CPV kód

33761000-2

Toaletný papier

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Slovenská správa ciest 7 1,526 EUR
Mesto Žilina 6 20,925 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 1,300 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1 6,599 EUR
Mesto Trnava 1 262 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 1 967 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 4 87,854 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 25 6,600 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 2 72 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 2 17,357 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 4 866 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 3 71,956 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 3,583 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 3 11,153 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 2 12,877 EUR
Generálna prokuratúra SR 1 0 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 162 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 3 22,360 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 7,495 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 2 1,373 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 3 14,211 EUR
Stredná odborná škola 1 204 EUR
Mesto Nové Zámky 2 1,028 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 1 7,533 EUR
Mesto Partizánske 4 1,121 EUR
Slovenské národné múzeum 28 6,212 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 13 6,098 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 15 9,773 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1 4,748 EUR
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 9 2,441 EUR
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 1 25 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 20 22,468 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 1 2,366 EUR
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 345 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 1 104 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 8 13,076 EUR
Mesto Zvolen 9 1,369 EUR
Obec Varhaňovce 2 3,331 EUR
Obec Semerovo 4 320 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 155 EUR
Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 1 974 EUR
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 3 767 EUR
Ústav zoológie SAV 3 321 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 4 619 EUR
Krajská prokuratúra 13 2,521 EUR
Okresný súd Banská Bystrica 1 1,746 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 4 13,053 EUR
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 1 9,042 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 2,757 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 10 6,862 EUR
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 4 0 EUR
Krajská prokuratúra 1 2,700 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 2 14,984 EUR
Obchodná akadémia 2 292 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 1,124 EUR
Obec Kojatice 1 1,769 EUR
Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 2 234 EUR
Environmentálny fond 5 1,082 EUR
Hlavný banský úrad 3 584 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 5,255 EUR
Teresa Benedicta 1 229 EUR
ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 5 3,104 EUR
Okresný súd Bratislava II 3 1,088 EUR
Domov sociálnych služieb 1 149 EUR
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 1,170 EUR
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied 2 2,783 EUR
Okresný súd Prešov 1 11 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 3 150 EUR
"KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 2 473 EUR
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 4 323 EUR
Domov sociálnych služieb pre dospelých 1 100 EUR
Stredná odborná škola lesnícka 1 50 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 2,175 EUR
"PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 2 1,606 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 3 3,872 EUR
Technická inšpekcia, a.s. 1 558 EUR
Domov sociálnych služieb 3 6,507 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 0 EUR
Základná škola Matky Alexie 5 307 EUR
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 1 245 EUR
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 2 250 EUR
Stredná odborná škola informačných technológií 1 217 EUR
Úrad vládneho auditu 1 475 EUR
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 3 5,861 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Europapier Slovensko, s. r. o. 1 800 EUR
Ing. Peter Gerši - GC Tech. 1 967 EUR
JUMICOL, s.r.o. 1 9,042 EUR
LEON global s.r.o. 6 8,617 EUR
BANCHEM, s.r.o. 2 3,672 EUR
Xepap, spol. s r.o. 2 262 EUR
Trend Hygiena, s.r.o. 5 93,436 EUR
Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. 1 2,842 EUR
CORA GASTRO, s.r.o. 1 283 EUR
Lamitec, spol. s r.o. 1 640 EUR
Double N, s.r.o. 2 779 EUR
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátené: TATRACHEMA VD 3 12,553 EUR
PAPERA s.r.o. 1 633 EUR
Ing. Iveta Janíková 10 13,357 EUR
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 113 152,250 EUR
VILLA MARKET s.r.o. 11 5,393 EUR
KRIDLA s.r.o 9 2,531 EUR
Roman Laco - ROADA 4 5,345 EUR
KEKO TRADING spol. s r.o. 1 88 EUR
Drogéria u Kovára s. r. o. 1 350 EUR
Ing. Petra Spišáková - Majster Papier 44 51,410 EUR
Ing. Anton Ferenc - TOPO 3 5,100 EUR
VICOM s.r.o. 19 20,516 EUR
Viera Szíkorová SANTECH 33 8,449 EUR
Scandi s.r.o. 1 507 EUR
3D-GROUP s.r.o. 1 2,700 EUR
SLOVPAP SK s. r. o. 1 209 EUR
HygoLand s.r.o. 8 3,247 EUR
BEFORA VEĽKOSKLAD Rožňava spol. s r.o. 1 1,900 EUR
BLARO, s.r.o. 4 627 EUR
TRIPSY s.r.o. 1 751 EUR
Mgr. Gabriela Dereníková - HYGART 1 8,823 EUR
STC MARTIN, s.r.o. 4 2,120 EUR
Juraj Spišák - Majster Papier 24 42,130 EUR
HYDROCHEM, s.r.o. 1 8,275 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
toaletný papier, papierové utierky, roly papierové Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 4,351 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby, kancelárske potreby Hlavný banský úrad 597 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO + papierové utierky Mesto Zvolen 310 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 1,150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier SmartOne 2vrstvový Vysoká škola múzických umení v Bratislave 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Stredná odborná škola 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 168 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO 19 cm Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1,180 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Okresný súd Prešov 7,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiaci a hygienický materiál Slovenské národné múzeum 380 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové servítky, papierové hyg. výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1,700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 520 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky Krajská prokuratúra 380 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Univerzitná nemocnica Martin 7,250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier TOKR SmartOne 2vrstvový Vysoká škola múzických umení v Bratislave 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier, hygienické a čistiace prostriedky Centrum vedecko-technických informácií SR 2,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO + papierové utierky Štatistický úrad Slovenskej republiky 220 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO Štatistický úrad Slovenskej republiky 130 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier, 3 vrstvový Environmentálny fond 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1,498 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Krajská prokuratúra 3,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Slovenská správa ciest 310 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Mestská časť Bratislava - Dúbravka 235 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO 19 cm Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Najvyšší súd Slovenskej republiky 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 45 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO Mesto Zvolen 90 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb 2,300 EUR 2016 Tovary Áno 1
