Obstarávanie

Dodávka zvislých dopravných značiek pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
794 658,00
Konečná suma(Bez DPH):
794 658,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34992200-9
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Kúpa Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Predajné stredisko uchádzača.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
HAKOM, s.r.o. 1 794 658,00 Neuvedené EUR 31. Marec 2018 95201

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 3. December 2014 3. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576126/content/209234/download","filename":"Záp z KPU.pdf"}]
Ponuky uchádzačov TRIS, spol. s r.o. - časť Ostatné 8. December 2014 8. December 2014 []
Ponuky uchádzačov HAKOM, s.r.o. - časť Kritériá 8. December 2014 8. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575726/content/211311/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 7. Január 2015 7. Január 2015 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 12. Január 2015 12. Január 2015 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 18. Február 2015 18. Február 2015 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 16. Marec 2015 16. Marec 2015 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 27. Marec 2015 27. Marec 2015 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 27. Marec 2015 27. Marec 2015 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 8. Apríl 2015 8. Apríl 2015 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 16. Apríl 2015 16. Apríl 2015 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 29. Apríl 2015 29. Apríl 2015 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 7. Máj 2015 7. Máj 2015 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 7. Máj 2015 7. Máj 2015 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 15. Máj 2015 15. Máj 2015 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 19. Máj 2015 19. Máj 2015 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 20. Máj 2015 20. Máj 2015 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 28. Máj 2015 28. Máj 2015 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 28. Máj 2015 28. Máj 2015 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 4. Jún 2015 4. Jún 2015 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 11. Jún 2015 11. Jún 2015 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 15. Jún 2015 15. Jún 2015 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 17. Jún 2015 17. Jún 2015 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 17. Jún 2015 17. Jún 2015 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 19. Jún 2015 19. Jún 2015 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 22. Jún 2015 22. Jún 2015 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 22. Jún 2015 22. Jún 2015 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 24. Jún 2015 24. Jún 2015 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 26. Jún 2015 26. Jún 2015 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 30. Júl 2015 30. Júl 2015 []
Súťažné podklady Súťažné podklady 27. August 2014 27. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575657/content/861300/download","filename":"SP_finál.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575657/content/861301/download","filename":"Prílohy č 1.1, 1.2, 2, 3.1, 3. 2, 4 a 5 k SP_finál.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575657/content/861302/download","filename":"Príloha č. 6 k SP - Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575657/content/861303/download","filename":"Príloha č.5 ku zmluve - Zoznam oprávnených osôb.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 6. August 2015 6. August 2015 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 6. August 2015 6. August 2015 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 26. August 2015 26. August 2015 []
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP 16. September 2014 16. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575928/content/208874/download","filename":"Vysvetlenie SP_finál.pdf"}]
Zmluva Zmluva 24. November 2014 24. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576027/content/209032/download","filename":"ZM_2014_0482_podpisana verzia.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o výsleku vybavenia žiadosti o nápravu 17. September 2014 17. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575961/content/208900/download","filename":"Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 4. November 2014 4. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575994/content/208992/download","filename":"Oznámenie o vyhodnotení1_finál.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575994/content/208993/download","filename":"Oznámenie o vyhodnotení 2_finál.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 4. September 2015 4. September 2015 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 8. September 2015 8. September 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 27. November 2014 27. November 2014 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 11. September 2015 11. September 2015 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 22. December 2014 22. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575891/content/208857/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. HA0017.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 1. December 2014 1. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576093/content/209085/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 12. December 2014 12. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575825/content/208755/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. 01907-14.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 3. December 2014 3. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575660/content/211204/download","filename":"Zápisnica z VP.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 23. December 2014 23. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575922/content/208896/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. HA0013.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575922/content/208897/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. 01955-14.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575922/content/208898/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. OB0016.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 22. December 2014 22. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575858/content/208797/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. SA0018.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 3. December 2014 3. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576159/content/209275/download","filename":"Zapisnica z OP-Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576159/content/209276/download","filename":"Zápisnica z OO Kritériá.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 30. September 2015 30. September 2015 []
Ponuky uchádzačov HAKOM, s.r.o. - časť Ostatné 8. December 2014 8. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575693/content/211909/download","filename":"Čestné vyhlásenie k Potvrdeniu o zápise do zoznamu podnikateľov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575693/content/211910/download","filename":"Čestné vyhlásenie o vytvorení skupiny dodávateľov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575693/content/211911/download","filename":"Informácie o kontakt., zodp. osobe.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575693/content/211912/download","filename":"Návrh rámcovej zmluvy s prílohou č.5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575693/content/211913/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575693/content/211914/download","filename":"Plná moc.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575693/content/211915/download","filename":"Potvrdenie o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575693/content/211916/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575693/content/211917/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Ponuky uchádzačov TRIS, spol. s r.o. - časť Kritériá 8. December 2014 8. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575792/content/211595/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 21. Január 2015 21. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575937/content/208907/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 obj. č. 4500064907.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575937/content/208908/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 obj. č. 4500064770.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 5. Január 2016 5. Január 2016 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 10. Február 2015 10. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575934/content/208888/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. 00075-15.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. Február 2015 13. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575940/content/208927/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. 00100-15.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 9. Marec 2015 9. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575952/content/208944/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. 00199-15.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575952/content/208945/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. OB0058.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575952/content/208946/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. 00200-15.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 24. Marec 2015 24. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575958/content/208890/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. 00286-15.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 17. Február 2015 17. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575943/content/208875/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. 00102-15.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 8. December 2015 8. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575834/content/208751/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. 0036.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 6. Marec 2015 6. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575949/content/208894/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. 00209-15.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575949/content/208895/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. OB0056.