Obstarávanie

Stavebné práce podľa: Jednostupňových projektov stavebných úprav – Ambulancie lekárov, priestory a čakárne na 0.NP a 1.NP


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
865 984,00
Konečná suma(Bez DPH):
656 175,83
Zaplatené:
75.77%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky sú stavebné práce súvisiace s rekonštrukciou a modernizáciou ambulancii lekárov a priestorov na 0.NP a 1.NP a čakárne pacientov na 0.NP a 1.NP. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
PRIMA INVEST, spol. s r.o. 9 787 411,00 20% EUR 11. November 2015 49982

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 22. Október 2015 22. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586581/content/224405/download","filename":"Info o výsledku vyhod. ponúk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke PD - Elektroinštalácia silnoprúdové rozvody 26. Jún 2015 26. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586632/content/224479/download","filename":"DFN Ambulancie elektro E1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586632/content/224480/download","filename":"DFN Ambulancie elektro E2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586632/content/224481/download","filename":"DFN EL Silnoprud Technicka sprava Zmena c1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586632/content/224482/download","filename":"DFN EL Silnoprud Technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586632/content/224483/download","filename":"DFN EL Silnoprud Titulny list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586632/content/224484/download","filename":"rozvodnice E7, E8, E9, E10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586632/content/224485/download","filename":"rozvodnice PA, PE E11.pdf"}]
Iný dokument k zákazke PD- EPS a PR 26. Jún 2015 26. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586635/content/224607/download","filename":"DFN Cakarne 2014_EPS 01 podorys 0NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586635/content/224608/download","filename":"DFN Cakarne 2014_EPS 02 podorys 1NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586635/content/224609/download","filename":"DFN Cakarne 2014_EPS Technicka sprava.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 26. Jún 2015 26. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586524/content/223915/download","filename":"SP_PLZ_DFNsP.pdf"}]
Iný dokument k zákazke PD - schéma odpočtov a titulný list 26. Jún 2015 26. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586539/content/224042/download","filename":"DFN Ambulancie 2015_Schema odpoctov z PD z roku 2014.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586539/content/224043/download","filename":"DFN Ambulancie Zakazka Titulny list.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP 01 10. Júl 2015 10. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586545/content/224303/download","filename":"Vysvetlenie SP01_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586545/content/224304/download","filename":"Výkaz výmer Cakarne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586545/content/224305/download","filename":"Výkaz výmer Ambulancie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586545/content/224306/download","filename":"TS cakarne SLBP rozvody_technickE1_sprE1va.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586545/content/224307/download","filename":"TS Cakarne SLBP EPS PER_technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586545/content/224308/download","filename":"TS Ambul. Strukt. kab. EPSPER.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586545/content/224309/download","filename":"Elektroinstalacia TS Cakárne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586545/content/224310/download","filename":"Elektroinstalacia TS Ambulancie.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Žiadosť o nápravu - info 10. Júl 2015 10. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586548/content/224396/download","filename":"žiadosť o nápravu.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Iný dokument k zákazke 26. Jún 2015 26. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586641/content/224280/download","filename":"DFN Cakarne 2014_ZTI 00 Technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586641/content/224281/download","filename":"DFN Cakarne 2014_ZTI 01 Podorys 0 NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586641/content/224282/download","filename":"DFN Cakarne 2014_ZTI 02 Podorys 1 NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586641/content/224283/download","filename":"DFN Cakarne 2014_ZTI 03 Rozvinute rezy kanalizacie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586641/content/224284/download","filename":"DFN Cakarne 2014_ZTI 04 Rozvinute rezy vodovodu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586641/content/224285/download","filename":"DFN Cakarne 2014_ZTI Vrchne listy.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Výkaz výmer 26. Jún 2015 26. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586542/content/224160/download","filename":"DFNsP Ambulancie Zadanie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586542/content/224161/download","filename":"DFNsP Cakarne Zadanie.pdf"}]
