Dodávateľ

MEDIS Nitra, spol. s r.o.

Nitra
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: MEDIS Nitra, spol. s r.o.

IČO: 36531774

Adresa: Pri Dobrotke 659/81, Nitra

Registračné číslo: 2020/1-PO-C8547

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 23. Január 2020

Záznam platný do: 23. Január 2023

Posledná zmena: 14. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 789 755,00 EUR 6 6
2015 1 586 722,00 EUR 4 4
2016 593 055,05 EUR 55 55
2017 324 163,94 EUR 44 44
2018 459 996,24 EUR 44 44
2019 858 844,97 EUR 19 19
2020 72 500,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 694 975,00 EUR 4 4
2015 1 132 744,00 EUR 6 6
2016 1 141 813,05 EUR 55 55
2017 324 163,94 EUR 44 44
2018 459 996,24 EUR 44 44
2019 698 155,97 EUR 17 17
2020 233 189,00 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 1 4 000,00 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 5 733,00 EUR
Žilinský samosprávny kraj 1 33 250,00 EUR
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 1 14 400,00 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 220 230,00 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2 73 114,00 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 8 226 629,34 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 4 86 693,38 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 2 8 374,00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 8 269 819,00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 4 151 145,00 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 5 1 078 668,17 EUR
Nemocnice s poliklinikami n.o. 1 20 860,00 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 4 129 858,00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 2 17 300,00 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 2 291,66 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 3 232 747,49 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 54,17 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 3 840,83 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 2 10 645,00 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 223 176,00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 205,00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 88 53 530,41 EUR
Záchranná služba 7 889 382,23 EUR
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. 2 145 491,00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 4 71 351,00 EUR
Detská fakultná nemocnica Košice 4 9 777,19 EUR
Národný onkologický ústav 7 543 340,00 EUR
Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 1 90,00 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 208,33 EUR
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. 1 88 333,00 EUR
Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. 1 72 500,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Mobilný prístroj na umelú pľúcnu ventiláciu Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. 32 975,00 EUR 2014 Tovary Nie 1
Servoventilator pre umelú pľúcnu ventiláciu pacientov všetkých vekových kategórií so základným prislušenstvom v počte 1 ks Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 72 867,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Servis zdravotníckych prístrojov Záchranná zdravotná služba Bratislava 162 000,00 EUR 2014 Služby Nie 1
Prístrojové vybavenie ambulancie záchrannej zdravotnej služby typu RLP / MIJ Záchranná služba 201 556,00 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup ventilátorov Záchranná zdravotná služba Bratislava 91 500,00 EUR 2014 Tovary Nie 1
Upgrade defibrilátora Záchranná zdravotná služba Bratislava 40 700,00 EUR 2015 Služby Nie 1
Servoventilátor na umelú ventiláciu pľúc Nemocnica Poprad a. s. od 20 000,00 do 63 500,00 EUR 2014 Tovary Nie 1
Servis špeciálnej zdravotníckej techniky Fakultná nemocnica Nitra 22 000,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Zdravotnícka technika Nemocnice s poliklinikami n.o. 22 450,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka anestéziologických prístrojov pre potreby Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 297 576,00 EUR 2014 Tovary Nie 1
Servis zdravotníckych prístrojov Záchranná zdravotná služba Bratislava 751 314,00 EUR 2015 Služby Nie 1
Komplexná dodávka zdravotníckej techniky pre potreby Oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny Národného onkologického ústavu. Národný onkologický ústav 236 000,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Služby pozáručného servisu a vykonávanie pravidelných bezpečnostno-technických prehliadok a opráv zdravotníckych prístrojov vozidiel ambulancií Záchrannej služby Košice. Záchranná služba 558 708,00 EUR 2015 Služby Nie 1
