Obstarávanie

Rekonštrukcie ciest v Žilinskom kraji – I. etapa


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Žilinský samosprávny kraj
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
115 054,00
Konečná suma(Bez DPH):
115 053,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
2

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je sanácia zosuvu cestného telesa na ceste III/2250, Bziny-Medzibrodie nad Oravou a rekonštrukcia odvodnenia cesty III/2341 v intraviláne L. Porúbka, v ckm 1,040-1,160, ktoré sú v správe SC ŽSK. Predmet zákazky sa delí na 2 časti: Časť 1 Sanácia zosuvu cestného telesa na ceste III/2250, Bziny-Medzibrodie nad Oravou Časť 2 Rekonštrukcia odvodnenia cesty III/2341 v intraviláne L. Porúbka, v ckm 1,040-1,160 Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, v projektovej dokumentácii a vo výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. (s obcou Hladovka) 3 18 629,00 Neuvedené EUR 14. August 2020 284399
MBM-GROUP, a.s. 8 96 424,00 Neuvedené EUR 14. August 2020 284398

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o zverejnení zmluvy ZoD č. 101/2020 18. August 2020 18. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105102/content/1084930/download","filename":"101-MGM-Bziny-Medzibrodie-revid.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Časť 2 - ponuka Metrostav DS a.s. 7. September 2020 7. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107576/content/1090238/download","filename":"9Návrh_na_plnenie_kritérií-Príloha_F_časť_2 revid.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 18. August 2020 18. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105121/content/1084957/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Časť 1 - ponuka Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. 7. September 2020 7. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107570/content/1090232/download","filename":"14_Návrh_na_plnenie_kritérií_časť_1_príloha_F revid.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Časť 1 - ponuka Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 7. September 2020 7. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107568/content/1090230/download","filename":"Návrh_na_plnenie_kritérií_-_sken revid.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy ZoD č. 102/2020 18. August 2020 18. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105105/content/1084933/download","filename":"102-CSLM-LPorubka revid..pdf"}]
Ponuky uchádzačov Časť 2 - ponuka Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. 7. September 2020 7. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107578/content/1090240/download","filename":"14_1_Návrh_na_plnenie_kritérií_časť_2_príloha_F revid.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Časť 1 - ponuka Metrostav DS a.s. 7. September 2020 7. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107572/content/1090234/download","filename":"9Návrh_na_plnenie_kritérií-Príloha_F_časť_1 revid.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oprava č. 2 - Výkaz výmer pre Časť 2 Rekonštrukcia odvodnenia cesty III/2341 v intraviláne L. Porúbka, v ckm 1,040 - 1,160 22. Máj 2020 22. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3092902/content/1060290/download","filename":"Krycí list LP.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3092902/content/1060291/download","filename":"6. Zadanie s výkazom výmer a poznámkami_LP-oprava 2.xls"}]
Ponuky uchádzačov Časť 1 - ponuka INGDOP s.r.o., organizačná zložka 7. September 2020 7. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107574/content/1090236/download","filename":"9. Návrh na plnenie kritéria_časť I revid.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpovede na otázky VO 425976.pdf 13. Máj 2020 28. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3091580/content/1062399/download","filename":"Odpovede na otázky VO 425976.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oprava č. 2 - Výkaz výmer pre Časť 1 Sanácia zosuvu cestného telesa na ceste III/2250, Bziny – Medzibrodie nad Oravou 22. Máj 2020 22. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3092901/content/1060288/download","filename":"Krycí list Bziny.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3092901/content/1060289/download","filename":"Sanácia zosuvu cestného telesa na ceste III-2250 Bziny - Medzibrodie nad Oravou - uprava (Zadanie) - opr2-2.xls"}]
Ponuky uchádzačov Časť 1 - ponuka Inžinierske stavby Trenčín, s.r.o. 7. September 2020 7. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107573/content/1090235/download","filename":"súťažné_podklady_001 revid.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Časť 2 - ponuka INGDOP s.r.o., organizačná zložka 7. September 2020 7. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107582/content/1090244/download","filename":"9_Návrh_na_plnenie_kritéria_časť_II revid.pdf"}]
Súťažné podklady Výkaz výmer pre Časť 2 Rekonštrukcia odvodnenia cesty III/2341 v intraviláne L. Porúbka, v ckm 1,040 - 1,160 17. Apríl 2020 17. Apríl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3087877/content/1050766/download","filename":"VV.xls"}]
Ponuky uchádzačov Časť 1 - ponuka MBM-GROUP a.s. 7. September 2020 7. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107567/content/1090229/download","filename":"10_Návrh_na_plnenie_kritérií revid.pdf"}]
