Obstarávanie

Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Žilinský samosprávny kraj
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 178 250,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 745 410,00
Zaplatené:
80.12%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
44113310-1
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
16

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny). Jedná sa o asfaltové betóny: AC 8 0, I.; , AC 11 0, I.; AC 16 L, I.; AC 22 P, I. pre Správu ciest ŽSK, - Závod Horné Považie - stredisko Žilina, Rajec, Bytča, Belá; - Závod Kysuce - stredisko Čadca, Makov, Kysucké Nové Mesto; - Závod Liptov - stredisko Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok, Ružomberok, Liptovské Matiašovce; - Závod Orava - stredisko Dolný Kubín, Námestovo, Trstená; - Závod Turiec stredisko Martin, Turčianské Teplice. Predmet zákazky musí spĺňať parametre uvedené v TKP časť 6 Hutnené asfaltové zmesi, KLAZ 12/2017 Katalógové listy asfaltových zmesí vydané MDV SR a podľa súvisiacich STN a EN. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v bode B.1 opis predmetu zákazky, súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
VÁHOSTAV - SK, a.s. 5 130 166,00 Neuvedené EUR 12. Október 2018 237164
VÁHOSTAV - SK, a.s. 5 130 166,00 Neuvedené EUR 12. Október 2018 237163
MBM-GROUP, a.s. 4 34 916,00 Neuvedené EUR 12. November 2018 237162
MBM-GROUP, a.s. 4 45 916,00 Neuvedené EUR 12. November 2018 237161
MBM-GROUP, a.s. 5 72 916,00 Neuvedené EUR 12. November 2018 237160
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. 3 158 708,00 Neuvedené EUR 19. Október 2018 237159
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. 4 156 241,00 Neuvedené EUR 19. Október 2018 237158
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. 4 162 173,00 Neuvedené EUR 19. Október 2018 237157
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. 4 161 323,00 Neuvedené EUR 19. Október 2018 237156
Doprastav Asfalt, a.s. 6 41 561,00 Neuvedené EUR 19. Október 2018 237155
CESTY NITRA, a.s. 5 31 200,00 Neuvedené EUR 17. Október 2018 237154
Doprastav Asfalt, a.s. 5 98 129,00 Neuvedené EUR 19. Október 2018 237153
Doprastav Asfalt, a.s. 6 161 658,00 Neuvedené EUR 19. Október 2018 237152
VÁHOSTAV - SK, a.s. 6 162 995,00 Neuvedené EUR 12. Október 2018 237151
Doprastav Asfalt, a.s. 6 86 326,00 Neuvedené EUR 19. Október 2018 237150
VÁHOSTAV - SK, a.s. 6 111 016,00 Neuvedené EUR 12. Október 2018 237149

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Príloha "F" SP - Formulár - návrh na plnenie kritéria - časť I. až XVI. 17. Júl 2018 17. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1007521/content/829811/download","filename":"Príloha F-časť 1 - SC ŽSK, Závod Horné Považie - stredisko Žilina.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1007521/content/829812/download","filename":"Príloha F-časť 2 - SC ŽSK, Závod Horné Považie - stredisko Rajec.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1007521/content/829813/download","filename":"Príloha F-časť 3 - SC ŽSK, Závod Horné Považie - stredisko Bytča.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1007521/content/829814/download","filename":"Príloha F-časť 4 - SC ŽSK, Závod Horné Považie - stredisko Belá.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1007521/content/829815/download","filename":"Príloha F-časť 5 - SC ŽSK, Závod Kysuce - stredisko Čadca.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1007521/content/829816/download","filename":"Príloha F-časť 6 - SC ŽSK, Závod Kysuce - stredisko Makov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1007521/content/829817/download","filename":"Príloha F-časť 7 - SC ŽSK, Závod Kysuce - stredisko KNM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1007521/content/829818/download","filename":"Príloha F-časť 8 - SC ŽSK Závod Liptov - stredisko Liptovský Mikuláš.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1007521/content/829819/download","filename":"Príloha F-časť 9 - SC ŽSK, Závod Liptov - stredisko Liptovský Hrádok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1007521/content/829820/download","filename":"Príloha F-časť 10 - SC ŽSK, Závod Liptov - stredisko Ružomberok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1007521/content/829821/download","filename":"Príloha F-časť 11 - SC ŽSK, Závod Liptov - stredisko Liptovský Matiašovce.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1007521/content/829822/download","filename":"Príloha F-časť 12 - SC ŽSK, Závod Orava - stredisko Dolný Kubín.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1007521/content/829823/download","filename":"Príloha F-časť 13 - SC ŽSK, Závod Orava - stredisko Námestovo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1007521/content/829824/download","filename":"Príloha F-časť 14 - SC ŽSK, Závod Orava - stredisko Trstená.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1007521/content/829825/download","filename":"Príloha F-časť 15 - SC ŽSK, Závod Turiec - stredisko Martin.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1007521/content/829826/download","filename":"Príloha F-časť 16 - SC ŽSK, Závod Turiec - stredisko Turčianské Teplice.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia ku korigendu súvisiaceho s úplnou elektronizáciou 15. Október 2018 15. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1046040/content/829846/download","filename":"Súťažné podklady- korigent súvisiaci s plnou elektronizáciou.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1046040/content/829847/download","filename":"odkazy na zverejnenie informácií.