Obstarávanie

Zvislé dopravné značky, trieda I.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Tornaľa
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 300,00
Konečná suma(Bez DPH):
0,00
Zaplatené:
0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34992200-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
ks
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Trvalé dopravné značky trvale zabudované na informáciu, vedenie, upozorňovanie a riadenie vodičov a chodcov.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: typ fólie, Hodnota / charakteristika: retroreflexná fólia, trieda I.; Technické vlastnosti: prederavenie STN EN 12899, Hodnota / charakteristika: P3 - predná strana značky nie je v nijakom prípade prevŕtaná; Technické vlastnosti: okraj podľa STN EN 12899, Hodnota / charakteristika: E2 - s ochranným, zahnutým, lisovaným okrajom; Technické vlastnosti: systém preukazovania zhody, Hodnota / charakteristika: vyhlásenie o parametroch, symbol označenia zhody CE podľa STN EN 12899

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: P 8 - Hlavná cesta, rozmer 500 x 500 mm, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 11; Technické vlastnosti: P 1 - Daj prednosť v jazde, rozmer 700 x 700 mm, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 7; Technické vlastnosti: IP 4 - Slepá cesta 500 x 500 mm, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: B 6 - Zákaz vjazdu nákladných automobilov, rozmer ø 500 mm, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: P 13 - Tvar križovatky 500 x 500 mm (viď foto č. 1), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: P 13 - Tvar križovatky 500 x 500 mm (viď. foto č. 2), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: P 13 - Tvar križovatky 500 x 500 mm (viď. foto č. 3), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: P 13 - Tvar križovatky 500 x 500 mm (viď. foto č. 4), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: P 13 - Tvar križovatky 500 x 500 mm (viď. foto č. 5), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: P 13 - Tvar križovatky 500 x 500 mm (viď. foto č. 6), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: B 18 - Zákaz vjazdu vyznačených vozidiel (nákladné auto, traktor, záprah.), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: IP 16 - Parkovisko - parkovacie miesta s vyhradeným státím 500 x 700 mm, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: Dopravné zrkadlo, zrkadlová plocha z nerozbitného materiálu, súčasťou je univerzálny systém pre pripevnenie na stenu alebo stĺpiky (guľaté aj hranaté), rozmer 600 x 400 mm (viď. foto č. 7), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: FeZn stĺp, ø 60mm, dĺžka 3500 mm, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 33; Technické vlastnosti: Objímka (úchytka, úpinka), ø 60 mm, materiál Al, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 86; Technické vlastnosti: Krytka na stĺp, ø 60 mm, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 33

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
HAKOM, s.r.o. 5 0,00 0% EUR 4. Máj 2018 159934

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×