Dodávateľ

WARGAS s.r.o.

Šamorín
Index úspešnosti
3.3

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: WARGAS s.r.o.

IČO: 43902138

Adresa: Bratislavská 1184, Šamorín

Registračné číslo: 2018/5-PO-D7346

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 28. Máj 2018

Záznam platný do: 28. Máj 2021

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 133 185,86 EUR 27 27
2017 163 468,99 EUR 12 12
2018 104 207,66 EUR 7 7
2019 43 964,90 EUR 2 2
2020 7 394,16 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 133 185,86 EUR 27 27
2017 163 468,99 EUR 12 12
2018 104 207,66 EUR 7 7
2019 43 964,90 EUR 2 2
2020 7 394,16 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 8 995,83 8995.83 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 166 931,66 166931.66 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 9 325,00 9325.00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 41 758,00 41758.00 EUR
Mesto Trnava 1 3 384,90 3384.90 EUR
Obec Sečianky 1 3 708,12 3708.12 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 2 316,67 2316.67 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 600,00 600.00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 93 757,00 93757.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 4 24 804,92 24804.92 EUR
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 0,00 0.00 EUR
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 1 1 477,00 1477.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 494,37 494.37 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 1 2 096,50 2096.50 EUR
Slovenské národné múzeum 7 1 187,33 1187.33 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 586,65 586.65 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 3 3 309,16 3309.16 EUR
Slovenské národné divadlo 1 1 665,83 1665.83 EUR
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 1 40 580,00 40580.00 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 62,49 62.49 EUR
Spišská katolícka charita 1 329,98 329.98 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 1 9 925,83 9925.83 EUR
Obec Oravské Veselé 1 469,17 469.17 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 1 7 915,83 7915.83 EUR
Národný onkologický ústav 1 549,00 549.00 EUR
Technické služby Brezno 1 6 249,00 6249.00 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 2 272,33 272.33 EUR
Akadémia Policajného zboru v Bratislave 1 14 890,00 14890.00 EUR
Najvyšší súd Slovenskej republiky 1 550,00 550.00 EUR
Základná škola s materskou školou Cinobaňa 1 0,00 0.00 EUR
Technické služby mesta Trebišov 1 4 029,00 4029.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Samorezná skrutka do dreva Ústav na výkon trestu odňatia slobody 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Multifunkčné ručné elektrické náradie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 140,00 140.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 75,00 75.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hutný materiál Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 550,00 1550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vyvažovacie telieska Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 410,00 2410.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Invertor Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 230,00 230.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náradie pre domáce hospodárstvo a spotrebný materiál Spišská katolícka charita 415,00 415.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Železiarsky, vodársky a kúrenársky materiál Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 882,00 882.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
1.Príklepová vŕtačka , 2. Akumulátorová vŕtačka so skrutkovačom , 3.Zásuvky, vidlice, vypínače, 4.Predlžovacia šnúra , 5. Železiarský materiál, nástroje a náradie, -projekt EHP Základná škola s materskou školou Cinobaňa 792,60 792.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stojany na vlajky, stolové stojany na stolové zástavky Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 22 000,00 22000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Samorezná skrutka do dreva Ústav na výkon trestu odňatia slobody 321,31 321.31 EUR 2016 Tovary Nie 1
Montáž a oprava oplotenia v dĺžke 100 metrov Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 500,00 2500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Oprava a obnova lavičiek Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 10 000,00 10000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Svietidlá Obec Oravské Veselé 790,00 790.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Oplotenie - pozinkované vzpery Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 680,00 1680.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
vodoinštalační materiál Najvyšší súd Slovenskej republiky 550,00 550.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
kľučky, zámky , FAB Slovenské národné múzeum 290,00 290.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
zámok zadlabávací Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 150,00 150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
stolný a stojanový ventilátor Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 230,00 230.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Náradie, zámky, kľučky, pánty, upínadlá, pružiny Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika 1 452,00 1452.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stavebné rezivo Obec Sečianky 4 450,00 4450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobiliár so spevnenou plochou Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 81 400,00 81400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž oplotenia a porealizačné geodetické zameranie zrealizovaného oplotenia Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 21 250,00 21250.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Informačné stojany Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 3 204,00 3204.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Malé meracie prístroje Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 890,00 2890.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LED trubice - 450 ks Fakultná nemocnica Nitra 2 200,00 2200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spojovací materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 583,33 583.33 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektromateriál - instalačný materiál Národný onkologický ústav 1 220,00 1220.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stavebné rezivo, spojovací materiál Technické služby Brezno 6 768,00 6768.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kovový skrutkový regál, kovový skrutkový regál na šanóny Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 299,92 2299.92 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup elektroinštalačného materiálu Technické služby mesta Trebišov 4 250,00 4250.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Závlahový systém Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 9 325,00 9325.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
elektródy, skrutky, brúsny papier Slovenské národné múzeum 170,00 170.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup žiaroviek a neónových trubíc MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 2 500,00 2500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Svietidlá Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 8 068,00 8068.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál, náradie Slovenské národné divadlo 2 400,00 2400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Uhlová brúska Slovenské národné múzeum 133,00 133.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
svietidlo, žehlička, kanvica Slovenské národné múzeum 270,00 270.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Elektronický osobný radiačný detektor s dozimetrom Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 158 460,00 158460.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
žiarovky, časovač Slovenské národné múzeum 210,00 210.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pletivo uzlové pozinkované LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 41 760,00 41760.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dielenské náradie Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 2 269,00 2269.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Maliarske stojany a kliprámy Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 600,00 600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hutnícky materiál. Akadémia Policajného zboru v Bratislave 15 000,00 15000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náradie a zámočnícky materiál Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 11 955,26 11955.26 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektrocentrály, osvetľovacie súpravy a odvlhčovače Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 42 756,00 42756.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektroinštalačný materiál a elektropotreby - elektroinštalačný materiál a potreby Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 40 816,84 40816.84 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zabezpečenie odborných učební v ZŠ - knihy a DVD OF 2.10.2019 Mesto Trnava 4 063,57 4063.57 EUR 2019 Tovary Áno 1
postreky Slovenské národné múzeum 200,00 200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
píniová kôra Slovenské národné múzeum 130,00 130.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Pojazdný portálový žeriav s kladkostrojom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 293,67 8293.67 EUR 2020 Tovary Nie 1
Policajný materiál Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 281,00 281.0 EUR 2020 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 69 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Beata Varga Schavelová
Adresa:
Vojtechovce 627 Nový Život 93038
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
17. Október 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Mgr. Marek Hanic
Adresa:
Majoránová 71 Bratislava - mestská časť Vrakuňa 82107

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 17.10.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×