Obstarávanie

Zvislé dopravné značky, trieda I


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Bánovce nad Bebravou
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
3 500,00
Konečná suma(Bez DPH):
2 401,39
Zaplatené:
68.61%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34992200-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
ks
Množstvo:
98.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Trvalé dopravné značky trvale zabudované na informáciu, vedenie, upozorňovanie a riadenie vodičov a chodcov

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: typ fólie, Hodnota / charakteristika: retroreflexná fólia triedy I.; Technické vlastnosti: prederavenie podľa STN EN 12899, Hodnota / charakteristika: predná strana značky nie je v nijakom prípade prevŕtaná; Technické vlastnosti: okraj podľa STN EN 12899, Hodnota / charakteristika: s ochranným, so zahnutým, tvarovaným, lisovaným alebo so založeným okrajovým profilom; Technické vlastnosti: systém preukazovania zhody, Hodnota / charakteristika: vyhlásenie o parametroch, symbol označenia zhody CE podľa STN EN 12899; Technické vlastnosti: príslušenstvo, Hodnota / charakteristika: áno, určené v technickej špecifikácií predmetu zákazky; Technické vlastnosti: text dodatkovej tabule E12, Hodnota / charakteristika: čistá bez textu

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: A15 900, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: A21 900, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: B27b 700, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: B2 700, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: B34 700, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: B37 700, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: B1 700, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: B7 700, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: B31a 700 (40 km/h), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: B6 700, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: C3 700, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: C2 700, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: IP6 500x500, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 7; Technické vlastnosti: IP12 500x700, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: IP13a 500x700, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: IP30 500x700, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: P1 900, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 33; Technické vlastnosti: P8 500x500, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 9; Technické vlastnosti: Zn stĺpik, priemer 60mm, dĺžka 3,5m, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 70; Technické vlastnosti: Plastová krytka na okrúhly stĺpik priemeru 60mm , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 50; Technické vlastnosti: P13 500x500, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Zn stĺpik, priemer 60mm, dĺžka 4,0m, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5; Technické vlastnosti: Band-it spona šírka 12,7 mm (bal. 100ks), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: E8a , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: E8b, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: E8c, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: E12 500x500, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
SATES, a.s. 4 2 881,67 20% EUR 11. Máj 2017 137588

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×