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Doplnenie SP - manuál k vyplneniu tlačiva JED 31. Júl 2018 31. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1016010/content/829845/download","filename":"Manual_pre_vyplnenie_JED.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 17. Júl 2018 17. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1007512/content/829794/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 18. Október 2018 18. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000623/content/838758/download","filename":"Ponuka_Navrh_na_plnenie_kriteria_cast_I1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000623/content/838759/download","filename":"Ponuka_Navrh_na_plnenie_kriteria_cast_II.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000623/content/838760/download","filename":"Ponuka_Navrh_na_plnenie_kriteria_cast_III.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000623/content/838764/download","filename":"Ponuka_Navrh_na_plnenie_kriteria_cast_IV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000623/content/838765/download","filename":"Ponuka_Navrh_na_plnenie_kriteria_cast_V.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000623/content/838766/download","filename":"Ponuka_Navrh_na_plnenie_kriteria_cast_VI.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000623/content/838767/download","filename":"Ponuka_Navrh_na_plnenie_kriteria_cast_VII.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000623/content/838769/download","filename":"Ponuka_Navrh_na_plnenie_kriteria_cast_VIII.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000623/content/838770/download","filename":"Ponuka_Navrh_na_plnenie_kriteria_cast_IX.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000623/content/838771/download","filename":"Ponuka_Navrh_na_plnenie_kriteria_cast_X.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000623/content/838773/download","filename":"Ponuka_Navrh_na_plnenie_kriteria_cast_XI.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000623/content/838774/download","filename":"Ponuka_Navrh_na_plnenie_kriteria_cast_XII.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000623/content/838779/download","filename":"Ponuka_Navrh_na_plnenie_kriteria_cast_XIII.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000623/content/838780/download","filename":"Ponuka_Navrh_na_plnenie_kriteria_cast_XIV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000623/content/838783/download","filename":"Ponuka_Navrh_na_plnenie_kriteria_cast_XV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000623/content/838786/download","filename":"Ponuka_Navrh_na_plnenie_kriteria_cast_XVI.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000623/content/838792/download","filename":"Ponuka_Podmienky_ucasti12.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000623/content/838798/download","filename":"CoverLetter.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody - časť I., III., XV., XVI. 18. Október 2018 18. Október 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 1 - Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 20. November 2018 20. November 2018 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 55 ods. 2 zákona o VO - č.2 18. Október 2018 18. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000459/content/838469/download","filename":"info_vysledok_profil_55_2 - 2. časť.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 18. Október 2018 18. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000682/content/838844/download","filename":"Certifikaty.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000682/content/838847/download","filename":"Bankova_zaruka1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000682/content/838850/download","filename":"Cestne_prehlasenia1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000682/content/838856/download","filename":"Plna_moc1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000682/content/838857/download","filename":"Priloha_A_vyhlasenie_uchadzaca1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000682/content/838859/download","filename":"Priloha_B_Suhlas_so_spracovanim_osobnych_udajov1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000682/content/838860/download","filename":"Priloha_D_Identifikacne_udaje_uchadzaca1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000682/content/838861/download","filename":"Priloha_G_Vyhlasenie_uchadzaca1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000682/content/838862/download","filename":"Referencie_o_realizovanych_predajoch_AZ1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000682/content/838863/download","filename":"Technicka_sposobilost1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000682/content/838865/download","filename":"Vyhlasenie_o_parametroch1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000682/content/838868/download","filename":"Navrh_na_plnenie_kriterii_cast_1_stredisko_Zilina.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000682/content/838869/download","filename":"Navrh_na_plnenie_kriterii_cast_2_stredisko_Rajec.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000682/content/838870/download","filename":"Navrh_na_plnenie_kriterii_cast_3_stredisko_Bytca.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000682/content/838871/download","filename":"Navrh_na_plnenie_kriterii_cast_4_stredisko_Bela.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000682/content/838872/download","filename":"Navrh_na_plnenie_kriterii_cast_5_stredisko_Cadca.