Obstarávanie

Správa budov, zariadení a výkon technika BOZP a PO


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
363 750,00
Konečná suma(Bez DPH):
400 000,00
Zaplatené:
109.96%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
79993000-1
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Správa budov, zariadení a výkon technika BOZP a PO. Bližšia špecifikácia činností vyplývajúcej pre výkon technika BOZP a PO je súčasťou zmluvy ako príloha č.1

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 2 400 000,00 Neuvedené EUR 3. August 2016 75129

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica o zasadnutí poroty Zápisnica o zasadnutí poroty 10. August 2016 10. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/701198/content/426473/download","filename":"Zápisnica z otvárania-kritériá.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/701198/content/426474/download","filename":"Príloha č.1 k zápisnici-kriteria.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 10. August 2016 10. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/701240/content/426509/download","filename":"Zápisnica vyhodnotenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/701240/content/426510/download","filename":"Príloha č.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/701240/content/426511/download","filename":"Príloha č.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/701240/content/426512/download","filename":"Príloha č.2a.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/701240/content/426513/download","filename":"Príloha č.2b,c.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/701240/content/426514/download","filename":"Príloha č.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/701240/content/426515/download","filename":"Príloha č.3a.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/701240/content/426516/download","filename":"Príloha č.3b.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/701240/content/426517/download","filename":"Príloha č.3c.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 15. Apríl 2016 15. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/645847/content/415822/download","filename":"SP-správa budov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/645847/content/415823/download","filename":"Príloha č.2 k SP ROPOS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/645847/content/415824/download","filename":"Príloha č. 1 k SP.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o poskytnutí služieb 9. August 2016 9. August 2016 []
Ponuky uchádzačov Ponuka č.2 10. August 2016 10. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/701290/content/426615/download","filename":"CP_spa´va budov, kriteria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/701290/content/426616/download","filename":"CP_spa´va budov, ostatne.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 10. August 2016 10. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/701282/content/426603/download","filename":"Zápisnica o posúdení.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia podľa § 44 ods. 2 ZVO 27. Júl 2016 27. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/695794/content/398926/download","filename":"formular § 44ods.2.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 10. August 2016 10. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/701014/content/425981/download","filename":"Zápisnica z otvárania-ostatné.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 13. Jún 2016 13. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/676384/content/438748/download","filename":"formular § 41-kritériá.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 16. November 2017 16. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/902429/content/710066/download","filename":"Správa do 2.5.2017.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 16. November 2017 16. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/902426/content/710063/download","filename":"Správa do 31.3.2016.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oprava 15. Apríl 2016 15. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/645848/content/415826/download","filename":"SP-správa budov-oprava.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č.1 10. August 2016 10. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/701295/content/426659/download","filename":"OSTATNE.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/701295/content/426660/download","filename":"KRITERIA.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/701295/content/426661/download","filename":"ponuka SC ZSK.pdf"}]
Zmluva Zmluva o poskytnutí služieb 9. August 2016 9. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/701010/content/425976/download","filename":"099-Správa budov.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 27. Apríl 2016 27. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/653851/content/453890/download","filename":"INO (20).pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×