Iný dokument k zákazke PD - Elektroinštalácia štruktúrovaná kabeláž 26. Jún 2015 26. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586638/content/224091/download","filename":"DFN Ambulancie SK, EPS, PR E4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586638/content/224092/download","filename":"DFN Ambulancie SK, EPS, PR E5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586638/content/224093/download","filename":"DFN Ambulancie SK, EPS, PR E6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586638/content/224094/download","filename":"DFN Ambulancie SK, EPS, PR technicka sprava zmena c1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586638/content/224095/download","filename":"DFN Ambulancie SK, EPS, PR E3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586638/content/224097/download","filename":"DFN Strukturovana kabelaz EPS PR Technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586638/content/224098/download","filename":"DFN Strukturovana kabelaz EPS PR Titulny list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586638/content/224099/download","filename":"Panely RACK DR11 E12.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586638/content/224100/download","filename":"Panely RACK DR91 E11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586638/content/224101/download","filename":"zapojenie vodičov E13.pdf"}]
Iný dokument k zákazke PD - Ústredné vykurovanie 26. Jún 2015 26. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586530/content/224183/download","filename":"DFN Cakarne 2014_UK Legenda.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586530/content/224184/download","filename":"DFN Cakarne 2014_UK Podorys 0NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586530/content/224185/download","filename":"DFN Cakarne 2014_UK Podorys 1NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586530/content/224186/download","filename":"DFN Cakarne 2014_UK Technicka sprava.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 1. Jún 2016 1. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/671446/content/796070/download","filename":"ZPS-18-2015 Prima Invest D1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/671446/content/796071/download","filename":"Príloha č. 5 Naviac práce.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/671446/content/796072/download","filename":"Príloha č. 6 - Aktualizácia harmonogramu prác.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oprava SP 10. Júl 2015 10. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586551/content/223875/download","filename":"SP_PLZ_DFNsP.pdf"}]
Iný dokument k zákazke PD - Ústredné vykurovanie 26. Jún 2015 26. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586527/content/224063/download","filename":"DFN UK Technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586527/content/224064/download","filename":"DFN UK Upevnenie radiatorov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586527/content/224065/download","filename":"DFN UK_UK 1 Podorys 0NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586527/content/224066/download","filename":"DFN UK_UK 2 Podorys 1NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586527/content/224067/download","filename":"DFN UK_UK 3 Legenda.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oprava SP 02 20. Júl 2015 20. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586560/content/224382/download","filename":"SP_PLZ_DFNsP.pdf"}]
Iný dokument k zákazke PD - Zdravotechnické inštalácie 26. Jún 2015 26. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586536/content/223937/download","filename":"DFNsP ZTI 00 Technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586536/content/223938/download","filename":"DFNsP ZTI 01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586536/content/223939/download","filename":"DFNsP ZTI 02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586536/content/223940/download","filename":"DFNsP ZTI 03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586536/content/223942/download","filename":"DFNsP ZTI 04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586536/content/223943/download","filename":"DFNsP ZTI 05.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586536/content/223944/download","filename":"DFNsP ZTI 06.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586536/content/223945/download","filename":"DFNsP ZTI 07.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586536/content/223946/download","filename":"DFNsP ZTI 08.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586536/content/223947/download","filename":"DFNsP ZTI 09.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586536/content/223948/download","filename":"DFNsP ZTI 10.pdf"}]
Iný dokument k zákazke PD - Vzduchotechnika 26. Jún 2015 26. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586533/content/224333/download","filename":"DFN VZT_pôdorys 1NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586533/content/224334/download","filename":"DFN VZT_pôdprys 0NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586533/content/224335/download","filename":"DFN VZT_technická správa Detská nemocnica BB.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586533/content/224336/download","filename":"DFN VZT_titulný list technicka sprava_Zmena c1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586533/content/224337/download","filename":"DFN zoznam VZT zariadení.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586533/content/224338/download","filename":"DFN VZT_výkaz výmer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586533/content/224339/download","filename":"DFN VZT_titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586533/content/224340/download","filename":"DFN VZT_rozpočet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586533/content/224341/download","filename":"DFN VZT_rozpočet_rekapitulácia.pdf"}]
