Obstarávanie

Dodávka zvislých dopravných značiek pre potreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
744 293,00
Konečná suma(Bez DPH):
744 293,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34992200-9
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Kúpa Hlavné miesto alebo lokalita uskutočňovania prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb: Predajné stredisko uchádzača.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
HAKOM, s.r.o. 1 744 293,00 Neuvedené EUR 30. September 2018 235912

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 3. December 2014 3. December 2014
Ponuky uchádzačov TRIS, spol. s r.o. - časť Ostatné 8. December 2014 8. December 2014
Ponuky uchádzačov HAKOM, s.r.o. - časť Kritériá 8. December 2014 8. December 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 7. Január 2015 7. Január 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 12. Január 2015 12. Január 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 18. Február 2015 18. Február 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 16. Marec 2015 16. Marec 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 27. Marec 2015 27. Marec 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 27. Marec 2015 27. Marec 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 8. Apríl 2015 8. Apríl 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 16. Apríl 2015 16. Apríl 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 29. Apríl 2015 29. Apríl 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 7. Máj 2015 7. Máj 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 7. Máj 2015 7. Máj 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 15. Máj 2015 15. Máj 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 19. Máj 2015 19. Máj 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 20. Máj 2015 20. Máj 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 28. Máj 2015 28. Máj 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 28. Máj 2015 28. Máj 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 4. Jún 2015 4. Jún 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 11. Jún 2015 11. Jún 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 15. Jún 2015 15. Jún 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 17. Jún 2015 17. Jún 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 17. Jún 2015 17. Jún 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 19. Jún 2015 19. Jún 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 22. Jún 2015 22. Jún 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 22. Jún 2015 22. Jún 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 24. Jún 2015 24. Jún 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 26. Jún 2015 26. Jún 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 30. Júl 2015 30. Júl 2015
Súťažné podklady Súťažné podklady 27. August 2014 27. August 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 6. August 2015 6. August 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 6. August 2015 6. August 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 26. August 2015 26. August 2015
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP 16. September 2014 16. September 2014
Zmluva Zmluva 24. November 2014 24. November 2014
Iný dokument k zákazke Oznámenie o výsleku vybavenia žiadosti o nápravu 17. September 2014 17. September 2014
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 4. November 2014 4. November 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 4. September 2015 4. September 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 8. September 2015 8. September 2015
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 27. November 2014 27. November 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 11. September 2015 11. September 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 22. December 2014 22. December 2014
Správa o zákazke Správa o zákazke 1. December 2014 1. December 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 12. December 2014 12. December 2014
Zápisnica Zápisnica 3. December 2014 3. December 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 23. December 2014 23. December 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 22. December 2014 22. December 2014
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 3. December 2014 3. December 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 30. September 2015 30. September 2015
Ponuky uchádzačov HAKOM, s.r.o. - časť Ostatné 8. December 2014 8. December 2014
Ponuky uchádzačov TRIS, spol. s r.o. - časť Kritériá 8. December 2014 8. December 2014
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 21. Január 2015 21. Január 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 5. Január 2016 5. Január 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 10. Február 2015 10. Február 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. Február 2015 13. Február 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 9. Marec 2015 9. Marec 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 24. Marec 2015 24. Marec 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 17. Február 2015 17. Február 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 8. December 2015 8. December 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 6. Marec 2015 6. Marec 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0482 č. K20260 1. Marec 2016 1. Marec 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 10. Február 2016 10. Február 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 5. Január 2016 5. Január 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. Január 2016 13. Január 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0482 č. SA0282 26. Február 2016 26. Február 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0482 č. 1/2016 9. Marec 2016 9. Marec 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 25. Marec 2015 25. Marec 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 31. Marec 2015 31. Marec 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 26. Marec 2015 26. Marec 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 31. Marec 2015 31. Marec 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 30. Marec 2015 30. Marec 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 27. Apríl 2015 27. Apríl 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0482 č. K20269 15. Marec 2016 15. Marec 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 24. Apríl 2015 24. Apríl 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 29. Apríl 2015 29. Apríl 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 29. Apríl 2015 29. Apríl 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 29. Apríl 2015 29. Apríl 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 18. Máj 2015 18. Máj 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 29. Apríl 2015 29. Apríl 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 7. Máj 2015 7. Máj 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 7. Máj 2015 7. Máj 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. Máj 2015 13. Máj 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 15. Máj 2015 15. Máj 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 28. Máj 2015 28. Máj 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 18. Máj 2015 18. Máj 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 28. Máj 2015 28. Máj 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 19. Máj 2015 19. Máj 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 20. Máj 2015 20. Máj 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 28. Máj 2015 28. Máj 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 15. Jún 2015 15. Jún 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 28. Máj 2015 28. Máj 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 15. Jún 2015 15. Jún 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 5. Jún 2015 5. Jún 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 15. Jún 2015 15. Jún 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 15. Jún 2015 15. Jún 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 19. Jún 2015 19. Jún 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 15. Jún 2015 15. Jún 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 23. Jún 2015 23. Jún 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 16. Jún 2015 16. Jún 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 16. Jún 2015 16. Jún 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 26. Jún 2015 26. Jún 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 19. Jún 2015 19. Jún 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 17. Júl 2015 17. Júl 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 24. Jún 2015 24. Jún 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 17. Júl 2015 17. Júl 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 24. Jún 2015 24. Jún 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 23. Júl 2015 23. Júl 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 26. Jún 2015 26. Jún 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 24. Jún 2015 24. Jún 