Obstarávanie

Upratovanie lietadiel a priestorov letiska Sliač


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Letisko Sliač, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
146 500,00
Konečná suma(Bez DPH):
128 585,83
Zaplatené:
87.77%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
90911200-8
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je zabezpečiť uzatvorenie zmluvy o dielo na upratovanie lietadiel a priestorov letiska. Zmluva bude uzatvorená na dobu určitú a to 48 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
PRIMA INVEST, spol. s r.o. 2 154 303,00 20% EUR 30. September 2015 50278

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 24. Október 2015 24. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/587302/content/223353/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 136, ods. 9, písm. d) 15. Júl 2015 15. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/587323/content/223506/download","filename":"INV-1.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 8. Október 2015 8. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/587336/content/223417/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 18. August 2015 18. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/587330/content/223268/download","filename":"Oznámenie o vyhodnotení ponúk.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 24. Október 2015 24. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/587293/content/223236/download","filename":"Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/587293/content/223237/download","filename":"Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti-2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/587293/content/223238/download","filename":"Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti-3.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o otváraní súťažných ponúk, časť "Ostatné" 1. Júl 2015 1. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/587314/content/223281/download","filename":"INO.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 136, ods. 9, písm. c) 6. Júl 2015 6. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/587317/content/223364/download","filename":"INV.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 24. Október 2015 24. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/587305/content/223432/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/587305/content/223433/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk-2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov PRIMÁ INVEST, spol. s r. o. 24. Október 2015 24. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/587296/content/223254/download","filename":"Ostatné.pdf"}]
Zmluva Zmluva 25. Október 2015 25. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/587311/content/223255/download","filename":"61_2015 bez podpisov.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 136, ods. 9, písm. e) 31. August 2015 31. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/587333/content/223330/download","filename":"INV.pdf"}]
Zápisnica o zasadnutí poroty Zápisnica o zasadnutí poroty 24. Október 2015 24. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/587308/content/223510/download","filename":"Zápisnica zo zasadnutia komisie-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/587308/content/223511/download","filename":"Zápisnica zo zasadnutia komisie-2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/587308/content/223512/download","filename":"Zápisnica zo zasadnutia komisie-3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/587308/content/223513/download","filename":"Zápisnica zo zasadnutia komisie-4.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 17. Jún 2015 17. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/587290/content/223337/download","filename":"Obsah_podkladov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/587290/content/223338/download","filename":"A1-pokyny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/587290/content/223339/download","filename":"A2-podmienky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/587290/content/223340/download","filename":"A3-kriteria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/587290/content/223341/download","filename":"B1-opis.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/587290/content/223342/download","filename":"B2-cena.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/587290/content/223345/download","filename":"B3-Návrh_zmluvy.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SLOVCLEAN a.s. 24. Október 2015 24. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/587299/content/223282/download","filename":"OSTATNE1.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o otváraní súťažných ponúk, časť "Kritéria" 13. Júl 2015 13. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/587320/content/223437/download","filename":"INO-1.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×