Obstarávanie

Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
265 975,00
Konečná suma(Bez DPH):
265 974,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
90900000-6
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Áno
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
3

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je vnútorné a vonkajšie upratovanie a čistenie administratívnych, sociálnych a spoločných priestorov, vrátane zabezpečenia čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, výmeny a dokladania odpadkových vreciek a príslušného technického vybavenia v intervaloch a v rozsahu, uvedenom v súťažných podkladoch. Predmetom zákazky je zároveň zabezpečenie letnej a zimnej údržby vonkajších priestorov (exteriérov) a deratizácia objektov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVAR). Opis predmetu zákazky je podrobne uvedený v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ATALIAN SK s. r. o. 3 128 950,00 Neuvedené EUR 30. Jún 2018 236201
cata-REAL, s.r.o. 3 52 160,00 Neuvedené EUR 30. Jún 2018 236200
PRIMA INVEST, spol. s r.o. 3 84 864,00 Neuvedené EUR 30. Jún 2018 236199

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 26. Apríl 2018 26. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/973974/content/693276/download","filename":"Zoz. subdodávateľov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/973974/content/693277/download","filename":"Zoz. subdodávateľov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 17. Máj 2018 17. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/984743/content/742063/download","filename":"ponuka_ISS_zv..pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 26. Apríl 2018 26. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/973801/content/692949/download","filename":"Zapisnica z PÚ a VVP _final.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/973801/content/692950/download","filename":"Zapisnica z PÚ a VVP _final.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie informácií II. 12. Február 2018 12. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943072/content/762343/download","filename":"Vysvetlenie informácií II..pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie informácií III. 14. Február 2018 14. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944283/content/767740/download","filename":"Vysvetlenie informácií III..pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 29. Marec 2018 29. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/962064/content/763387/download","filename":"info o výsledku_uprat.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR 25. Január 2019 25. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3020933/content/906732/download","filename":"Suma skut uhr pln za rok 2018.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 17. Máj 2018 17. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/984734/content/742041/download","filename":"ponuka_cata_zv..pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 26. Apríl 2018 26. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/973802/content/692953/download","filename":"Zapis z vyhod PPZ § 53_uprat_fin.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 26. Apríl 2018 26. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/973799/content/692940/download","filename":"Zapisnica z OP_uprat.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda pre zabezpečenie upratovacích služieb v objektoch ÚPSVAR č. 15/OVS/2018 26. Apríl 2018 26. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/973828/content/692983/download","filename":"RD ÚPSVAR č. 15_OVS_2018 - text.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/973828/content/692984/download","filename":"RD ÚPSVAR č. 15_OVS_2018 - text.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 23. Január 2018 23. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/930700/content/717543/download","filename":"SP upratovanie UPSVR_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/930700/content/717544/download","filename":"Pr c. 1 SP_NPK_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/930700/content/717545/download","filename":"Pr č 2 SP_RD upratovanie fin.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/930700/content/717548/download","filename":"Pr č. 2 RD _Spec sluz_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/930700/content/717550/download","filename":"Pr č. 4 RD_jednotkové ceny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/930700/content/717551/download","filename":"Pr č 5 RD_Zoz objekt_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/930700/content/717552/download","filename":"Pr č. 6 RD_Zoz. subd.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/930700/content/717553/download","filename":"Pr č 1 RD_RZ_upratovanie final_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/930700/content/717554/download","filename":"Pr č. 3 RD_Vymery_fin__.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 26. Apríl 2018 26. Apríl 2018 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 17. Máj 2018 17. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/984749/content/742077/download","filename":"ponuka_edymax_zv.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 26. Apríl 2018 26. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/975918/content/700315/download","filename":"Správa o zákazke § 24-uprat_fin.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/975918/content/700316/download","filename":"Správa o zákazke § 24-uprat_fin.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 17. Máj 2018 17. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/984747/content/742074/download","filename":"ponuka_slovclean_zv..pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky 6. Február 2018 6. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940961/content/752890/download","filename":"Vysvetlenie informácií.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 17. Máj 2018 17. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/984754/content/742091/download","filename":"ponuka_atalian_zv..pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 17. Máj 2018 17. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/984730/content/742023/download","filename":"ponuka_prima_zv..pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×