Servoventilátor s príslušenstvom Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 63 610,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prístrojové vybavenie urgentných príjmov pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja: HNsP Trstená, DONsP Dolný Kubín a LNsP Liptovský Mikulá Žilinský samosprávny kraj 239 501,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Automatický manometer na reguláciu tlaku v manžete Národný onkologický ústav 9 950,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Maska pre vysokú koncentráciu pre deti a dospelých, Husí krk Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 222,08 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ekg defibrilačné elektródy pre Corpuls 08/16 a pre Corpuls 3 Záchranná služba 19 440,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
ZDRAVOTNÍCKY SPOTREBNÝ MATERIÁL: Kyslíková maska pre vysokú koncentráciu pre deti a pre dospelých, Odsávacia hadica, Zberný vak s viečkom a filtrom objem 1,5l na biologický odpad Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 548,52 EUR 2016 Tovary Nie 1
SPOTREBNÝ ZDRAVOTNÍCKY MATERIÁL: nátronové vápno, zberný vak na sekrét s hadicou, Ventilácia dospelého pacienta počas intenzívnej medicíny, Antibakteriálny filter elektrostatický pre dospelých, deti, RZP, pre anestézu s Luer Lock portom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 379,48 EUR 2016 Tovary Nie 1
Servoventilátor / dýchací prístroj na dlhodobú riadenú aj podpornú pľúcnu ventiláciu, vyššej kategórie Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 63 350,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nátronové anestéziologické vápno Intersorb Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 465,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Odsávanie sekrétov z hrudnej dutiny, Ventilácia pacienta, Odsávacia hadica, Maska pre vysokú koncentráciu Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 780,91 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ventilačný dýchací systém pre novorodencov vnútorný hladký povrch 1,6m 10mm jednorazový s 1 kondenzačnou nádobou,s automaticky plniacou komoroou a s 1 výhrevným drôtom+ príslušenstvom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 574,22 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nátronové anestéziologické vápno, absorbér CO2 valčekové, Zberný vak s viečkom a filtrom, Maska kyslíková pre dospelých, Neinvazívna ventilácia CPAP u novorodencov a dojčiat Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 106,78 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilná medicínska odsávačka sekrétov Fakultná nemocnica Trnava 6 600,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
ZDRAVOTNÍCKY SPOTREBNÝ MATERIÁL: Laryngeálne masky veľ. 1,0/1,5/2,0/2,5/3,0/4,0, nátronové anestéziologické vápno, zberný vak, ventilácia pacienta Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 671,82 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nátronové anestéziologické vápno Intersorb Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 450,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická odsávačka Univerzitná nemocnica Martin 6 192,18 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nátronové anestéziologické vápno, zberný vak, endotracheálna kanyla Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 572,83 EUR 2016 Tovary Nie 1
ZDRAVOTNÍCKY SPOTREBNÝ MATERIÁL: Laryngeálne masky veľ. 2,0/2,5/3,0/4,0, nátronové anestéziologické vápno , Zberný vak, Neinvazívna ventilácia, Anestéziologický dýchací systém Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 024,58 EUR 2016 Tovary Nie 1
ZDRAVOTNÍCKY SPOTREBNÝ MATERIÁL: ventilačný dýchací systém, nátronové anestéziologické vápno, neinvazívna ventilácia CPAP u novorodencov a dojčiat, ventilačný dýchací systém pre novorodencov, maska pre vysokú koncentráciu pre dospelých Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 142,21 EUR 2016 Tovary Nie 1
Medicinálny absorbér oxidu uhličitého Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 90,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektrická odsávačka Univerzitná nemocnica Martin 2 895,90 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzna volumetrická pumpa Fakultná nemocnica Trnava 2 640,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzny dávkovač liečiv Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 52 150,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Foley katétere s teplotnou sondou, laryngeálne masky Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 177,68 EUR 2016 Tovary Nie 1
ZDRAVOTNÍCKY SPOTREBNÝ MATERIÁL: Kyslíková maska pre vysokú koncentráciu pre deti a dospelých, zberný vak s viečkom a filtrom objem, antibakteriálny nízkoobjemový filter Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 656,01 EUR 2016 Tovary Nie 1
Injekčný dávkovač liečiv Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 22 540,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Defibrilátor s monitorovacím systémom. Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 37 444,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálne hrudné odsávanie Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 4 700,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
