Obstarávanie

Rekonštrukcia časti strechy AS Zvolen na vegetačnú plochu strechy


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Zvolen
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
153 847,00
Konečná suma(Bez DPH):
153 847,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45210000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je rekonštrukcia časti strechy AS Zvolen na vegetačnú plochu strechy. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
PRIMA INVEST, spol. s r.o. 4 153 847,00 Neuvedené EUR 3. Apríl 2017 82522

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Odkaz na dokument zverejnený pred zriadením elektronického úložiska Editovateľná podoba súťažných podkladov 8. December 2016 8. December 2016 []
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dielo 18. Apríl 2017 18. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/807088/content/618975/download","filename":"Zmluva_437_2017.PDF"}]
Súťažné podklady Súťažne podklady 8. December 2016 8. December 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/746517/content/800319/download","filename":"AUR000158_Zvolen_SP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/746517/content/800320/download","filename":"C.2 - Výkaz výmer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/746517/content/800321/download","filename":"C1. Projektová dokumentácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/746517/content/800322/download","filename":"E_1 - Identifikačné údaje uchádzača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/746517/content/800323/download","filename":"E_2 - Etický kódex uchádzača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/746517/content/800324/download","filename":"E_3 - Návrh na Plnenie Kritérii.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/746517/content/800325/download","filename":"E_4 - Informácie o subdodávateľoch.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/746517/content/800326/download","filename":"E_5 - Jednotný Európsky Dokument - formulár.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/746517/content/800327/download","filename":"E_6 - Príručka na vyplnenie Jednotného Európskeho Dokumentu.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 4. Február 2017 4. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/776163/content/567131/download","filename":"AUR000158_Zvolen_Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 30. Január 2017 30. Január 2017 []
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 30. December 2016 30. December 2016 []

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×