Osoba

Ing. Ľubomír Vaňo


Osobné údaje konečných užívateľov výhod sú spracúvane na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR.

Detaily osoby

Meno:
Ing. Ľubomír Vaňo
Adresa:
Jaseňová 50 Banská Bystrica 97409
Krajina:
Slovenská republika
Dátum Narodenia:
25. August 1963
Verejná osoba:
Nie

Sumár

Firmy v RPVS:
3
Aktívne na UVOstat.sk:
1
Obstarávaní:
34
Zmlúv:
37
V celkovej hodnote:
37,097,743 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
Blockchain SK s.r.o. 44865678 Nie
EURO consulting, s.r.o. 44865678 Nie
PRIMA INVEST, spol. s r.o. 31644791 Áno
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Akadémia umení v Banskej Bystrici Rekonštrukcia kaštieľa Radvanských v Banskej Bystrici 989,213 EUR 4. Apríl 2016
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR 5,467,091 EUR 18. Máj 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Údržba budov – udržiavacie stavebné práce, služby 4,000,000 EUR 26. Október 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Údržba budov – udržiavacie stavebné práce, služby 4,000,000 EUR 26. Október 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Údržba budov – udržiavacie stavebné práce, služby 4,000,000 EUR 26. Október 2016
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Údržba budov – udržiavacie stavebné práce, služby 7,200,000 EUR 26. Október 2016
Mesto Zvolen Bioklimatické rezervoáre a zahrádzanie strží 105,297 EUR 3. Február 2017
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR 123,921 EUR 18. Máj 2016
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra Hronsek, Výcvikové centrum Vojenskej polície-oprava oplotenia 79,906 EUR 2. Január 2017
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Zabezpečenie externých upratovacích a čistiacich služieb kancelárskych a prevádzkových priestorov 96,490 EUR 4. Január 2018
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR 134,935 EUR 30. Jún 2018
Školský internát Rekonštrukcia hygienických zariadení v Školskom internáte, Zvolen. 216,677 EUR 21. September 2018
Obytný súbor Krasňany, s.r.o. Správa a údržba 187,000 EUR 22. Február 2016
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát Stavebno - technické riešenie – Bezbariérové výťahy na Fakulte architektúry STU 197,941 EUR 9. November 2016
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica Stavebné práce podľa: Jednostupňových projektov stavebných úprav – Ambulancie lekárov, priestory a čakárne na 0.NP a 1.NP 787,411 EUR 11. November 2015
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR 63,754 EUR 18. Máj 2016
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR 136,850 EUR 18. Máj 2016
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR 84,864 EUR 30. Jún 2018
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Upratovacie práce 161,341 EUR 22. December 2016
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja Správa budov, zariadení a výkon technika BOZP a PO 400,000 EUR 3. August 2016
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Prestavba chaty Lipeň 142,998 EUR 30. Január 2017
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát SO-03 Obnova obvodového a strešného plášťa bloku A Stavebnej fakulty STU v Bratislave- 1. etapa: oprava strechy 125,000 EUR 3. August 2017
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR 140,078 EUR 18. Máj 2016
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Upratovacie práce 114,500 EUR 14. December 2018
Letisko Sliač, a.s. Upratovanie lietadiel a priestorov letiska Sliač 154,303 EUR 30. September 2015
Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského Výmena vonkajších výplní otvorov - II. etapa – havarijný stav 69,995 EUR 24. August 2015
Dom tretieho veku Upratovacie práce 153,600 EUR 1. Február 2015
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR 6,557 EUR 18. Máj 2016
Mesto Zvolen Rekonštrukcia časti strechy AS Zvolen na vegetačnú plochu strechy 153,847 EUR 3. Apríl 2017
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát Debarierizácia budov STU v Bratislave 229,910 EUR 18. Máj 2017
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát Komplexné upratovacie služby na FEI STU 1,119,246 EUR 7. Júl 2017
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR 137,609 EUR 18. Máj 2016
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR 135,008 EUR 18. Máj 2016
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR 5,846,921 EUR 17. Apríl 2018
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR 23,119 EUR 18. Máj 2016
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR 93,695 EUR 30. Jún 2018
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany Výmena okien a balkónových dverí 18,666 EUR 14. Október 2016

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×