ZDRAVOTNÍCKY SPOTREBNÝ MATERIÁL: Laryngeálne masky veľ. 2,0/2,5/3,0/4,0, Antibakteriálny nízkoobjemový elektrostatický filter, Dýchací systém, Hadica odsávacia Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 444,10 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nátronové anestéziologické vápno, endotracheálna kanyla, ventilačný dýchací systém Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 849,45 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ventilačný dýchací systém, nátronové anestéziologické vápno, ventilačný dýchací systém pre novorodencov, vak zberný Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 178,71 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ekg defibrilačné elektródy pre Corpuls 08/16 a pre Corpuls 3 Záchranná služba 18 759,60 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálne hrudné odsávanie Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 14 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nátronové anestéziologické vápno, vak zberný, ventilácia dospelého pacienta, husí krk Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 199,75 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálne hrudné odsávanie Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 7 830,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Systémy na odsávanie a drenáž Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 4 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
ZDRAVOTNÍCKY SPOTREBNÝ MATERIÁL: Laryngeálne masky veľ. 1,5/2,0/2,5, Lubrikačný gél pre medicínsky použitie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 666,62 EUR 2016 Tovary Nie 1
Klinický fonendoskop a výučbový fonendoskop Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 265,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Servoventilátor / mobilný prístroj na umelú pľúcnu ventiláciu Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 17 300,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nátronové anestéziologické vápno, vak zberný, ventilácia dospelého pacienta, Laryngeálna maska, Neinvazívna ventilácia CPAP u novorodencov a dojčiat, Ventilačný dýchací systém pre novorodencov Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 264,92 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálne hrudné odsávanie Fakultná nemocnica Trenčín 4 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
ZDRAVOTNÍCKY SPOTREBNÝ MATERIÁL: Laryngeálne masky veľ. 2,0/2,5/3,0/4,0, Antibakteriálny nízkoobjemový elektrostatický filter Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 726,28 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilná medicínska elektrická odsávačka Národný onkologický ústav 9 980,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nátronové anestéziologické vápno, Vak zberný, Foley katéter s teplotnou sondou, Lubrikačný gél pre medicínske použitie, Neinvazívna ventilácia CPAP u novorodencov a dojčiat Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 211,84 EUR 2016 Tovary Nie 1
Infúzna pumpa Argus 717 V Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 7 320,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
ZDRAVOTNÍCKY SPOTREBNÝ MATERIÁL: Kyslíková maska pre vysokú koncentráciu pre deti a dospelých, Endotracheálna kanyla bez manžety bez Murphyho oka, neinvazívna ventilácia Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 981,12 EUR 2016 Tovary Nie 1
ZDRAVOTNÍCKY SPOTREBNÝ MATERIÁL: Kyslíková maska pre vysokú koncentráciu pre deti a pre dospelých, Zberný vak s viečkom a filtrom objem 1,5l na biologický odpad, Dýchací systém pre dospelých a pre deti Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 073,60 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nátronové anestéziologické vápno, vak zberný, ventilácia dospelého pacienta, Laryngeálna maska, Neinvazívna ventilácia CPAP u novorodencov a dojčiat, Ventilačný dýchací systém pre novorodencov Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 138,76 EUR 2016 Tovary Nie 1
Torakálny digitálny systém Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 9 890,55 EUR 2016 Tovary Nie 1
ZDRAVOTNÍCKY SPOTREBNÝ MATERIÁL: Laryngeálne masky veľ. 1,0/1,5/2,0/2,5/3,0/4,0, nátronové anestéziologické vápno, Foley katéter s teplotnou sondou Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 950,96 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pľúcny servoventilátor Národný onkologický ústav 143 780,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Torakálny digitálny systém Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 9 999,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
ZDRAVOTNÍCKY SPOTREBNÝ MATERIÁL: Laryngeálne masky veľ. 1,0/1,5/2,0/2,5/3,0/4,0, nátronové anestéziologické vápno Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 305,04 EUR 2016 Tovary Nie 1
