Obstarávanie

Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny).


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 057 476,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 714 563,33
Zaplatené:
83.33%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
44113310-1
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
16

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny). Ide o asfaltové betóny: AC 8o, AC 11o, AC1 6o, AC 22o pre vnútorné organizačné jednotky Správy ciest ŽSK a ich strediská (STN EN 13108-1). V prípade potreby verejného obstarávateľa bude predmetom zákazky aj doprava obaľovaného asfaltového kameniva. Predmet zákazky musí spĺňať podmienky uvedené v TKP časť 6 Hutnené asfaltové zmesi, KLAZ 1/2010 Katalógové listy asfaltových zmesí vydané MDPT SR a podľa súvisiacich STN a EN.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Doprastav Asfalt, a.s. 3 112 260,00 20% EUR 3. August 2015 68041
Doprastav Asfalt, a.s. 2 89 950,00 20% EUR 3. August 2015 68042
Doprastav Asfalt, a.s. 2 205 450,00 20% EUR 3. August 2015 68043
CESTY NITRA, a.s. 3 48 400,00 20% EUR 3. August 2015 68044
CESTY NITRA, a.s. 2 116 150,00 20% EUR 3. August 2015 68045
Doprastav Asfalt, a.s. 2 96 650,00 20% EUR 3. August 2015 68046
CESTY NITRA, a.s. 3 81 420,00 20% EUR 3. August 2015 68047
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. 3 157 126,00 20% EUR 6. August 2015 68048
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. 3 117 350,00 20% EUR 6. August 2015 68049
Doprastav Asfalt, a.s. 3 130 300,00 20% EUR 3. August 2015 68050
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. 2 57 900,00 20% EUR 6. August 2015 68051
VÁHOSTAV - SK, a.s. 4 214 975,00 20% EUR 3. August 2015 68052
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. 2 245 500,00 20% EUR 6. August 2015 68053
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. 2 95 820,00 20% EUR 6. August 2015 68054
VÁHOSTAV - SK, a.s. 4 119 175,00 20% EUR 3. August 2015 68055
VÁHOSTAV - SK, a.s. 4 169 050,00 20% EUR 3. August 2015 68056

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 11. August 2015 11. August 2015
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 10. August 2015 10. August 2015
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 10. August 2015 10. August 2015
Suma skutočne uhradeného plnenia KZ č. 72/2015 - 87/2015 - plnenie k 31.12.2015 2. Február 2016 2. Február 2016
Správa o zákazke Správa o zákazke 13. August 2015 13. August 2015
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 11. August 2015 11. August 2015
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 11. August 2015 11. August 2015
Ponuky uchádzačov Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol. s r.o. 10. August 2015 10. August 2015
Ponuky uchádzačov Doprastav Asfalt, a.s. 8. Október 2015 8. Október 2015
Ponuky uchádzačov EUROVIA SK, a.s. 10. August 2015 10. August 2015
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 28. Júl 2015 28. Júl 2015
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 10. August 2015 10. August 2015
Zápisnica Zápisnica 10. August 2015 10. August 2015
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 10. August 2015 10. August 2015
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 10. August 2015 10. August 2015
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 11. August 2015 11. August 2015
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 10. August 2015 10. August 2015
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 11. August 2015 11. August 2015
Ponuky uchádzačov CESTY NITRA, a.s. 10. August 2015 10. August 2015
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 10. August 2015 10. August 2015
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 10. August 2015 10. August 2015
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 10. August 2015 10. August 2015
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 10. August 2015 10. August 2015
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 11. August 2015 11. August 2015
Súťažné podklady Súťažné podklady 9. Február 2015 9. Február 2015
Ponuky uchádzačov VÁHOSTAV - SK, a.s. 10. August 2015 10. August 2015
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 10. August 2015 10. August 2015
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 10. August 2015 10. August 2015

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×