Dodávateľ

MEDICAL GROUP SK a.s.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: MEDICAL GROUP SK a.s.

IČO: 31708030

Adresa: Trnavská cesta 27/B, Bratislava

Registračné číslo: 2020/4-PO-B9832

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 1. Apríl 2020

Záznam platný do: 1. Apríl 2023

Posledná zmena: 1. Apríl 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2013 57 651,00 EUR 2 14
2014 46 496 270,00 EUR 32 93
2015 139 811 514,00 EUR 39 58
2016 48 833 205,27 EUR 61 76
2017 34 424 055,09 EUR 32 40
2018 31 788 423,24 EUR 68 70
2019 59 697 270,10 EUR 49 56
2020 58 807 575,81 EUR 25 45
2021 12 973 536,70 EUR 35 37
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 27 800 846,00 EUR 21 94
2015 128 872 662,00 EUR 31 42
2016 46 124 375,27 EUR 60 81
2017 36 522 229,09 EUR 40 48
2018 43 094 650,24 EUR 36 38
2019 58 665 788,10 EUR 48 56
2020 58 070 976,81 EUR 52 72
2021 32 149 502,70 EUR 49 52
2022 1 588 471,00 EUR 6 6

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 13 536 457,38 536457.38 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 3 622,26 3622.26 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 15 151 051,58 151051.58 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 1 44 759,00 44759.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 16 125 430,00 125430.00 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 37 1 235 767,20 1235767.20 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 134 410 209 112,00 410209112.00 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 9 1 789 716,00 1789716.00 EUR
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 37 2 712 692,00 2712692.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 118 4 492 224,00 4492224.00 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 4 426 561,00 426561.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 7 549 070,40 549070.40 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 74 227,00 74227.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 47 74 004,22 74004.22 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 1 1 305 200,00 1305200.00 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 444 003,00 444003.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 4 106 856,71 106856.71 EUR
Záchranná služba 5 499 958,54 499958.54 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 10 607 571,00 607571.00 EUR
Detská fakultná nemocnica Košice 7 115 097,84 115097.84 EUR
Neurobiologický ústav SAV 1 665,45 665.45 EUR
Národný onkologický ústav 9 5 627 780,50 5627780.50 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 5 1 613 436,31 1613436.31 EUR
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 1 111 925,00 111925.00 EUR
Nemocnica Snina, s.r.o. 1 10 707,00 10707.00 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 905,82 905.82 EUR
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 1 20 700,00 20700.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Anestetiká Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 128 082,00 128082.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Nákup liekov - liečivá na KVS, dýchací systém, hormóny a anestetiká Fakultná nemocnica Trnava 172 755,00 172755.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antitrombotické činidlá Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 46 656,00 46656.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antibiotiká Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 69 373,00 69373.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Lieky na OCHP Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 35 242,00 35242.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Kortikosteroidy na systémové použitie Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 20 922,00 20922.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Anestetiká Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 20 835,00 20835.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Látky ničiace baktérie na systémové použitie Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 92 440,00 92440.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Ostatné liečivá pre nervový systém Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 35 678,00 35678.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kontrastné látky Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 48 768,00 48768.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Liečivá - Tráviaci trakt a metabolizmus Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 140 793,00 140793.0 EUR 2015 Tovary Nie 6
Liečivá Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 167 426,00 167426.0 EUR 2015 Tovary Nie 2
Predmetom zákazky je kúpa liekov indikačnej skupiny: CYTOSTATIKÁ - Antineoplastické činidlá Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 2 105 781,00 2105781.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Lieky ATC skupiny B01AD11 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 77 572,00 77572.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupuny B02BD08 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 607 848,00 1607848.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L02BA03 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 440 115,00 440115.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L01XX32 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 474 650,00 1474650.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L01XC07 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 462 913,00 2462913.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny S01LA04 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 529 015,00 1529015.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 180 516,00 180516.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L03AX13 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 5 041 875,00 5041875.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny H01AC01 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 563 845,00 563845.0 EUR 2015 Tovary Nie 4
Lieky ATC skupiny L02BA03 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 132 060,00 1132060.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD09 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 27 370,00 27370.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD08 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 106 322,00 106322.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 223 192,00 223192.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zabezpečenie dodávky tevadaptorov pre potreby pacientov Východslovenského onkologického ústavu, a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 66 330,00 66330.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny H01AC01 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 747 539,00 2747539.0 EUR 2016 Tovary Nie 3