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000682/content/838873/download","filename":"Navrh_na_plnenie_kriterii_cast_6_stredisko_Makov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000682/content/838874/download","filename":"Navrh_na_plnenie_kriterii_cast_7_stredisko_KNM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000682/content/838875/download","filename":"Navrh_na_plnenie_kriterii_cast_15_stredisko_Martin (1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000682/content/838876/download","filename":"Navrh_na_plnenie_kriterii_cast_16_stredisko_Turcianske_Teplice.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000682/content/838877/download","filename":"CoverLetter.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočného plnenia podľa § 64 ods. 1 písm. d) ods. 2 ZOVO za rok 2018 6. Február 2019 6. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3023816/content/911344/download","filename":"správa za rok 2018.docx"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 6. August 2018 6. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1018731/content/805642/download","filename":"Priloha_C_návrh_RD - proces vysvetľovania.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1018731/content/805643/download","filename":"vysvetlenie z 6.8.2018.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 18. Október 2018 18. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000613/content/838713/download","filename":"DOKLAD_O_ZLOZENI_ZABEZPEKY2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000613/content/838714/download","filename":"IDENTIFIKACNE_UDAJE_UCHADZACA_PRILOHA_D2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000613/content/838718/download","filename":"JED_ASFALTY_s_r_o2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000613/content/838719/download","filename":"NAVRH_NA_PLNENIE_KRIITERIA_CAST_1212.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000613/content/838720/download","filename":"JED_MBMGROUP_a_s2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000613/content/838721/download","filename":"NAVRH_NA_PLNENIE_KRITERIA_CASTT_1312.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000613/content/838723/download","filename":"NAVRH_NA_PLNENIE_KRITERIA_CAST_1412.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000613/content/838725/download","filename":"SUHLAS_SO_SPACOVANIM_OSOB_UDAJOV_PRILOHA_B2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000613/content/838726/download","filename":"VYHLASENIE_K_BODU_5_12.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000613/content/838728/download","filename":"VYHLASENIE_UCHADZACA_PRILOHA_A2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000613/content/838729/download","filename":"VYHLASENIE_UCHADZACA_PRILOHA_G2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000613/content/838733/download","filename":"CoverLetter.pdf"}]
Zmluva Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody- časť VI. 18. Október 2018 18. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000690/content/838881/download","filename":"133-RD-CESTY NITRA-stredisko Makov18743854290.pdf"}]
Súťažné podklady SP po procese vysvetľovania 25. Júl 2018 25. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013088/content/829827/download","filename":"Súťažné podklady- vysvetľovanie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013088/content/829828/download","filename":"Príloha F-časť 1 - SC ŽSK, Závod Horné Považie - stredisko Žilina.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013088/content/829829/download","filename":"Príloha F-časť 2 - SC ŽSK, Závod Horné Považie - stredisko Rajec.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013088/content/829830/download","filename":"Príloha F-časť 3 - SC ŽSK, Závod Horné Považie - stredisko Bytča.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013088/content/829831/download","filename":"Príloha F-časť 4 - SC ŽSK, Závod Horné Považie - stredisko Belá.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013088/content/829832/download","filename":"Príloha F-časť 5 - SC ŽSK, Závod Kysuce - stredisko Čadca.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013088/content/829833/download","filename":"Príloha F-časť 6 - SC ŽSK, Závod Kysuce - stredisko Makov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013088/content/829834/download","filename":"Príloha F-časť 7 - SC ŽSK, Závod Kysuce - stredisko KNM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013088/content/829835/download","filename":"Príloha F-časť 8 - SC ŽSK Závod Liptov - stredisko Liptovský Mikuláš.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013088/content/829836/download","filename":"Príloha F-časť 9 - SC ŽSK, Závod Liptov - stredisko Liptovský Hrádok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013088/content/829837/download","filename":"Príloha F-časť 10 - SC ŽSK, Závod Liptov - stredisko Ružomberok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013088/content/829838/download","filename":"Príloha F-časť 11 - SC ŽSK, Závod Liptov - stredisko Liptovský Matiašovce.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013088/content/829839/download","filename":"Príloha F-časť 12 - SC ŽSK, Závod Orava - stredisko Dolný Kubín.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013088/content/829840/download","filename":"Príloha F-časť 13 - SC ŽSK, Závod Orava - stredisko Námestovo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013088/content/829841/download","filename":"Príloha F-časť 14 - SC ŽSK, Závod Orava - stredisko Trstená.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013088/content/829842/download","filename":"Príloha F-časť 15 - SC ŽSK, Závod Turiec - stredisko Martin.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013088/content/829843/download","filename":"Príloha F-časť 16 - SC ŽSK, Závod Turiec - stredisko Turčianské Teplice.pdf"}]
