Obstarávanie

Bitúmenová zmes obaľovaná za tepla


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 307 980,00
Konečná suma(Bez DPH):
11 539 900,00
Zaplatené:
500.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
44113600-1
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
5

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom verejného obstarávania je kúpa tovaru, a to bitúmenovej zmesi obaľovanej za tepla. Dopravu tovaru na miesto určenia (vysprávky ciest) si zabezpečí verejný obstarávateľ vlastnými prostriedkami na vlastné náklady, a to na základe vlastných potrieb. Verejný obstarávateľ požaduje predmet zákazky v nasledovnom členení (označenie asfaltovej zmesi podľa STN EN 13108-1): - AC 8 O, II 50/70 - AC 11 O, II 50/70 - AC 16 L, II 50/70 Minimálne množstvo odobratého tovaru vlastnými prostriedkami v rámci jednotlivých čiastkových plnení (objednávok) je 6 ton bitúmenovej zmesi obaľovanej za tepla (1 vozidlo), a to pre každý typ zmesi. Predpokladaný denný odber je 12 ton. Vzhľadom ku skutočnosti, že verejný obstarávateľ potrebuje zabezpečiť/ zachovať technické a kvalitatívne parametre predmetu zákazky, vzdialenosť výrobne/ obaľovacieho centra uchádzača od miesta určenia (vysprávky ciest), môže byť maximálne do 60,00 km/ do 90 minút (v súlade s bodom 9.2 TKP 6 https://www.ssc.sk/files/documents/technicke-predpisy/tkp/tkp_06_2017.pdf). Uvedená podmienka bude uplatnená pri určení dodávateľa konkrétneho typu bit. zmesi, a to v súlade s pravidlami objednávania uvedenými v časti B Opis predmetu zákazky, bod 3. Súťažných podkladov a v článku VIII Rámcovej zmluvy. Predmet zákazky musí spĺňať podmienky uvedené v TKP časť 6 - Hutnené asfaltové zmesi a KLAZ 1/2017, vydanými MDPT SR a podľa súvisiacich STN a EN (https://www.ssc.sk/sk/novinky/schvalene-klaz-1-2017-tkp-6-tkp-7.ssc). Opis predmetu zákazky (vrátane predpokladaných množstiev jednotlivých asfaltových zmesí), tvorí časť B Súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 5 2 307 980,00 Neuvedené EUR 3. Apríl 2019 241265
ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o. 5 2 307 980,00 Neuvedené EUR 3. Apríl 2019 241264
STRABAG s.r.o. 5 2 307 980,00 Neuvedené EUR 3. Apríl 2019 241263
UNIASFALT s.r.o. 5 2 307 980,00 Neuvedené EUR 3. Apríl 2019 241262
Doprastav Asfalt, a.s. 5 2 307 980,00 Neuvedené EUR 3. Apríl 2019 241261

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Informácia o uložení súťažných podkladov 5. Február 2019 5. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3023457/content/910657/download","filename":"informacia o ulozeni podkladov.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×