Obstarávanie

Dodávka zvislého dopravného značenia, nosičov a spojovacieho materiálu, dopravných zariadení vrátane dopravy do jednotlivých vnútorných organizačných jednotiek verejného obstarávateľa


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 067 217,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 067 217,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34992200-9
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Dodávka zvislé dopravné značky s podkladom z pozinkovaného plechu v základnom a zväčšenom rozmere,nosiče a spojovací materiál, dopravné zariadenia pre potreby obnovy ZD po poškodení a odcudzení alebozmene ZDZ vrátane dopravy (v prípade potreby aj 1 ks) do jednotlivých vnútorných organizačných jednotiekverejného obstarávateľa.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
HAKOM, s.r.o. 3 1 067 217,00 Neuvedené EUR 13. Marec 2017 81826

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Ponuka č.1 21. Marec 2017 21. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/791943/content/650577/download","filename":"ostatne1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/791943/content/650578/download","filename":"Doplnenie-ostatné.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 21. Marec 2017 21. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/792245/content/652166/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 21. Marec 2017 21. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/792248/content/652195/download","filename":"ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA PONÚK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/792248/content/652196/download","filename":"Príloha č.1 z vyhodnotenia ponúk kritériá.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/792248/content/652197/download","filename":"zapisnica_z_otvarania_ponuk_kriteria_7953417357.pdf"}]
Zmluva Kúpna zmluva 21. Marec 2017 21. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/791938/content/650555/download","filename":"036-ZDZ-HAKOM.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 10. Február 2017 10. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/778234/content/576614/download","filename":"formular § 55ods.2.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 7. Február 2018 7. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/941779/content/756111/download","filename":"Správa do 31.1.17-31.12.17.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 19. Január 2017 19. Január 2017 []
Zápisnica o zasadnutí poroty Zápisnica o zasadnutí poroty 21. Marec 2017 21. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/792252/content/652280/download","filename":"protokol_z_rokovania_komisie_7953417357.pdf"}]
Súťažné podklady Príloha č.1 k SP 28. Október 2016 28. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/732643/content/454994/download","filename":"Príloha č.1 k SP.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 27. Október 2016 27. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/732165/content/453661/download","filename":"SP-ZDZ (1).pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č.3 21. Marec 2017 21. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/792014/content/650913/download","filename":"hakom_ostatne_castA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/792014/content/650914/download","filename":"hakom_ostatne_castB.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/792014/content/650915/download","filename":"hakom_ostatne_castC.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/792014/content/650916/download","filename":"hakom_ostatne_castD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/792014/content/650917/download","filename":"hakom_ostatne_castE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/792014/content/650918/download","filename":"hakom_kriteria.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č.2 - kritériá 21. Marec 2017 21. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/792033/content/650982/download","filename":"SC ŽSK - Kritériá.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk časť "ostatné" a časť "kritériá" 21. Marec 2017 21. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/792197/content/651648/download","filename":"Zápisnica-ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/792197/content/651649/download","filename":"Zápisnica-kritériá.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva 21. Marec 2017 21. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/792191/content/651640/download","filename":"036-ZDZ-HAKOM.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č.1 - kritériá 21. Marec 2017 21. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/792027/content/650974/download","filename":"kriteria.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 19. Január 2017 19. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/766041/content/507810/download","filename":"Oznámenie-Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č.2 21. Marec 2017 21. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/792003/content/650807/download","filename":"SC ŽSK - Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/792003/content/650808/download","filename":"Doplnenie predložených dokladov.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×