Osoba

Ing. Vladimír Ondriš


Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Detaily osoby

Meno:
Ing. Vladimír Ondriš
Adresa:
Svätovojtešská 14 Bratislava-Nové Mesto 83103
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Vek:
Nezistený
Viac údajov:
RPVS

Sumár

Firmy v RPVS:
6
Aktívne na UVOstat.sk:
5
Obstarávaní:
122
Zmlúv:
156
V celkovej hodnote:
165,361,610 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
Táto funkcia je vo vývoji.
Osoba Firmy
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Mesto Trstená Historicko –kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier – Liesek, Suchá Hora, Hladovka, Trstená 801,361 EUR 17. Júl 2014
Mesto Trstená Historicko –kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier – Liesek, Suchá Hora, Hladovka, Trstená 184,480 EUR 17. Júl 2014
Mesto Trstená Historicko –kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier – Liesek, Suchá Hora, Hladovka, Trstená 311,729 EUR 17. Júl 2014
Mesto Trstená Historicko –kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier – Liesek, Suchá Hora, Hladovka, Trstená 97,347 EUR 17. Júl 2014
Mesto Trstená Historicko –kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier – Liesek, Suchá Hora, Hladovka, Trstená 207,803 EUR 17. Júl 2014
Mesto Námestovo „Odstránenie havarijného stavu na miestnej komunikácii ul. M.Urbana „ Námestovo. 95,058 EUR 4. August 2014
Obec Sedliacka Dubová Miestne komunikácie IBV Močiare 119,363 EUR 1. Február 2016
Obec Vlachy Miestna komunikácia Vlachy 65,653 EUR 4. Február 2016
Mesto Ružomberok Oprava komunikácie Smrekovica 16 EUR 19. Október 2015
Obec Liptovské Matiašovce Výstavba miestnej komunikácie 103,246 EUR 4. Február 2016
Mesto Liptovský Mikuláš Stavebné úpravy ul. Švermova Liptovský Mikuláš 90,652 EUR 19. August 2014
Obec Konská Rekonštrukcia miestnej komunikácie – obec Konská 78,752 EUR 11. Február 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo - Objednávky za III. Q. 2014 3,250 EUR 9. Júl 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo - Objednávky za II. Q. 2014 2,457 EUR 3. Apríl 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo - Objednávky za III Q. 2015 12,472 EUR 20. Júl 2015
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Bitúmenova zmes obaľovaná za tepla 181,054 EUR 10. Jún 2015
Obec Košeca Košeca – Nozdrovice, cesta na Ulici Za parkom, stavebné úpravy 170,500 EUR 11. Apríl 2017
Žilinský samosprávny kraj Zlepšenie dostupnosti do siete TEN-T prostredníctvom modernizácie ciest regiónu Podhale a okresu Tvrdošín 298,842 EUR 27. Október 2017
Žilinský samosprávny kraj Zlepšenie dostupnosti k sieti TEN – T v regióne Orava 130,769 EUR 1. Február 2018
Mesto Liptovský Mikuláš Komplexná rekonštrukcia, údržba a budovanie miestnych komunikácií a chodníkov v meste Liptovský Mikuláš-II.etapa 518,297 EUR 9. August 2018
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla 13,253 EUR 3. Apríl 2019
Obec Trnovec nad Váhom Rekonštrukcia komunikácie s chodníkom a rekonštrukcia chodníka 85,833 EUR 15. December 2016
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Rekonštrukcia havarijného úseku cesty III/542002 Osturňa 222,032 EUR 14. November 2014
Mesto Poprad Parkoviská mesta Poprad - sídlisko JUH III 159,621 EUR 11. August 2014
Mesto Liptovský Mikuláš Cesta okolo Tatier - Cyklochodník Liptovský Mikuláš 640,161 EUR 4. September 2014
Spolok bývalých urbarialistov obce Veľký Bysterec - pozemkové spoločenstvo Oprava lesnej cesty 454,230 EUR 18. Apríl 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik PROTIPOŽIARNA LESNÁ CESTA JANDA - rekonštrukcia 69,130 EUR 2. September 2014