Súťažné podklady Návrh rámcovej dohody - Príloha "C" SP 17. Júl 2018 17. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1007507/content/829793/download","filename":"Priloha_C_návrh_RD.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 18. Október 2018 18. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000598/content/838676/download","filename":"A_Vyhlasenie1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000598/content/838677/download","filename":"B_Suhlas1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000598/content/838678/download","filename":"Casti_predmetu_pre_ponuku1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000598/content/838679/download","filename":"Certifikat.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000598/content/838683/download","filename":"D_Identifikacne_udaje1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000598/content/838685/download","filename":"G_Vyhlasenie1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000598/content/838687/download","filename":"Kriteria_cast_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000598/content/838689/download","filename":"Kriteria_cast_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000598/content/838691/download","filename":"Kriteria_cast_3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000598/content/838693/download","filename":"Kriteria_cast_4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000598/content/838694/download","filename":"Kriteria_cast_7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000598/content/838695/download","filename":"Kriteria_cast_10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000598/content/838696/download","filename":"Kriteria_cast_12.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000598/content/838698/download","filename":"Kriteria_cast_15.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000598/content/838699/download","filename":"Kriteria_cast_16.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000598/content/838701/download","filename":"Plna_moc1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000598/content/838702/download","filename":"Vyhlasenie_k_5_11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000598/content/838703/download","filename":"Zoznam_dodanych_tovarov_a_Referencie1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000598/content/838704/download","filename":"Zabezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000598/content/838710/download","filename":"CoverLetter.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 18. Október 2018 18. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000578/content/838639/download","filename":"1_Info_osobne_postavenie_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000578/content/838643/download","filename":"2_Zoznam_dodavok_a_referencie__.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000578/content/838644/download","filename":"3_Certifikat_OS_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000578/content/838645/download","filename":"4_Vyhlasenia_o_parametroch_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000578/content/838647/download","filename":"5_Identifikacne_udaje_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000578/content/838648/download","filename":"6_Plnomocenstvo_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000578/content/838649/download","filename":"7_Vyhlasenie_Priloha_A_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000578/content/838650/download","filename":"8_Vyhlasenie_Priloha_G_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000578/content/838652/download","filename":"9_Suhlas_Priloha_B_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000578/content/838653/download","filename":"10_Bankova_zaruka_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000578/content/838655/download","filename":"11_Vyhlasenie_prevadzka_OS_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000578/content/838657/download","filename":"Priloha_F_cast1_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000578/content/838659/download","filename":"Priloha_F_cast2_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000578/content/838660/download","filename":"Priloha_F_cast3_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000578/content/838661/download","filename":"Priloha_F_cast4_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000578/content/838665/download","filename":"Priloha_F_cast5_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000578/content/838668/download","filename":"Priloha_F_cast6_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000578/content/838669/download","filename":"Priloha_F_cast7_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000578/content/838670/download","filename":"Priloha_F_cast15_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000578/content/838671/download","filename":"Priloha_F_cast16_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000578/content/838672/download","filename":"CoverLetter.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia podľa § 55 ods. 2 ZVO 24. September 2018 24. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1035608/content/813844/download","filename":"info_vysledok_profil_55_2.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia ponúk a posúdenia splnenia podmienok účasti 18. Október 2018 26. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000464/content/838475/download","filename":"vyhodnotenie ostatných požiadaviek.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000464/content/838810/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk a posúdení splnenia podmienok účasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000464/content/846498/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk a posúdení splnenia podmienok účasti - adm. chyba a dopl..pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody - časť VI. 18. Október 2018 18. Október 2018 []
