Obstarávanie

Rekonštrukcia kaštieľa Radvanských v Banskej Bystrici


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Akadémia umení v Banskej Bystrici
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
916 959,00
Konečná suma(Bez DPH):
824 344,16
Zaplatené:
89.89%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45212314-0
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov realizáciu stavebných prác rekonštrukciu objektu Kaštieľa Radvanských v zmysle Výzvy na predloženie ponuky a týchto Súťažných podkladov a ich príloh, prípadne ďalších informácií alebo dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
PRIMA INVEST, spol. s r.o. 3 989 213,00 20% EUR 4. Apríl 2016 45457

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Iný dokument k zákazke Dodatok č.4 k Zmluve o dielo č.Z8/2016-KV 18. September 2018 18. September 2018
Iný dokument k zákazke Dodatpk č. 3 k Zmluve o dielo 26. Október 2017 26. Október 2017
Súťažné podklady Súťažné podklady 1. Október 2015 1. Október 2015
Súťažné podklady Súťažné podklady 25. September 2015 25. September 2015
Iný dokument k zákazke INFORMÁCIA TÝKAJÚCA SA SPLNENIA POVINNOSTI PODĽA § 41 ODS. 1 ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ-Ostatne 25. September 2015 25. September 2015
Iný dokument k zákazke Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 13. Január 2017 13. Január 2017
Iný dokument k zákazke Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo 13. Január 2017 13. Január 2017
Súťažné podklady Súťažné podklady 11. September 2015 11. September 2015
Súťažné podklady Súťažné podklady 29. September 2015 29. September 2015
Správa o zákazke Správa o zákazke 15. Apríl 2016 15. Apríl 2016
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dielo č Z8/2016-KV 12. Apríl 2016 12. Apríl 2016
Súťažné podklady Súťažné podklady 16. Október 2015 16. Október 2015
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informacia v zmysle § 44 17. Marec 2016 17. Marec 2016
Zmluva Zmluva o dielo č Z8/2016-KV 12. Apríl 2016 12. Apríl 2016
Iný dokument k zákazke § 41 Kriteriá 25. Február 2016 25. Február 2016

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×