Obstarávanie

Úprava areálu vodného slalomu v Liptovskom Mikuláši


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenská kanoistika
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 428 137,00
Konečná suma(Bez DPH):
2 428 137,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45212200-8
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je úprava areálu pre prevádzku slalomových tratí v čase nižších prietokov vo Váhu (zabezpečenie potrebnej hladiny pre prevádzku slalomových tratí), realizácia uzavretého okruhu vody s čerpacou stanicou a realizácia lodného výťahu. Klapky regulujú výšku hladiny a variabilitu možnosti púšťania trate č. 1 a trate č. 2. Uvedené úpravy areálu majú umožniť prevádzku pri súčasných hladinách aj pri výhľadových vyšších hladinách po realizácii. Podrobné informácie sú obsahom priloženej projektovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu Zväzku 3 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. (s obcou Hladovka) 5 2 428 137,00 Neuvedené EUR 21. Júl 2020 282665

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady_výkaz výmer_oprava 3 2. Jún 2020 2. Jún 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3094238/content/1063592/download","filename":"065_19_01_006_Technicka_specifikace_vykaz_vymer_Rev_a_oprava 3.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3094238/content/1063593/download","filename":"Lipt_Mikulas_Slalom-DVZS-P.10 Soupis prací stavební část_oprava 3.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3094238/content/1063594/download","filename":"Lipt_Mikulas_Slalom-DVZS-P.11- S0 07_oprava 3.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3094238/content/1063595/download","filename":"Lipt_Mikulas_Slalom-DVZS-P.12 -PS 02_oprava 3.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3094238/content/1063596/download","filename":"Lipt_Mikulas_Slalom-DVZS-P.13 -PS 04_oprava 3.xlsx"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 29. Júl 2020 29. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3102504/content/1079893/download","filename":"12_Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady_úprava 1 6. Máj 2020 7. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090694/content/1055755/download","filename":"Slov. kanoistika_Lipt. Mikuláš_Súťažné podklady_Zv.1_Pokyny_20200420_oprava 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090694/content/1055756/download","filename":"Slov. kanoistika_Lipt. Mikuláš_Súťažné podklady_Zv.2_Zmluva o dielo_20200407.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090694/content/1055757/download","filename":"Prílohy k súťažným podkladom.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090694/content/1055758/download","filename":"prezentacna brozura-vizualizacie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090694/content/1055759/download","filename":"065_19_01_000_razitko.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090694/content/1055760/download","filename":"065_19_01_001_Seznam_priloh_Rev_0.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090694/content/1055761/download","filename":"065_19_01_002_TZ_Rev_a.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090694/content/1055762/download","filename":"065_19_01_006_Technicka_specifikace_vykaz_vymer_Rev_a.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090694/content/1055763/download","filename":"065_19_01_008_Funkcni_specifikace_seznam_vstupu_vystupu_Rev_0.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090694/content/1055764/download","filename":"065_19_01_012_Prehledove_schema_napajeni_Rev_0.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090694/content/1055765/download","filename":"065_19_01_020_Blokove_schema_ridiciho_systemu_Rev_0.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090694/content/1055766/download","filename":"065_19_01_080_Dispozice_pohledy_Rev_0.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090694/content/1055767/download","filename":"Lipt_Mikulas_Slalom-DVZS-P.1 Technická zpráva.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090694/content/1055768/download","filename":"Lipt_Mikulas_Slalom-DVZS-P.2-Celkova_situace.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090694/content/1055770/download","filename":"Lipt_Mikulas_Slalom-DVZS-P.3-Dispozice_vytahu_a_CS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090694/content/1055771/download","filename":"Lipt_Mikulas_Slalom-DVZS-P.4- Příčné řezy VK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090694/content/1055772/download","filename":"Lipt_Mikulas_Slalom-DVZS-P.5-Klapky_rezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090694/content/1055773/download","filename":"Lipt_Mikulas_Slalom-DVZS-P.10 Soupis prací stavební část.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090694/content/1055774/download","filename":"Lipt_Mikulas_Slalom-DVZS-P.11- S0 07.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090694/content/1055775/download","filename":"Lipt_Mikulas_Slalom-DVZS-P.12 -PS 02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090694/content/1055776/download","filename":"Lipt_Mikulas_Slalom-DVZS-P.13 -PS 04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090694/content/1055777/download","filename":"065_19_01_006_Technicka_specifikace_vykaz_vymer_Rev_a.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090694/content/1055778/download","filename":"Lipt_Mikulas_Slalom-DVZS-P.10 Soupis prací stavební část.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090694/content/1055779/download","filename":"Lipt_Mikulas_Slalom-DVZS-P.11- S0 07.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090694/content/1055780/download","filename":"Lipt_Mikulas_Slalom-DVZS-P.12 -PS 02.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090694/content/1055781/download","filename":"Lipt_Mikulas_Slalom-DVZS-P.13 -PS 04.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090694/content/1056229/download","filename":"Slov. distribučný_vyjadrenie.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Jednotný európsky dokument 22. Apríl 2020 22. Apríl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3088578/content/1051955/download","filename":"espd-request.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3088578/content/1051956/download","filename":"espd-request.xml"}]