Liečivá - antineoplastiká a imunomodulátory Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 39 352,00 39352.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Liečivá - antineoplastiká a imunomodulátory Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 55 705,00 55705.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Predmetom zákazky je kúpa liekov indikačnej skupiny - ANTIBIOTIKÁ PROTI MIKROBIÁLNYM A VÍRUSOVÝM INFEKCIÁM - Látky ničiace baktérie na systémové použitie. Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 681 545,00 681545.0 EUR 2016 Tovary Nie 3
Predmetom zadania zákazky je kúpa LIEKOV indikačných skupin: č. 1. Nízkomolekulárne heparíny, č. 2, Myorelaxancia,č. 3. Hypnotiká a Sedatíva, č. 4. Analgetiká. Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 561 466,00 561466.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 5
Lieky ATC skupiny H01AC01 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 13 176 645,00 13176645.0 EUR 2016 Tovary Nie 3
Ortopedické implantáty TEP bedra a kolena Nemocnica Poprad a. s. 1 829 230,00 1829230.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Liečivá - antineoplastiká a imunomodulátory Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 141 051,00 141051.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Lieky a liečivá. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 189 870,00 189870.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Diagnostické zobrazovacie zariadenia Fakultná nemocnica Trenčín 1 305 200,00 1305200.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Predmetom zadania zákazky je kúpa liekov indikačných skupín: č. 1ANTIANEMIKÁ; č. 2. SOLI A IONY NA PERORÁLNU A PARENTERÁLNU APLIKÝCIU; č. 3. OFTALMOLOGIKÁ; č. 4. VAZODILATANCIA; č. 5. HYPOTENZÍVA Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 226 934,00 226934.0 EUR 2014 Tovary Nie 22
Analgetiká, imunosupresíva Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 21 388,00 21388.0 EUR 2014 Tovary Áno 4
Liečivá Univerzitná nemocnica Martin 137 642,00 137642.0 EUR 2014 Tovary Nie 8
Psycholeptiká, kardiaká Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 21 118,00 21118.0 EUR 2014 Tovary Áno 10
Dodávka zariadení pre RDG pracovisko Univerzitná nemocnica Martin 2 091 979,00 2091979.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Liečivá Záchranná služba 298 774,00 298774.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Multidetektorový počítačový tomograf Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 595 890,00 1595890.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup liekov a liečiv Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 184 811,00 184811.0 EUR 2013 Tovary Nie 8
Lieky ATC skupiny L03AX13 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 20 167 500,00 20167500.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L03AX13 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 478 950,00 1478950.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka a inštalácia digitálneho mamografického prístroja Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 254 620,00 254620.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Predmetom zadania zákazky je kúpa LIEKOV indikačných skupín: č. 1. IMMUNOPREPARÁTA , č. 2. ANTICOAGULANCIA, č. 3. BRONCHODILATANCIA, č. 4. ANTIEMETIKÁ, č. 5. SYSTÉMOVÉ A HORMONÁLNE PRÍPRAVKY OKREM POHLAVNÝCH HORMÓNOV. Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 2 983 781,00 2983781.0 EUR 2014 Tovary Nie 7
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 427 980,00 427980.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup liekov a liečiv Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 184 604,00 184604.0 EUR 2013 Tovary Nie 6
Analgetika, imunosupresíva Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 19 820,00 19820.0 EUR 2014 Tovary Áno 5
Psycholeptiká, kardiaká Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 26 960,00 26960.0 EUR 2014 Tovary Áno 12
Lieky pre potreby Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 966 931,00 1966931.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Lieky 2 Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 754 429,00 1754429.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD08 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 7 121 500,00 7121500.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Liečivá - antineoplastiká a imunomodulátory Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 539 735,00 539735.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu, a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 1 844 685,00 1844685.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L01XC03 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 31 150 822,00 31150822.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L02BA03 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 4 528 240,00 4528240.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L01XC03 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 3 894 015,00 3894015.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L02BA03 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 566 030,00 566030.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L01XC07 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 8 476 956,00 8476956.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu, a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 1 844 685,00 1844685.0 EUR 2015 Tovary Nie 9
Lieky pre Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 753 071,00 753071.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L01XC07 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 56 159 118,00 56159118.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L01XC07 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 280 093,00 280093.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny S01LA04 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 650 583,00 650583.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny H01AC01 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 786 713,00 786713.0 EUR 2015 Tovary Nie 3
