CPV kód

33761000-2

Toaletný papier

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Slovenská správa ciest 8 1 818 EUR
Mesto Žilina 6 20 925 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 1 300 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1 6 599 EUR
Mesto Trnava 1 262 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 1 967 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 5 137 804 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 40 12 850 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 2 72 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 2 17 357 EUR
Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 4 866 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 3 71 956 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 3 3 583 EUR
Rozhlas a televízia Slovenska 3 11 153 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 2 12 877 EUR
Generálna prokuratúra SR 3 10 474 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 162 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 998 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 4 32 347 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 7 495 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 2 1 373 EUR
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 3 14 211 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 6 9 084 EUR
Stredná odborná škola 1 204 EUR
Mesto Nové Zámky 2 1 028 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 3 21 048 EUR
Mesto Partizánske 4 1 121 EUR
Slovenské národné múzeum 39 9 458 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 13 6 098 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 15 9 773 EUR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 1 4 748 EUR
Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 9 2 441 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 4 323 EUR
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 1 25 EUR
Mestská časť Bratislava - Dúbravka 20 22 468 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 1 2 366 EUR
Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 1 345 EUR
Katolícka univerzita v Ružomberku 1 104 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 8 13 076 EUR
Mesto Zvolen 9 1 369 EUR
Obec Varhaňovce 2 3 331 EUR
Obec Semerovo 5 395 EUR
Okresný súd Topoľčany 2 424 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 155 EUR
Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 1 974 EUR
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 3 767 EUR
Ústav zoológie SAV 3 321 EUR
Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 7 1 364 EUR
Krajská prokuratúra 13 2 521 EUR
Okresný súd Banská Bystrica 1 1 746 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 4 13 053 EUR
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 1 9 042 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 2 757 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 16 15 685 EUR
Vysoká škola múzických umení v Bratislave 4 0 EUR
Krajská prokuratúra 1 2 700 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 2 14 984 EUR
Obchodná akadémia 2 292 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 1 1 124 EUR
Obec Kojatice 1 1 769 EUR
Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 2 234 EUR
Environmentálny fond 7 1 927 EUR
Hlavný banský úrad 3 584 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 5 8 001 EUR
Teresa Benedicta 1 229 EUR
ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 8 6 770 EUR
Okresný súd Bratislava II 4 1 218 EUR
Domov sociálnych služieb 1 149 EUR
Najvyšší súd Slovenskej republiky 3 1 170 EUR
Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied 2 2 783 EUR
Okresný súd Prešov 1 11 EUR
Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 6 362 EUR
"KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 2 473 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 692 EUR
Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 6 500 EUR
Domov sociálnych služieb pre dospelých 1 100 EUR
Stredná odborná škola lesnícka 1 50 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 2 175 EUR
"PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 2 1 606 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 3 3 872 EUR
Technická inšpekcia, a.s. 1 558 EUR
Domov sociálnych služieb 3 6 507 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 0 EUR
Základná škola Matky Alexie 5 307 EUR
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 1 245 EUR
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 2 250 EUR
Stredná odborná škola informačných technológií 1 217 EUR
Úrad vládneho auditu 2 1 063 EUR
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 3 5 861 EUR
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi 1 60 EUR
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 2 9 295 EUR
Environmentálny fond 1 308 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Europapier Slovensko, s. r. o. 1 800 EUR
Ing. Peter Gerši - GC Tech. 1 967 EUR
JUMICOL, s.r.o. 1 9 042 EUR
LEON global s.r.o. 7 9 881 EUR
BANCHEM, s.r.o. 2 3 672 EUR
Xepap, spol. s r.o. 2 262 EUR
Trend Hygiena, s.r.o. 8 153 581 EUR
Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. 1 2 842 EUR
CORA GASTRO, s.r.o. 1 283 EUR
Lamitec, spol. s r.o. 1 640 EUR
Double N, s.r.o. 2 779 EUR
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, skrátené: TATRACHEMA VD 3 12 553 EUR
PAPERA s.r.o. 1 633 EUR
TENEX SERVIS, s.r.o. 2 1 048 EUR
Ing. Iveta Janíková 11 15 774 EUR
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 164 206 427 EUR
VILLA MARKET s.r.o. 11 5 393 EUR
KRIDLA s.r.o 9 2 531 EUR
Roman Laco - ROADA 4 5 345 EUR
KEKO TRADING spol. s r.o. 1 88 EUR
Drogéria u Kovára s. r. o. 1 350 EUR
Ing. Petra Spišáková - Majster Papier 44 51 410 EUR
Ing. Anton Ferenc - TOPO 3 5 100 EUR
VICOM s.r.o. 24 28 601 EUR
Viera Szíkorová SANTECH 35 8 970 EUR
Scandi s.r.o. 1 507 EUR
3D-GROUP s.r.o. 1 2 700 EUR
SLOVPAP SK s. r. o. 1 209 EUR
HygoLand s.r.o. 8 3 247 EUR
BEFORA VEĽKOSKLAD Rožňava spol. s r.o. 1 1 900 EUR
BLARO, s.r.o. 4 627 EUR
BELT SLOVAKIA s.r.o. 1 298 EUR
TRIPSY s.r.o. 1 751 EUR
Mgr. Gabriela Dereníková - HYGART 1 8 823 EUR
STC MARTIN, s.r.o. 4 2 120 EUR
Juraj Spišák - Majster Papier 25 43 128 EUR
HYDROCHEM, s.r.o. 2 9 000 EUR
LUMAX, s. r. o. 1 1 318 EUR
Marek Špeťko - IMEX 2 551 EUR
BOLUS s r.o. 3 5 357 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
toaletný papier, papierové utierky, roly papierové Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 4 351 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby, kancelárske potreby Hlavný banský úrad 597 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO + papierové utierky Mesto Zvolen 310 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 1 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier SmartOne 2vrstvový Vysoká škola múzických umení v Bratislave 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Stredná odborná škola 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 168 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO 19 cm Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 180 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Okresný súd Prešov 7 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiaci a hygienický materiál Slovenské národné múzeum 380 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové servítky, papierové hyg. výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 520 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky Krajská prokuratúra 380 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Univerzitná nemocnica Martin 7 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier TOKR SmartOne 2vrstvový Vysoká škola múzických umení v Bratislave 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier, hygienické a čistiace prostriedky Centrum vedecko-technických informácií SR 2 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO + papierové utierky Štatistický úrad Slovenskej republiky 220 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO Štatistický úrad Slovenskej republiky 130 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier, 3 vrstvový Environmentálny fond 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 1 498 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Krajská prokuratúra 3 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Slovenská správa ciest 310 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Mestská časť Bratislava - Dúbravka 235 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO 19 cm Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Najvyšší súd Slovenskej republiky 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 45 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO Mesto Zvolen 90 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb 2 300 EUR 2016 Tovary Áno 1
