Obstarávanie

Bitúmenova zmes obaľovaná za tepla


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 754 965,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 754 963,33
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
44113600-1
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
12

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Bitúmenová zmes bude použitá na opravy ciest II.a III.triedy, ktoré sú vo vlastníctve BBSK a v správe a údržbe BBRSC, a.s. v rámci jednotlivých závodov a ich stredísk. Tovar bude odoberaný priebežne počas trvania zmluvy, podľa potreby verejného obstarávateľa/kupujúceho, vo výrobni uchádzača/predávajúceho na základe e-mailovej, faxovej objednávky s uvedením množstva podľa momentálnej potreby závodov a ich stredísk. Predpokladaný denný odber je 12 ton /2 vozidlá po 6 ton/. Minimálny odber na 1 vozidlo je 6 ton. Predpokladaná lehota odberu je na 2.deň od nahlásenia. Vyskladnenie požadovaného množstva obaľovanej zmesi je do 8,00 hod.rannej.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Doprastav Asfalt, a.s. 3 302 400,00 20% EUR 10. Jún 2015 76916
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. 2 181 054,00 20% EUR 10. Jún 2015 76917
STRABAG s.r.o. 1 254 160,00 20% EUR 10. Jún 2015 76918
STRABAG s.r.o. 1 174 043,00 20% EUR 10. Jún 2015 76919
Inžinierske stavby, a. s. 1 174 250,00 20% EUR 10. Jún 2015 76920
STRABAG s.r.o. 1 321 049,00 20% EUR 10. Jún 2015 76921
UNIASFALT s.r.o. 3 82 680,00 20% EUR 18. Jún 2015 76922
Doprastav Asfalt, a.s. 3 141 000,00 20% EUR 10. Jún 2015 76923
Doprastav Asfalt, a.s. 3 78 000,00 20% EUR 10. Jún 2015 76924
STRABAG s.r.o. 5 176 520,00 20% EUR 10. Jún 2015 76925
STRABAG s.r.o. 3 110 400,00 20% EUR 10. Jún 2015 76926
STRABAG s.r.o. 5 110 400,00 20% EUR 10. Jún 2015 76927

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 11. Marec 2015 11. Marec 2015
Ponuky uchádzačov Inžinierske stavby, a.s. 11. Jún 2015 11. Jún 2015
Ponuky uchádzačov UNIASFALT, s.r.o. 27. Júl 2015 27. Júl 2015
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 1. Júl 2015 1. Júl 2015
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 20. Február 2015 20. Február 2015
Zmluva Zmluva 1. Júl 2015 1. Júl 2015
Zmluva Zmluva 1. Júl 2015 1. Júl 2015
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 1. Júl 2015 1. Júl 2015
Zmluva Zmluva 1. Júl 2015 1. Júl 2015
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 30. Jún 2015 30. Jún 2015
Zápisnica Zápisnica 30. Jún 2015 30. Jún 2015
Ponuky uchádzačov CESTY NITRA, a.s. 11. Jún 2015 11. Jún 2015
Správa o zákazke Správa o zákazke 29. Jún 2015 29. Jún 2015
Ponuky uchádzačov STRABAG s.r.o. 27. Júl 2015 27. Júl 2015
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 30. Jún 2015 30. Jún 2015
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 30. Jún 2015 30. Jún 2015
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 29. Jún 2015 29. Jún 2015
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 6. Máj 2015 6. Máj 2015
Ponuky uchádzačov DOPRASTAV ASFALT, a.s. 11. Jún 2015 11. Jún 2015
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 1. Júl 2015 1. Júl 2015
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 16. Apríl 2015 16. Apríl 2015
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 1. Júl 2015 1. Júl 2015
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 1. Júl 2015 1. Júl 2015
Súťažné podklady Súťažné podklady 12. Marec 2015 12. Marec 2015
Iný dokument k zákazke zverejnenie začatia priameho rokovacieho konania na časť č.7 8. Jún 2015 8. Jún 2015
Zmluva Zmluva 1. Júl 2015 1. Júl 2015
Ponuky uchádzačov STRABAG s.r.o. 11. Jún 2015 11. Jún 2015
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 1. Júl 2015 1. Júl 2015
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 1. Júl 2015 1. Júl 2015
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 1. Júl 2015 1. Júl 2015
Zápisnica Zápisnica 27. Júl 2015 27. Júl 2015
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 30. Jún 2015 30. Jún 2015
Zmluva Zmluva 1. Júl 2015 1. Júl 2015
Zmluva Zmluva 1. Júl 2015 1. Júl 2015
Zmluva Zmluva 1. Júl 2015 1. Júl 2015
Zmluva Zmluva 1. Júl 2015 1. Júl 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 23. Júl 2015 23. Júl 2015
Ponuky uchádzačov Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol.s.r.o. 11. Jún 2015 11. Jún 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 14. Júl 2015 14. Júl 2015
Zmluva Zmluva 1. Júl 2015 1. Júl 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 14. Júl 2015 14. Júl 2015
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 1. Júl 2015 1. Júl 2015
Zmluva Zmluva 27. Júl 2015 27. Júl 2015
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 30. Jún 2015 30. Jún 2015
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 30. Jún 2015 30. Jún 2015
Zmluva Zmluva 1. Júl 2015 1. Júl 2015
Zmluva Zmluva 1. Júl 2015 1. Júl 2015
Zmluva Zmluva 1. Júl 2015 1. Júl 2015
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 3. August 2015 3. August 2015
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 23. Júl 2015 23. Júl 2015
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 1. Júl 2015 1. Júl 2015
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 28. Júl 2015 28. Júl 2015
Ponuky uchádzačov UNIASFALT, s.r.o. 27. Júl 2015 27. Júl 2015

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×