Obstarávanie

LNsP MUDr. I. Stodolu, Liptovský Mikuláš – stavebné úpravy a prístavba pre zriadenie urgentného príjmu


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Žilinský samosprávny kraj
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
985 705,00
Konečná suma(Bez DPH):
768 879,00
Zaplatené:
78.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky LNsP MUDr. I. Stodolu, Liptovský Mikuláš stavebné úpravy a prístavba pre zriadenie urgentného príjmu je dostavba rozostavanej budovy urgentného príjmu vrátane zateplenia objektu, stavebné úpravy existujúcich priestorov chirurgického pavilónu a vybudovanie prístupovej komunikácie k budove urgentného príjmu v rozsahu prác a dodávok podľa projektovej dokumentácie (ďalej tiež ako ,,PD) a zmluvných podmienok.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 6 768 879,00 Neuvedené EUR 20. August 2020 284406

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 22. August 2020 22. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105552/content/1085833/download","filename":"zapisnica_z_vyhodnotenia_ponuk_ 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105552/content/1085834/download","filename":"zapisnica_z_vyhodnotenia_ponuk_ 2.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo č. ŽSK 492/2020/OSMaI 22. August 2020 22. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105550/content/1085828/download","filename":"ZoD č. 492_2020_OSMaI-LNsP LM-urgent.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105550/content/1085829/download","filename":"Príloha č. 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105550/content/1085830/download","filename":"Príloha č. 2.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 22. August 2020 22. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105551/content/1085831/download","filename":"zapisnica_z_otvarania_ponuk.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 22. August 2020 22. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105560/content/1085843/download","filename":"sprava_o_zakazke.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady_OPRAVA_2 zo dňa 17.03.2020- oprava chyby v písaní 19.03.2020 17. Marec 2020 19. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3084455/content/1043619/download","filename":"Sutazne_podklady_OPRAVA_2.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3084455/content/1044343/download","filename":"Sutazne_podklady_OPRAVA_2_aktualizácia.doc"}]
Ponuky uchádzačov Uchádzač č. 6 22. August 2020 22. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105559/content/1085840/download","filename":"21_Príloha „F“ Návrh na plnenie kritéria.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Uchádzač č. 1 22. August 2020 22. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105554/content/1085842/download","filename":"13. Navrh_plnenia_kriterii.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Uchádzač č. 4 22. August 2020 22. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105557/content/1085838/download","filename":"10_Navrh_na_plnenie_kriteria.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady_OPRAVA_4 6. Apríl 2020 6. Apríl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3086619/content/1048280/download","filename":"sutazne_podklady_oprava_4.doc"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 21. Február 2020 21. Február 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3080538/content/1035515/download","filename":"Sutazne_podklady.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3080538/content/1035516/download","filename":"Príloha_C_ZoD.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3080538/content/1035517/download","filename":"PD.rar"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3080538/content/1035518/download","filename":"vykaz_vymer_05.02.2020.xlsx"}]
Iný dokument k zákazke Odpovede na otázky VO 425079.pdf 11. Marec 2020 18. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3083371/content/1058954/download","filename":"Odpovede na otázky VO 425079.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti 22. August 2020 22. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105553/content/1085835/download","filename":"zapisnica_z_vyhodnotenia_podmienok_ucasti_3.pdf"}]
Súťažné podklady rozvod medicinálnych plynov PD 10_2015 16. Marec 2020 16. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3084320/content/1043389/download","filename":"rozvod medicinálnych plynov PD 10_2015.rar"}]
Súťažné podklady Výkaz Výmer 11.05.2020 11. Máj 2020 11. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3091114/content/1056752/download","filename":"VV_úprava do VO 07.05.2020.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3091114/content/1056753/download","filename":"Tab.1_Predstenové závesné systémy WC v 1.NP.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady_OPRAVA_6_11.05.2020 11. Máj 2020 11. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3091113/content/1056751/download","filename":"sutazne_podklady_oprava_6.doc"}]
Súťažné podklady VV_OPRAVA_16.03.2020 17. Marec 2020 17. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3084437/content/1043592/download","filename":"VV_OPRAVA_16.03.2020.xlsx"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 1. August 2020 1. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3103061/content/1080730/download","filename":"Informacia_o_vyhodnoteni_ponuk.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy ZMLUVA O DIELO č. ŽSK 492/2020/OSMaI 22. August 2020 22. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105562/content/1085844/download","filename":"ZoD č. 492_2020_OSMaI-LNsP LM-urgent.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105562/content/1085845/download","filename":"Príloha č. 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105562/content/1085846/download","filename":"Príloha č. 2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Uchádzač č. 5 22. August 2020 22. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105558/content/1085836/download","filename":"CP-LNsP_Stodolu_LM_VUCZA_(Adifex)_Anonymizovane.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady_oprava_3_zo dňa 26.03.2020 26. Marec 2020 26. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3085521/content/1045869/download","filename":"Sutazne_podklady_OPRAVA_3.doc"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady_OPRAVA_5 28. Apríl 2020 28. Apríl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3089614/content/1053803/download","filename":"sutazne_podklady_oprava_5.doc"}]
Súťažné podklady VV_OPRAVA_26.03.2020 26. Marec 2020 26. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3085506/content/1045835/download","filename":"VV_OPRAVA_26.03.2020.xlsx"}]
Ponuky uchádzačov Uchádzač č. 2 22. August 2020 22. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105555/content/1085837/download","filename":"12_Návrh na plnenie kritérií Príloha F.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady_OPRAVA_1_zo dňa 11.03.2020 11. Marec 2020 11. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3083612/content/1041817/download","filename":"Sutazne_podklady_OPRAVA_1.doc"}]
Súťažné podklady vykaz výmer - oprava 6.4.2020 6. Apríl 2020 6. Apríl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3086618/content/1048278/download","filename":"VV_SO 002-Rozvody medicimalnych plynov_06.04.2020.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3086618/content/1048279/download","filename":"VV_OPRAVA_06.04.2020.xlsx"}]
Ponuky uchádzačov Uchádzač č. 3 22. August 2020 22. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105556/content/1085839/download","filename":"Návrh na plnenie kritéria.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×