Iný dokument k zákazke Odpovede na otázky VO 425277.pdf 27. Apríl 2020 9. Jún 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3089155/content/1066175/download","filename":"Odpovede na otázky VO 425277.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady_výkaz výmer_oprava 2 25. Máj 2020 25. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3092996/content/1060559/download","filename":"065_19_01_006_Technicka_specifikace_vykaz_vymer_Rev_a.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3092996/content/1060560/download","filename":"Lipt_Mikulas_Slalom-DVZS-P.10 Soupis prací stavební část_oprava 2.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3092996/content/1060561/download","filename":"Lipt_Mikulas_Slalom-DVZS-P.11- S0 07.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3092996/content/1060562/download","filename":"Lipt_Mikulas_Slalom-DVZS-P.12 -PS 02.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3092996/content/1060563/download","filename":"Lipt_Mikulas_Slalom-DVZS-P.13 -PS 04.xlsx"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 29. Júl 2020 29. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3102506/content/1079895/download","filename":"15_Zápisnica z vyhodnotenia ponúk_final.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Žiadosť o nápravu 27. Máj 2020 27. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3093483/content/1062044/download","filename":"Kanoisti_LM_Oznámenie o vybavení ŽoN_ostatní záujemcovia.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 4. August 2020 4. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3103221/content/1081282/download","filename":"18_Správa o zákazke.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 22. Apríl 2020 22. Apríl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3088566/content/1051936/download","filename":"Slov. kanoistika_Lipt. Mikuláš_Súťažné podklady_Zv.1_Pokyny_20200420.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3088566/content/1051937/download","filename":"Slov. kanoistika_Lipt. Mikuláš_Súťažné podklady_Zv.2_Zmluva o dielo_20200407.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3088566/content/1051938/download","filename":"Lipt_Mikulas_Slalom-DVZS - fin2.zip"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3088566/content/1051939/download","filename":"Slov. distribučný_vyjadrenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3088566/content/1051944/download","filename":"Prílohy k súťažným podkladom.docx"}]
Iný dokument k zákazke Žiadosť o nápravu 6. Máj 2020 6. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3090732/content/1055871/download","filename":"Kanoisti_LM_Oznámenie o vybavení ŽoN_ostatní záujemcovia.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady_výkaz výmer_oprava 21. Máj 2020 21. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3092761/content/1060015/download","filename":"065_19_01_006_Technicka_specifikace_vykaz_vymer_Rev_a.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3092761/content/1060016/download","filename":"Lipt_Mikulas_Slalom-DVZS-P.10 Soupis prací stavební část_oprava.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3092761/content/1060017/download","filename":"Lipt_Mikulas_Slalom-DVZS-P.11- S0 07.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3092761/content/1060018/download","filename":"Lipt_Mikulas_Slalom-DVZS-P.12 -PS 02.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3092761/content/1060019/download","filename":"Lipt_Mikulas_Slalom-DVZS-P.13 -PS 04.xlsx"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 23. Jún 2020 23. Jún 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3097046/content/1069828/download","filename":"17_Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk_PROFIL.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 29. Júl 2020 29. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3102505/content/1079894/download","filename":"14a_Zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka_Metrostav Slovakia 29. Júl 2020 29. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3102515/content/1079905/download","filename":"Ponuka_Metrostav Slovakia.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o oprave súťažných podkladov 27. Máj 2020 27. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3093484/content/1062046/download","filename":"Oznámenie o oprave SP_Profil.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady_oprava 2 27. Máj 2020 27. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3093485/content/1062047/download","filename":"Slov. kanoistika_Lipt. Mikuláš_Súťažné podklady_Zv.1_Pokyny_20200420_oprava 2.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 27. Júl 2020 27. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3101840/content/1078790/download","filename":"Slov. kanoistika_Lipt. Mikuláš_Zmluva o dielo_podpísaná_profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3101840/content/1078791/download","filename":"Príloha č. 3_Rozpočet.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady_stavebné povolenie 19. Máj 2020 19. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3092322/content/1059264/download","filename":"LM_Stavebné povolenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3092322/content/1059265/download","filename":"Stanovisko OU ŽP_LM.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka_Cestné stavby LM 29. Júl 2020 29. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3102512/content/1079901/download","filename":"Ponuka_Cestné stavby LM.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka_FERRMONT 29. Júl 2020 29. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3102514/content/1079903/download","filename":"Ponuka_Ferrmont.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady_doplnenie 25. Máj 2020 25. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3092984/content/1060521/download","filename":"Geologický prieskum_1571_LiptMikulas-ArealVodnehoSlalomu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3092984/content/1060522/download","filename":"LM1997+2004.dwg"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka_Sitiq 29. Júl 2020 29. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3102518/content/1079908/download","filename":"Ponuka_Sitiq.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka_COMBIN BŠ 29. Júl 2020 29. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3102513/content/1079902/download","filename":"Ponuka_COMBIN BŠ.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×