ZDRAVOTNÍCKY SPOTREBNÝ MATERIÁL: ventilačný dýchací systém pre deti vyhrievaný, odsávacia hadica pre odsávanie sekrétov, ventilačný dýchací systém pre novorodencov Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 674,83 EUR 2016 Tovary Nie 1
Foley katétere s teplotnou sondou, zberný vak, ventilačný dýchací systém pre novorodencov Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 513,86 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilná medicínska elektrická odsávačka Fakultná nemocnica Trenčín 6 200,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
ZDRAVOTNÍCKY SPOTREBNÝ MATERIÁL: Laryngeálne masky veľ. 2,0/2,5/3,0, Antibakteriálny nízkoobjemový elektrostatický filter, Dýchací systém Vak zberný Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 578,12 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nátronové anestéziologické vápno guličkové Fakultná nemocnica Trnava 2 868,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kyslíková maska pre vysokú koncentráciu pre deti, zberný vak, ventilačný dýchací systém, husí krk, dýchací systém Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 109,70 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ventilačný dýchací systém, nátronové anestéziologické vápno, nebulizátor Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 451,78 EUR 2017 Tovary Nie 1
Foley katéter s teplotnou sondou, neinvazívna ventilácia, tracheostomická kanyla Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 929,57 EUR 2017 Tovary Nie 1
Foley katétere s teplotnou sondou, neinvazívna ventilácia, ventilačný dýchací systém Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 520,84 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilná medicínska odsávačka sekrétov Fakultná nemocnica Trnava 6 600,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Absorbent CO2, tracheostomická kanyla Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 781,92 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ventilačný dýchací systém pre neonatal vnútorný hladký povrch 1,6m 10mm jednorazový s 1 kondenzačnou nádobou, bez zvlhčovacej kondenzačnou nádobou a s 1 výhrevným drôtom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 236,96 EUR 2017 Tovary Nie 1
Foley katéter, odsávacia hadica, neinvazívna ventilácia Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 693,20 EUR 2017 Tovary Nie 1
Masky na resustitáciu Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 7 700,80 EUR 2017 Tovary Nie 1
ZDRAVOTNÍCKY SPOTREBNÝ MATERIÁL: ventilačný dýchací systém pre deti vyhrievaný, odsávacia hadica pre odsávanie sekrétov, ventilačný dýchací systém pre novorodencov, maska laryngeálna Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 129,40 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laryngeálna maska, zberný vak, nátronové vápno Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 114,87 EUR 2017 Tovary Nie 1
Automatický manometer na reguláciu tlaku v manžete Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 510,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vak zberný, nátronové vápno, maska anestetická Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 947,67 EUR 2017 Tovary Nie 1
ZDRAVOTNÍCKY SPOTREBNÝ MATERIÁL: Laryngeálne masky veľ. 1,0/1,5/2,0/2,5/3,0/4,0, nátronové anestéziologické vápno Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 466,90 EUR 2017 Tovary Nie 1
ZDRAVOTNÍCKY SPOTREBNÝ MATERIÁL: Laryngeálne masky veľ. 1,0/1,5/2,0/2,5/3,0/4,0, nátronové anestéziologické vápno,maska pre vysokú koncentráciu Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 597,45 EUR 2017 Tovary Nie 1
ZDRAVOTNÍCKY SPOTREBNÝ MATERIÁL: laryngeálne masky veľ. 1,0/1,5/2,0/2,5/3,0/4,0, nátronové anestéziologické vápno, maska pre vysokú koncentráciu Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 709,80 EUR 2017 Tovary Nie 1
Koaxiálne hadicové sety k ventilátorom Hamilton T1 a CO2 Airway adaptéry Pediatric/Adult k ventilátorom Hamilton T1 Záchranná služba 12 882,60 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pľúcne ventilátory na dlhodobú riadenú aj podpornú pľúcnu ventiláciu pacienta Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 39 200,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Príslušenstvo k defibrilátorom Corpuls 1 Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 7 519,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tracheostomická kanyla pediatrická, neonatálna, zberný vak Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 370,40 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zberný vak, maska pre vysokú koncentráciu pre deti a dospelých, husí krk, neinvazívna ventilácia Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 907,15 EUR 2017 Tovary Nie 1
