Obstarávanie

Prestavba chaty Lipeň


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
190 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
142 998,00
Zaplatené:
75.26%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetná stavba bude realizovaná v extraviláne obce Hronec, na pozemku investora na parcelnom čísle 1922. Stavebný pozemok má mierne svahovitý charakter. Predmetný stavebný objekt pred prestavbou je jednopodlažný bez podpivničenia, s obytným podkrovím, situovaný na mierne svahovitom teréne. Stavebný objekt po prestavbe bude jednopodlažný, bez podpivničenia, s obytným podkrovím. Bude mať rozmery 8,5 x 12,0 m s rozšírením v mieste spoločenskej miestnosti na 10m. Výška chaty po prestavbe bude cca 9,0m nad úrovňou terénu. Súčasťou chaty bude aj drevená terasa 3,0 x 12,0 m na juhovýchodnej strane chaty. Základy a vodorovné konštrukcie budú vyhotovené z betónu predpísanej kvality pre jednotlivé konštrukcie. Zvislé nosné konštrukcie budú zrealizované z drevených, lepených zrubových trámov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
PRIMA INVEST, spol. s r.o. 10 142 998,00 Neuvedené EUR 30. Január 2017 80821

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Súťažné podklady Projektová dokumentácia - 6-Požiarna_bezpečnosť_stavby 11. Október 2016 11. Október 2016
Ponuky uchádzačov ponuka uchádzača 31. Január 2017 31. Január 2017
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 29. November 2016 29. November 2016
Súťažné podklady Projektová dokumentácia - 5-Zdravotechnika 11. Október 2016 11. Október 2016
Zmluva Zmluva o dielo 1253/2017/LSR 31. Január 2017 31. Január 2017
Správa o zákazke Správa o zákazke 31. Január 2017 31. Január 2017
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 20. Október 2017 20. Október 2017
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 20. Október 2017 20. Október 2017
Súťažné podklady Projektová dokumentácia - 3-Architektúra 11. Október 2016 11. Október 2016
Ponuky uchádzačov ponuka uchádzača 31. Január 2017 31. Január 2017
Informácia o zverejnení zmluvy Odkaz na zverejnenú zmluvu (CRZ) 31. Január 2017 31. Január 2017
Ponuky uchádzačov ponuka uchádzača 31. Január 2017 31. Január 2017
Ponuky uchádzačov ponuka uchádzača 31. Január 2017 31. Január 2017
Ponuky uchádzačov ponuka uchádzača 31. Január 2017 31. Január 2017
Súťažné podklady Projektová dokumentácia - Sprievodná správa, Súhrnná technická správa 11. Október 2016 11. Október 2016
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 3. November 2016 3. November 2016
Súťažné podklady Vysvetlenie súťažných podkladov 25. Október 2016 25. Október 2016
Ponuky uchádzačov ponuka uchádzača 31. Január 2017 31. Január 2017
Súťažné podklady Projektová dokumentácia - 4-Statický posudok 11. Október 2016 11. Október 2016
Ponuky uchádzačov ponuka uchádzača 31. Január 2017 31. Január 2017
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnice z otvárania ponúk Ostatné a Kritériá 31. Január 2017 31. Január 2017
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnice o posúdení splnenia podmienok účasti časť 1 a 2 31. Január 2017 31. Január 2017
Súťažné podklady Súťažné podklady 11. Október 2016 11. Október 2016
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby 20. Október 2017 20. Október 2017
Ponuky uchádzačov ponuka uchádzača 31. Január 2017 31. Január 2017
Súťažné podklady Projektová dokumentácia - 8-Výkaz výmer 11. Október 2016 11. Október 2016
Zmluva Dodatok č.1 k ZMLUVE O DIELO č. 03/14/99/2016-SIT 6. September 2017 6. September 2017
Ponuky uchádzačov ponuka uchádzača 31. Január 2017 31. Január 2017
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 23. December 2016 23. December 2016
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 31. Január 2017 31. Január 2017
Súťažné podklady Projektová dokumentácia - 7-Elektroinstalacia 11. Október 2016 11. Október 2016

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×