toaletný papier JUMBO Základná škola Matky Alexie 110 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 7,188 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup toaletného papiera Vysoká škola múzických umení v Bratislave 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb pre dospelých 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 15,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky Krajská prokuratúra 380 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier alebo ekvivalent Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 16,077 EUR 2016 Tovary Áno 1
Toaletný papier JUMBO 19 cm Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO + papierové utierky Mesto Zvolen 135 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier,papierové utierky, tekuté mydlo Rozhlas a televízia Slovenska 4,177 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 105 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier 2vrstvový Vysoká škola múzických umení v Bratislave 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO + papierové utierky Mesto Zvolen 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby a toaletný papier Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 530 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO 19 cm Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1,600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Slovenská správa ciest 1,750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier 2vrstvový Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 230 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO Štatistický úrad Slovenskej republiky 1,008 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier a zošity Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 345 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO Mesto Trnava 470 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiaci a hygienický materiál Slovenské národné múzeum 210 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletné potreby Slovenské národné múzeum 745 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby, jednorázové plastové výrobky a čistiace prostriedky Úrad vlády Slovenskej republiky 2,984 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 590 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier 400 útržkový Stredná odborná škola lesnícka 67 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1,380 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové uteráky na ruky, papierové utierky, buničitá vata Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied 2,810 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier do zásobníkov Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 16,128 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové uteráky na ruky, papierové utierky, buničitá vata Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied 2,500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové uteráky, metly, mopy Štatistický úrad Slovenskej republiky 343 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Nové Zámky 730 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Jumbo 28 dvojvrstvové z celulózy a Utierky ZZ Mesto Partizánske 576 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Najvyšší súd Slovenskej republiky 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier do zásobníkov Technická univerzita v Košiciach 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiaci a hygienický materiál Slovenské národné múzeum 530 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Základná škola Matky Alexie 170 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2,050 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier 2vrstvový, nerecyklovaný Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 2,496 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 270 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1,560 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 450 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO + papierové utierky Mesto Zvolen 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky a potreby Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 9,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO 19, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1,350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky Krajská prokuratúra 380 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier a papierové hygienické výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 715 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier TENTO alebo ekvivalent Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 115 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO Slovenské národné múzeum 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier, 3-vrstvový a Skladané uteráky na ruky 1-vrstvové Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 420 EUR 2016 Tovary Nie 1
Recyklovaný toaletný papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky Krajská prokuratúra 380 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody 330 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Ústav zoológie SAV 230 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 2,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Slovenská správa ciest 230 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 147 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky, roly papierové Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1,634 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO + papierové utierky Mesto Zvolen 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Hlavný banský úrad 180 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Obchodná akadémia 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Základná škola Matky Alexie 116 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier 08/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 11,860 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky, mydlo Slovenské národné múzeum 310 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier, 3 vrstvový Environmentálny fond 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 240 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier,papierové utierky, tekuté mydlo Rozhlas a televízia Slovenska 2,900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 470 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Obec Semerovo 85 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky Krajská prokuratúra 380 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier - 2 vrstvový Domov sociálnych služieb 225 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiaci a hygienický materiál Slovenské národné múzeum 335 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Hlavný banský úrad 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Najvyšší súd Slovenskej republiky 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO + papierové utierky Mesto Zvolen 310 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky, roly papierové Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1,476 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby a tovar Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1,030 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 420 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier a papierové utierky Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1,458 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 87 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby a toaletný papier Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 110 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO 19, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1,440 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 44 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Nemocnica Poprad a. s. 8,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Ústav zoológie SAV 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 783 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier alebo