Obec Oravská Jasenica Rekonštrukcia miestnych komunikácií 122,941 EUR 28. August 2015
Obec Liptovský Michal LIPTOVSKÝ MICHAL REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE ULICA TROJIČNÁ 65,128 EUR 4. Február 2016
Obec Vasiľov Miestna komunikácia Vasiľov - rekonštrukcia 66,522 EUR 28. Jún 2017
Slovenská správa ciest I/66 Ždiar, riešenie bezpečnosti a odvodnenia vozovky 2,744,789 EUR 9. Máj 2018
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 161,323 EUR 19. Október 2018
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 162,173 EUR 19. Október 2018
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 156,241 EUR 19. Október 2018
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 158,708 EUR 19. Október 2018
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Inertný posypový materiál 49,720 EUR 30. Október 2019
Žilinský samosprávny kraj Sanácia oporného múru v k.ú. Turzovka na ceste II/484 285,597 EUR 20. Apríl 2020
Banskobystrický samosprávny kraj Rekonštrukcia ciest Klokoč, Horný Tisovník, Stará Huta-Rakytné 137,000 EUR 9. September 2016
Slovenská správa ciest I/78-II/520 Lokca - križovatka 307,208 EUR 29. Júl 2015
Mesto Liptovský Mikuláš Stavebné úpravy ul. Majerská Liptovský Mikuláš 758,572 EUR 3. Október 2014
Poľnohospodárske družstvo vo Veľkom Blahove Oprava závlahového systému 124,910 EUR 4. August 2014
Mesto Kežmarok Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier – výstavba cyklotrasy - časť Kežmarok - Huncovce, úsek v k.ú. Kežmarok. 116,013 EUR 1. Jún 2015
Slovenská správa ciest I/66 Babiná - Dobrá Niva, TEN-T 2,757,602 EUR 14. Apríl 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo - Objednávky za IV Q. 2015 15,839 EUR 5. Október 2015
Obec Lomná Rekonštrukcia miestnych komunikácií a spevnených plôch v obci Lomná 38,069 EUR 6. Júl 2017
Obec Klin CYKLOCESTA NA SPRÍSTUPNENIE PRÍRODNÉHO DEDIČSTVA V OBCI KLIN 393,273 EUR 9. Apríl 2018
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Asfaltová zmes obaľovaná za tepla 49,500 EUR 13. Február 2019
Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš Drvený kameň - štrkodrva 16,450 EUR 22. Február 2019
Žilinský samosprávny kraj Obnova a zosilnenie povrchu ciest II. a III. triedy v Žilinskom kraji 46,754 EUR 5. Október 2020
Žilinský samosprávny kraj Obnova a zosilnenie povrchu ciest II. a III. triedy v Žilinskom kraji 28,822 EUR 5. Október 2020
Žilinský samosprávny kraj Obnova a zosilnenie povrchu ciest II. a III. triedy v Žilinskom kraji 38,543 EUR 5. Október 2020
Žilinský samosprávny kraj Obnova a zosilnenie povrchu ciest II. a III. triedy v Žilinskom kraji 23,986 EUR 5. Október 2020
Mesto Námestovo Stavebné úpravy miestnych komunikácií 349,575 EUR 28. August 2019
Žilinský samosprávny kraj Zosilnenie a oprava povrchov ciest II. a III. triedy v Žilinskom kraji 119,462 EUR 16. September 2019
Žilinský samosprávny kraj Zosilnenie a oprava povrchov ciest II. a III. triedy v Žilinskom kraji 219,564 EUR 16. September 2019
Žilinský samosprávny kraj Zosilnenie a oprava povrchov ciest II. a III. triedy v Žilinskom kraji 92,354 EUR 16. September 2019
Slovenská správa ciest I/67 Stratená rekonštrukcia tunela 957,127 EUR 2. December 2019
Slovenská kanoistika Úprava areálu vodného slalomu v Liptovskom Mikuláši 2,428,137 EUR 21. Júl 2020
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 2,186 EUR 19. Október 2018
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 771 EUR 19. Október 2018