toaletný papier JUMBO Základná škola Matky Alexie 110 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 7 188 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 2 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup toaletného papiera Vysoká škola múzických umení v Bratislave 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb pre dospelých 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 15 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky Krajská prokuratúra 380 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier alebo ekvivalent Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 120 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 16 077 EUR 2016 Tovary Áno 1
Toaletný papier JUMBO 19 cm Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO + papierové utierky Mesto Zvolen 135 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier,papierové utierky, tekuté mydlo Rozhlas a televízia Slovenska 4 177 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 105 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier 2vrstvový Vysoká škola múzických umení v Bratislave 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO + papierové utierky Mesto Zvolen 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby a toaletný papier Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 530 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO 19 cm Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Slovenská správa ciest 1 750 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier 2vrstvový Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 230 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 008 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier a zošity Plemenárske služby Slovenskej republiky, štátny podnik 345 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO Mesto Trnava 470 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiaci a hygienický materiál Slovenské národné múzeum 210 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletné potreby Slovenské národné múzeum 745 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby, jednorázové plastové výrobky a čistiace prostriedky Úrad vlády Slovenskej republiky 2 984 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 590 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier 400 útržkový Stredná odborná škola lesnícka 67 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 380 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové uteráky na ruky, papierové utierky, buničitá vata Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied 2 810 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier do zásobníkov Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 16 128 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové uteráky na ruky, papierové utierky, buničitá vata Ústav molekulárnej biológie Slovenskej akadémie vied 2 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové uteráky, metly, mopy Štatistický úrad Slovenskej republiky 343 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Nové Zámky 730 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Jumbo 28 dvojvrstvové z celulózy a Utierky ZZ Mesto Partizánske 576 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Najvyšší súd Slovenskej republiky 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier do zásobníkov Technická univerzita v Košiciach 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiaci a hygienický materiál Slovenské národné múzeum 530 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Základná škola Matky Alexie 170 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 050 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier 2vrstvový, nerecyklovaný Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 2 496 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 270 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 560 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 450 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO + papierové utierky Mesto Zvolen 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace, dezinfekčné a hygienické prostriedky a potreby Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 9 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO 19, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky Krajská prokuratúra 380 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier a papierové hygienické výrobky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 715 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier TENTO alebo ekvivalent Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 115 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO Slovenské národné múzeum 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier, 3-vrstvový a Skladané uteráky na ruky 1-vrstvové Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 420 EUR 2016 Tovary Nie 1
Recyklovaný toaletný papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky Krajská prokuratúra 380 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody 330 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Ústav zoológie SAV 230 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín 2 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Slovenská správa ciest 230 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 147 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky, roly papierové Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 634 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO + papierové utierky Mesto Zvolen 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace prostriedky Hlavný banský úrad 180 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Obchodná akadémia 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Základná škola Matky Alexie 116 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier 08/2016 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 860 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky, mydlo Slovenské národné múzeum 310 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 250 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier, 3 vrstvový Environmentálny fond 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 240 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier,papierové utierky, tekuté mydlo Rozhlas a televízia Slovenska 2 900 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 470 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Obec Semerovo 85 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky Krajská prokuratúra 380 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier - 2 vrstvový Domov sociálnych služieb 225 EUR 2016 Tovary Nie 1