Iný dokument k zákazke PD - Elektroinštalácia 26. Jún 2015 26. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586629/content/224355/download","filename":"DFN Cakarne 2014_EL 01 Podorys 0NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586629/content/224357/download","filename":"DFN Cakarne 2014_EL 02 Podorys 1NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586629/content/224358/download","filename":"DFN Cakarne 2014_EL 03 Rozvodnica RP2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586629/content/224359/download","filename":"DFN Cakarne 2014_EL 04 Rozvodnica RI2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586629/content/224360/download","filename":"DFN Cakarne 2014_EL Technicka sprava.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP 03 27. Júl 2015 27. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586566/content/223866/download","filename":"Vysvetlenie 03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586566/content/223867/download","filename":"DFN Ambulancie 2015_001_vyplne otvorovpol.Z15-01.pdf"}]
Iný dokument k zákazke PD - Architektonicko - stavebné riešenie 26. Jún 2015 26. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586623/content/224121/download","filename":"DFNsP Ambulancie Architektura Titulny list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586623/content/224122/download","filename":"DFNsP Arch 01_Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586623/content/224123/download","filename":"DFNsP Arch 02_Podorys 0NP buracie prace.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586623/content/224124/download","filename":"DFNsP Arch 03_Podorys 1NP buracie prace.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586623/content/224125/download","filename":"DFNsP Arch 04_Podorys 0NP novy stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586623/content/224126/download","filename":"DFNsP Arch 05_Podorys 1NP novy stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586623/content/224127/download","filename":"DFNsP Arch 06_Uprava vstupu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586623/content/224128/download","filename":"DFNsP Arch 07_Rez 1-1 Rez 2-2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586623/content/224129/download","filename":"DFNsP Arch 08_Rez 3-3 Rez 4-4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586623/content/224130/download","filename":"DFNsP Arch 09_Podorys 1NP podhlad.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586623/content/224131/download","filename":"DFNsP Arch 10_Povrchove uprava podlahy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586623/content/224132/download","filename":"DFNsP Arch 11_Vypis plastovych vyrobkov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586623/content/224133/download","filename":"DFNsP Arch 12_Vypis stolarskych vyrobkov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586623/content/224134/download","filename":"DFNsP Arch 13_Vypis zamocnickych vyrobkov.pdf"}]
Iný dokument k zákazke PD - Architektúra 26. Jún 2015 26. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586557/content/224258/download","filename":"DFN Cakarne 2014_ASR 00 Vrchný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586557/content/224259/download","filename":"DFN Cakarne 2014_ASR 01 Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586557/content/224260/download","filename":"DFN Cakarne 2014_ASR 02 Podorys 0NP buracie prace.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586557/content/224261/download","filename":"DFN Cakarne 2014_ASR 03 Podorys 1NP buracie prace.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586557/content/224262/download","filename":"DFN Cakarne 2014_ASR 04 Podorys 0NP novy stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586557/content/224263/download","filename":"DFN Cakarne 2014_ASR 05 Podorys 1NP novy stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586557/content/224264/download","filename":"DFN Cakarne 2014_ASR 07 Podhlad 1NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586557/content/224265/download","filename":"DFN Cakarne 2014_ASR 08 Rez 1-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586557/content/224266/download","filename":"DFN Cakarne 2014_ASR 09 Plastove vyrobky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586557/content/224267/download","filename":"DFN Cakarne 2014_ASR 10 Hlinikove vyrobky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586557/content/224268/download","filename":"DFN Cakarne 2014_ASR 11 Stolarske vyrobky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586557/content/224269/download","filename":"DFN Cakarne 2014_ASR 12 Povrchove upravy podlahy.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Sprievodná správa 26. Jún 2015 26. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586590/content/223874/download","filename":"DFNsP Ambulancie Sprievodna sprava.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 25. November 2015 25. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586593/content/223928/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia (kritériá).pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oprava SP03 27. Júl 2015 27. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586563/content/224468/download","filename":"SP_PLZ_DFNsP.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oprava SP 04 7. August 2015 7. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586572/content/224162/download","filename":"SP_PLZ_DFNsP.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SOLID TRADING, s.r.o. 25. November 2015 25. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586620/content/224420/download","filename":"scan301.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586620/content/224422/download","filename":"scan300.PDF"}]
