Obstarávanie

Stavebné práce podľa: Jednostupňových projektov stavebných úprav – Ambulancie lekárov, priestory a čakárne na 0.NP a 1.NP


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
865 984,00
Konečná suma(Bez DPH):
656 175,83
Zaplatené:
75.77%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky sú stavebné práce súvisiace s rekonštrukciou a modernizáciou ambulancii lekárov a priestorov na 0.NP a 1.NP a čakárne pacientov na 0.NP a 1.NP. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
PRIMA INVEST, spol. s r.o. 9 787 411,00 20% EUR 11. November 2015 49982

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 22. Október 2015 22. Október 2015
Iný dokument k zákazke PD - Elektroinštalácia silnoprúdové rozvody 26. Jún 2015 26. Jún 2015
Iný dokument k zákazke PD- EPS a PR 26. Jún 2015 26. Jún 2015
Súťažné podklady Súťažné podklady 26. Jún 2015 26. Jún 2015
Iný dokument k zákazke PD - schéma odpočtov a titulný list 26. Jún 2015 26. Jún 2015
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP 01 10. Júl 2015 10. Júl 2015
Iný dokument k zákazke Žiadosť o nápravu - info 10. Júl 2015 10. Júl 2015
Iný dokument k zákazke Iný dokument k zákazke 26. Jún 2015 26. Jún 2015
Iný dokument k zákazke Výkaz výmer 26. Jún 2015 26. Jún 2015
Iný dokument k zákazke PD - Elektroinštalácia štruktúrovaná kabeláž 26. Jún 2015 26. Jún 2015
Iný dokument k zákazke PD - Ústredné vykurovanie 26. Jún 2015 26. Jún 2015
Iný dokument k zákazke Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 1. Jún 2016 1. Jún 2016
Iný dokument k zákazke Oprava SP 10. Júl 2015 10. Júl 2015
Iný dokument k zákazke PD - Ústredné vykurovanie 26. Jún 2015 26. Jún 2015
Iný dokument k zákazke Oprava SP 02 20. Júl 2015 20. Júl 2015
Iný dokument k zákazke PD - Zdravotechnické inštalácie 26. Jún 2015 26. Jún 2015
Iný dokument k zákazke PD - Vzduchotechnika 26. Jún 2015 26. Jún 2015
Iný dokument k zákazke PD - Elektroinštalácia 26. Jún 2015 26. Jún 2015
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP 03 27. Júl 2015 27. Júl 2015
Iný dokument k zákazke PD - Architektonicko - stavebné riešenie 26. Jún 2015 26. Jún 2015
Iný dokument k zákazke PD - Architektúra 26. Jún 2015 26. Jún 2015
Iný dokument k zákazke Sprievodná správa 26. Jún 2015 26. Jún 2015
Zápisnica Zápisnica 25. November 2015 25. November 2015
Iný dokument k zákazke Oprava SP03 27. Júl 2015 27. Júl 2015
Iný dokument k zákazke Oprava SP 04 7. August 2015 7. August 2015
Ponuky uchádzačov SOLID TRADING, s.r.o. 25. November 2015 25. November 2015
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 41 ods. 1_Kritéria 24. September 2015 24. September 2015
Zmluva Zmluva 26. November 2015 26. November 2015
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 25. November 2015 25. November 2015
Ponuky uchádzačov EURO - BUILDING, a.s. 25. November 2015 25. November 2015
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP 02 20. Júl 2015 20. Júl 2015
Ponuky uchádzačov Oraving, s.r.o. 25. November 2015 25. November 2015
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP 04 7. August 2015 7. August 2015
Ponuky uchádzačov DAG SLOVAKIA, a.s. 25. November 2015 25. November 2015
Správa o zákazke Správa o zákazke 25. November 2015 25. November 2015
Ponuky uchádzačov SOAR, spol. s r.o. 25. November 2015 25. November 2015
Ponuky uchádzačov PRIMA INVEST, spol. s r.o. 25. November 2015 25. November 2015
Ponuky uchádzačov OMOSS spol. s r.o. 25. November 2015 25. November 2015
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 41 ods. 1_Ostatné 14. August 2015 14. August 2015
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 25. November 2015 25. November 2015
Ponuky uchádzačov OKBplus, a.s. 25. November 2015 25. November 2015

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×