Obstarávanie

Údržba budov – udržiavacie stavebné práce, služby


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
31 400 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
94 200 000,00
Zaplatené:
300.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
79993000-1
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
27

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je najmä poskytovanie týchto služieb a udržiavacích prác: a)dispečing - pohotovosť b)maľby, nátery c)bežné stavebné práce d)podlahy a obklady e) elektromontáže f)oprava striech g)zámočnícke práce h)stolárske práce i)sklenárske práce j)čalúnnické práce k)deratizácia

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
AB Facility s. r. o. 3 1 600 000,00 Neuvedené EUR 26. Október 2016 76183
ISS Facility Services spol. s r.o. 3 1 600 000,00 Neuvedené EUR 26. Október 2016 76184
Construction, s.r.o. 3 1 600 000,00 Neuvedené EUR 26. Október 2016 76185
AB Facility s. r. o. 3 1 600 000,00 Neuvedené EUR 26. Október 2016 76186
ISS Facility Services spol. s r.o. 3 1 600 000,00 Neuvedené EUR 26. Október 2016 76187
Construction, s.r.o. 3 1 600 000,00 Neuvedené EUR 26. Október 2016 76188
Construction, s.r.o. 3 1 600 000,00 Neuvedené EUR 26. Október 2016 76189
ISS Facility Services spol. s r.o. 3 1 600 000,00 Neuvedené EUR 26. Október 2016 76190
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 3 1 600 000,00 Neuvedené EUR 26. Október 2016 76191
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 3 4 000 000,00 Neuvedené EUR 26. Október 2016 76192
PRIMA INVEST, spol. s r.o. 3 4 000 000,00 Neuvedené EUR 26. Október 2016 76193
ISS Facility Services spol. s r.o. 3 4 000 000,00 Neuvedené EUR 26. Október 2016 76194
AB Facility s. r. o. 3 4 000 000,00 Neuvedené EUR 26. Október 2016 76195
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 3 4 000 000,00 Neuvedené EUR 26. Október 2016 76196
PRIMA INVEST, spol. s r.o. 3 4 000 000,00 Neuvedené EUR 26. Október 2016 76197
ISS Facility Services spol. s r.o. 3 3 400 000,00 Neuvedené EUR 26. Október 2016 76198
AB Facility s. r. o. 3 3 400 000,00 Neuvedené EUR 26. Október 2016 76199
TRANSTECH, a.s. 3 3 400 000,00 Neuvedené EUR 26. Október 2016 76200
ISS Facility Services spol. s r.o. 3 4 000 000,00 Neuvedené EUR 26. Október 2016 76201
AB Facility s. r. o. 3 4 000 000,00 Neuvedené EUR 26. Október 2016 76202
TRANSTECH, a.s. 3 4 000 000,00 Neuvedené EUR 26. Október 2016 76203
ISS Facility Services spol. s r.o. 3 4 000 000,00 Neuvedené EUR 26. Október 2016 76204
AB Facility s. r. o. 3 4 000 000,00 Neuvedené EUR 26. Október 2016 76205
PRIMA INVEST, spol. s r.o. 3 4 000 000,00 Neuvedené EUR 26. Október 2016 76206
ISS Facility Services spol. s r.o. 3 7 200 000,00 Neuvedené EUR 26. Október 2016 76207
AB Facility s. r. o. 3 7 200 000,00 Neuvedené EUR 26. Október 2016 76208
PRIMA INVEST, spol. s r.o. 3 7 200 000,00 Neuvedené EUR 26. Október 2016 76209

