Obstarávanie

Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Žilinský samosprávny kraj
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 178 250,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 745 410,00
Zaplatené:
80.12%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
44113310-1
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
16

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny). Jedná sa o asfaltové betóny: AC 8 0, I.; , AC 11 0, I.; AC 16 L, I.; AC 22 P, I. pre Správu ciest ŽSK, - Závod Horné Považie - stredisko Žilina, Rajec, Bytča, Belá; - Závod Kysuce - stredisko Čadca, Makov, Kysucké Nové Mesto; - Závod Liptov - stredisko Liptovský Mikuláš, Liptovský Hrádok, Ružomberok, Liptovské Matiašovce; - Závod Orava - stredisko Dolný Kubín, Námestovo, Trstená; - Závod Turiec stredisko Martin, Turčianské Teplice. Predmet zákazky musí spĺňať parametre uvedené v TKP časť 6 Hutnené asfaltové zmesi, KLAZ 12/2017 Katalógové listy asfaltových zmesí vydané MDV SR a podľa súvisiacich STN a EN. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v bode B.1 opis predmetu zákazky, súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
VÁHOSTAV - SK, a.s. 5 130 166,00 Neuvedené EUR 12. Október 2018 237164
VÁHOSTAV - SK, a.s. 5 130 166,00 Neuvedené EUR 12. Október 2018 237163
MBM-GROUP, a.s. 4 34 916,00 Neuvedené EUR 12. November 2018 237162
MBM-GROUP, a.s. 4 45 916,00 Neuvedené EUR 12. November 2018 237161
MBM-GROUP, a.s. 5 72 916,00 Neuvedené EUR 12. November 2018 237160
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. 3 158 708,00 Neuvedené EUR 19. Október 2018 237159
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. 4 156 241,00 Neuvedené EUR 19. Október 2018 237158
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. 4 162 173,00 Neuvedené EUR 19. Október 2018 237157
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. 4 161 323,00 Neuvedené EUR 19. Október 2018 237156
Doprastav Asfalt, a.s. 6 41 561,00 Neuvedené EUR 19. Október 2018 237155
CESTY NITRA, a.s. 5 31 200,00 Neuvedené EUR 17. Október 2018 237154
Doprastav Asfalt, a.s. 5 98 129,00 Neuvedené EUR 19. Október 2018 237153
Doprastav Asfalt, a.s. 6 161 658,00 Neuvedené EUR 19. Október 2018 237152
VÁHOSTAV - SK, a.s. 6 162 995,00 Neuvedené EUR 12. Október 2018 237151
Doprastav Asfalt, a.s. 6 86 326,00 Neuvedené EUR 19. Október 2018 237150
VÁHOSTAV - SK, a.s. 6 111 016,00 Neuvedené EUR 12. Október 2018 237149

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Súťažné podklady Príloha "F" SP - Formulár - návrh na plnenie kritéria - časť I. až XVI. 17. Júl 2018 17. Júl 2018
Iný dokument k zákazke Informácia ku korigendu súvisiaceho s úplnou elektronizáciou 15. Október 2018 15. Október 2018
Iný dokument k zákazke Doplnenie SP - manuál k vyplneniu tlačiva JED 31. Júl 2018 31. Júl 2018
Súťažné podklady Súťažné podklady 17. Júl 2018 17. Júl 2018
Ponuky uchádzačov Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 18. Október 2018 18. Október 2018
Informácia o zverejnení zmluvy Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody - časť I., III., XV., XVI. 18. Október 2018 18. Október 2018
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 1 - Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 20. November 2018 20. November 2018
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 55 ods. 2 zákona o VO - č.2 18. Október 2018 18. Október 2018
Ponuky uchádzačov Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 18. Október 2018 18. Október 2018
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočného plnenia podľa § 64 ods. 1 písm. d) ods. 2 ZOVO za rok 2018 6. Február 2019 6. Február 2019
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 6. August 2018 6. August 2018
Ponuky uchádzačov Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 18. Október 2018 18. Október 2018
Zmluva Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody- časť VI. 18. Október 2018 18. Október 2018
Súťažné podklady SP po procese vysvetľovania 25. Júl 2018 25. Júl 2018
Súťažné podklady Návrh rámcovej dohody - Príloha "C" SP 17. Júl 2018 17. Júl 2018
Ponuky uchádzačov Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 18. Október 2018 18. Október 2018
Ponuky uchádzačov Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 18. Október 2018 18. Október 2018
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia podľa § 55 ods. 2 ZVO 24. September 2018 24. September 2018
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia ponúk a posúdenia splnenia podmienok účasti 18. Október 2018 26. Október 2018
Informácia o zverejnení zmluvy Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody - časť VI. 18. Október 2018 18. Október 2018
Informácia o zverejnení zmluvy Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody - časť XII., XIII., XIV. 16. November 2018 16. November 2018
Ponuky uchádzačov Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 18. Október 2018 18. Október 2018
Ponuky uchádzačov Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 18. Október 2018 18. Október 2018
Ponuky uchádzačov Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 18. Október 2018 18. Október 2018
Zmluva Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody- časť XII., XIII., XIV. 16. November 2018 16. November 2018
Súťažné podklady Vysvetľovanie SP 27. Júl 2018 27. Júl 2018
Informácia o zverejnení zmluvy Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody - časť VIII., IX., X., XI. 22. Október 2018 22. Október 2018
Zmluva Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody- časť VIII., IX., X., XI. 23. Október 2018 23. Október 2018
Ponuky uchádzačov Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 18. Október 2018 18. Október 2018
Informácia o zverejnení zmluvy Dodatok č. 1 - Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody 20. November 2018 20. November 2018
Zmluva Dodatok č. 1 Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody- časť I., III., XV., XVI. 20. November 2018 20. November 2018
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z neverejného otvárania ponúk 18. Október 2018 18. Október 2018
Správa o zákazke Správa zákazke podľa § 24 zákona o VO 18. Október 2018 26. Október 2018
Informácia o zverejnení zmluvy Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody - časť II., IV., V., VII. 22. Október 2018 22. Október 2018
Zmluva Dodatok č. 1 Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody- časť I., III., XV., XVI. 20. November 2018 20. November 2018
Zmluva Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody- časť II., IV., V., VII. 23. Október 2018 23. Október 2018
Zmluva Obaľované asfaltové kamenivo (asfaltové betóny) pre SC ŽSK a jej organizačné zložky/závody- časť I., III., XV., XVI. 18. Október 2018 18. Október 2018

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×