Obstarávanie

Prestavba chaty Lipeň


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
190 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
142 998,00
Zaplatené:
75.26%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetná stavba bude realizovaná v extraviláne obce Hronec, na pozemku investora na parcelnom čísle 1922. Stavebný pozemok má mierne svahovitý charakter. Predmetný stavebný objekt pred prestavbou je jednopodlažný bez podpivničenia, s obytným podkrovím, situovaný na mierne svahovitom teréne. Stavebný objekt po prestavbe bude jednopodlažný, bez podpivničenia, s obytným podkrovím. Bude mať rozmery 8,5 x 12,0 m s rozšírením v mieste spoločenskej miestnosti na 10m. Výška chaty po prestavbe bude cca 9,0m nad úrovňou terénu. Súčasťou chaty bude aj drevená terasa 3,0 x 12,0 m na juhovýchodnej strane chaty. Základy a vodorovné konštrukcie budú vyhotovené z betónu predpísanej kvality pre jednotlivé konštrukcie. Zvislé nosné konštrukcie budú zrealizované z drevených, lepených zrubových trámov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
PRIMA INVEST, spol. s r.o. 10 142 998,00 Neuvedené EUR 30. Január 2017 80821

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Projektová dokumentácia - 6-Požiarna_bezpečnosť_stavby 11. Október 2016 11. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722769/content/415445/download","filename":"Technická_správa_POŽIARNA_BEZPEČNOSŤ_STAVBY.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka uchádzača 31. Január 2017 31. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/773297/content/557935/download","filename":"ponuka uchádzača SUNIK, s.r.o.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 29. November 2016 29. November 2016 []
Súťažné podklady Projektová dokumentácia - 5-Zdravotechnika 11. Október 2016 11. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722766/content/415441/download","filename":"Technická_správa_ZDRAVOTECHNIKA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722766/content/415442/download","filename":"Výkresy_ZDRAVOTECHNIKA.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 1253/2017/LSR 31. Január 2017 31. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/773258/content/557659/download","filename":"ZoD č. 0314992016SIT.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 31. Január 2017 31. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/773742/content/559054/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 20. Október 2017 20. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891050/content/635983/download","filename":"Zoznam subdodávateľov.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 20. Október 2017 20. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891060/content/636023/download","filename":"suma skutočne uhradeného plnenia.pdf"}]
Súťažné podklady Projektová dokumentácia - 3-Architektúra 11. Október 2016 11. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722762/content/415432/download","filename":"Technická_správa_ARCHITEKTÚRA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722762/content/415433/download","filename":"Výkresy_ARCHITEKTÚRA.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka uchádzača 31. Január 2017 31. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/773313/content/557992/download","filename":"ponuka uchádzača PRIMA INVEST, spol. s r.o.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Odkaz na zverejnenú zmluvu (CRZ) 31. Január 2017 31. Január 2017 []
Ponuky uchádzačov ponuka uchádzača 31. Január 2017 31. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/773303/content/557941/download","filename":"ponuka uchádzača SIROŇ plus, s.r.o.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka uchádzača 31. Január 2017 31. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/773300/content/557939/download","filename":"ponuka uchádzača Ing. Ján Pančík.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka uchádzača 31. Január 2017 31. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/773309/content/557944/download","filename":"ponuka uchádzača EBC group s.r.o.pdf"}]
Súťažné podklady Projektová dokumentácia - Sprievodná správa, Súhrnná technická správa 11. Október 2016 11. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722756/content/415399/download","filename":"1-Sprievodná správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722756/content/415400/download","filename":"2-Súhrnná technická správa.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 3. November 2016 3. November 2016 []
Súťažné podklady Vysvetlenie súťažných podkladov 25. Október 2016 25. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/730619/content/800064/download","filename":"Vysvetlenie súťažných podkladov č.1.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka uchádzača 31. Január 2017 31. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/773285/content/557912/download","filename":"ponuka uchádzača OB-BELSTAV, s.r.o.pdf"}]
Súťažné podklady Projektová dokumentácia - 4-Statický posudok 11. Október 2016 11. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722764/content/415436/download","filename":"4-Statický posudok.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka uchádzača 31. Január 2017 31. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/773319/content/558007/download","filename":"ponuka uchádzača INTER STAVING spol. s r.o.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnice z otvárania ponúk Ostatné a Kritériá 31. Január 2017 31. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/773272/content/557889/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/773272/content/557890/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk Kritériá.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnice o posúdení splnenia podmienok účasti časť 1 a 2 31. Január 2017 31. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/773277/content/557895/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti časť 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/773277/content/557896/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti časť 2.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 11. Október 2016 11. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722779/content/415479/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722779/content/415480/download","filename":"návrh ZoD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722779/content/415481/download","filename":"Stavebné povolenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722779/content/415482/download","filename":"jed-formular.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby 20. Október 2017 20. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/891067/content/636066/download","filename":"Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka uchádzača 31. Január 2017 31. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/773324/content/558011/download","filename":"ponuka uchádzača RAMENTA spol. s.r.o.pdf"}]
Súťažné podklady Projektová dokumentácia - 8-Výkaz výmer 11. Október 2016 11. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722774/content/415470/download","filename":"Výkaz výmer.pdf"}]
Zmluva Dodatok č.1 k ZMLUVE O DIELO č. 03/14/99/2016-SIT 6. September 2017 6. September 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/871297/content/551179/download","filename":"dodatok č.1 k ZoD č. 12532017LSR.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka uchádzača 31. Január 2017 31. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/773288/content/557925/download","filename":"ponuka uchádzača ELVEA Holding a.s.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 23. December 2016 23. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/753300/content/801384/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 31. Január 2017 31. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/773280/content/557905/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Súťažné podklady Projektová dokumentácia - 7-Elektroinstalacia 11. Október 2016 11. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722771/content/415449/download","filename":"Technická_správa_a_výkresy.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×