Obstarávanie

Historicko kultúrno príprodná cesta okolo Tatier Liesek, Suchá Hora, Hladovka, Trstená - zhotovenie podkladu


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Trstená
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
132 224,00
Konečná suma(Bez DPH):
132 223,33
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233162-2
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
4

Opis obstarávania

1.Obec Hladovka Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 200 mm v množstve 8 217,700 m2, v sume 35 500,46 eur s DPH a zhotovenie podkladu z lomového kameňa priem. hr. 50 cm, množstvo 1 500,34 t, v sume 16 189,30 eur s DPH. 2. Obec Liesek Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 150 mm v množstve 13 866,420 m2, v sume 44 927,20 eur s DPH 3. Obec Suchá Hora Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 220 mm v množstve 4 587,200 m2, v sume 21 789,18 eur s DPH, 4. Mesto Trstená Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením po zhutnení hr. 220 mm v množstve 8 476,500 m2, v sume 40 263,37 eur s DPH.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. 1 40 263,00 20% EUR 23. September 2015 50490
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. (s obcou Hladovka) 1 51 689,00 20% EUR 23. September 2015 50491
(Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. (s obcou Liesek) 1 44 927,00 20% EUR 23. September 2015 50492
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.(s obcou Suchá Hora) 1 21 789,00 20% EUR 23. September 2015 50493

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×