Obstarávanie

Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
5 846 921,00
Konečná suma(Bez DPH):
17 540 763,00
Zaplatené:
300.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
90900000-6
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Áno
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
3

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je vnútorné a vonkajšie upratovanie a čistenie administratívnych, sociálnych a spoločných priestorov, vrátane zabezpečenia čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, výmeny a dokladania odpadkových vreciek a príslušného technického vybavenia v intervaloch a v rozsahu, uvedenom v súťažných podkladoch. Predmetom zákazky je zároveň zabezpečenie letnej a zimnej údržby vonkajších priestorov (exteriérov) a deratizácia objektov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVAR). Opis predmetu zákazky je podrobne uvedený v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
PRIMA INVEST, spol. s r.o. 6 5 846 921,00 Neuvedené EUR 17. Apríl 2018 96147
cata-REAL, s.r.o. 6 5 846 921,00 Neuvedené EUR 17. Apríl 2018 96148
AB Facility s. r. o. 6 5 846 921,00 Neuvedené EUR 17. Apríl 2018 96149

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 26. Apríl 2018 26. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/973974/content/693276/download","filename":"Zoz. subdodávateľov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/973974/content/693277/download","filename":"Zoz. subdodávateľov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 17. Máj 2018 17. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/984743/content/742063/download","filename":"ponuka_ISS_zv..pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 26. Apríl 2018 26. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/973801/content/692949/download","filename":"Zapisnica z PÚ a VVP _final.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/973801/content/692950/download","filename":"Zapisnica z PÚ a VVP _final.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie informácií II. 12. Február 2018 12. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943072/content/762343/download","filename":"Vysvetlenie informácií II..pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie informácií III. 14. Február 2018 14. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/944283/content/767740/download","filename":"Vysvetlenie informácií III..pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 29. Marec 2018 29. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/962064/content/763387/download","filename":"info o výsledku_uprat.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Upratovacie služby v objektoch ÚPSVAR 25. Január 2019 25. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3020933/content/906732/download","filename":"Suma skut uhr pln za rok 2018.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 17. Máj 2018 17. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/984734/content/742041/download","filename":"ponuka_cata_zv..pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 26. Apríl 2018 26. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/973802/content/692953/download","filename":"Zapis z vyhod PPZ § 53_uprat_fin.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 26. Apríl 2018 26. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/973799/content/692940/download","filename":"Zapisnica z OP_uprat.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda pre zabezpečenie upratovacích služieb v objektoch ÚPSVAR č. 15/OVS/2018 26. Apríl 2018 26. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/973828/content/692983/download","filename":"RD ÚPSVAR č. 15_OVS_2018 - text.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/973828/content/692984/download","filename":"RD ÚPSVAR č. 15_OVS_2018 - text.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 23. Január 2018 23. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/930700/content/717543/download","filename":"SP upratovanie UPSVR_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/930700/content/717544/download","filename":"Pr c. 1 SP_NPK_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/930700/content/717545/download","filename":"Pr č 2 SP_RD upratovanie fin.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/930700/content/717548/download","filename":"Pr č. 2 RD _Spec sluz_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/930700/content/717550/download","filename":"Pr č. 4 RD_jednotkové ceny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/930700/content/717551/download","filename":"Pr č 5 RD_Zoz objekt_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/930700/content/717552/download","filename":"Pr č. 6 RD_Zoz. subd.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/930700/content/717553/download","filename":"Pr č 1 RD_RZ_upratovanie final_.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/930700/content/717554/download","filename":"Pr č. 3 RD_Vymery_fin__.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 26. Apríl 2018 26. Apríl 2018 []
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 17. Máj 2018 17. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/984749/content/742077/download","filename":"ponuka_edymax_zv.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 26. Apríl 2018 26. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/975918/content/700315/download","filename":"Správa o zákazke § 24-uprat_fin.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/975918/content/700316/download","filename":"Správa o zákazke § 24-uprat_fin.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 17. Máj 2018 17. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/984747/content/742074/download","filename":"ponuka_slovclean_zv..pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky 6. Február 2018 6. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/940961/content/752890/download","filename":"Vysvetlenie informácií.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 17. Máj 2018 17. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/984754/content/742091/download","filename":"ponuka_atalian_zv..pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 17. Máj 2018 17. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/984730/content/742023/download","filename":"ponuka_prima_zv..pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×