čistiaci a hygienický materiál Slovenské národné múzeum 335 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Hlavný banský úrad 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Najvyšší súd Slovenskej republiky 700 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO + papierové utierky Mesto Zvolen 310 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky, roly papierové Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 476 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby a tovar Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 030 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 420 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier a papierové utierky Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 458 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 87 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čistiace potreby a toaletný papier Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 110 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO 19, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 440 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 44 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Nemocnica Poprad a. s. 8 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Ústav zoológie SAV 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 783 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier alebo ekvivalent Okresný súd Bratislava II 320 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier alebo ekvivalent Okresný súd Bratislava II 490 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky Krajská prokuratúra 350 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Jumbo 28 dvojvrstvové z celulózy a Utierky ZZ Mesto Partizánske 837 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier, 3-vrstvový a Skladané uteráky na ruky 1-vrstvové natural Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Centrum vedecko-technických informácií SR 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 1 150 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier Okresný súd Banská Bystrica 3 000 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletné, čistiace a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 450 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO + papierové utierky Štatistický úrad Slovenskej republiky 195 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier, skladané papierové utierky, kuchynské papierové utierky,papierové obrúsky Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 4 200 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO 19, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 810 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 957 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO Mesto Zvolen 60 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier - 2 vrstvový Teresa Benedicta 275 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienické potreby a čistiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 400 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier Slovenská správa ciest 2 300 EUR 2016 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO Základná škola Matky Alexie 90 EUR 2016 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky Krajská prokuratúra 320 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiaci a hygienický materiál Slovenské národné múzeum 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier. Katolícka univerzita v Ružomberku 126 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Obec Semerovo 85 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO 19, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 760 EUR 2017 Tovary Nie 1
papierové utierky v kotúči Obec Semerovo 145 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 340 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 940 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, hygienické potreby, rôzny spotrebný materiál Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 700 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO + papierové utierky Mesto Zvolen 370 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO 19, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 130 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 008 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby a čistiace prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 970 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup a dodávka hygienických, dezinfekčných a čistiacich prostriedkov pre mestskú políciu I alebo ekvivalent Mesto Nové Zámky 1 340 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby a pomôcky Stredná odborná škola informačných technológií 322 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienický materiál Technická inšpekcia, a.s. 1 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO, papierové utierky, kartónové obálky, núdzová schránka, kancelársky papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 694 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletné, čistiace a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 453 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier 02/2017 Univerzitná nemocnica Bratislava 11 570 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, hygienické potreby, rôzny spotrebný materiál Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 028 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Žilina 1 680 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier 3vrstvový Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier a zásobník Fakultná nemocnica Trnava 6 373 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 590 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO 19, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby, ochranné pracovné pomôcky Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Nitre 3 350 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, hygienické potreby, rôzny spotrebný materiál Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 424 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 950 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Krajská prokuratúra 210 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier TENTO Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 120 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby Obec Varhaňovce 2 328 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 299 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 8 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické a čistiace potreby Slovenská správa ciest 250 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO + papierové utierky Štatistický úrad Slovenskej republiky 360 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb 2 950 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace potreby a toaletný papier Trnavská univerzita v Trnave - Rektorát 130 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, hygienické potreby, rôzny spotrebný materiál Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 980 EUR 2017 Tovary Nie 1
papierové utierky, čistiace prostriedky, rukavice Slovenské národné múzeum 250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier, skladané papierové utierky, kuchynské papierové utierky,papierové obrúsky Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 20 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 242 EUR 2017 Tovary Nie 1
(5) Hygienické potreby 2017 Rozhlas a televízia Slovenska 6 662 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier, 3 vrstvový Environmentálny fond 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 180 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 3 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO 19, masážna amulzia Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, hygienické potreby, rôzny spotrebný materiál Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 442 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 490 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby I Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 6 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Recyklovaný toaletný papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody 770 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 898 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 750 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Žilina 1 740 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, hygienické potreby, rôzny spotrebný materiál Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 541 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO Základná škola Matky Alexie 39 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Krajská prokuratúra 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 25 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Univerzitná nemocnica Martin 7 604 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier 2vrstvový, nerecyklovaný Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 2 499 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO 19, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky, rukavice Slovenské národné múzeum 470 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Ústav zoológie SAV 150 