Lieky ATC skupiny H01AC01 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 697 132,00 697132.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD09 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 287 954,00 287954.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu, a.s. Predmet zákazky je rozdelený na 34 častí. Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 131 956,00 131956.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 431 975,00 431975.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu, a.s.. Predmet zákazky je rozdelený na 34 častí. Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 191 671,00 191671.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zabezpečenie dodávky tevadaptorov pre potreby pacientov Východoslovenského onkologického ústavu, a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 530 496,00 530496.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 204 797,00 204797.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L03AX13 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 4 975 312,00 4975312.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L01XC07 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 14 039 779,00 14039779.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L01XC03 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 7 788 030,00 7788030.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Predmetom zadania zákazky je kúpa LIEKOV indikačných skupín: č.1. ANTACIDÁ; č. 2. ANESTETIKÁ; č. 3. ANTIMYKOTIKÁ. Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 908 846,00 908846.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Lieky Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 468 158,00 468158.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Liečivá Záchranná služba 26 867,00 26867.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Dodávka liekov a liečiv pre potreby Národného onkologického ústavu Národný onkologický ústav 24 717 243,00 24717243.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Liečivá - antineoplastiká a imunomodulátory Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 44 935,00 44935.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Zabezpečenie dodávky tevadaptorov pre potreby pacientov Východoslovenského onkologického ústavu, a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 55 260,00 55260.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu, a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 161 460,00 161460.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Zabezpečenie dodávky tevadaptorov pre potreby pacientov Východoslovenského onkologického ústavu, a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 66 312,00 66312.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu, a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 160 092,00 160092.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Lieky a liečivá. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 965 605,00 1965605.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Liečivá Záchranná služba 34 463,00 34463.0 EUR 2014 Tovary Neuvedené 1
Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu, a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 221 916,00 221916.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Liečivá - antineoplastiká a imunomodulátory Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 25 296,00 25296.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Zabezpečenie dodávky tevadaptorov pre potreby pacientov Východoslovenského onkologického ústavu, a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 55 260,00 55260.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 163 193,00 163193.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Lieky ATC skupiny L01XC03 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 10 318 831,00 10318831.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Lieky ATC skupiny B02BD09 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 135 057,00 135057.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Lieky ATC skupiny L01XC07 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 14 040 213,00 14040213.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka liekov - I. etapa Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 334 284,00 334284.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Lieky ATC skupiny B02BD08 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 044 880,00 1044880.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Lieky ATC skupiny H01AC01 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 3 255 345,00 3255345.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 3
Lieky ATC skupiny L03AX13 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 3 917 875,00 3917875.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Lieky ATC skupiny L04AB02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 5 508 400,00 5508400.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Lieky ATC skupiny L04AB02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 5 508 400,00 5508400.0 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu, a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 178 083,00 178083.0 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Zabezpečenie dodávky tevadaptorov pre potreby pacientov Východoslovenského onkologického ústavu, a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 55 260,00 55260.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Dodávka liekov - I. etapa Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 47 382,00 47382.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Kúpa liekov indikačných skupín: č. 1. ANTICOAGULANCIA, č. 2. BRONCHODILATANCIA, č. 3. ANTIEMETIKÁ, č. 4 . SYSTÉMOVÉ A HORMONÁLNE PRÍPRAVKY Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 700 461,00 1700461.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 6
Zabezpečenie dodávky tevadaptorov pre potreby pacientov Východoslovenského onkologického ústavu, a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 55 260,00 55260.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka liekov - I. etapa Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 45 134,00 45134.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu, a.s. Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 182 196,00 182196.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kúpa liekov indikačných skupín č. 1. ANTIANEMIKÁ, č, 2. SOLI A IONY NA PERORÁLNU A PARENTERÁLNU APLIKÁCIU, č. 3. OFTALMOLOGIKÁ, č. 4. VAZODILATANCIA, č. 5. HYPOTENZÍVA, č. 6. INFÚZNE ROZTOKY Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 268 220,00 268220.0 EUR 2017 Tovary Nie 2
