Obstarávanie

VEĽKOPLOŠNÉ OPRAVY CIEST I. TRIEDY V SPRÁVE SSC rozdelená na časti


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenská správa ciest
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
166 563 418,00
Konečná suma(Bez DPH):
387 953 438,00
Zaplatené:
232.91%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233120-6
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
9

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky sú opravy vozoviek na cestách I. triedy (veľkoplošné ), výmenou degradovaných vrstiev krytu vozovky s cieľom zlepšenia prevádzkovej spôsobilosti krytu vozovky a predĺženia životnosti vplyvu porúch na nižšie položené vrstvy vozovky, podľa technických a kvalitatívnych podmienok týchto súťažných podmienok nasledovnými technológiami: Oprava krytu vozovky technológiou za studena kladených emulzných zmesí Oprava krytu vozovky technológiou recyklácie za horúca na mieste: Oprava podkladných vrstiev vozovky technológiou recyklácie vozoviek za studena na mieste vrátane výmeny krytu. Oprava podkladných vrstiev vozovky technológiou hutnených asfaltových vrstiev Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 3 časti Časť I kraj Bratislavský, Trnavský, Nitriansky, Trenčiansky Časť II kraj, Žilinský, Banskobystrický Časť III kraj Prešovský, Košický Opis predmetu zákazky je identický pre všetky časti predmetu zákazky a je uvedený v SP v časti 1.2 Opis predmetu zákazky Výsledkom tohto verejného obstarávania je výber viacerých úspešných uchádzačov (minimálne dvoch,maximálne troch), s ktorými Objednávateľ uzatvára Rámcovú dohodu pre konkrétnu časť zákazky (1,2,3) s opätovným otváraním súťaže na obdobie 48 mesiacov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 7 42 042 833,00 Neuvedené EUR 7. Október 2020 290133
Skanska SK a.s. 7 39 612 397,00 Neuvedené EUR 7. Október 2020 290132
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 7 34 267 726,00 Neuvedené EUR 7. Október 2020 290131
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 7 51 401 412,00 Neuvedené EUR 7. Október 2020 290130
Skanska SK a.s. 7 41 716 921,00 Neuvedené EUR 7. Október 2020 290129
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 7 40 974 054,00 Neuvedené EUR 7. Október 2020 290128
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 7 49 898 644,00 Neuvedené EUR 7. Október 2020 290127
Skanska SK a.s. 7 47 519 195,00 Neuvedené EUR 7. Október 2020 290126
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 7 40 520 256,00 Neuvedené EUR 7. Október 2020 290125