ekvivalent Okresný súd Bratislava II 320 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier alebo ekvivalent Okresný súd Bratislava II 490 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky Krajská prokuratúra 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Jumbo 28 dvojvrstvové z celulózy a Utierky ZZ Mesto Partizánske 837 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier, 3-vrstvový a Skladané uteráky na ruky 1-vrstvové natural Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Centrum vedecko-technických informácií SR 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 1,150 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier Okresný súd Banská Bystrica 3,000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletné, čistiace a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 450 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO + papierové utierky Štatistický úrad Slovenskej republiky 195 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier, skladané papierové utierky, kuchynské papierové utierky,papierové obrúsky Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 4,200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO 19, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 810 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 957 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO Mesto Zvolen 60 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier - 2 vrstvový Teresa Benedicta 275 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby a čistiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2,400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Slovenská správa ciest 2,300 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO Základná škola Matky Alexie 90 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky Krajská prokuratúra 320 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiaci a hygienický materiál Slovenské národné múzeum 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier. Katolícka univerzita v Ružomberku 126 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Obec Semerovo 85 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO 19, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 760 EUR 2017 Tovary Nie 1
papierové utierky v kotúči Obec Semerovo 145 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 340 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 940 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, hygienické potreby, rôzny spotrebný materiál Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1,700 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO + papierové utierky Mesto Zvolen 370 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO 19, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1,130 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO Štatistický úrad Slovenskej republiky 1,008 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby a čistiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 970 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov pre mestskú políciu I alebo ekvivalent Mesto Nové Zámky 1,340 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby a pomôcky Stredná odborná škola informačných technológií 322 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienický materiál Technická inšpekcia, a.s. 1,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO, papierové utierky, kartónové obálky, núdzová schránka, kancelársky papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 694 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletné, čistiace a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 453 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier 02/2017 Univerzitná nemocnica Bratislava 11,570 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, hygienické potreby, rôzny spotrebný materiál Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2,028 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Žilina 1,680 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier 3vrstvový Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier a zásobník Fakultná nemocnica Trnava 6,373 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2,590 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO 19, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1,100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby, ochranné pracovné pomôcky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 3,350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, hygienické potreby, rôzny spotrebný materiál Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1,424 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1,950 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Krajská prokuratúra 210 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier TENTO Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 120 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby Obec Varhaňovce 2,328 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1,299 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 8,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Slovenská správa ciest 250 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO + papierové utierky Štatistický úrad Slovenskej republiky 360 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb 2,950 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby a toaletný papier Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 130 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, hygienické potreby, rôzny spotrebný materiál Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1,980 EUR 2017 Tovary Nie 1
papierové utierky, čistiace prostriedky, rukavice Slovenské národné múzeum 250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier, skladané papierové utierky, kuchynské papierové utierky,papierové obrúsky Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 20,400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1,242 EUR 2017 Tovary Nie 1
(5) Hygienické potreby 2017 Rozhlas a televízia Slovenska 6,662 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier, 3 vrstvový Environmentálny fond 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 180 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 3,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO 19, masážna amulzia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, hygienické potreby, rôzny spotrebný materiál Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1,442 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 490 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby I Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 6,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Recyklovaný toaletný papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody 770 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1,898 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Žilina 1,740 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, hygienické potreby, rôzny spotrebný materiál Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2,541 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO Základná škola Matky Alexie 39 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Krajská prokuratúra 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 25 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Univerzitná nemocnica Martin 7,604 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier 2vrstvový, nerecyklovaný Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 2,499 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO 19, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky, rukavice Slovenské národné múzeum 470 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Ústav zoológie SAV 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO, papierové utierky, čistiace prostriedky Štatistický úrad Slovenskej republiky 369 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1,898 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové uteráky na ruky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 120 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, hygienické potreby, rôzny spotrebný