Obstarávanie

Rekonštrukcia hygienických zariadení v Školskom internáte, Zvolen.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Školský internát
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
216 677,00
Konečná suma(Bez DPH):
216 677,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45214700-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác rekonštrukcia hygienických zariadení riešená na prvom až štvrtom nadzemnom podlaží v ľavom trakte internátu a na druhom až štvrtom nadzemnom podlaží v pravom trakte internátu. V rámci búracích prác je potrebná demontáž existujúcich zriaďovacích predmetov, odstránenie dlažby a existujúceho obkladu úprava kanalizačných a zdravotechnických rozvodov na novú dispozíciu. Predmetom prestavby je tiež výmena zostávajúcich (zatiaľ nevymenených) okien, interiérových dverí a zárubní, nové obklady do výšky 2200 mm, pokládka dlažby celoplošne, zdravotechnika. Projektová dokumentácia rieši aj vybavenie kuchyniek kuchynskou linkou, chladničkou, stôl a stoličky, ktoré ale nie sú predmetom tohto verejného obstarávania. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov (ďalej aj SP) a v prílohách SP.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
PRIMA INVEST, spol. s r.o. 5 216 677,00 Neuvedené EUR 21. September 2018 234381

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Informácia o zverejnení súťažných podkladov 16. Júl 2018 16. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1008501/content/802751/download","filename":"informacia o ulozeni podkladov.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 30. August 2018 30. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1026619/content/809651/download","filename":"informacia_o_vysledku_vyhodnotenia_ponuk_ŠI ZV.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×