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 541 116,00 541116.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka liekov - I. etapa Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 42 013,00 42013.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 547 311,00 547311.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD08 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 387 755,00 1387755.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L01XC03 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 7 890 120,00 7890120.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L01XC07 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 13 804 505,00 13804505.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 91 256,00 91256.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica - č.270/2017 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 693 825,00 693825.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L03AX13 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 3 601 925,00 3601925.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre detskú intervenčnú kardiológiu Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 443 146,00 1443146.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny H01AC01 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 3 255 345,00 3255345.0 EUR 2017 Tovary Nie 3
Dodávka liekov - I. etapa Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 45 940,00 45940.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
ANTIBIOTIKÁ pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 735 787,00 735787.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 887 869,00 887869.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 368 394,00 368394.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky pre potreby Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 853 892,00 3853892.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 009 084,00 1009084.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
ANTIBIOTIKÁ pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 50 660,00 50660.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka liekov - I. etapa Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 41 396,00 41396.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál na podtlakovú terapiu vrátane prenájmu mobilných odsávacích zriadení na liečbu rán podtlakovou terapiou Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 326 800,00 326800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Brentuximab vedotín - 3265A Národný onkologický ústav 97 602,00 97602.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
klopidogrel Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 580,00 1580.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny č. C02CA06 Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 10 756,55 10756.55 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 6 800,00 6800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 7 522,00 7522.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 2 320,00 2320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sevorane alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silounestet Detská fakultná nemocnica Košice 6 129,00 6129.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
I. Lieky ATC skupiny č. C03CA01 Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 980,40 980.4 EUR 2016 Tovary Nie 1
Amfotericín B Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 129 082,14 129082.14 EUR 2016 Tovary Nie 1
FORANE kvapalina na inhaláciu - izofluran Neurobiologický ústav SAV 732,00 732.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
pantoprazol Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 899,00 2899.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky - ATC skupina č. : N01AB08, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 63 144,80 63144.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 2 017,00 2017.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sevoflurán Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 40 894,00 40894.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Anestetiká Nemocnica Poprad a. s. 60 400,00 60400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Artroskopický punch Nemocnica Poprad a. s. 12 990,00 12990.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sevorane alebo ekvivalent účinnej látky s identickým zložením, liekovou formou a silou Detská fakultná nemocnica Košice 4 862,50 4862.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky Záchranná služba 84 472,62 84472.62 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká -pemetrexed 500mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 714,90 9714.9 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká -pemetrexed 100mg Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 6 088,50 6088.5 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cytostatiká - bevacizumab 100mg/4ml Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 142,24 1142.24 EUR 2016 Tovary Nie 1
Antibiotiká - cefuroxim 1,5g Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 10 779,60 10779.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kalciumglukonát, Levobupivakaín Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 5 794,90 5794.9 EUR 2017 Tovary Nie 1
chlorid draselný inj Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 4 270,00 4270.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Levokarnitín; Diklofenak,kombinácie; Imipenem a inhibítor enzýmu Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 7 370,18 7370.18 EUR 2017 Tovary Nie 1
Cefotaxím Detská fakultná nemocnica Košice 20 000,00 20000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vedolizumab Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 50 007,36 50007.36 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kaspofungín Detská fakultná nemocnica Košice 13 080,00 13080.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antitrombotické činidlá - Nadroparín Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 44 082,00 44082.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vedolizumab Detská fakultná nemocnica Košice 6 506,85 6506.85 EUR 2017 Tovary Nie 1
Brentuximab vedotín Detská fakultná nemocnica Košice 19 901,44 19901.44 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ortopedický vŕtací systém Nemocnica Snina, s.r.o. 11 000,00 11000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kazeta do plazmového sterilizátora Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 411,95 1411.95 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antimykotiká na systémové použitie Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 11 958,30 11958.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Látky ničiace baktérie na systémové použitie II Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 22 070,60 22070.6 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ortopedický vrtací systém Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 20 900,00 20900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Antimykotiká - Flukonazol Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 050,00 1050.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Analgetiká - Paracetamol Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 699,30 699.3 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzne liečivá - Lieky Záchranná služba 75 991,93 75991.93 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kazeta do plazmového sterilizátora Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 411,95 1411.95 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kazeta do plazmového sterilizátora Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 1 411,95 1411.95 EUR 2018 Tovary Nie 1