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0482 č. K20260 1. Marec 2016 1. Marec 2016 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 10. Február 2016 10. Február 2016 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 5. Január 2016 5. Január 2016 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. Január 2016 13. Január 2016 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0482 č. SA0282 26. Február 2016 26. Február 2016 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0482 č. 1/2016 9. Marec 2016 9. Marec 2016 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 25. Marec 2015 25. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575964/content/208922/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. 00304-15.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 31. Marec 2015 31. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575982/content/208955/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. OB0068.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 26. Marec 2015 26. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575967/content/208941/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. 00278-15.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 31. Marec 2015 31. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575979/content/208940/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. OB0078.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 30. Marec 2015 30. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575976/content/208921/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482_ č. 00308_15.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 27. Apríl 2015 27. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575997/content/209026/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 Obj. 4500069112.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0482 č. K20269 15. Marec 2016 15. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/633621/content/544667/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. K20269.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 24. Apríl 2015 24. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575991/content/208947/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. SA0099.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 29. Apríl 2015 29. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576003/content/209065/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. SA0106.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 29. Apríl 2015 29. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576006/content/209080/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. SA0113.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 29. Apríl 2015 29. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576000/content/209039/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. K20106.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 18. Máj 2015 18. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576039/content/209038/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 Obj. 4500069340.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 29. Apríl 2015 29. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576009/content/208950/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. K20107.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 7. Máj 2015 7. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576021/content/208979/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 DL OB0065.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 7. Máj 2015 7. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576018/content/209027/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 DL 00398_15.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. Máj 2015 13. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576030/content/209047/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. K20119.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 15. Máj 2015 15. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576036/content/209033/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. 00517-15.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 28. Máj 2015 28. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576057/content/209066/download","filename":"Preberaci protokol k ZM_2014_0482 OBJ 4500067130.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 18. Máj 2015 18. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576042/content/209064/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 Obj. 4500069343.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 28. Máj 2015 28. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576072/content/209046/download","filename":"Preberaci protokol k ZM_2014_0482 OBJ 4500067100.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 19. Máj 2015 19. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576048/content/209103/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. SA0114.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 20. Máj 2015 20. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576051/content/209115/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. SA0121.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 28. Máj 2015 28. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576066/content/209105/download","filename":"Preberaci protokol k ZM_2014_0482 OBJ 4500067099.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 15. Jún 2015 15. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576090/content/209071/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 OBJ 4500068970_podpisana verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 28. Máj 2015 28. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576075/content/209070/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 c. SA0132.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 15. Jún 2015 15. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576096/content/209109/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 OBJ 4500068972_podpisana verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 5. Jún 2015 5. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576081/content/209108/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. 1_2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 15. Jún 2015 15. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576087/content/209048/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 OBJ 4500066876_podpisana verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 15. Jún 2015 15. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576105/content/209122/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 OBJ 4500069353_podpisana verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 19. Jún 2015 19. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576120/content/209158/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 OBJ 4500067098.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 15. Jún 2015 15. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576102/content/209110/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 OBJ 4500069351_podpisana verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 23. Jún 2015 23. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576138/content/209228/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. K20152.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576138/content/209229/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. K20152.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 16. Jún 2015 16. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576111/content/209199/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. 00312_15.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 16. Jún 2015 16. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576108/content/209175/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. OB0062.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 26. Jún 2015 26. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576153/content/209192/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. SA0159.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 19. Jún 2015 19. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576123/content/209195/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 OBJ 4500070806.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 17. Júl 2015 17. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576168/content/209193/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. K20157.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 24. Jún 2015 24. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576150/content/209160/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. SA0160.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 17. Júl 2015 17. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576171/content/209231/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. SA0157.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 24. Jún 2015 24. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576147/content/209134/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. SA0120.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 23. Júl 2015 23. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576186/content/209200/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. K20120.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 26. Jún 2015 26. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576156/content/209227/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. K20159.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 24. Jún 2015 24. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576141/content/209242/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. SA0143.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 29. Jún 2015 29. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576165/content/209162/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. SA0162.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 26. August 2015 26. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575687/content/211240/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 OBJ 4500071195.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 23. Júl 2015 23. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576177/content/209286/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. 4500068460.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 8. September 2015 8. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575720/content/211725/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. SA0165.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 27. Júl 2015 27. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576183/content/209177/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 OBJ 4500073115.