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 1,504 EUR 19. Október 2018
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 1,889 EUR 19. Október 2018
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Oprava ciest emulznými technológiami za studena 534,950 EUR 31. Júl 2017
Mesto Liptovský Mikuláš Stavebné úpravy - rekonštrukcia ul. Bodická Liptovský Mikuláš 152,591 EUR 27. Jún 2016
Obec Jamník Stavebné úpravy miestnych komunikácií v obci Jamník 98,855 EUR 4. Február 2016
Obec Bobrovec Stavebné úpravy Mlynskej ulice 80,761 EUR 27. Október 2014
Poľnohospodárske družstvo vo Veľkom Blahove Drobné stavebné úpravy - Sklad obilia 418,524 EUR 28. Júl 2014
Mesto Liptovský Mikuláš Údržba miestnej komunikácie - Cesta hrdinov, Liptovský Mikuláš 171,501 EUR 23. Júl 2015
Banskobystrický samosprávny kraj Modernizácia a rekonštrukcia ciest III/527017 Sucháň-Čebovce, III/050822 Opava, na posilnenie vybavenosti územia 3,008,332 EUR 30. Január 2015
Ľupčianka, s.r.o. Výstavba skladu druhotných surovín 114,732 EUR 22. Júl 2014
Obec Kvačany Komunikačné zariadenia K.Ú. Kvačany a K.Ú. Dlhá Lúka 1,120,315 EUR 17. Marec 2016
Obec Jakubovany Rekonštrukcia miestnych komunikácií Jakubovany a značenie CTT Jakubovany- Tatranská magistrála- Poľné letisko 149,825 EUR 20. August 2014
Obec Pavčina Lehota Prístavba a stavebné úpravy materskej škôlky v obci Pavčina Lehota 105,522 EUR 31. December 2016
Obec Ťapešovo Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií 46,727 EUR 27. Jún 2017
Obec Vavrišovo Výstavba dopravného napojenia rekreačno-obytného súboru na existujúci komunikačný systém 81,375 EUR 4. Júl 2017
Mesto Liptovský Mikuláš Cesta okolo Tatier - Cyklochodník Liptovský Mikuláš - II.etapa 249,287 EUR 19. Júl 2017
Mesto Svit Spoločný chodník pre cyklistov a chodcov – pozdĺž cesty I/18 379,520 EUR 21. August 2019
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla 16,605 EUR 3. Apríl 2019
Urbárske pozemkové spoločenstvo Hybe Rekonštrukcia prístupovej cesty k lesným pozemkom v úseku Uvrátec Kundrátovo 245,045 EUR 19. Október 2015
MKM-STRED, spol. s r.o. Rekonštrukcia budovy mechanizačného oddelenia 80,578 EUR 21. Júl 2014
Obec Podbiel Chodník pre chodcov – Podbiel – Ulica 49,800 EUR 19. August 2014
AGRONOVA Liptov, s.r.o. Pridávanie hodnloty do poľnohospodárskych produktov AGRONOVA Liptov, s.r.o. -stavba 605,440 EUR 22. August 2014
Správa mestských komunikácií Poprad Oprava asfaltových krytov na mestských komunikáciách a chodníkoch v meste Poprad 122,203 EUR 7. Júl 2014
Obec Nižná Projekt pozemkových úprav v kat. území Zemianska Dedina 748,409 EUR 14. Marec 2016
Mesto Liptovský Mikuláš Stavebné úpravy komunikácií a prístavba odstavných plôch ul. Socháňova Liptovský Mikuláš 123,609 EUR 19. August 2014
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 8,742 EUR 19. Október 2018
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 6,674 EUR 19. Október 2018
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 1,301 EUR 19. Október 2018
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 1,469 EUR 19. Október 2018
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Asfaltová zmes na vysprávky výtlkov 65 EUR 11. Máj 2020
Obec Galovany Splašková kanalizácia Galovany - Rozšírenie 57,583 EUR 9. Jún 2016
Mesto Kežmarok Historicko - kultúrno - prírodná cesta okolo Tatier - Úprava lesnej cesty Zlatná na cyklocestu. 138,883 EUR 17. September 2014
Poľnohospodárske družstvo Dolný Štál Drobné stavebné úpravy – sklady obilia 279,349 EUR 28. Júl 2014
