Obstarávanie

Rekonštrukcia kaštieľa Radvanských v Banskej Bystrici


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
916 959,00
Konečná suma(Bez DPH):
824 344,16
Zaplatené:
89.89%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45212314-0
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov realizáciu stavebných prác rekonštrukciu objektu Kaštieľa Radvanských v zmysle Výzvy na predloženie ponuky a týchto Súťažných podkladov a ich príloh, prípadne ďalších informácií alebo dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
PRIMA INVEST, spol. s r.o. 3 989 213,00 20% EUR 4. Apríl 2016 45457

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Dodatok č.4 k Zmluve o dielo č.Z8/2016-KV 18. September 2018 18. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1033927/content/862911/download","filename":"AKU_Prima_Invest_Dodatok_c_4_Kastiel.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1033927/content/862912/download","filename":"2016-50H - Rekonštrukcia Kaštieľa Radvanských (DODATOK Č.4) (2).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1033927/content/862913/download","filename":"Harmonogram Príloha č.4. Dodatok č.4.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Dodatpk č. 3 k Zmluve o dielo 26. Október 2017 26. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/894125/content/650492/download","filename":"Dodatok č.3.PDF"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 1. Október 2015 1. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/248395/content/112847/download","filename":"Vysvetlenie a doplnenie SP_3_AU_kastiel.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/248395/content/112848/download","filename":"Rozhodnutie_KPU.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 25. September 2015 25. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/248389/content/112774/download","filename":"Vysvetlenie a doplnenie SP_1_AU_kastiel.pdf"}]
Iný dokument k zákazke INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ-Ostatne 25. September 2015 25. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/248383/content/112769/download","filename":"§ 41 Ostatne_kastiel.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 13. Január 2017 13. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/763246/content/493897/download","filename":"Dodatok_c_1.PDF"}]
Iný dokument k zákazke Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo 13. Január 2017 13. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/763374/content/494637/download","filename":"dodatok_c2.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 11. September 2015 11. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/248380/content/113193/download","filename":"Sutazne_podklady_kastiel.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 29. September 2015 29. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/248392/content/112859/download","filename":"Vysvetlenie a doplnenie SP_2_AU_kastiel.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 15. Apríl 2016 15. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/645772/content/414369/download","filename":"Správa o zákazke_kastiel.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dielo č Z8/2016-KV 12. Apríl 2016 12. Apríl 2016 []
Súťažné podklady Súťažné podklady 16. Október 2015 16. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/248398/content/112956/download","filename":"Vysvetlenie a doplnenie SP_4_AU_kastiel.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/248398/content/112957/download","filename":"stanovisko KPU.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informacia v zmysle § 44 17. Marec 2016 17. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/634745/content/552190/download","filename":"Informacia v zmysle § 44_kastiel.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo č Z8/2016-KV 12. Apríl 2016 12. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/644110/content/764304/download","filename":"Zmluva o dielo č Z8_2016-KV - text.pdf"}]
Iný dokument k zákazke § 41 Kriteriá 25. Február 2016 25. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627194/content/458330/download","filename":"§ 41 Kriteria_kastiel .pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×