Injekčný dávkovač liečiv Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 20 336,25 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilná medicínska elektrická odsávačka Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 230,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ventilačný dýchací systém pre deti vyhrievaný, ventilačný dýchací systém pre novorodencov, maska laryngeálna Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 950,63 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nádoba zberná na biologický odpad k 1,5 l zbernému odsávaciemu vaku Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 733,70 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dokovacia stanica s centrálnym napájaním uchytená na infúznom stojane Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 4 900,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dokovacia stanica s centrálnym napájaním uchytená na infúznom stojane Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 25 966,66 EUR 2017 Tovary Nie 1
Injekčný dávkovač liečiv Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 99 264,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Odsávanie sekrétov, Nemocnica Poprad a. s. 8 574,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Husí krk, nátronové anestéziologické vápno, antibakteriálny nízkoobjemový filter, ventilácia dospelého pacienta Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 855,86 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laryngeálna maska, neinvazívna ventilácia Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 631,44 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardio-torakálny digitálny systém Fakultná nemocnica Trnava 4 750,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Stimulátory - Defibrilačné elektródy Záchranná služba 4 680,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Odsávacia hadica, nátronové anestéziologické vápno, husí krk Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 496,39 EUR 2017 Tovary Nie 1
EKG Elektoródy Fakultná nemocnica Trnava 13 440,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rappaport Sprague Stetoskop Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 100,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ventilačný dýchací systém pre deti, pre novorodencov, ventilácia dospelého pacienta, anestéziologický dýchací systém Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 525,49 EUR 2017 Tovary Nie 1
Tracheostomická kanyla pediatrická, neonatálna, Foley katéter, nátronové anestéziologické vápno, ventilačný dýchací systém pre novorodencov Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 311,85 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál - odsávacia hadica, laryngeálna maska, nátronové vápno, zberný vak, lubrikačný gél, Foley katéter Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 214,40 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zberný vak, maska kyslíková, odsávacia hadica, ventilačný dýchací systém, Foley katéter, nazálny dýchací systém Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 849,18 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 673,25 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nátronové anestéziologické vápno guličkové Fakultná nemocnica Trnava 7 170,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
WiFi kamera k videolaryngoskopu Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 350,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ventilačný dýchací systém pre deti a novorodencov, lubrikačný gél pre medicínske použitie Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 645,43 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tracheostomická kanyla, odsávacia hadica, vak zberný odsávací jednorázový Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 064,88 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laryngeálna maska Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 554,40 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ventilačný dýchací systém pre deti, nátronové anestéziologické vápno, ventilačný dýchací systém pre novorodencov, ventilácia dospelého pacienta Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 016,61 EUR 2018 Tovary Nie 1
ZDRAVOTNÍCKY SPOTREBNÝ MATERIÁL: dýchací systém pre dospelých a pre deti, vzduchovody GUEDEL airway Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 660,79 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zberný vak, maska pre vysokú koncentráciu pre deti a dospelých, odsávacia hadica, ventilácia, zvlhčovacia komora Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 678,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Defibrilátor na tréning defibrilácie Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 020,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál - odsávacia hadica, ventilačný dýchací systém, maska pre vysokú koncentrácia, laryngeálna maska, neinvazívna ventilácia, nátronové vápno, elektrostatický filter, zberný vak Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 553,20 EUR 2018 Tovary Nie 1
