Obstarávanie

Debarierizácia budov STU v Bratislave


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
229 910,00
Konečná suma(Bez DPH):
229 910,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na debarierizácii objektov STU v Bratislave pre imobilných alebo inak telesne postihnutých občanov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
PRIMA INVEST, spol. s r.o. 2 229 910,00 Neuvedené EUR 18. Máj 2017 84086

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady PD Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 16. Marec 2017 16. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789580/content/643388/download","filename":"Toalety.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789580/content/643389/download","filename":"úprava vstupu.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 1 23. Máj 2017 23. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/824362/content/571400/download","filename":"ponuka Prima Invest.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné 22. Máj 2017 22. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/823931/content/568842/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné.pdf"}]
Súťažné podklady Rozpočet 16. Marec 2017 16. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789619/content/643788/download","filename":"rozpočet.pdf"}]
Súťažné podklady PD Stavebná fakulta 16. Marec 2017 16. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789575/content/643310/download","filename":"príprava zdvíhacej rampy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789575/content/643311/download","filename":"zabradlie vstup.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789575/content/643312/download","filename":"hygienické zariadenia.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Kritériá 22. Máj 2017 22. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/823933/content/568845/download","filename":"ZÁPISNICA Z otváranie Kritériá.pdf"}]
Súťažné podklady PD Fakulta architektúry 16. Marec 2017 16. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789562/content/643285/download","filename":"rampy suteren.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789562/content/643286/download","filename":"ucebne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789562/content/643287/download","filename":"toalety.pdf"}]
Súťažné podklady PD Rektorát STU 16. Marec 2017 16. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789594/content/643507/download","filename":"hygienické zariadenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789594/content/643508/download","filename":"Príprava pre zdvíhaciu plošinu.pdf"}]
Súťažné podklady PD ŠDaJ 16. Marec 2017 16. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789608/content/643754/download","filename":"hygienické zariadenia izieb.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789608/content/643755/download","filename":"priprava pre zdvih. plosinu - elektro.pdf"}]
Zmluva Dodávateľ 22. Máj 2017 22. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/823927/content/568840/download","filename":"Zmluva o dielo ÄŤ. 05_2017_IĂš - text.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 1 2. Október 2017 2. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/881339/content/599493/download","filename":"Dodatok ÄŤ. 1 k Zmluve o dielo ÄŤ. 05_2017_IĂš - text.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 2 23. Máj 2017 23. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/824365/content/571426/download","filename":"ponuka Slovy.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 10. Apríl 2017 10. Apríl 2017 []
Správa o zákazke správa 22. Máj 2017 22. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/823940/content/569185/download","filename":"Správa podľa.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy zmluva zverejnenie 22. Máj 2017 22. Máj 2017 []
Zápisnica vyhodnotenia ponúk 22. Máj 2017 22. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/823935/content/568847/download","filename":"ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA PONÚK aukciou.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia faktúra 28. November 2017 28. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/905795/content/727657/download","filename":"faktúra.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 26. Apríl 2017 26. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/811764/content/633966/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodotenia ponúk.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Preberací protokol 28. November 2017 28. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/905798/content/727667/download","filename":"protokol1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/905798/content/727668/download","filename":"protokol2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/905798/content/727669/download","filename":"protokol3.pdf"}]
Súťažné podklady PD FEI 16. Marec 2017 16. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789587/content/643411/download","filename":"el. plosiny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789587/content/643412/download","filename":"hygienické zariadenia.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 4. Apríl 2017 4. Apríl 2017 []
Súťažné podklady Súťažné podklady 16. Marec 2017 16. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/789559/content/643266/download","filename":"Súťažné podklady final.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×