Informácia o zverejnení zmluvy Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody - časť XII., XIII., XIV. 16. November 2018 16. November 2018 []
Ponuky uchádzačov Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 18. Október 2018 18. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000477/content/838498/download","filename":"Podmienky_ucasti_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000477/content/838500/download","filename":"Identifikacne_udaje_uchadzaca_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000477/content/838502/download","filename":"Suhlas_s_podmienkami_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000477/content/838508/download","filename":"Vyhlasenie_stanovenie_ponuky_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000477/content/838509/download","filename":"Suhlas_so_spracovanim_os_udajov_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000477/content/838515/download","filename":"Suhlas_so_spracovanim_os_udajov_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000477/content/838516/download","filename":"Zabezpeka_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000477/content/838518/download","filename":"Vyhlasenie_zabezpecenie_prevadzky_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000477/content/838519/download","filename":"Priloha_F_cast_1_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000477/content/838521/download","filename":"Priloha_F_cast_2_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000477/content/838522/download","filename":"Priloha_F_cast_3_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000477/content/838523/download","filename":"Priloha_F_cast_4_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000477/content/838524/download","filename":"Priloha_F_cast_5_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000477/content/838526/download","filename":"Priloha_F_cast_6_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000477/content/838527/download","filename":"Priloha_F_cast_7_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000477/content/838528/download","filename":"Priloha_F_cast_8_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000477/content/838529/download","filename":"Priloha_F_cast_9_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000477/content/838530/download","filename":"Priloha_F_cast_10_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000477/content/838531/download","filename":"Priloha_F_cast_10_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000477/content/838532/download","filename":"Priloha_F_cast_11_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000477/content/838533/download","filename":"Priloha_F_cast_12_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000477/content/838535/download","filename":"Priloha_F_cast_13_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000477/content/838536/download","filename":"Priloha_F_cast_14_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000477/content/838537/download","filename":"Priloha_F_cast_15_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000477/content/838538/download","filename":"Priloha_F_cast_16_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000477/content/838539/download","filename":"CoverLetter.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 18. Október 2018 18. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000676/content/838816/download","filename":"Certifikat_VOP11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000676/content/838818/download","filename":"cestne_vyhlasenie_o_nezavislom_stanoveni_ponuky11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000676/content/838819/download","filename":"cestne_vyhlasenie_zabezpecenie_prevadzky11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000676/content/838821/download","filename":"doklad_o_zlozeni_zabezpeky11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000676/content/838822/download","filename":"identifikacne_udaje_spolocnosti_UNIASFALT11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000676/content/838823/download","filename":"navrh_na_plnenie_kriteria_Bela11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000676/content/838824/download","filename":"navrh_na_plnenie_kriteria_bytca11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000676/content/838825/download","filename":"navrh_na_plnenie_kriteria_knm11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000676/content/838826/download","filename":"navrh_na_plnenie_kriteria_cadca11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000676/content/838827/download","filename":"navrh_na_plnenie_kriteria_Liptovsky_Hradok11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000676/content/838828/download","filename":"navrh_na_plnenie_kriteria_Liptovsky_Mikulas11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000676/content/838829/download","filename":"navrh_na_plnenie_kriteria_makov11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