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. OVO1-2016/000043-24 24. Január 2017 24. Január 2017 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Zmluva o poskytovaní služieb č. OVO1-2017/000015-19 k RD č. OVO1-2016/000043-04 17. Január 2019 17. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3019117/content/903583/download","filename":"plnenie_OVO1_2017_000015_19.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o poskytovaní služieb č. CPNR_ZM_OVO-000133-032_2018_2018 31. Júl 2018 31. Júl 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. OVO1-2016/000043-10 24. Január 2017 24. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. OVO1-2016/000043-12 24. Január 2017 24. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. OVO1-2016/000043-20 24. Január 2017 24. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. OVO1-2016/000043-17 24. Január 2017 24. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o poskytovaní služieb č. OVO2-2017/000015-0018 30. Máj 2017 30. Máj 2017 []
Iný dokument k zákazke Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu 2 17. Marec 2016 17. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/635116/content/562668/download","filename":"Odpoved zaevidovaným Záujemcom - žiadosť o nápravu2 - 17.03.2016 -Na Profil.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Doplnenie Súťažných podkladov 21. Marec 2016 21. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/636034/content/589518/download","filename":"Doplnenie SP na základe Oznámenia o vybavení žiadosti o nápravu zo dňa 17_03_2016 PROFIL.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. OVO1-2016/000043-03 24. Január 2017 24. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o poskytovaní služieb č. OVO2-2017/000015-008 15. Február 2017 15. Február 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. OVO1-2016/000043-22 24. Január 2017 24. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. OVO1-2016/000043-05 24. Január 2017 24. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. OVO1-2016/000043-21 24. Január 2017 24. Január 2017 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Zmluva o poskytovaní služieb č. OVO2-2016/000771-003 k RD č. OVO1-2016/000043-08 6. Apríl 2018 6. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/966078/content/777445/download","filename":"plnenie_OVO2_2016_000771_003_stavba.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o poskytovaní služieb č. CPTT_ZM_OVO-2018-000133-031_2018 24. Júl 2018 24. Júl 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. OVO1-2016/000043-23 24. Január 2017 24. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. OVO1-2016/000043-11 24. Január 2017 24. Január 2017 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Zmluva o poskytnutí služieb č. OVO2-2016/000771-009 k RD č. OVO1-2016/000043-12 1. Marec 2018 1. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/949832/content/704250/download","filename":"plnenie_OVO2_2016_000771-009.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o poskytovaní služieb č. OVO-2018/000133-024 6. Jún 2018 6. Jún 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. OVO1-2016/000043-14 24. Január 2017 24. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. OVO1-2016/000043-18 24. Január 2017 24. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o poskytovaní služieb č. OVO-2018/000133-020 k RD č. OVO1-2016/000043-12 19. Jún 2018 19. Jún 2018 []
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie Súťažných podkladov - Banková záruka 5. Február 2016 5. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242780/content/107329/download","filename":"Vysvetlenie Banková záruka 04_02_2016.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. OVO1-2016/000043-06 24. Január 2017 24. Január 2017 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Realizačná zmluva OVO2-2017/000015-019 k RD č. OVO1-2016/000043-04 11. Júl 2017 11. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/845759/content/680148/download","filename":"Plnenie k 30.6.2017 - údržba.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. OVO1-2016/000043-16 24. Január 2017 24. Január 2017 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Zmluva č. OVO2-2017/000015-017 k RD č. OVO1-2016/000043-02 13. Jún 2018 13. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/996062/content/784478/download","filename":"CPTT - plnenie_OVO2-2017_000015-017.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. OVO1-2016/000043-25 24. Január 2017 24. Január 2017 []
Iný dokument k zákazke Predĺženie pôvodne stanovených lehôt 17. Marec 2016 17. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634890/content/556307/download","filename":"Predĺženie pôvodne stanovených lehôt LIST.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634890/content/556308/download","filename":"Predĺženie pôvodne stanovených lehôt Korigendum 17_03_2016.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. OVO1-2016/000043-08 24. Január 2017 24. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. OVO1-2016/000043-04 24. Január 2017 24. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. OVO1-2016/000043-26 24. Január 2017 24. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. OVO1-2016/000043-07 24. Január 2017 24. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. OVO1-2016/000043-19 24. Január 2017 24. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o poskytnutí služieb č. OVO-2018/000133-022 12. Júl 2018 12. Júl 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o poskytovaní služieb č. OVO2-2017/000015-009 15. Február 2017 15. Február 2017 []
Súťažné podklady Súťažné podklady 20. Január 2016 20. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242777/content/107323/download","filename":"SP_Verejná súťaž_UDRZBA_BUDOV.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie §28 ods1 písm a) 08_02_2016 8. Február 2016 8. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/242784/content/107330/download","filename":"Vysvetlenie §28 ods1 písm a) 08_02_2016.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov 3 2. Marec 2016 2. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/629366/content/483431/download","filename":"Vysvetlenie a doplnenie Súťažných podkladov 3.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov 4 3. Marec 2016 3. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/629609/content/486703/download","filename":"Vysvetlenie a doplnenie Súťažných podkladov 4 - Údržba budov.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Korigendum2 zmena lehoty predkladania ponúk 8. Marec 2016 8. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631263/content/507739/download","filename":"Korigendum 08_03_2016.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu 15. Marec 2016 15. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/633755/content/545187/download","filename":"Oznámenie o výsledku vybavenia žiadosti o nápravu - Záujemca_na profil.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie a doplnenie Súťažných podkladov na základe vybavenej žiadosti o nápravu 17. Marec 2016 17. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/635069/content/561215/download","filename":"3_Vysvetlenie a doplnenie SP(4) na základe žiadostí o nápravu zo dna 14_03_2016na PROFIL.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Zmluva o poskytovaní služieb č. OVO2-2017/000015-007 k Rámcovej dohode č. OVO1-2016/000043-17 6. Apríl 2018 6. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/966038/content/777413/download","filename":"plnenie AB OVO1_2016_000043_17 Udržiavacie stav.práce_hotovo.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. OVO1-2016/000043-09 24. Január 2017 24. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. OVO1-2016/000043-27 24. Január 2017 24. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. OVO1-2016/000043-01 24. Január 2017 24. Január 2017 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Zmluva o poskytovaní služieb č. OVO2-2017/000015-007 k RD č. OVO1-2016/000043-17 12. Júl 2018 12. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1007641/content/847220/download","filename":"plnenie_OVO2_2017_000015_007.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 26. Október 2016 26. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/731158/content/450253/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - profil.pdf"}]
Iný dokument k zákazke INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 30. Marec 2016 30. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/638593/content/653118/download","filename":"INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o poskytovaní služieb č. OVO2-2017/000015-007 15. Február 2017 15. Február 2017 []
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 27. Apríl 2016 27. Apríl 2016 []
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. OVO1-2016/000043-13 24. Január 2017 24. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o poskytovaní služieb č. OVO2-2017/000015-0019 30. Máj 2017 30. Máj 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. OVO1-2016/000043-15 24. Január 2017 24. Január 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o poskytovaní služieb č. OVO2-2017/000015-0017 30. Máj 2017 30. Máj 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o poskytovaní služieb č. OVO2-2017/000015-013 16. Február 2017 16. Február 2017 []
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. OVO1-2016/000043-02 24. Január 2017 24. Január 2017 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Zmluva č. OVO2-2017/000015-009 k Rámcovej dohode č. OVO1-2016/000043-14 6. Apríl 2018 6. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/965943/content/777156/download","filename":"Plnenie_OVO2_2017_000015_009.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×