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Súvislé opravy, zosilnenia vybratých úsekov ciest II.a III.triedy v BBSK. 89,000 EUR 4. November 2015
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Súvislé opravy, zosilnenia vybratých úsekov ciest II.a III.triedy v BBSK. 102,450 EUR 4. November 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesná cesta Koprovnica, rekonštrukcia 373,340 EUR 29. September 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo - Objednávky za I. Q. 2015 15,766 EUR 26. Január 2015
Mesto Banská Bystrica Parkoviska ulica Tulská 2, Tulská 3, B. Bystrica 258,307 EUR 1. Október 2018
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny). 157,126 EUR 6. August 2015
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny). 117,350 EUR 6. August 2015
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny). 57,900 EUR 6. August 2015
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny). 245,500 EUR 6. August 2015
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny). 95,820 EUR 6. August 2015
Obec Kordíky Rekonštrukcia miestnej komunikácie Kordíky 69,158 EUR 6. Júl 2017
Mesto Stará Ľubovňa „Cyklotrasa Stará Ľubovňa - Hniezdne" v rámci projektu „Historicko – kultúrno - prírodná cesta okolo Tatier - 2. etapa“ 342,760 EUR 11. September 2017
Mesto Liptovský Mikuláš Komplexná rekonštrukcia, údržba a budovanie miestnych komunikácií a chodníkov v meste Liptovský Mikuláš 879,166 EUR 7. Máj 2018
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla 2,307,980 EUR 3. Apríl 2019
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Asfaltová zmes na vysprávky výtlkov 9,300 EUR 12. Apríl 2019
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla 46,102 EUR 3. Apríl 2019
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla 3,253 EUR 3. Apríl 2019
Obec Uhorská Ves Miestna komunikácia 68,288 EUR 4. September 2014
Obec Hybe Chodník pre chodcov Hybe - sever 159,161 EUR 22. September 2014
AGRO - MAT, s.r.o. Rekonštrukcia skladovacej haly 51,793 EUR 21. Júl 2014
Poľnohospodárske družstvo v Jurovej Rekonštrukcia budov v spoločnosti Poľnohospodárske družstvo v Jurovej 433,062 EUR 1. August 2014
Mesto Prievidza Vybudovanie chodníka pre cyklistov a korčuliarov 120,851 EUR 26. Jún 2014
Urbárske pozemkové spoločenstvo Bobrovec Rekonštrukcia lesnej cesty Pod Vápenicou - Bobrovec 390,000 EUR 20. Október 2015
Mesto Trstená Historicko kultúrno príprodná cesta okolo Tatier Liesek, Suchá Hora, Hladovka, Trstená - zhotovenie podkladu 40,263 EUR 23. September 2015
Mesto Trstená Historicko kultúrno príprodná cesta okolo Tatier Liesek, Suchá Hora, Hladovka, Trstená - zhotovenie podkladu 51,689 EUR 23. September 2015
Mesto Trstená Historicko kultúrno príprodná cesta okolo Tatier Liesek, Suchá Hora, Hladovka, Trstená - zhotovenie podkladu 44,927 EUR 23. September 2015
Mesto Trstená Historicko kultúrno príprodná cesta okolo Tatier Liesek, Suchá Hora, Hladovka, Trstená - zhotovenie podkladu 21,789 EUR 23. September 2015
Mesto Banská Bystrica Obnova povrchu MK (miestnych komunikácií) v Banskej Bystrici 401,544 EUR 25. September 2015
Obec Smrečany Technická vybavenosť IBV Pod Hôrkami Smrečany v rozsahu SO01 Miestne komunikácie a SO02 Verejné osvetlenie vrátane rozšírenia VO 322,351 EUR 29. Jún 2015
Obec Bešeňová Miestna komunikácia pri ihrisku a bytovkách 59,876 EUR 30. Marec 2016
Obec Turík Rekonštrukcia cesty v obci Turík 48,310 EUR 28. Január 2016
Obec Brezovica Oprava miestnych komunikácií 94,874 EUR 25. August 2014