Brentuximab vedotín Detská fakultná nemocnica Košice 57 854,28 57854.28 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zavádzače s hemostatickou chlopňou vrátane príslušenstva Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 208 627,60 208627.6 EUR 2018 Tovary Nie 1
CYTOSTATIKÁ - Antineoplastické činidlá pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 784 907,00 1784907.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD04 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 094 434,00 2094434.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD04 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 177 026,00 177026.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
ANTIBIOTIKÁ pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 85 682,00 85682.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
CYTOSTATIKÁ - Antineoplastické činidlá pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 21 446,00 21446.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka liekov - I. etapa Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 34 959,00 34959.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 28 590,00 28590.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 11 604,00 11604.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
2017-09 Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 2 856 898,00 2856898.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 46 716,00 46716.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 41 845,00 41845.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L04AA34 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 6 806 352,00 6806352.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L04AA34 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 567 196,00 567196.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny - N02BB02 Metamizol 500mg/ml, 1000mg/2ml Národný onkologický ústav 2 706,82 2706.82 EUR 2018 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. R. Banská Bystrica č. 153/2018 v rozsahu Nízkomolekulárne heparíny, Myorelaxancia, Hypnotiká a Sedatíva, Analgetiká Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 556 058,00 556058.0 EUR 2018 Služby Nie 1
2017-09 Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 187 142,00 187142.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
ANTIBIOTIKÁ pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 86 934,00 86934.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
CYTOSTATIKÁ - Antineoplastické činidlá pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 239 937,00 239937.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L01XC07 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 5 468 212,00 5468212.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD08 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 438 612,00 1438612.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 472 476,00 472476.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD04 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 143 118,00 1143118.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L04AA34 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 3 403 176,00 3403176.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L01XC03 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 483 172,00 2483172.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 191 488,00 1191488.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny H01AC01 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 006 643,00 1006643.0 EUR 2018 Tovary Nie 3
Dodávka liekov - I. etapa Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 25 117,00 25117.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. R. Banská Bystrica č. 213/2018 v rozsahu Antacidá, Anestetiká, Antimykotiká Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 508 430,00 508430.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
LIEKY Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 215 676,00 3215676.0 EUR 2019 Tovary Nie 5
Lieky ATC skupiny - L01XC02 - rituximab Národný onkologický ústav 99 900,00 99900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny - N02BB02 - metamizol, sodná soľ (2ml/1000mg) Národný onkologický ústav 3 428,00 3428.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny - N02BB02 - metamizol, sodná soľ (500mg) Národný onkologický ústav 449,00 449.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny H01AC01 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 12 585 654,00 12585654.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Lieky ATC skupiny H01AC01 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 3 232 470,00 3232470.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
2017-09 Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 284 284,00 284284.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
ANTIBIOTIKÁ pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 82 463,00 82463.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. R. Banská Bystrica č. 213/2018 v rozsahu Antacidá, Anestetiká, Antimykotiká Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 63 224,00 63224.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. R. Banská Bystrica č. 153/2018 v rozsahu Nízkomolekulárne heparíny, Myorelaxancia, Hypnotiká a Sedatíva, Analgetiká Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 77 290,00 77290.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Osteochondrálny odberový systém Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 812,00 1812.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L01XE27 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 16 676 816,00 16676816.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L01XE27 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 5 567 490,00 5567490.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 971 044,00 1971044.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 421 858,00 421858.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
2017-09 Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 276 227,00 276227.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 417/2018 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 934 675,00 1934675.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
CYTOSTATIKÁ - Antineoplastické činidlá pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 255 159,00 255159.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
