Obstarávanie

Súvislé opravy, zosilnenia vybratých úsekov ciest II.a III.triedy v BBSK.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
649 605,00
Konečná suma(Bez DPH):
575 409,16
Zaplatené:
88.57%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233000-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
7

Opis obstarávania

Stavebné práce pozostávajú z frézovania, výškovej úpravy vpustí a kanalizačných vstupov, úpravy povrchu vozovky spojovacím postrekom so zhutnením.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Doprastav Asfalt, a.s. 5 104 500,00 20% EUR 4. November 2015 49914
EUROVIA SK, a.s. 3 54 400,00 20% EUR 4. November 2015 49915
RENOVIA, s.r.o. 4 58 400,00 20% EUR 4. November 2015 49916
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. 5 89 000,00 20% EUR 4. November 2015 49917
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. 5 102 450,00 20% EUR 4. November 2015 49918
EUROVIA SK, a.s. 5 47 941,00 20% EUR 4. November 2015 49919
STRABAG s.r.o. 5 233 800,00 20% EUR 4. November 2015 49920

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva Zmluva 6. November 2015 6. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6211/content/2977/download","filename":"zmluva Šoltýska.pdf"}]
Iný dokument k zákazke oznámenie podľa §136 ods.9 písm.e) 27. Október 2015 27. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6298/content/2314/download","filename":"INV(11).pdf"}]
Zmluva Zmluva 6. November 2015 6. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6208/content/2930/download","filename":"zmluva Šurice.pdf"}]
Iný dokument k zákazke otváranie časti ostatné 9. September 2015 9. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6256/content/2196/download","filename":"oznámenie o otváraní ostatné.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 6. November 2015 6. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6304/content/2333/download","filename":"zápisnica z vyhodnotenia opravy ciest.pdf"}]
Zmluva Zmluva 6. November 2015 6. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6214/content/3040/download","filename":"zmluva Hiadeľ.pdf"}]
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 6. November 2015 6. November 2015 []
Iný dokument k zákazke oznámenie podľa §136 ods.9 písm.c) 19. Október 2015 19. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6292/content/2307/download","filename":"INV(9).pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 6. November 2015 6. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6196/content/2944/download","filename":"Informácia o výsledku do profilu opravy ciest.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 6. November 2015 6. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6301/content/2321/download","filename":"Zápisnica Posúdenie splnenia podmienok účasti opravy ciest.pdf"}]
Zmluva Zmluva 6. November 2015 6. November 2015 []
Iný dokument k zákazke oznámenie podľa §136 ods.9 písm.d) 19. Október 2015 19. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6295/content/2320/download","filename":"INV(10).pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 6. November 2015 6. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6199/content/3003/download","filename":"Správa o zákazke opravy ciest.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 6. November 2015 6. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6193/content/2911/download","filename":"zápisnica z otvárania ponúk Kritériá-opravy ciest.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 6. November 2015 6. November 2015 []
Ponuky uchádzačov Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol.s.r.o. 6. November 2015 6. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6250/content/3011/download","filename":"OSTATNE, Súvisl.opravy, zosiln. vybr.úsekov ciest II.aIII.tr.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6250/content/3012/download","filename":"KRITERIA, Súvisl.opravy, zosiln. vybr.úsekov ciest II.aIII.t.pdf"}]
Ponuky uchádzačov STRABAG s.r.o. 6. November 2015 6. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6253/content/2202/download","filename":"ostatné STRABAG.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6253/content/2203/download","filename":"kritériá Strabag.pdf"}]
Ponuky uchádzačov DOPRASTAV ASFALT, a.s. 9. November 2015 9. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6262/content/2232/download","filename":"DPS Asfalt ostatné (1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6262/content/2233/download","filename":"DPS Asfalt kritériá.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 14. Január 2016 14. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6286/content/2308/download","filename":"Hiadeľ faktúra.pdf"}]
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 26. August 2015 26. August 2015 []
Zmluva Zmluva 6. November 2015 6. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6217/content/3089/download","filename":"zmluva Predajná.pdf"}]
Iný dokument k zákazke otváranie časti kritériá 21. September 2015 21. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6289/content/2294/download","filename":"otváranie Kritériá.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 26. August 2015 26. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6223/content/2961/download","filename":"opravy ciest súťažné podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6223/content/2962/download","filename":"výkaz výmer opravy ciest.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 12. Január 2016 12. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6265/content/2240/download","filename":"faktúra Litava-Cerovo.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 6. November 2015 6. November 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 6. November 2015 6. November 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 6. November 2015 6. November 2015 []
Zmluva Zmluva 6. November 2015 6. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6220/content/3173/download","filename":"zmluva Brod-Kľak.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EUROVIA SK, a.s. 9. November 2015 9. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6259/content/2249/download","filename":"Titulná strana.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6259/content/2250/download","filename":"Referencie cesty 2010-2014 ESK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6259/content/2252/download","filename":"obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6259/content/2253/download","filename":"Identifikačné údaje.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6259/content/2254/download","filename":"4.čestné vyhlásenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6259/content/2255/download","filename":"Titulná strana.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6259/content/2256/download","filename":"obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6259/content/2257/download","filename":"návrh na plnenie krit - príloha 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6259/content/2258/download","filename":"1.časť Cesta II_578 Kremnica-Skalka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6259/content/2259/download","filename":"2.časť Šurice spojka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6259/content/2260/download","filename":"3. časť Cesta III_2723 Šoltýska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6259/content/2261/download","filename":"4. časť Cesta III_066042 Hiadeľ (okr. B. Bystrica (1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6259/content/2262/download","filename":"5.časť Cesta III_06657 Predajná-Lopej.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6259/content/2263/download","filename":"6.časť Cesta III_5122 Brod - Kľak.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6259/content/2264/download","filename":"7.časť Cesta III_52631 Cerovo - Litava.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 12. Január 2016 12. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6271/content/2315/download","filename":"faktúra Kremnica.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 6. November 2015 6. November 2015 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 14. Január 2016 14. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6277/content/2282/download","filename":"Šurice faktúra.pdf"}]
Ponuky uchádzačov RENOVIA s.r.o. 9. November 2015 9. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6268/content/2304/download","filename":"Ostatné1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6268/content/2305/download","filename":"kritériá.pdf"}]
Zmluva Zmluva 6. November 2015 6. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6229/content/3038/download","filename":"zmluva Cerovo.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 14. Január 2016 14. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6280/content/2284/download","filename":"Šoltýska faktúra.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 14. Január 2016 14. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6283/content/2296/download","filename":"Predajná-Lopej faktúra.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 6. November 2015 6. November 2015 []
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 12. Január 2016 12. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/6274/content/2248/download","filename":"Brod -Kľak.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 6. November 2015 6. November 2015 []

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×