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 29. Jún 2015 29. Jún 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 26. August 2015 26. August 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 23. Júl 2015 23. Júl 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 8. September 2015 8. September 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 27. Júl 2015 27. Júl 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 23. Júl 2015 23. Júl 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 23. Júl 2015 23. Júl 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 6. August 2015 6. August 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 23. September 2015 23. September 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 6. August 2015 6. August 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 5. August 2015 5. August 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 4. August 2015 4. August 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 5. August 2015 5. August 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 6. August 2015 6. August 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 31. August 2015 31. August 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 4. September 2015 4. September 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 23. September 2015 23. September 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 3. December 2015 3. December 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 16. September 2015 16. September 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 5. Január 2016 5. Január 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 18. December 2015 18. December 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 31. August 2015 31. August 2015
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0482-skutočne uhradené plnenie za rok 2017 22. Marec 2018 22. Marec 2018
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0482 č. 0194 2. Marec 2016 2. Marec 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 31. August 2015 31. August 2015
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov za rok 2017 k ZM/2014/0482 30. Január 2018 30. Január 2018
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 4. September 2015 4. September 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. Január 2016 13. Január 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 4. September 2015 4. September 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 4. September 2015 4. September 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0482 č. 0197 2. Marec 2016 2. Marec 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0482 č. 0198 2. Marec 2016 2. Marec 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 2. Február 2016 2. Február 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0482 č. 00078/16 9. Marec 2016 9. Marec 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 8. September 2015 8. September 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0482 č. 0253 10. Marec 2016 10. Marec 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 22. September 2015 22. September 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0482 č. SA0278 26. Február 2016 26. Február 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 2. Február 2016 2. Február 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0482 č. SA0244 15. Február 2016 15. Február 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0482 č. SA0281 25. Február 2016 25. Február 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 10. Február 2016 10. Február 2016
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov za rok 2016 k ZM/2014/0482 31. Január 2017 31. Január 2017
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 14. September 2015 14. September 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 18. September 2015 18. September 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 21. September 2015 21. September 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 14. September 2015 14. September 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 21. September 2015 21. September 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0482 č. K20279 14. Marec 2016 14. Marec 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 10. Február 2016 10. Február 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 10. Február 2016 10. Február 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 22. September 2015 22. September 2015
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0482 - skutočne uhradené plnenie za rok 2016 28. Marec 2017 28. Marec 2017
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 23. September 2015 23. September 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 24. September 2015 24. September 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 21. Október 2015 21. Október 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 30. September 2015 30. September 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 7. Október 2015 7. Október 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 14. September 2015 14. September 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 7. Október 2015 7. Október 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 26. November 2015 26. November 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 13. Január 2016 13. Január 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 19. Január 2016 19. Január 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 22. Október 2015 22. Október 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 5. November 2015 5. November 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 5. November 2015 5. November 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 2. Február 2016 2. Február 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 28. Október 2015 28. Október 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 19. November 2015 19. November 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 5. November 2015 5. November 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 26. November 2015 26. November 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0482 č. K20244 15. Február 2016 15. Február 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 3. December 2015 3. December 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 3. December 2015 3. December 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 15. Január 2016 15. Január 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 15. December 2015 15. December 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 14. December 2015 14. December 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0482 č. K20268 10. Marec 2016 10. Marec 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 11. December 2015 11. December 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 2. Február 2016 2. Február 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 7. December 2015 7. December 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 18. December 2015 18. December 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 10. December 2015 10. December 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 15. December 2015 15. December 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 5. Január 2016 5. Január 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 18. December 2015 18. December 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 5. Január 2016 5. Január 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0482 č. SA0283 15. Marec 2016 15. Marec 2016
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0482-skutočne uhradené plnenie za rok 2015 30. Marec 2016 30. Marec 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0482 č. K20296 13. Apríl 2016 13. Apríl 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0482 č. K20280 13. Apríl 2016 13. Apríl 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0482 č. SA0270 15. Marec 2016 15. Marec 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0482 č. 00404/16 1. Apríl 2016 1. Apríl 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0482 č. SA0303 1. Apríl 2016 1. Apríl 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol ZM/2014/0482 č. SA0275 18. Marec 2016 18. Marec 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0482 č. K20289 13. Apríl 2016 13. Apríl 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0482 č. SA0302 1. Apríl 2016 1. Apríl 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0482 č. SA0296 13. Apríl 2016 13. Apríl 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0482 č. SA0279 14. Marec 2016 14. Marec 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0482 č. K20288 18. Marec 2016 18. Marec 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0482 č. SA0298 5. Apríl 2016 5. Apríl 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0482 č. K20284 13. Apríl 2016 13. Apríl 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0482 č. SA0289 13. Apríl 2016 13. Apríl 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol k ZM/2014/0482 č. K20302 1. Apríl 2016 1. Apríl 2016

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×