Obstarávanie

Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny).


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 057 476,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 714 563,33
Zaplatené:
83.33%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
44113310-1
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
16

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny). Ide o asfaltové betóny: AC 8o, AC 11o, AC1 6o, AC 22o pre vnútorné organizačné jednotky Správy ciest ŽSK a ich strediská (STN EN 13108-1). V prípade potreby verejného obstarávateľa bude predmetom zákazky aj doprava obaľovaného asfaltového kameniva. Predmet zákazky musí spĺňať podmienky uvedené v TKP časť 6 Hutnené asfaltové zmesi, KLAZ 1/2010 Katalógové listy asfaltových zmesí vydané MDPT SR a podľa súvisiacich STN a EN.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Doprastav Asfalt, a.s. 3 112 260,00 20% EUR 3. August 2015 68041
Doprastav Asfalt, a.s. 2 89 950,00 20% EUR 3. August 2015 68042
Doprastav Asfalt, a.s. 2 205 450,00 20% EUR 3. August 2015 68043
CESTY NITRA, a.s. 3 48 400,00 20% EUR 3. August 2015 68044
CESTY NITRA, a.s. 2 116 150,00 20% EUR 3. August 2015 68045
Doprastav Asfalt, a.s. 2 96 650,00 20% EUR 3. August 2015 68046
CESTY NITRA, a.s. 3 81 420,00 20% EUR 3. August 2015 68047
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. 3 157 126,00 20% EUR 6. August 2015 68048
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. 3 117 350,00 20% EUR 6. August 2015 68049
Doprastav Asfalt, a.s. 3 130 300,00 20% EUR 3. August 2015 68050
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. 2 57 900,00 20% EUR 6. August 2015 68051
VÁHOSTAV - SK, a.s. 4 214 975,00 20% EUR 3. August 2015 68052
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. 2 245 500,00 20% EUR 6. August 2015 68053
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. 2 95 820,00 20% EUR 6. August 2015 68054
VÁHOSTAV - SK, a.s. 4 119 175,00 20% EUR 3. August 2015 68055
VÁHOSTAV - SK, a.s. 4 169 050,00 20% EUR 3. August 2015 68056

