Dodávateľ

Nexa, s.r.o.

Piešťany
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Nexa, s.r.o.

IČO: 36239798

Adresa: Sasinkova 9, Piešťany

Registračné číslo: 2021/4-PO-F6307

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 28. Apríl 2021

Záznam platný do: 28. Apríl 2024

Posledná zmena: 29. Apríl 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2018 2 833,08 EUR 3 3
2019 56 926,24 EUR 2 2
2020 659 351,92 EUR 17 18
2021 101 008,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2018 2 833,08 EUR 3 3
2019 56 926,24 EUR 2 2
2020 322 175,92 EUR 16 17
2021 438 184,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 74 199,98 74199.98 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 56 543,00 56543.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 5 245 253,00 245253.00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 366,67 366.67 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 484,40 484.40 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 337 176,00 337176.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 1 183,18 1183.18 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 399,99 399.99 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 3 232,91 3232.91 EUR
Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 1 4 408,32 4408.32 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 27 443,99 27443.99 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 1 650,00 1650.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 1 62 650,00 62650.00 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 1 165,50 1165.50 EUR
Stredná odborná škola, Prakovce 282 1 473,99 473.99 EUR
Materská škola, Milana Marečka 20, Bratislava 1 1 333,33 1333.33 EUR
Stredná zdravotnícka škola 2 1 771,74 1771.74 EUR
Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 383,24 383.24 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Germicídny žiarič PROLUX G® M 36 WA - mobilný, alebo ekvivalent Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 400,00 1400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Germicídne žiariče Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 1 183,20 1183.2 EUR 2018 Tovary Nie 1
Germicídny žiarič Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 581,28 581.28 EUR 2018 Tovary Nie 1
Germicídne žiariče a spínacie hodiny Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 56 544,20 56544.2 EUR 2019 Tovary Nie 1
Germicídny žiarič PROLUX G 55W/SP/DO alebo ekvivalent Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody 460,00 460.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Germicídne žiariče a spínacie hodiny Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 28 868,16 28868.16 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sterilizačný a dezinfekčný prístroj Stredná zdravotnícka škola 1 219,32 1219.32 EUR 2020 Tovary Nie 1
Germicídny žiarič PROLUX G M55W/SPH 01M SP alebo ekvivalent Záchranná zdravotná služba Bratislava 3 879,50 3879.5 EUR 2020 Tovary Nie 1
Materiál na ochranu zdravia v súvislosti s ochorením COVID-19 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 4 632 720,00 4632720.0 EUR 2020 Tovary Nie 2
Zdravotnícka prístrojová technika II. Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 506 278,00 506278.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Germicídny žiarič PROLUX G M30WA Materská škola, Milana Marečka 20, Bratislava 1 600,00 1600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Germicídny žiarič Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 520,00 2520.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Germicídny žiarič Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 450,00 450.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nepriamo vyžarujúce germicídne žiariče mobilné Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 748,91 1748.91 EUR 2020 Tovary Nie 1
Nepriamo vyžarujúce germicídne žiariče Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 73 253,38 73253.38 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mobilný germicídny žiarič s mauálnym ovládaním Stredná odborná škola, Prakovce 282 570,00 570.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Germicídny žiarič Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality so sídlom v Trenčíne 6 200,00 6200.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Germicídny žiarič Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 602,40 602.4 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sterilizačný a dezinfekčný prístroj Stredná zdravotnícka škola 906,77 906.77 EUR 2020 Tovary Nie 1
Komplexné zabezpečenie tovarov súvisiacich s prevenciou a odstraňovaním následkov spôsobených ochorením COVID-19 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 220 986,00 220986.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Komplexné zabezpečenie tovarov súvisiacich s prevenciou a odstraňovaním následkov spôsobených ochorením COVID-19 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 460 337,00 460337.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Germicídne žiariče pre potreby UNB na dezinfekciu povrchov pri SARS-CoV-2 Univerzitná nemocnica Bratislava 332 008,00 332008.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Germicídne žiariče - PRK COVID-19-č.2 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 101 008,00 101008.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

nexa@nexa.eu

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 27 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Mgr. Dana Ondrejková
Adresa:
Sasinkova 1070 Piešťany 92141
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ivan Ondrejka
Adresa:
Sasinkova 9 Piešťany 92101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
14. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Zathurecky InPaRtners, s. r. o.
Adresa:
Kláry Jarunkovej 4 Banská Bystrica 97401

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 14.08.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
Germicídne žiariče pre potreby UNB na dezinfekciu povrchov pri SARS-CoV-2 332 008,00 EUR Tovary 10. November 2020 Univerzitná nemocnica Bratislava Nexa, s.r.o.
Germicídne žiariče - PRK COVID-19 101 008,00 EUR Tovary 16. Február 2021 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nexa, s.r.o.
Germicídne žiariče - PRK COVID-19-č.2 101 008,00 EUR Tovary 9. Marec 2021 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Nexa, s.r.o.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×