ANTIBIOTIKÁ pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 85 813,00 85813.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. R. Banská Bystrica č. 213/2018 v rozsahu Antacidá, Anestetiká, Antimykotiká Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 94 145,00 94145.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. R. Banská Bystrica č. 153/2018 v rozsahu Nízkomolekulárne heparíny, Myorelaxancia, Hypnotiká a Sedatíva, Analgetiká Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 82 547,00 82547.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Lieky ATC skupiny L01XC02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 314 630,00 1314630.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
2017-09 Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 321 296,00 321296.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. R. Banská Bystrica č. 153/2018 v rozsahu Nízkomolekulárne heparíny, Myorelaxancia, Hypnotiká a Sedatíva, Analgetiká Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 72 478,00 72478.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Dodávka liekov a liečiv pre potreby Národného onkologického ústavu Národný onkologický ústav 15 745 072,00 15745072.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
LIEKY pre pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 792/2019 v rozsahu IMMUNOPREPARÁTA, CYTOSTATIKÁ Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 5 649 041,00 5649041.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 417/2018 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 337 080,00 337080.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. R. Banská Bystrica č. 153/2018 v rozsahu Nízkomolekulárne heparíny, Myorelaxancia, Hypnotiká a Sedatíva, Analgetiká Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 62 853,00 62853.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. R. Banská Bystrica č. 213/2018 v rozsahu Antacidá, Anestetiká, Antimykotiká Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 99 277,00 99277.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L04AA34 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 835 980,00 2835980.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L01XC02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 3 146 475,00 3146475.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny H01AC01 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 4 195 078,00 4195078.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 029 236,00 1029236.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD04 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 699 548,00 699548.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L01XE27 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 8 338 408,00 8338408.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 799 283,00 799283.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD08 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 4 536 681,00 4536681.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 273 868,00 273868.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
2017-09 Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 267 253,00 267253.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
ANTIBIOTIKÁ pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 113 669,00 113669.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L04AC05 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 17 142 196,00 17142196.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L04AC05 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 4 747 592,00 4747592.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny č. L04AA33 - vedolizumab Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 164 637,00 164637.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny - N02BB02 - metamizol, sodná soľ (500mg) Národný onkologický ústav 327,00 327.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny - L01XC02 - rituximab Národný onkologický ústav 99 900,00 99900.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC L04 - Imunosupresíva (vedolizumab) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 15 425,29 15425.29 EUR 2020 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál na podtlakovú terapiu vrátane prenájmu mobilných odsávacích zriadení na liečbu rán podtlakovou terapiou Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 569,00 3569.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál na podtlakovú terapiu vrátane prenájmu mobilných odsávacích zriadení na liečbu rán podtlakovou terapiou Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 422,00 5422.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál na podtlakovú terapiu vrátane prenájmu mobilných odsávacích zriadení na liečbu rán podtlakovou terapiou Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 147,00 5147.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
2017-09 Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 295 980,00 295980.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
CYTOSTATIKÁ - Antineoplastické činidlá pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 200 840,00 200840.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
ANTIBIOTIKÁ pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 83 503,00 83503.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. R. Banská Bystrica č. 213/2018 v rozsahu Antacidá, Anestetiká, Antimykotiká Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 105 524,00 105524.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. R. Banská Bystrica č. 153/2018 v rozsahu Nízkomolekulárne heparíny, Myorelaxancia, Hypnotiká a Sedatíva, Analgetiká Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 74 925,00 74925.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 417/2018 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 343 872,00 343872.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
LIEKY pre pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 792/2019 v rozsahu IMMUNOPREPARÁTA, CYTOSTATIKÁ Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 995 144,00 995144.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 8 956 228,00 8956228.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
CYTOSTATIKÁ - Antineoplastické činidlá pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 178 515,00 178515.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. R. Banská Bystrica č. 213/2018 v rozsahu Antacidá, Anestetiká, Antimykotiká Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 46 452,00 46452.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 417/2018 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 116 830,00 116830.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