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 11. August 2015 11. August 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 10. August 2015 10. August 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 10. August 2015 10. August 2015 []
Suma skutočne uhradeného plnenia KZ č. 72/2015 - 87/2015 - plnenie k 31.12.2015 2. Február 2016 2. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3887/content/96/download","filename":"Plnenie k 31.12.2015.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 13. August 2015 13. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3884/content/82/download","filename":"SpravaOzakazkach_9_6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3884/content/83/download","filename":"Príloha č.4-poradie-k výsledkom.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 11. August 2015 11. August 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 11. August 2015 11. August 2015 []
Ponuky uchádzačov Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol. s r.o. 10. August 2015 10. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3903/content/173/download","filename":"Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3903/content/174/download","filename":"Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Doprastav Asfalt, a.s. 8. Október 2015 8. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3899/content/113/download","filename":"kópia ponuky_časť Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3899/content/114/download","filename":"kópia ponuky_časť Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EUROVIA SK, a.s. 10. August 2015 10. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3909/content/223/download","filename":"SC ZSK ostatne 1_28.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3909/content/224/download","filename":"SC ZSK ostatne 29_65.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3909/content/225/download","filename":"SC ZSK kritéria 1_16.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 28. Júl 2015 28. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3860/content/51/download","filename":"Príloha č.4-poradie-k výsledkom.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 10. August 2015 10. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3893/content/197/download","filename":"Zápisnica z otvárania-časť Ostatné.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 10. August 2015 10. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3896/content/1516/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3896/content/1517/download","filename":"Písomné ceny podľa častí.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3896/content/1518/download","filename":"Príloha č.1-kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3896/content/1519/download","filename":"Príloha č. 2-úvodné samost.hodnotenie ponúk po EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3896/content/1520/download","filename":"Príloha č. 2-Celkové vyhodnotenie-písomné ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3896/content/1521/download","filename":"Príloha č. 3-úvodné samost.hodnotenie ponúk po EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3896/content/1522/download","filename":"Príloha č. 3-Celkové vyhodnotenie-po EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3896/content/1523/download","filename":"Príloha č.4-poradie-k výsledkom.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3896/content/1524/download","filename":"vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_2190851038.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3896/content/1525/download","filename":"vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_8796724597.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3896/content/1526/download","filename":"vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_5380104733.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3896/content/1528/download","filename":"vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_3210645886.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3896/content/1529/download","filename":"vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_6209501717.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3896/content/1530/download","filename":"vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_5986798307.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3896/content/1531/download","filename":"vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_7193729835.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3896/content/1532/download","filename":"vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_5748113854.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3896/content/1533/download","filename":"vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_6244465503.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3896/content/1534/download","filename":"vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_0331697482.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3896/content/1535/download","filename":"vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_5807144469.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3896/content/1536/download","filename":"vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_6685304245.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3896/content/1537/download","filename":"vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_3808590844.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3896/content/1538/download","filename":"vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_4928611051 (1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3896/content/1539/download","filename":"vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_5823165453.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3896/content/1540/download","filename":"vysledne_poradie_elektronickej_aukcie_8476813826.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 10. August 2015 10. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3890/content/168/download","filename":"Zápisnica z otvárania-časť Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3890/content/169/download","filename":"Zápisnica z otvárania-časť Kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3890/content/170/download","filename":"Príloha č.1-kritéria.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 10. August 2015 10. August 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 11. August 2015 11. August 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 10. August 2015 10. August 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 11. August 2015 11. August 2015 []
Ponuky uchádzačov CESTY NITRA, a.s. 10. August 2015 10. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3906/content/138/download","filename":"Ponuka CESTY NITRA- asfalty -OSTATNE+KRITERIA pre SC ZSK.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 10. August 2015 10. August 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 10. August 2015 10. August 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 10. August 2015 10. August 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 10. August 2015 10. August 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 11. August 2015 11. August 2015 []
Súťažné podklady Súťažné podklady 9. Február 2015 9. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3827/content/44/download","filename":"SP-OK.pdf"}]
Ponuky uchádzačov VÁHOSTAV - SK, a.s. 10. August 2015 10. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3830/content/1782/download","filename":"1. Titulný list ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3830/content/1783/download","filename":"2. Obsah ponuky - OSTATNÉ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3830/content/1784/download","filename":"3. Identifikačné údaje uchádzača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3830/content/1785/download","filename":"4. Doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3830/content/1786/download","filename":"4.1 Osobné postavenie uchádzača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3830/content/1787/download","filename":"4.2 Finančné a ekonomické postavenie uchádzača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3830/content/1788/download","filename":"4.3 Technická spôsobilosť uchádzača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3830/content/1789/download","filename":"5. Návrh zmluvy-zmlúv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3830/content/1790/download","filename":"5.1 Návrh zmluvy - stredisko Žilina.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3830/content/1791/download","filename":"5.2 Návrh zmluvy - stredisko Belá - Kubíková.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3830/content/1792/download","filename":"5.3 Návrh zmluvy - stredisko Kysucké Nové Mesto.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3830/content/1793/download","filename":"5.4 Návrh zmluvy - stredisko Ružomberok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3830/content/1794/download","filename":"5.5 Návrh zmluvy - stredisko Dolný Kubín.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3830/content/1795/download","filename":"5.6 Návrh Zmluvy - stredisko Martin.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3830/content/1796/download","filename":"5.7 Návrh zmluvy - stredisko Turčianske Teplice.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3830/content/1797/download","filename":"6. Opis a presná špecifikácia predmetu zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3830/content/1798/download","filename":"7. Doklad o zabezpečení ponuky zábazpekou.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3830/content/1799/download","filename":"1. Titulný list ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3830/content/1800/download","filename":"2. Obsah ponuky - KRITÉRIÁ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3830/content/1801/download","filename":"3. Návrh uchádzača na plnenie kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3830/content/1802/download","filename":"4. Návrh zmluvy - zmlúv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3830/content/1803/download","filename":"4.1 Návrh zmluvy - stredisko Žilina.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3830/content/1804/download","filename":"4.2 Návrh zmluvy - stredisko Belá - Kubíková.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3830/content/1805/download","filename":"4.3 Návrh zmluvy - stredisko Kysucké Nové Mesto.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3830/content/1806/download","filename":"4.4 Návrh zmluvy - stredisko Ružomberok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3830/content/1807/download","filename":"4.5 Návrh zmluvy - stredisko Dolný Kubín.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3830/content/1808/download","filename":"4.6 Návrh zmluvy - stredisko Martin.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3830/content/1809/download","filename":"4.7 Návrh zmluvy - stredisko Turčianske Teplice.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3830/content/1810/download","filename":"5. Opis a presná špecifikácia predmetu zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3830/content/1811/download","filename":"6. CD-DVD nosič, naskenovaná ponuka.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 10. August 2015 10. August 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 10. August 2015 10. August 2015 []

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×