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 41 ods. 1_Kritéria 24. September 2015 24. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586578/content/224323/download","filename":"Informácia v zmysle § 41 ods.1_Kritéria.pdf"}]
Zmluva Zmluva 26. November 2015 26. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586626/content/224212/download","filename":"Zmluva o dielo + príloha č. 1 - text.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 25. November 2015 25. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586587/content/224047/download","filename":"zápisnica z otvárania_Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586587/content/224048/download","filename":"Zápisnica z otvárania_kritéria.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EURO - BUILDING, a.s. 25. November 2015 25. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586602/content/224239/download","filename":"ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586602/content/224240/download","filename":"kriteria.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP 02 20. Júl 2015 20. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586554/content/224037/download","filename":"Vysvetlenie 02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586554/content/224038/download","filename":"Výkaz výmer - čakárne - upravený.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586554/content/224039/download","filename":"DFN čakárne slaboprúdové rozvody technická správa ar.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586554/content/224040/download","filename":"DFN Cakarne 2014_01 EPS 0NP (00000002).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586554/content/224041/download","filename":"DFN Cakarne 2014_01 EPS 1NP (00000002).pdf"}]
Ponuky uchádzačov Oraving, s.r.o. 25. November 2015 25. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586611/content/224145/download","filename":"ostatné - kópia.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP 04 7. August 2015 7. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586569/content/224025/download","filename":"Vysvetlenie 04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586569/content/224026/download","filename":"Kópia - DFNsP Ambulancie Zadanie po_ doplneni.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586569/content/224027/download","filename":"Kópia - DFNsP Zadanie Cakarne po_ doplneni.pdf"}]
Ponuky uchádzačov DAG SLOVAKIA, a.s. 25. November 2015 25. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586599/content/224168/download","filename":"Ponuka časť Ostatné - DAG SLOVAKIA, a. s..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586599/content/224169/download","filename":"Ponuka časť Kritériá - DAG SLOVAKIA, a. s..pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 25. November 2015 25. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586596/content/223992/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SOAR, spol. s r.o. 25. November 2015 25. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586617/content/224326/download","filename":"CD OSTATNE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586617/content/224327/download","filename":"CD KRITERIA.pdf"}]
Ponuky uchádzačov PRIMA INVEST, spol. s r.o. 25. November 2015 25. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586614/content/224226/download","filename":"Ostatné - Stavebné práce podľa Jednostupň.projektov stav.úprav-DFNsP BB.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586614/content/224227/download","filename":"KRITÉRIÁ - Stavebné práce podľa Jendostupň. projektov stav.úprav-DFNsP BB.pdf"}]
Ponuky uchádzačov OMOSS spol. s r.o. 25. November 2015 25. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586608/content/223963/download","filename":"Návrh na plnenie kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586608/content/223964/download","filename":"Návrh ZoD - bez cien.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586608/content/223965/download","filename":"Spôsob určenia ceny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586608/content/223966/download","filename":"Súpis dokladov - Kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586608/content/223967/download","filename":"Súpis dokladov a doklady - Ostatné.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 41 ods. 1_Ostatné 14. August 2015 14. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586575/content/224235/download","filename":"Informácia v zmysle § 41 ods.1_Ostatné.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 25. November 2015 25. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586584/content/223902/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ostatné.pdf"}]
Ponuky uchádzačov OKBplus, a.s. 25. November 2015 25. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586605/content/224321/download","filename":"časť ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/586605/content/224322/download","filename":"Časť Kritériá.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×