materiál Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2,548 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1,697 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 235 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Krajská prokuratúra 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 897 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO 19, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 20,234 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, hygienické potreby, rôzny spotrebný materiál Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1,800 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Slovenské národné múzeum 405 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Žilina 1,560 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, hygienické potreby, rôzny spotrebný materiál Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Krajská prokuratúra 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 570 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier, 3 vrstvový Environmentálny fond 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1,799 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 852 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO 19, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiaci a hygienický materiál Slovenské národné múzeum 330 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, hygienické potreby, rôzny spotrebný materiál Mestská časť Bratislava - Dúbravka 4,065 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1,140 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Mesto Partizánske 289 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier 3vrstvový Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov "PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 1,856 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Slovenské národné múzeum 518 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Krajská prokuratúra 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 209 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier biely, 3-vrstvový Skladané uteráky na ruky 1-vrstvové biele Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, hygienické potreby, rôzny spotrebný materiál Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2,244 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 230 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO, papierové utierky, čistiace prostriedky Štatistický úrad Slovenskej republiky 739 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Nemocnica Poprad a. s. 7,500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 7,207 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 230 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier a kryštalická sóda Ústav na výkon trestu odňatia slobody 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier do zásobníkov Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1,380 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 445 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 540 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4,200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Žilina 1,920 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Mesto Partizánske 461 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2,880 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky Krajská prokuratúra 320 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, hygienické potreby, rôzny spotrebný materiál Mestská časť Bratislava - Dúbravka 4,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier TENTO Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier alebo ekvivalent Okresný súd Bratislava II 1,000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 850 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO, papierové utierky, čistiace prostriedky Štatistický úrad Slovenskej republiky 1,059 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 410 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Slovenská správa ciest 3,780 EUR 2017 Tovary Nie 1
Recyklovaný toaletný papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Žilina 15,600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2,522 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Obec Semerovo 90 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 380 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 3,716 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov "PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 2,040 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Žilina 15,600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup hygienických potrieb Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 20,311 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, hygienické potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2,242 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier, zelené utierky typ "Z", hygienické vreckovky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 280 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO + papierové utierky Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 550 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier do zásobníkov Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1,380 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1,100 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier a zásobník Fakultná nemocnica Trnava 27,855 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby Obec Varhaňovce 2,328 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier 1/2018 Univerzitná nemocnica Bratislava 16,725 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby Obec Kojatice 2,125 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby 2018 Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 3,800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2,573 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1,140 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier TENTO alebo ekvivalent Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 8,865 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 471 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier, 3 vrstvový Environmentálny fond 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby I Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 6,700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4,000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 95 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Úrad vládneho auditu 797 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Slovenská správa ciest 250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1,115 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 4,964 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup toaletného papiera Generálna prokuratúra SR 2,160 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové hygienické výrobky Univerzitná nemocnica Bratislava 72,294 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky, toaletný papier, utierky Slovenské národné múzeum 360 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb 3,650 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO, papierové utierky, čistiace prostriedky Štatistický úrad Slovenskej republiky 518 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Nemocnica Poprad a. s. 8,823 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 1,170 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Obchodná akadémia 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 47,760 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4,830 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 3,468 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 294 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1,142 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier 3vrstvový Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1,320 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier do zásobníkov Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2,376 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO 19 Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 970 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 286 EUR 2018 Tovary Nie 1