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC - Rámcová dohoda II - Združenie CSLM-MBM Stred 6. November 2020 6. November 2020 []
Iný dokument k zákazke Žiadosť o nápravu 31. Október 2019 31. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064298/content/1001707/download","filename":"Veľkoplošné opravy - Náprava - Skanska.pdf"}]
Zmluva Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC -Rámcová dohoda časť III - Združenie CSLM-MBM Východ 6. November 2020 6. November 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3116565/content/1108035/download","filename":"Rámcová dohoda časť III_CSLM.pdf"}]
Súťažné podklady SP v editovateľnej podobe 7. November 2019 7. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3065248/content/1003492/download","filename":"Rámcová dohoda_časť I.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3065248/content/1003493/download","filename":"Rámcová dohoda_časť II.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3065248/content/1003494/download","filename":"Rámcová dohoda_časť III.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3065248/content/1003495/download","filename":"Čiastková zmluva časť I.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3065248/content/1003496/download","filename":"Čiastková zmluva časť II..doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3065248/content/1003497/download","filename":"Čiastková zmluva časť III..doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3065248/content/1003498/download","filename":"Súťažné podklady_na 3 časti_oprava05112019.docx"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk_časť II 5. Jún 2020 5. Jún 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3094739/content/1065093/download","filename":"informacia o vysledku vyhodnotenia ponúk_časť II_profil.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti_opätovná 6. November 2020 6. November 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3116604/content/1108132/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti_opätovná.docx.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC -Rámcová dohoda časť III - Združenie CSLM-MBM Východ 6. November 2020 6. November 2020 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk_časť I 5. Jún 2020 5. Jún 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3094738/content/1065092/download","filename":"informacia o vysledku vyhodnotenia ponúk_časť I_profil.pdf"}]
Zmluva Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC - Rámcová dohoda II - Združenie CSLM-MBM Stred 6. November 2020 6. November 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3116356/content/1108034/download","filename":"Rámcová dohoda časť II_CSLM.pdf"}]
Zmluva Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC - Rámcová dohoda časť I. - Združenie CSLM-MBM Západ 6. November 2020 6. November 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3116353/content/1108033/download","filename":"Rámcová dohoda časť I_CSLM.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC - Rámcová dohoda II - EUROVIA 6. November 2020 6. November 2020 []
Iný dokument k zákazke Upravený výkaz výmer 18022020 13. Február 2020 18. Február 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3079674/content/1034857/download","filename":"Príloha č.1 Výkaz výmer časť II.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3079674/content/1034858/download","filename":"Príloha č.1 Výkaz výmer časť III.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3079674/content/1034859/download","filename":"Príloha č.1 Výkaz výmer časť I.xlsx"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk_časť III 5. Jún 2020 5. Jún 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3094740/content/1065094/download","filename":"informacia o vysledku vyhodnotenia ponúk_časť III_profil.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC - Rámcová dohoda časť I - DOPRASTAV, a.s. 6. November 2020 6. November 2020 []
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC - Rámcová Dohoda II - Skanska SK a.s. 6. November 2020 6. November 2020 []
Zmluva Veľkoplošné opravy ciest I.triedy v správe SSC - Rámcová dohoda časť I. - Skanska SK a.s. 6. November 2020 6. November 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3116354/content/1108036/download","filename":"Rámcová dohoda časť I_Skanska.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlovanie 5. November 2019 5. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064759/content/1002684/download","filename":"FORMULÁR č. 7 - opravený.docx"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 6. November 2020 6. November 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3116591/content/1108071/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie verejného obstarávateľa o právoplatnosti rozhodnutia Rady úradu 30. September 2020 30. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3110172/content/1096641/download","filename":"Oznámenie verejného obstarávateľa_profil.pdf"}]
Zmluva Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC - Rámcová dohoda časť III - Skanska SK 6. November 2020 6. November 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3116570/content/1108038/download","filename":"Rámcová dohoda časť III_Skanska.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 15. Október 2019 15. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3060820/content/994557/download","filename":"Súťažné podklady_final.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3060820/content/994558/download","filename":"Rámcová dohoda_časť I.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3060820/content/994559/download","filename":"Rámcová dohoda_časť II.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3060820/content/994561/download","filename":"Rámcová dohoda_časť III.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3060820/content/994562/download","filename":"Čiastková zmluva časť I..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3060820/content/994563/download","filename":"Čiastková zmluva časť II..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3060820/content/994564/download","filename":"Čiastková zmluva časť III..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3060820/content/994565/download","filename":"Príloha č.1 Výkaz výmer časť I.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3060820/content/994566/download","filename":"Príloha č.1 Výkaz výmer časť II.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3060820/content/994567/download","filename":"Príloha č.1 Výkaz výmer časť III.xlsx"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC - Rámcová dohoda časť III - Skanska SK 6. November 2020 6. November 2020 []
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC - Rámcová dohoda časť III - Združenie Stred EUROVIA-DOPRASTA 6. November 2020 6. November 2020 []
Zmluva Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC - Rámcová dohoda časť I - DOPRASTAV, a.s. 6. November 2020 6. November 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3116355/content/1108039/download","filename":"rámcová dohoda časť I_Doprastav.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 6. November 2020 6. November 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3116599/content/1108128/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlovanie 7. November 2019 7. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3064758/content/1003490/download","filename":"Súťažné podklady_na 3 časti_oprava05112019.docx"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Veľkoplošné opravy ciest I.triedy v správe SSC - Rámcová dohoda časť I. - Skanska SK a.s. 6. November 2020 6. November 2020 []
Zmluva Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC - Rámcová dohoda II - EUROVIA 6. November 2020 6. November 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3116564/content/1108040/download","filename":"Rámcová dohoda časť II_Eurovia.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 3. Marec 2020 23. Marec 2020 []
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC - Rámcová dohoda časť I. - Združenie CSLM-MBM Západ 6. November 2020 6. November 2020 []
Zmluva Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC - Rámcová dohoda časť III - Združenie Stred EUROVIA-DOPRASTAV 6. November 2020 6. November 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3116567/content/1108041/download","filename":"Rámcová dohoda časť III_Eurovia.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpovede na otázky VO 423189.pdf 8. November 2019 18. Február 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3065548/content/1034861/download","filename":"Odpovede na otázky VO 423189.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 6. November 2020 6. November 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3116603/content/1108131/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlovanie otázky č. 11 11. November 2019 11. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3065545/content/1003946/download","filename":"Príloha č.1 Výkaz výmer časť I.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3065545/content/1003947/download","filename":"Príloha č.1 Výkaz výmer časť II.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3065545/content/1003948/download","filename":"Príloha č.1 Výkaz výmer časť III.xlsx"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlovanie otázky č. 10 14. November 2019 15. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3066316/content/1005589/download","filename":"Príloha č.1 Výkaz výmer časť I.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3066316/content/1005609/download","filename":"Príloha č.1 Výkaz výmer časť II.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3066316/content/1005610/download","filename":"Príloha č.1 Výkaz výmer časť III.xlsx"}]
Zmluva Veľkoplošné opravy ciest I. triedy v správe SSC - Rámcová Dohoda II - Skanska SK a.s. 6. November 2020 6. November 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3116561/content/1108037/download","filename":"Rámcová dohoda časť II_Skanska.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z výsledného vyhodnotenia ponúk 6. November 2020 6. November 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3116605/content/1108133/download","filename":"Zápisnica z výsledného vyhodnotenia ponúk.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×