Dodávateľ

VEMEX ENERGO s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: VEMEX ENERGO s.r.o.

IČO: 35853441

Adresa: Moyzesova 936/5, Bratislava

Registračné číslo: 2016/8-PO-D811

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 13. August 2016

Záznam platný do: 13. August 2019

Posledná zmena: 14. Január 2017


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 934 214,64 EUR 14 14
2017 37 740,31 EUR 2 2
2018 37 781,62 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 934 214,64 EUR 14 14
2017 37 740,31 EUR 2 2
2018 37 781,62 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Správa športových zariadení Levice 1 94 028,49 EUR
HOREZZA, a.s. 1 148 158,21 EUR
Obec Kanianka 1 17 012,66 EUR
Bytová správa, s.r.o. 1 22 940,47 EUR
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 1 84 973,59 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 72 833,11 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 159 280,60 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 80 032,59 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 70 583,33 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 104 399,29 EUR
Spojená škola 1 9 832,64 EUR
Gymnázium Martina Hattalu Trstená 1 51 067,00 EUR
Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o. 2 49 847,16 EUR
Správa zariadení sociálnych služieb 2 44 747,43 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Dodávky zemného plynu. Gymnázium Martina Hattalu Trstená 51 067,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 130 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zemný plyn Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 141 340,85 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu HOREZZA, a.s. 151 083,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Združená dodávka zemného plynu pre rok 2017 Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 166 667,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o. 43 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Obec Kanianka 26 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Ľubovnianska nemocnica, n. o. 90 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Správa zariadení sociálnych služieb 38 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 100 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu na kalendárny rok 2017 Bytová správa, s.r.o. EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Správa športových zariadení Levice 140 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Spojená škola 21 600,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu - MALOODBER Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 85 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Správa majetku mesta Prievidza, s. r. o. 17 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka zemného plynu Správa zariadení sociálnych služieb 30 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zemný plyn Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 44 115,00 EUR 2018 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 59 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Hamead Ahrary
Adresa:
Glasauergasse 36 Viedeň 1130
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
23. Október 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Štefan Koman
Adresa:
Sputnikova 16 Bratislava 812 02
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
27. Jún 2017
Záznam do:
23. Október 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Evgeny Kashitsyn
Adresa:
Tyršovo nám. 1731 Roztoky u Prahy 25263
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
27. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Štefan Koman
Adresa:
Sputnikova 16 Bratislava 812 02
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
27. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Ing. Lucia Sandtner PhD.
Adresa:
Sadová A Senica 90501

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 23.10.2018 do:

StiahniZáznam platný od: 27.06.2017 do: 23.10.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×