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo - Objednávky za II Q. 2015 40,532 EUR 6. Apríl 2015
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Kamenivo - Objednávky za IV. Q. 2014 4,740 EUR 17. Október 2014
Mesto Trstená Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier - 2.Etapa 104,224 EUR 27. Január 2017
Obec Habovka Obnova miestnych komunikácií a chodníkov vo vlastníctve obce Habovka 149,658 EUR 24. Júl 2018
Obec Liesek Miestne komunikácie Liesek 299,626 EUR 20. August 2018
Mesto Žilina Rekonštrukcia chodníkov a oprava a rekonštrukcia miestnych komunikácií v Žiline 147,889 EUR 15. Október 2019
Žilinský samosprávny kraj Rekonštrukcie ciest v Žilinskom kraji – I. etapa 18,629 EUR 14. August 2020
Banskobystrický samosprávny kraj Rekonštrukcie ciest v okrese Žiar nad Hronom a okrese Banská Štiavnica - 2017 (RI34,RI125,RI126,RI127,RI128, RI51) 735,354 EUR 23. Jún 2017
Mesto Námestovo „Rekonštrukcia miestnych komunikácií ul. Veterná a ul. Štefánikova Námestovo“ 100,476 EUR 3. December 2015
Obec Krušetnica Realizácia súboru stavieb pri pozemkových úpravách v obci Krušetnica 579,565 EUR 14. Marec 2016
Obec Liptovské Matiašovce Rekonštrukcia a výstavba komunikačných zariadení v katastrálnom území obce Liptovské Matiašovce 459,888 EUR 11. Marec 2016
Obec Vyšná Boca Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Vyšná Boca - stavebné úpravy 129,850 EUR 4. Február 2016
Mesto Liptovský Hrádok Stavebné úpravy miestnych komunikácií Ul. Hradná a Ul. Komenského v Liptovskom Hrádku 496,500 EUR 8. Jún 2016
Mesto Liptovský Mikuláš Rekonštrukcia cesty ul. Široká, Liptovský Mikuláš - Demänová 55,948 EUR 12. August 2014
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Údržba budov – udržiavacie stavebné práce, služby 1,600,000 EUR 26. Október 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Údržba budov – udržiavacie stavebné práce, služby 4,000,000 EUR 26. Október 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Údržba budov – udržiavacie stavebné práce, služby 4,000,000 EUR 26. Október 2016
Obec Pribylina Rekonštrukcia miestnych komunikácií Pribylina - Sever 161,625 EUR 22. Máj 2017
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla 92,998 EUR 12. Jún 2017
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla 41,000 EUR 12. Jún 2017
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy PSK 229,149 EUR 17. Júl 2017
Slovenská správa ciest VEĽKOPLOŠNÉ OPRAVY CIEST I. TRIEDY V SPRÁVE SSC rozdelená na časti 40,520,256 EUR 7. Október 2020
Slovenská správa ciest VEĽKOPLOŠNÉ OPRAVY CIEST I. TRIEDY V SPRÁVE SSC rozdelená na časti 40,974,054 EUR 7. Október 2020
Slovenská správa ciest VEĽKOPLOŠNÉ OPRAVY CIEST I. TRIEDY V SPRÁVE SSC rozdelená na časti 34,267,726 EUR 7. Október 2020
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla 17,720 EUR 3. Apríl 2019
Žilinský samosprávny kraj LNsP MUDr. I. Stodolu, Liptovský Mikuláš – stavebné úpravy a prístavba pre zriadenie urgentného príjmu 768,879 EUR 20. August 2020
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 250 EUR 19. Október 2018
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 1,371 EUR 19. Október 2018
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 1,508 EUR 19. Október 2018
Žilinský samosprávny kraj Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 1,262 EUR 19. Október 2018
Slovenská správa ciest Oprava cesty I/66 v meste Podbrezová v úseku s dotykom s areálom Železiarní v Podbrezovej“ 567,692 EUR 1. Október 2020

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×