenstvo, náhradné diely pre údržbu zvodidiel NH4 Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 699 896 699896.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značenie, dopravné zariadenie a príslušenstvo Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 4 200 4200.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Výstražný trojuholník EURO Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 222 222.46 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značky, trieda I. Mesto Tornaľa 150 150.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dopravné značky a príslušenstvo Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 138 000 138000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zvislých dopravných značiek Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 24 888 24888.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka materiálov na letnú a zimnú údržbu komunikácií Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 23 053 23053.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zvislé dopravné značky, trieda I. Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš 9 800 9800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka zvislých dopravných značiek Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 230 906 230906.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Dodávka materiálov na letnú a zimnú údržbu komunikácií Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 77 255 77255.0 EUR 2017 Tovary Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Realizácia vodorovného a zvislého dopravného značenia v Mestskej čast Bratislava – Nové Mesto Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 108 333 108333.0 EUR 1. Marec 2017 16. Marec 2017 Nie 2017-03-01 00:00:00 UTC 2017-03-16 11:00:00 UTC
Realizácia vodorovného a zvislého dopravného značenia v Mestskej časti Bratislava Nové Mesto Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 16 000 16000.0 EUR 25. November 2014 16. December 2014 Nie 2014-11-25 00:00:00 UTC 2014-12-16 11:00:00 UTC
Zvislé dopravné značky a dopravné zariadenia na cestách I. triedy v správe SSC. Slovenská správa ciest 6 000 027 6000026.5 EUR 20. Február 2020 23. Marec 2020 Nie 2020-02-20 00:00:00 UTC 2020-03-23 10:00:00 UTC
Zvislé dopravné značenie a dopravné zariadenia na cestách I.triedy v správe SSC IVSC Banská Bystrica, Žilina, Bratislava Slovenská správa ciest 5 796 440 5796440.1 EUR 23. December 2015 5. Február 2016 Nie 2015-12-23 00:00:00 UTC 2016-02-05 09:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×