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO, papierové utierky, čistiace prostriedky Štatistický úrad Slovenskej republiky 369 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 898 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové uteráky na ruky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 120 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, hygienické potreby, rôzny spotrebný materiál Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 548 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 697 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 235 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Krajská prokuratúra 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 897 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO 19, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 900 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 20 234 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, hygienické potreby, rôzny spotrebný materiál Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 250 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Slovenské národné múzeum 405 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Žilina 1 560 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, hygienické potreby, rôzny spotrebný materiál Mestská časť Bratislava - Dúbravka 1 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Krajská prokuratúra 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 570 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier, 3 vrstvový Environmentálny fond 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 799 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 852 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO 19, Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
čistiaci a hygienický materiál Slovenské národné múzeum 330 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, hygienické potreby, rôzny spotrebný materiál Mestská časť Bratislava - Dúbravka 4 065 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 140 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 300 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Mesto Partizánske 289 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier 3vrstvový Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 450 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov "PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 1 856 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Slovenské národné múzeum 518 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Krajská prokuratúra 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 209 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier biely, 3-vrstvový Skladané uteráky na ruky 1-vrstvové biele Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, hygienické potreby, rôzny spotrebný materiál Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 244 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 230 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO, papierové utierky, čistiace prostriedky Štatistický úrad Slovenskej republiky 739 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 100 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Nemocnica Poprad a. s. 7 500 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 7 207 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 230 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier a kryštalická sóda Ústav na výkon trestu odňatia slobody 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier do zásobníkov Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 380 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 445 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 540 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Žilina 1 920 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky Mesto Partizánske 461 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 880 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky Krajská prokuratúra 320 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, hygienické potreby, rôzny spotrebný materiál Mestská časť Bratislava - Dúbravka 4 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier TENTO Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 200 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier alebo ekvivalent Okresný súd Bratislava II 1 000 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 850 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO, papierové utierky, čistiace prostriedky Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 059 EUR 2017 Tovary Nie 1
toaletný papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 410 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Slovenská správa ciest 3 780 EUR 2017 Tovary Nie 1
Recyklovaný toaletný papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody 800 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Žilina 15 600 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 522 EUR 2017 Tovary Nie 1
Toaletný papier Obec Semerovo 90 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 400 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 380 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 3 716 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov "PLATAN",Zariadenie sociálnych služieb Lontov 2 040 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Mesto Žilina 15 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup hygienických potrieb Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 20 311 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky, hygienické potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 242 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier, zelené utierky typ "Z", hygienické vreckovky Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 280 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO + papierové utierky Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 550 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier do zásobníkov Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 380 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier a zásobník Fakultná nemocnica Trnava 27 855 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby Obec Varhaňovce 2 328 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier 1/2018 Univerzitná nemocnica Bratislava 16 725 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace prostriedky a hygienické potreby Obec Kojatice 2 125 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby 2018 Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 3 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 2 573 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 140 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier TENTO alebo ekvivalent Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 8 865 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 471 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier, 3 vrstvový Environmentálny fond 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby I Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 6 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 95 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Úrad vládneho auditu 797 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Slovenská správa ciest 250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 115 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 4 964 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup toaletného papiera Generálna prokuratúra SR 2 160 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové hygienické výrobky Univerzitná nemocnica Bratislava 72 294 EUR 2018 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky, toaletný papier, utierky Slovenské národné múzeum 360 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace a dezinfekčné prostriedky Domov sociálnych služieb 3 650 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO, papierové utierky, čistiace prostriedky Štatistický úrad Slovenskej republiky 518 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Nemocnica Poprad a. s. 8 823 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky 1 170 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Obchodná akadémia 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 47 760 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 830 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletné a hygienické potreby Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 300 EUR 2018 Tovary Nie 1
