Obstarávanie

SO-03 Obnova obvodového a strešného plášťa bloku A Stavebnej fakulty STU v Bratislave- 1. etapa: oprava strechy


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
125 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
125 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45214410-7
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Blok A Stavebnej fakulty STU v Bratislave je obdĺžnikového pôdorysu a tvoria ho 2 podzemné a šesť nadzemných podlaží. Je zastrešený plochou strechou. Návrh obnovy vychádza z vylepšenia tepelno-technických a hydroizolačných vlastností strešného plášťa budovy s cieľom výrazného zníženia energetickej náročnosti objektu.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
PRIMA INVEST, spol. s r.o. 3 125 000,00 Neuvedené EUR 3. August 2017 87410

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Ohlásenie stavebých úprav 25. Apríl 2017 25. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/811590/content/633488/download","filename":"Oznámenie k ohláseniu stavebných úprav - MČ BA Staré mesto.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Súhlas na stavebné úpravy 25. Apríl 2017 25. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/811588/content/633483/download","filename":"Oznamenie_suhlas na stavebné úpravy.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zápisnica z opätovného vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 8. August 2017 8. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/861259/content/613216/download","filename":"Zápisnica z opätovného vyhodnotenia.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 25. Apríl 2017 25. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/811577/content/633467/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"}]
Iný dokument k zákazke JED 25. Apríl 2017 25. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/811574/content/633463/download","filename":"JED.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Pôvodný stav A_pôdorys strechy 25. Apríl 2017 25. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/811607/content/633533/download","filename":"SO-03_A-povodny stav A_podorys strechy.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 8. August 2017 8. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/861256/content/613200/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vyjadrenie OÚŽP 25. Apríl 2017 25. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/811595/content/633500/download","filename":"OÚŽP Bratislava_OPaK+OH.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Výpis prvkov 25. Apríl 2017 25. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/811601/content/633515/download","filename":"SO-03_A-vypis prvkov.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Súhrnná technická správa 25. Apríl 2017 25. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/811597/content/633505/download","filename":"SO-03_Suhrnna technicka sprava.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Detaily strechy 25. Apríl 2017 25. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/811615/content/633565/download","filename":"SO-03_A-detaily detaily strechy.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vybavenie žiadosti o vysvetlenie 24. Máj 2017 24. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/825026/content/575277/download","filename":"Žiadosť o vysvetlenie ponuky 1..pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo č. 0101/0049/17 8. August 2017 8. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/861270/content/613255/download","filename":"Zmluva o dielo_Prima invest.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 8. August 2017 8. August 2017 []
Iný dokument k zákazke ponuka č.2 17. August 2017 17. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/865113/content/634179/download","filename":"Navrh na plnenie kriterii_Novadach.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 8. August 2017 8. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/861266/content/613242/download","filename":"S P R Á V A O Z Á K A Z KE.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Sprievodná správa 25. Apríl 2017 25. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/811599/content/633510/download","filename":"SO-03_Sprievodna sprava.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Stanovisko KPÚ 25. Apríl 2017 25. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/811592/content/633494/download","filename":"KPU Bratislava_stanovisko.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Výkaz výmer 1. 25. Apríl 2017 25. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/811581/content/633476/download","filename":"SO-03_vykaz vymer 1.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Nový stav A_rez 25. Apríl 2017 25. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/811610/content/633548/download","filename":"SO-03_A-novy stav A_rez.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 3. Júl 2017 3. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/842031/content/674855/download","filename":"informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke ponuka č.3 17. August 2017 17. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/865115/content/634182/download","filename":"Navrh na plnenie kriterii_PrimaInvest.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Výkaz výmer 2. 25. Apríl 2017 25. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/811585/content/633480/download","filename":"SO-03_vykaz vymer 2.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Návrh Zmluvy o dielo 25. Apríl 2017 25. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/811572/content/633455/download","filename":"Návrh ZoD.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Nový stav A_pôdorys strechy 25. Apríl 2017 25. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/811613/content/633557/download","filename":"SO-03_A-novy stav A podorys strechy.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 9. August 2017 9. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/861788/content/615811/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk-1.pdf"}]
Iný dokument k zákazke ponuka č.1 17. August 2017 17. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/865111/content/634178/download","filename":"Navrh na plnenie kriterii_IVRO.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 8. August 2017 8. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/861254/content/613196/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Technická správa 25. Apríl 2017 25. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/811603/content/633522/download","filename":"SO-03_A-technicka sprava.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Pôvodný stav A_rez 25. Apríl 2017 25. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/811605/content/633529/download","filename":"SO-03_A-povodny stav A_rez.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×