Obstarávanie

Správa budov, zariadení a výkon technika BOZP a PO


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
363 750,00
Konečná suma(Bez DPH):
400 000,00
Zaplatené:
109.96%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
79993000-1
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Správa budov, zariadení a výkon technika BOZP a PO. Bližšia špecifikácia činností vyplývajúcej pre výkon technika BOZP a PO je súčasťou zmluvy ako príloha č.1

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 2 400 000,00 Neuvedené EUR 3. August 2016 75129

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica o zasadnutí poroty Zápisnica o zasadnutí poroty 10. August 2016 10. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/701198/content/426473/download","filename":"Zápisnica z otvárania-kritériá.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/701198/content/426474/download","filename":"Príloha č.1 k zápisnici-kriteria.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 10. August 2016 10. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/701240/content/426509/download","filename":"Zápisnica vyhodnotenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/701240/content/426510/download","filename":"Príloha č.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/701240/content/426511/download","filename":"Príloha č.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/701240/content/426512/download","filename":"Príloha č.2a.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/701240/content/426513/download","filename":"Príloha č.2b,c.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/701240/content/426514/download","filename":"Príloha č.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/701240/content/426515/download","filename":"Príloha č.3a.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/701240/content/426516/download","filename":"Príloha č.3b.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/701240/content/426517/download","filename":"Príloha č.3c.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 15. Apríl 2016 15. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/645847/content/415822/download","filename":"SP-správa budov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/645847/content/415823/download","filename":"Príloha č.2 k SP ROPOS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/645847/content/415824/download","filename":"Príloha č. 1 k SP.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o poskytnutí služieb 9. August 2016 9. August 2016 []
Ponuky uchádzačov Ponuka č.2 10. August 2016 10. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/701290/content/426615/download","filename":"CP_spa´va budov, kriteria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/701290/content/426616/download","filename":"CP_spa´va budov, ostatne.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 10. August 2016 10. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/701282/content/426603/download","filename":"Zápisnica o posúdení.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia podľa § 44 ods. 2 ZVO 27. Júl 2016 27. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/695794/content/398926/download","filename":"formular § 44ods.2.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 10. August 2016 10. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/701014/content/425981/download","filename":"Zápisnica z otvárania-ostatné.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 13. Jún 2016 13. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/676384/content/438748/download","filename":"formular § 41-kritériá.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 16. November 2017 16. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/902429/content/710066/download","filename":"Správa do 2.5.2017.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 16. November 2017 16. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/902426/content/710063/download","filename":"Správa do 31.3.2016.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oprava 15. Apríl 2016 15. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/645848/content/415826/download","filename":"SP-správa budov-oprava.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č.1 10. August 2016 10. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/701295/content/426659/download","filename":"OSTATNE.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/701295/content/426660/download","filename":"KRITERIA.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/701295/content/426661/download","filename":"ponuka SC ZSK.pdf"}]
Zmluva Zmluva o poskytnutí služieb 9. August 2016 9. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/701010/content/425976/download","filename":"099-Správa budov.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 27. Apríl 2016 27. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/653851/content/453890/download","filename":"INO (20).pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×