Čistiace potreby Mestská časť Bratislava - Dúbravka 3 468 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 294 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 142 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier 3vrstvový Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 800 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 320 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier do zásobníkov Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 2 376 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO 19 Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 970 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 200 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 286 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 384 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO, papierové utierky, čistiace prostriedky Štatistický úrad Slovenskej republiky 593 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 900 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 313 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky na ruky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 650 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Úrad vládneho auditu 706 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier, 3 vrstvový Environmentálny fond 600 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier alebo ekvivalent Okresný súd Bratislava II 180 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 211 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Nemocnica Poprad a. s. 10 324 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie toaletného papiera a čistiacich prostriedkov, dezinfekčné prostriedky a hygienické potreby Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 500 EUR 2018 Tovary Nie 1
toaletný papier Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 042 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 250 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier, uteráky na ruky Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 675 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 196 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier TENTO Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 100 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky Okresný súd Topoľčany 260 EUR 2018 Tovary Nie 1
Toaletný papier 3vrstvový Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 300 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier, uteráky na ruky Univerzita Komenského v Bratislave 1 890 EUR 2019 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby pre rok 2019/2020 Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 4 800 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 300 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier, uteráky na ruky Univerzita Komenského v Bratislave 2 063 EUR 2019 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO, papierové utierky, čistiace prostriedky Štatistický úrad Slovenskej republiky 840 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 360 EUR 2019 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier, uteráky na ruky Univerzita Komenského v Bratislave 3 900 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 100 EUR 2019 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 1 750 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier, uteráky na ruky Univerzita Komenského v Bratislave 1 680 EUR 2019 Tovary Nie 1
Predmety osobnej hygieny Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 650 EUR 2019 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky, zásobník Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 108 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO dvojvrstvový biely Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 496 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky, toaletný papier Slovenské národné múzeum 150 EUR 2019 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO, papierové utierky, čistiace prostriedky Štatistický úrad Slovenskej republiky 767 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier Univerzita Komenského v Bratislave 1 667 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup hygienických potrieb Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 16 217 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier, uteráky na ruky Univerzita Komenského v Bratislave 2 200 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 360 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 100 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 310 EUR 2019 Tovary Nie 1
čistiace prostriedky, toaletný papier Slovenské národné múzeum 450 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier, 3 vrstvový Environmentálny fond 600 EUR 2019 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 830 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier 3vrstvový Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 500 EUR 2019 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 300 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup toaletného papiera a papierových utierok Generálna prokuratúra SR 15 523 EUR 2019 Tovary Nie 1
toaletný papier, mop Slovenské národné múzeum 280 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup toaletného papiera a papierových utierok Generálna prokuratúra SR 7 569 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové hygienické výrobky Univerzitná nemocnica Bratislava 83 950 EUR 2019 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky, fixinela, vrecia Slovenské národné múzeum 650 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier Botanický ústav Slovenskej akadémie vied 85 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier Obec Semerovo 90 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové utierky Okresný súd Topoľčany 600 EUR 2019 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 480 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi 150 EUR 2019 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky Slovenské národné múzeum 420 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier TENTO Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky 100 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier, 3 vrstvový Environmentálny fond 600 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier JUMBO, papierové utierky, čistiace prostriedky Štatistický úrad Slovenskej republiky 723 EUR 2019 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky, rukavice Slovenské národné múzeum 350 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier 3vrstvový Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 450 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 194 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier a mydlo Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 440 EUR 2019 Tovary Nie 1
Toaletný papier a mydlo Ústav na výkon trestu odňatia slobody 3 685 EUR 2019 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky, pena do zásobníka Deb Refresch ŠTÁTNA VEDECKÁ KNIŽNICA V BANSKEJ BYSTRICI 1 750 EUR 2020 Tovary Nie 1
Čistiace a hygienické potreby pre rok 2020/2021 Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky 6 360 EUR 2020 Tovary Nie 1
toaletný papier JUMBO, papierové utierky, čistiace prostriedky Štatistický úrad Slovenskej republiky 1 067 EUR 2020 Tovary Nie 1
Hygienické potreby Slovenská správa ciest 510 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 536 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toaletný papier Štatistický úrad Slovenskej republiky 769 EUR 2020 Tovary Nie 1
toaletný papier, papierové utierky, osviežovače Slovenské národné múzeum 670 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nákup hygienických potrieb Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 22 712 EUR 2020 Tovary Nie 1
Toaletný papier, papierové uteráky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 830 EUR 2020 Tovary Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×