Súťažné podklady Výkaz výmer pre Časť 1 Sanácia zosuvu cestného telesa na ceste III/2250, Bziny – Medzibrodie nad Oravou 17. Apríl 2020 17. Apríl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3087876/content/1050765/download","filename":"VV_zosuv Bziny.xls"}]
Ponuky uchádzačov Časť 1 - ponuka B&B, spol. s r.o. 7. September 2020 7. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107575/content/1090237/download","filename":"ZSK_F_NAVRH_NA_PLNENIE_KRITERII revid.pdf"}]
Zmluva ZoD č. 101/2020 18. August 2020 18. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105101/content/1084929/download","filename":"101-MGM-Bziny-Medzibrodie-revid.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oprava súťažných podkladov č. 4 28. Máj 2020 28. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3093661/content/1062400/download","filename":"Oprava SP č. 4.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 17. Apríl 2020 17. Apríl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3087869/content/1050760/download","filename":"príloha C_návrh ZoD časť 1.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3087869/content/1050761/download","filename":"príloha C_návrh ZoD časť 2.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3087869/content/1050875/download","filename":"editovateľné prílohy súťažných podkladov.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3087869/content/1050876/download","filename":"sutazne_podklady_rekonštrukcie ciest.pdf"}]
Zmluva ZoD č. 102/2020 18. August 2020 18. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105103/content/1084931/download","filename":"102-CSLM-LPorubka revid..pdf"}]
Ponuky uchádzačov Časť 1 - ponuka PMR STAVBY s.r.o. 7. September 2020 7. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3107569/content/1090231/download","filename":"Príloha_F_-_Návrh_na_plnenie_kritérií revid.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oprava súťažných podkladov č. 3 25. Máj 2020 25. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3092961/content/1060433/download","filename":"Oprava SP č. 3.pdf"}]
Súťažné podklady Projektová dokumentácia pre Časť 1 Sanácia zosuvu cestného telesa na ceste III/2250, Bziny – Medzibrodie nad Oravou 17. Apríl 2020 17. Apríl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3087873/content/1050877/download","filename":"PD - Bziny.rar"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3087873/content/1050878/download","filename":"SP Bziny - Medzibrodie nad Oravou konv.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oprava - Výkaz výmer pre Časť 1 Sanácia zosuvu cestného telesa na ceste III/2250, Bziny – Medzibrodie nad Oravou 13. Máj 2020 13. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3091432/content/1057719/download","filename":"Krycí list Bziny.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3091432/content/1057720/download","filename":"Sanácia zosuvu cestného telesa na ceste III-2250 Bziny - Medzibrodie nad Oravou - uprava (Zadanie) - opr2.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3091432/content/1057721/download","filename":"03_SITUACIA_-_opr_zvodidlo revid..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3091432/content/1057722/download","filename":"06_POHLAD_-_opr_zvodidlo revid..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3091432/content/1057723/download","filename":"08_UPRAVA_CELA_-_opr_zvodidlo revid..pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oprava - Výkaz výmer pre Časť 2 Rekonštrukcia odvodnenia cesty III/2341 v intraviláne L. Porúbka, v ckm 1,040 - 1,160 13. Máj 2020 13. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3091433/content/1057724/download","filename":"Krycí list LP.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3091433/content/1057725/download","filename":"6. Zadanie s výkazom výmer a poznámkami_LP-2.xls"}]
Iný dokument k zákazke Oprava súťažných podkladov č. 2 22. Máj 2020 22. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3092903/content/1060292/download","filename":"Oprava SP č. 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3092903/content/1060293/download","filename":"01_ts-1 oprava časť 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3092903/content/1060294/download","filename":"hv - obrázok k časti 2.jpg"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 27. Júl 2020 27. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3101944/content/1078997/download","filename":"Informácia o výsledku VO profil.pdf"}]
Súťažné podklady Projektová dokumentácia pre Časť 2 Rekonštrukcia odvodnenia cesty III/2341 v intraviláne L. Porúbka, v ckm 1,040 - 1,160 17. Apríl 2020 17. Apríl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3087875/content/1050879/download","filename":"PD - L.Porúbka.rar"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3087875/content/1050880/download","filename":"Ohlásenie stav. úprav L. Porúbka konv.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oprava súťažných podkladov č. 1 13. Máj 2020 13. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3091542/content/1057900/download","filename":"Oprava SP č. 1.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×