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 23. Júl 2015 23. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576174/content/209239/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. 00932_15.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 23. Júl 2015 23. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/576180/content/209306/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. 4500066879.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 6. August 2015 6. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575672/content/211236/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. HA0133.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 23. September 2015 23. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575771/content/211431/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. SA0204.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 6. August 2015 6. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575678/content/211571/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. SA0108.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 5. August 2015 5. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575666/content/211505/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. SA0170.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 4. August 2015 4. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575663/content/211365/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. SA0172.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 5. August 2015 5. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575669/content/211070/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. 01026_15.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 6. August 2015 6. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575675/content/211429/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. K20136.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 31. August 2015 31. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575696/content/211970/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. K20176.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 4. September 2015 4. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575714/content/211572/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 OBJ 4500071192.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 23. September 2015 23. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575768/content/211332/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. SA0178.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 3. December 2015 3. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575828/content/208757/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. 0151.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 16. September 2015 16. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575744/content/211331/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. SA0187.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 5. Január 2016 5. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575873/content/208796/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. 0148.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 18. December 2015 18. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575852/content/208777/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. SA0247.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 31. August 2015 31. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575699/content/211241/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. SA0177.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0482-skutočne uhradené plnenie za rok 2017 22. Marec 2018 22. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/958012/content/747111/download","filename":"ZM_2014_0482_skutočne uhradené plnenie za rok 2017.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0482 č. 0194 2. Marec 2016 2. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/629253/content/482663/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. 0194.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 31. August 2015 31. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575702/content/211273/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. K20176.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov za rok 2017 k ZM/2014/0482 30. Január 2018 30. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/936798/content/738905/download","filename":"Zoznam subdodávateľov za rok 2017 k ZM_2014_0482.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 4. September 2015 4. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575705/content/211367/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. SA0165.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. Január 2016 13. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575882/content/208799/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. 0195.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 4. September 2015 4. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575708/content/211296/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 OBJ 4500071191.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 4. September 2015 4. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575711/content/211410/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 OBJ 4500070503.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0482 č. 0197 2. Marec 2016 2. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/629257/content/482681/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. 0197.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0482 č. 0198 2. Marec 2016 2. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/629256/content/482679/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. 0198.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 2. Február 2016 2. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575900/content/208869/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. K20257.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0482 č. 00078/16 9. Marec 2016 9. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631742/content/513766/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. 00078_16_pv.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 8. September 2015 8. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575723/content/211805/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. ZAK150716.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0482 č. 0253 10. Marec 2016 10. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/632404/content/530702/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. 0253.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 22. September 2015 22. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575756/content/211437/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. SA0186.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0482 č. SA0278 26. Február 2016 26. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627478/content/461331/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. SA0278.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 2. Február 2016 2. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575903/content/208876/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. SA0254.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0482 č. SA0244 15. Február 2016 15. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622532/content/394313/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. SA0244.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0482 č. SA0281 25. Február 2016 25. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/626905/content/455214/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. SA0281_podpísaná verzia.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 10. Február 2016 10. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575919/content/208877/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. 0229.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov za rok 2016 k ZM/2014/0482 31. Január 2017 31. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/774293/content/560367/download","filename":"ZM_2014_0482_zoznam subdodávateľov za rok 2016.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 14. September 2015 14. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575735/content/211659/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. SA0192.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 18. September 2015 18. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575747/content/211451/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. SA0184.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 21. September 2015 21. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575753/content/211312/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. SA0201.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 14. September 2015 14. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575738/content/211726/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. 0161.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 21. September 2015 21. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575750/content/211591/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. SA0193 zo 14.9. 2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0482 č. K20279 14. Marec 2016 14. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/633124/content/539929/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. K20279.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 10. Február 2016 10. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575916/content/208870/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. 0199.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 10. Február 2016 10. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575909/content/208830/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. HA0265.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 22. September 2015 22. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575762/content/212108/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. SA0202.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0482 - skutočne uhradené plnenie za rok 2016 28. Marec 2017 28. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/795694/content/671586/download","filename":"ZM_2014_0482_skutočne uhradené plnenie za rok 2016.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 23. September 2015 23. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575765/content/212168/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. SA0196.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 24. September 2015 24. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575774/content/211575/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. SA0189.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 21. Október 2015 21. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575789/content/211452/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 OBJ 4500077533.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 30. September 2015 30. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575780/content/211446/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. 0163.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 7. Október 2015 7. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575783/content/211590/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. 0140.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 14. September 2015 14. September 2015 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 7. Október 2015 7. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575786/content/211447/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. 0154.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 26. November 2015 26. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575813/content/208740/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. 0146.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. Január 2016 13. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575879/content/208784/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. 0191.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 19. Január 2016 19. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575894/content/208831/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. SA0262.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 22. Október 2015 22. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575795/content/211675/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. K20214.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 5. November 2015 5. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575801/content/208723/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. SA0226.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 5. November 2015 5. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575804/content/208728/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. SA0218.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 2. Február 2016 2. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575906/content/208883/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. SA0258.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 28. Október 2015 28. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575798/content/211756/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. 1_2015 z 8.9.2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 19. November 2015 19. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575807/content/208730/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č.z. 1_2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 5. November 2015 5. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575810/content/208733/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. SA0217.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 26. November 2015 26. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575816/content/208744/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. 0149.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0482 č. K20244 15. Február 2016 15. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/622538/content/394336/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. K20244.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 3. December 2015 3. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575819/content/208748/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. SA0225.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 3. December 2015 3. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575822/content/208752/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. 0150.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 15. Január 2016 15. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575888/content/208849/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. SA0232.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 15. December 2015 15. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575846/content/208760/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. SA0246.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 14. December 2015 14. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575843/content/208759/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. SA0238.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0482 č. K20268 10. Marec 2016 10. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631953/content/516078/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. K20268.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 11. December 2015 11. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575840/content/208758/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. 02213_15.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 2. Február 2016 2. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575897/content/208853/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. SA0257.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 7. December 2015 7. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575831/content/208747/download","filename":"Preberací protokol k Z_2014_0482 č. SA0231.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 18. December 2015 18. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575861/content/208823/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. SA0185.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 10. December 2015 10. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575837/content/208756/download","filename":"Preberací protokol ZM_2014_0482 č. K20236.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 15. December 2015 15. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575849/content/208762/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. K20246.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 5. Január 2016 5. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575870/content/208780/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. SA0256.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 18. December 2015 18. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575855/content/208781/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. HA0185.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 5. Január 2016 5. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/575867/content/208776/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. 0147.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0482 č. SA0283 15. Marec 2016 15. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/633624/content/544675/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. SA0283.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0482-skutočne uhradené plnenie za rok 2015 30. Marec 2016 30. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638259/content/646719/download","filename":"ZM_2014_0482_skutočne uhradené plnenie za rok 2015.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0482 č. K20296 13. Apríl 2016 13. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644974/content/398890/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. K20296.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0482 č. K20280 13. Apríl 2016 13. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644976/content/398907/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. K20280.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0482 č. SA0270 15. Marec 2016 15. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/633622/content/544670/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. SA0270.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0482 č. 00404/16 1. Apríl 2016 1. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/639671/content/671946/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2015_0144 č. 00386_16.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0482 č. SA0303 1. Apríl 2016 1. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/639666/content/671909/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. SA0303.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol ZM/2014/0482 č. SA0275 18. Marec 2016 18. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/635201/content/566192/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. SA0275.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0482 č. K20289 13. Apríl 2016 13. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644972/content/398879/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. K20289.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0482 č. SA0302 1. Apríl 2016 1. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/639670/content/671927/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. SA0302.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0482 č. SA0296 13. Apríl 2016 13. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644975/content/398899/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. SA0296.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0482 č. SA0279 14. Marec 2016 14. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/633125/content/539945/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. SA0279.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0482 č. K20288 18. Marec 2016 18. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/635169/content/565227/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. K20288.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0482 č. SA0298 5. Apríl 2016 5. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/641143/content/680152/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. SA0298.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0482 č. K20284 13. Apríl 2016 13. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644973/content/398886/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. K20284.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0482 č. SA0289 13. Apríl 2016 13. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644971/content/398876/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. SA0289.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0482 č. K20302 1. Apríl 2016 1. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/639669/content/671923/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0482 č. K20302.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×