Obstarávanie

Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
367 814,00
Konečná suma(Bez DPH):
367 814,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
90900000-6
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
3

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je vnútorné a vonkajšie upratovanie a čistenie administratívnych, sociálnych a spoločných priestorov, vrátane zabezpečenia čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, výmeny a dokladania odpadkových vreciek a príslušného technického vybavenia v rozsahu, v intervaloch a v časovom harmonograme uvedenom v súťažných podkladoch. Predmetom zákazky je zároveň zabezpečenie letnej a zimnej údržby vonkajších priestorov (exteriérov) a deratizácia objektov ÚPSVAR. Podrobný rozsah, špecifikácie služieb a čas (intervaly) plnenia služieb sú uvedené v časti B. Opisu predmetu zákazky súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi Neuvedený celkový počet ponúk 140 078,00 Neuvedené EUR 18. Máj 2016 88130
AB Facility s. r. o. Neuvedený celkový počet ponúk 131 565,00 Neuvedené EUR 18. Máj 2016 88131
ISS Facility Services spol. s r.o. Neuvedený celkový počet ponúk 96 171,00 Neuvedené EUR 18. Máj 2016 88132

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia za rok 2018 18. Október 2018 18. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3000421/content/838426/download","filename":"Suma skutočného uhr. plnenia 2018.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia rok 2016 8. Február 2017 8. Február 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/777660/content/573319/download","filename":"suma skutočného plnenia 2016.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 14. Október 2015 14. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/178701/content/82334/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"}]
Zápisnica Vyhodnotenie 23. Máj 2016 23. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/667281/content/542452/download","filename":"zápisnica z vyhodnotenia ponúk č. 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/667281/content/542453/download","filename":"zápisnica z vyhodnotenia ponúk č 2.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Záznam + zápisnica SPU 23. Máj 2016 23. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/667277/content/542448/download","filename":"Záznam § 33_§ 42.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/667277/content/542449/download","filename":"Zápisnica § 33_§ 42.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia § 44 ods. 2 3. Máj 2016 3. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/657184/content/467961/download","filename":"§44_2 Informácia o výsledku.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ISS Facility Services spol. s r.o. - ponuka v zmysle vysvetlenia 23. Máj 2016 23. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/667290/content/542491/download","filename":"ISS.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy RÁMCOVÁ DOHODA pre zabezpečenie upratovacích služieb v objektoch ÚPSVAR 23. Máj 2016 23. Máj 2016 []
Iný dokument k zákazke Príloha RD 3a, 3b - www.evoservis.sk/mpsvrsr/ 14. Október 2015 14. Október 2015 []
Iný dokument k zákazke Otváranie ponúk časť "ostatné" 23. November 2015 23. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/178707/content/82365/download","filename":"§41_ostatné.pdf"}]
Ponuky uchádzačov AB Facility s.r.o. - ponuka 23. Máj 2016 23. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/667296/content/542500/download","filename":"AB.pdf"}]
Ponuky uchádzačov skupina poskytovateľov: PRIMA INVEST, spol. s r.o. + METON SLOVAKIA, akciová spoločnosť - ponuka 23. Máj 2016 23. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/667302/content/542539/download","filename":"PRIMA.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia rok 2017 17. Január 2018 17. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/928792/content/709864/download","filename":"Suma skutočného plnenia 2017.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Otváranie ponúk časť "kritéria" 15. December 2015 15. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/178710/content/82266/download","filename":"§41_kritéria.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica_kritéria 23. Máj 2016 23. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/667279/content/542451/download","filename":"Zápisnica_Kritéria.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×