LIEKY pre pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 792/2019 v rozsahu IMMUNOPREPARÁTA, CYTOSTATIKÁ Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 865 962,00 865962.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. R. Banská Bystrica č. 153/2018 v rozsahu Nízkomolekulárne heparíny, Myorelaxancia, Hypnotiká a Sedatíva, Analgetiká Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 32 768,00 32768.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 965 048,00 965048.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
2017-09 Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 214 878,00 214878.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD04 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 116 591,00 116591.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Chirurgický nástroj Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 087,00 1087.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
2017-09 Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 239 591,00 239591.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
CYTOSTATIKÁ - Antineoplastické činidlá pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 257 138,00 257138.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. R. Banská Bystrica č. 213/2018 v rozsahu Antacidá, Anestetiká, Antimykotiká Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 70 079,00 70079.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 417/2018 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 168 605,00 168605.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. R. Banská Bystrica č. 153/2018 v rozsahu Nízkomolekulárne heparíny, Myorelaxancia, Hypnotiká a Sedatíva, Analgetiká Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 60 128,00 60128.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
LIEKY pre pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 792/2019 v rozsahu IMMUNOPREPARÁTA, CYTOSTATIKÁ Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 056 713,00 1056713.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 21 347,00 21347.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Antiinfektíva pre potreby VÚSCH, a.s. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 130 265,00 1130265.0 EUR 2020 Tovary Nie 20
Lieky ATC skupiny L01XC02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 738 884,00 1738884.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny H01AC01 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 4 194 652,00 4194652.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Lieky ATC skupiny L01XE27 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 685 960,00 2685960.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 348 256,00 348256.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 720 994,00 2720994.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L04AC05 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 5 714 693,00 5714693.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 114 449,00 114449.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD08 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 251 527,00 251527.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L04AA34 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 3 329 994,00 3329994.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
2017-09 Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústavu Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 144 486,00 144486.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. R. Banská Bystrica č. 213/2018 v rozsahu Antacidá, Anestetiká, Antimykotiká Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 82 227,00 82227.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. R. Banská Bystrica č. 153/2018 v rozsahu Nízkomolekulárne heparíny, Myorelaxancia, Hypnotiká a Sedatíva, Analgetiká Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 144 150,00 144150.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 417/2018 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 219 757,00 219757.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L04AA34 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 664 997,00 1664997.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
LIEKY pre pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 792/2019 v rozsahu IMMUNOPREPARÁTA, CYTOSTATIKÁ Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 078 248,00 1078248.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 055,00 5055.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD04 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 658 036,00 2658036.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Jednorázový systém na odber cylindrov hyalínnej chrupky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 260,00 3260.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Liek ATC L01 -‌ Iné cytostatiká - monoklonálne protilátky (nivolumab) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 22 171,29 22171.29 EUR 2021 Tovary Nie 1
CYTOSTATIKÁ - Antineoplastické činidlá pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 183 139,00 183139.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 13 606,00 13606.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 23 239,00 23239.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
LIEKY pre pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 792/2019 v rozsahu IMMUNOPREPARÁTA, CYTOSTATIKÁ Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 295 345,00 295345.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
CYTOSTATIKÁ - Antineoplastické činidlá pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 241 491,00 241491.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L01XC02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 6 319 930,00 6319930.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
ANTIBIOTIKÁ pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 97 620,00 97620.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
CYTOSTATIKÁ - Antineoplastické činidlá pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 201 146,00 201146.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. R. Banská Bystrica č. 213/2018 v rozsahu Antacidá, Anestetiká, Antimykotiká Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 90 909,00 90909.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
