Obstarávateľ

Mesto Svit

Svit

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 524 889,00 EUR 3
2015 35 800,00 EUR 1
2016 105 422,00 EUR 2
2018 1 154 088,00 EUR 3

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 505 000,00 EUR 1
2017 1
2018 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
EURO-BUILDING, a.s. 1 465 600,00 EUR
STRABAG s.r.o. 1 249 166,00 EUR
CHEMOSTAV, a.s. 2 148 095,00 EUR
Intersystem EU s.r.o. 1 43 908,33 EUR
BEL SLOVAKIA, s.r.o. 1 34 578,00 EUR
M-INOX, s.r.o. 1 488 284,00 EUR
KVETY TATRY - SLOVENSKO, s.r.o. 1 187 020,00 EUR
TIMBA, s.r.o. 1 46 000,00 EUR
JABRAS s.r.o. 1 187 020,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Kultúrny dom Svit, úprava priestorov na sobášnu sieň 65 408,00 59 998,33 91.72% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Zateplenie budovy MsÚ vo Svite - zníženie energetickej náročnosti 505 000,00 EUR 2016 Práce Áno 0 Nie
Rekonštrukcia cesty a chodníka, Ul. kpt. Nálepku, Svit 382 937,00 207 638,33 54.22% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Rozšírenie veľkej telocvične ISKRA arény , Svit 76 544,00 63 414,16 82.84% EUR 2014 Práce Nie 1 Áno
Odtok vody z jazera do recipientu - ložisko štrkopieskov Batizovce II., k.ú. Svit 35 800,00 28 815,00 80.48% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ vo Svite 2017 Práce Áno 0 Nie
Rekonštrukcia objektu materskej školy ,Ul. kpt. Nálepku 2018 Práce Áno 0 Nie
Zateplenie budovy MsÚ vo Svite 488 284,00 488 284,00 100.0% EUR 2018 Práce Áno 1 Áno
Detské ihrisko v areáli MŠ 52 711,00 46 000,00 87.26% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Detské ihrisko v areáli Materskej školy 52 711,00 36 590,27 69.41% EUR 2016 Tovary Nie 1 Áno
Rekonštrukcia objektu materskej školy ,Ul. kpt. Nálepku 465 600,00 465 600,00 100.0% EUR 2018 Práce Áno 1 Áno
Regenerácia vnútrobloku- Sídlisko E 200 204,00 187 020,00 93.41% EUR 2018 Práce Áno 1 Ánohttp://www.svit.sk


+421527875116
+42152527756140
+421915963032

+421915946513


andrea.kromkova@svit.sk
vo@arrpsk.sk
gmitrova@gmail.com

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 118 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×