Manuálne plniaca nízkoobjemová zvlhčovacia komora jednorazová Detská fakultná nemocnica Košice 2 397,80 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ventilačný dýchací systém pre novorodencov vnútorný hladký povrch 1,6m 10mm jednorazový s 1 kondenzačnou nádobou a s 1 výhrevným drôtom+ príslušenstvom Detská fakultná nemocnica Košice 4 609,60 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ventilačný dýchací systém pre deti vnútorný hladký povrch 1,6m 15mm jednorazový s 1 kondenzačnou nádobou, so zvlhčovacou kondenzačnou nádobou a s 1 výhrevným drôtom Detská fakultná nemocnica Košice 3 567,25 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ventilačný dýchací systém pre novorodencov vnútorný hladký povrch 1,6m 10mm jednorazový s 1 kondenzačnou nádobou,s automaticky plniacou komoroou a s 1 výhrevným drôtom+ príslušenstvom Detská fakultná nemocnica Košice 1 158,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Foley katéter, zberný vak, odsávacia hadica, zvlhčovacia komora Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 200,73 EUR 2018 Tovary Nie 1
Odsávacia hadica, laryngeálna maska, nátronové vápno, zvlhčovacia komora, Foley katéter Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 590,15 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nátronové anestéziologické vápno, Vak zberný, Foley katéter s teplotnou sondou, Lubrikačný gél pre medicínske použitie, Neinvazívna ventilácia CPAP u novorodencov a dojčiat Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 138,62 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ventilačný dýchací systém pre deti, konektor pre kyslíkové hadice, ventilačný dýchací systém pre novorodencov, ventilácia dospelého pacienta Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 943,56 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mobilná medicínska elektrická odsávačka Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 2 660,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Servoventilátor / dýchací prístroj najvyššej triedy na dlhodobú riadenú aj podpornú pľúcnu ventiláciu Fakultná nemocnica Trnava 196 300,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál - odsávacia hadica, nátronové vápno, zberný vak, lubrikačný gél Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 796,71 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zberný vak, odsávacia hadica, foley katéter, lubrigačný gél Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 769,21 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál - husí krk, ventilačný dýchací systém, nátronové vápno Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 479,82 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nátronové anestéziologické vápno, zberný vak, endotracheálna kanyla Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 589,29 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mobilná medicínska elektrická odsávačka Národný onkologický ústav 14 485,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laryngeálne masky veľ. 2,0/2,5/3,0/4,0, nátronové anestéziologické vápno, filter Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 899,85 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dýchací prístroj na dlhodobú riadenú aj podpornú pľúcnu ventiláciu. Nemocnica Poprad a. s. 29 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ventilačný dýchací systém, foley katéter, ventilácia dospelého pacienta Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 264,13 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pľúcny servoventilátor Národný onkologický ústav 120 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ventilačný dýchací systém, absorbent CO2, foley katéter, odsávacia hadica, endotracheálna kanyla Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 170,54 EUR 2018 Tovary Nie 1
Masky na resuscitáciu Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 12 716,80 EUR 2018 Tovary Nie 1
Neinvazívna ventilácia, filter antibakteriálny dýchací, neinvazívna ventilácia Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 762,24 EUR 2018 Tovary Nie 1
Masky laryngeálne, kyslíkové Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 8 030,19 EUR 2018 Tovary Nie 1
Anestézia a resuscitácia časť 4. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 27 086,58 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdravotnícky spotrebný materiál - antibakteriálny nízkoobjemový elektrostatický filter, ventilačný dýchací systém, nátronové vápno Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 466,08 EUR 2018 Tovary Nie 1
Digitálne hrudné odsávanie Fakultná nemocnica Nitra 4 167,49 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zberný vak, ventilácia pacienta bez aktívneho zvlhčovania Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 634,75 EUR 2018 Tovary Nie 1