TEP implantáty Nemocnica Poprad a. s. 1 580 811,00 1580811.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD08 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 939 246,00 939246.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 150 621,00 150621.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L01BA04 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 932 148,00 932148.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.R. Banská Bystrica č. 823/2020 - Nízkomolekulárne heparíny, Myorelaxancia, Hypnotiká a Sedatíva, Analgetiká, Antipyretiká, Antibiotiká Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 321 545,00 321545.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD04 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 294 726,00 1294726.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L01BA04 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 388 505,00 388505.0 EUR 2021 Tovary Nie 2
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. R. Banská Bystrica č. 213/2018 v rozsahu Antacidá, Anestetiká, Antimykotiká Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 14 122,00 14122.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
LIEKY pre pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 792/2019 v rozsahu IMMUNOPREPARÁTA, CYTOSTATIKÁ Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 010 515,00 1010515.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 417/2018 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 162 058,00 162058.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
CYTOSTATIKÁ - Antineoplastické činidlá pre potreby Fakultnej nemocnice s polikliniou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 658 910,00 1658910.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Ekulizumab Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 192 820,32 192820.32 EUR 2021 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 072 779,00 1072779.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica č. RVO 1199/2020 - ANTACIDÁ, ANESTETIKÁ, ANTIMYKOTIKÁ, IMMUNOPREPARÁTA Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 599 476,00 1599476.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 775 489,00 775489.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 329 851,00 329851.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD02 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 255 807,00 255807.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústav Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 8 854 627,00 8854627.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
LIEKY pre pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 792/2019 v rozsahu IMMUNOPREPARÁTA, CYTOSTATIKÁ Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 053 005,00 1053005.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L01DB01 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 926 838,00 926838.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.R. Banská Bystrica č. 823/2020 - Nízkomolekulárne heparíny, Myorelaxancia, Hypnotiká a Sedatíva, Analgetiká, Antipyretiká, Antibiotiká Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 15 709,00 15709.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L01DB01 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 231 709,00 231709.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
CYTOSTATIKÁ - Antineoplastické činidlá pre potreby Fakultnej nemocnice s polikliniou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 176 910,00 176910.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica č. RVO 1199/2020 - ANTACIDÁ, ANESTETIKÁ, ANTIMYKOTIKÁ, IMMUNOPREPARÁTA Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 51 279,00 51279.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 75 192,00 75192.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 17 624,00 17624.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústav Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 894 127,00 894127.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.R. Banská Bystrica č. 823/2020 - Nízkomolekulárne heparíny, Myorelaxancia, Hypnotiká a Sedatíva, Analgetiká, Antipyretiká, Antibiotiká Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 25 240,00 25240.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
LIEKY pre pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 792/2019 v rozsahu IMMUNOPREPARÁTA, CYTOSTATIKÁ Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 956 470,00 956470.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
CYTOSTATIKÁ - Antineoplastické činidlá pre potreby Fakultnej nemocnice s polikliniou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 179 063,00 179063.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L03AX13 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 817 920,00 817920.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica č. RVO 1199/2020 - ANTACIDÁ, ANESTETIKÁ, ANTIMYKOTIKÁ, IMMUNOPREPARÁTA Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 182 199,00 182199.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Spotrebný zdravotnícky materiál a špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 610,00 3610.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Zabezpečenie dodávky liekov pre potreby Východoslovenského onkologického ústav Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 969 441,00 969441.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.Roosevelta Banská Bystrica č. RVO 1199/2020 - ANTACIDÁ, ANESTETIKÁ, ANTIMYKOTIKÁ, IMMUNOPREPARÁTA Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 233 307,00 233307.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
CYTOSTATIKÁ - Antineoplastické činidlá pre potreby Fakultnej nemocnice s polikliniou F. D. Roosevelta Banská Bystrica Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 216 591,00 216591.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.R. Banská Bystrica č. 823/2020 - Nízkomolekulárne heparíny, Myorelaxancia, Hypnotiká a Sedatíva, Analgetiká, Antipyretiká, Antibiotiká Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 61 644,00 61644.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L03AX13 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 102 240,00 102240.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD08 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 284 584,00 1284584.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

info@medicalgroupsk.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 652 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Bc. Stanislav Nižňanský
Adresa:
Pod Ostré 20 Ružomberok 03403
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Juraj Koval
Adresa:
Kordíky 131 Kordíky 97634
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
20. Júl 2017
Záznam do:
4. Február 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Juraj Koval
Adresa:
Kordíky 131 Kordíky 97634
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Ivan Heger
Adresa:
Na Troskách 3 Banská Bystrica 97401

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 4.02.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 20.07.2017 do: 4.02.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×