000676/content/838830/download","filename":"navrh_na_plnenie_kriteria_rajec11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000676/content/838831/download","filename":"navrh_na_plnenie_kriteria_zilina11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000676/content/838832/download","filename":"Plnomocenstvo11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000676/content/838833/download","filename":"suhlas_so_spracovanim_osobnych_udajov11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000676/content/838834/download","filename":"technicka_a_odborna_sposobilost11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000676/content/838835/download","filename":"vyhlasenie_uchadzaca_suhlas_s_podmienkami11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000676/content/838836/download","filename":"Vypis_z_obchodneho_registra11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000676/content/838837/download","filename":"Zaznam_zo_zoznamu_hosp._subjektov11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000676/content/838841/download","filename":"CoverLetter.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 18. Október 2018 18. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000505/content/838552/download","filename":"ID_udaje_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000505/content/838554/download","filename":"JED_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000505/content/838555/download","filename":"Referencne_listy_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000505/content/838557/download","filename":"Certifikaty_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000505/content/838558/download","filename":"Vyhlasenie_priloha_A_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000505/content/838559/download","filename":"Vyhlasenie_priloha_G_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000505/content/838561/download","filename":"Suhlas_priloha_B.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000505/content/838562/download","filename":"Vyhlasenie_5_1_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000505/content/838563/download","filename":"Priloha_F_cast_9_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000505/content/838567/download","filename":"Priloha_F_cast_10_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000505/content/838570/download","filename":"Priloha_F_cast_11_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000505/content/838571/download","filename":"Priloha_F_cast_12_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000505/content/838575/download","filename":"Priloha_F_cast_13_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000505/content/838580/download","filename":"Priloha_F_cast_14_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000505/content/838582/download","filename":"Priloha_F_cast_8_.pdf"}]
Zmluva Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody- časť XII., XIII., XIV. 16. November 2018 16. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3007818/content/880908/download","filename":"RD SCŽSK obaľ kamenivo MBM-Group.pdf"}]
Súťažné podklady Vysvetľovanie SP 27. Júl 2018 27. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1014171/content/829844/download","filename":"Vysvetlenie SP.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody - časť VIII., IX., X., XI. 22. Október 2018 22. Október 2018 []
Zmluva Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody- časť VIII., IX., X., XI. 23. Október 2018 23. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3001335/content/841634/download","filename":"132-RD- Cestné stavby LM18744737010.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 18. Október 2018 18. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000500/content/838547/download","filename":"Plna_moc_Loffler_1.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 1 - Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 20. November 2018 20. November 2018 []
Zmluva Dodatok č. 1 Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody- časť I., III., XV., XVI. 20. November 2018 20. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3008506/content/882872/download","filename":"174-2018-Dodatok Cestné stavby18758569515.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z neverejného otvárania ponúk 18. Október 2018 18. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000461/content/838805/download","filename":"zápisnica z neverejného otvárania ponúk.pdf"}]
Správa o zákazke Správa zákazke podľa § 24 zákona o VO 18. Október 2018 26. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000467/content/846500/download","filename":"sprava_profil.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody - časť II., IV., V., VII. 22. Október 2018 22. Október 2018 []
Zmluva Dodatok č. 1 Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody- časť I., III., XV., XVI. 20. November 2018 20. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3008496/content/882865/download","filename":"173-2018 dodatok č.1 váhostav18758569140.pdf"}]
Zmluva Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody- časť II., IV., V., VII. 23. Október 2018 23. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3001332/content/841632/download","filename":"135-RD-Doprastav Asfalt.pdf"}]
Zmluva Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody- časť I., III., XV., XVI. 18. Október 2018 18. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000688/content/838880/download","filename":"137-RD - Váhostav18741721370.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×