Infúzny stojan kovový, výškovo nastaviteľný Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 250,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ventilačný dýchací systém pre deti, nátronové anestéziologické vápno, zberný vak 1,5 L s viečkom a filtrom jednorazový Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 839,93 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ventilačný dýchací systém, odsávacia hadica, husí krk, zberný vak Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 034,74 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ventilačný dýchací systém, odsávacia hadica, husí krk, zberný vak, nátronové anestéziologické vápno, antibakteriálny nízkoobjemový elektrostatický filter Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 988,47 EUR 2018 Tovary Nie 1
Transportné pľúcne ventilátory a transportné ventilátory vhodné do prostredia MRI Univerzitná nemocnica Bratislava 264 600,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Digitálne hrudné odsávanie Národný onkologický ústav 12 900,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ventilačný dýchací systém pre deti a novorodencov Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 226,42 EUR 2019 Tovary Nie 1
Anestéziologický dýchací systém, nátronové anestéziologické vápno, antibakteriálny nízkoobjemový elektrostatický filter Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 454,23 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ventilačný dýchací systém, odsávacia hadica, gél lubrigačný, zberný vak Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 015,48 EUR 2019 Tovary Nie 1
Bezpečnostno-preventívne prehliadky zdravotníckych prístrojov, opravy porúch, nákup originálneho príslušenstva a spotrebného materiálu Záchranná služba 103 769,52 EUR 2019 Služby Nie 1
Nebulizátor, endo adaptér, ventilácia CPAP, endotracheálna kanyla Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 425,72 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ventilačný dýchací systém, absorbent CO2, ventilácia dospelého, intubačný zavádzač Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 360,33 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pľúcny ventilátor na umelú pľúcnu ventiláciu Nemocnica Poprad a. s. 29 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ventilačný dýchací systém, absorbent CO2, ventilácia dospelého, Neinvazívna ventilácia CPAP u novorodencov a dojčiat, Zberný vak Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 681,90 EUR 2019 Tovary Nie 1
Originálny spotrebný materiál k prístrojom Corpulus C3 Slim a Weinmann Accuvac Lite Záchranná zdravotná služba Bratislava 17 825,88 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ventilačné dýchacie systémy pre deti a dospelých Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 053,16 EUR 2019 Tovary Nie 1
Odsávacia hadica, zberný vak, zvlhčovacia komora Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 867,94 EUR 2019 Tovary Nie 1
Anestéziologický dýchací systém, nátronové anestéziologické vápno, antibakteriálny nízkoobjemový elektrostatický filter, lubrigačný gél Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 553,30 EUR 2019 Tovary Nie 1
Defibrilátory a chirurgické aspirátory Fakultná nemocnica Nitra 554 594,00 EUR 2019 Tovary Áno 1
Ostatné zdravotnícke zariadenia Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 87 498,00 EUR 2019 Tovary Áno 1
Základné medicínske zariadenia Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. 499 415,00 EUR 2019 Tovary Áno 1
Základné medicínske zariadenia Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. 283 150,00 EUR 2019 Tovary Áno 1
Ostatné zdravotnícke zariadenia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 249 436,00 EUR 2019 Tovary Áno 1
Základné medicínske zariadenia Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. 671 306,00 EUR 2020 Tovary Áno 1

indriskova@medis.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 357 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Janka Janovičová
Adresa:
Pod Zlatým brehom 49 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
28. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Karol Janovič
Adresa:
Pod Zlatým brehom 49 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
28. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Karol Janovič
Adresa:
Pod Zlatým brehom 49 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
MBA Karol Janovič
Adresa:
Vinohradnícka 26 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Michal Janovič
Adresa:
sv. Beňadika 4 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Janka Janovičová
Adresa:
Pod Zlatým brehom 49 Nitra 94901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Edit Balážiková s. r. o.
Adresa:
Jesenského 5 Partizánske 95801

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 28.06.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×