Obstarávanie

Zvislé dopravné značenie s príslušenstvom


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
42 261,00
Konečná suma(Bez DPH):
42 621,00
Zaplatené:
100.85%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34992200-9
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodanie zvislého dopravného značenia, vrátane nosičov, spojovacieho materiálu, dopravných zariadení a príslušenstva podľa určenia a potrieb verejného obstarávateľa vrátane dopravy do sídla jednotlivých oblastí verejného obstarávateľa v rámci Správy a údržby ciest Trnavského samosprávneho kraja.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
SATES, a.s. 3 42 621,00 Neuvedené EUR 27. Júl 2015 61131

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 3. August 2015 3. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/540819/content/193540/download","filename":"SUC_TT_Dopravné značenie_Zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za obdobie platnosti zmluvy 20. December 2017 20. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/914596/content/768093/download","filename":"ZDZ_Sates_za obdobie platnosti zmluvy.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2015 31. Marec 2016 31. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638924/content/660999/download","filename":"Sates_ZDZ_n.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 7. Apríl 2015 7. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/540786/content/193416/download","filename":"SUC_TT_Dopravné značenie_SP_20150402_FINAL.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 1. Február 2016 1. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/540801/content/193427/download","filename":"SATES_ZDZ.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Redakčná oprava 20. Apríl 2015 20. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/540804/content/193448/download","filename":"SUC_TT_Dopravné značenie_redakčná oprava.pdf"}]
Zmluva Zmluva 3. August 2015 3. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/540825/content/193692/download","filename":"SUC_TT_Dopravné značenie_Rámcová dohoda_zverejnená.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 3. August 2015 3. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/540813/content/193445/download","filename":"SUC_TT_Dopravné značenie_Zápisnica z otvárania ponúk_Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/540813/content/193446/download","filename":"SUC_TT_Dopravné značenie_Zápisnica z otvárania ponúk_Kritériá.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 05/2015/Z04 zo dňa 27.7.2015 26. Júl 2017 26. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/855576/content/585168/download","filename":"SATES_dodatok č.1_RD ZDZ.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 3. August 2015 3. August 2015 []
Správa o zákazke Správa o zákazke 3. August 2015 3. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/540822/content/193652/download","filename":"SUC_TT_Dopravné značenie_Správa o zákazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SATES a.s. 3. August 2015 3. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/540792/content/193438/download","filename":"SUC_TT_Dopravné značenie_Návrh na plnenie kritérií_U1.pdf"}]
Ponuky uchádzačov CS, s.r.o. 3. August 2015 3. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/540795/content/193447/download","filename":"SUC_TT_Dopravné značenie_Návrh na plnenie kritérií_U2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Signatech spol. s r.o. 3. August 2015 3. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/540798/content/193410/download","filename":"SUC_TT_Dopravné značenie_Návrh na plnenie kritérií_U3.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 3. August 2015 3. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/540816/content/193479/download","filename":"SUC_TT_Dopravné značenie_Zápisnica z vyhodnotenia ponúk_Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/540816/content/193480/download","filename":"SUC_TT_Dopravné značenie_Zápisnica z vyhodnotenia ponuk Kritériá.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 8. Júl 2015 8. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/540810/content/193486/download","filename":"SUC_TT_Dopravné značenie_Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk_PROFIL.pdf"}]
Iný dokument k zákazke INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 19. Jún 2015 19. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/540807/content/193468/download","filename":"INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2016 9. Marec 2017 9. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/787493/content/632300/download","filename":"ZDZ_SATES.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×