Dodávateľ

Unique Medical s. r. o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Unique Medical s. r. o.

IČO: 46729429

Adresa: Ulica svornosti 42, Bratislava

Registračné číslo: 2020/2-PO-D2631

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 18. Február 2020

Záznam platný do: 18. Február 2023

Posledná zmena: 18. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 1 289 340,00 EUR 2 2
2015 6 705 611,00 EUR 7 7
2016 587 253,09 EUR 20 20
2017 1 160 843,99 EUR 19 19
2018 1 779 169,00 EUR 26 27
2019 5 326 669,00 EUR 25 27
2020 291 666,00 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 1 289 340,00 EUR 2 2
2015 6 705 611,00 EUR 7 7
2016 587 253,09 EUR 20 20
2017 1 160 843,99 EUR 19 19
2018 1 779 169,00 EUR 26 27
2019 4 689 276,00 EUR 22 23
2020 929 059,00 EUR 7 8

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 6 340 647,00 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 2 41 750,00 EUR
Žilinský samosprávny kraj 3 823 591,00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 3 717 712,00 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 5 773 946,67 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 15 601 996,10 EUR
Fakultná nemocnica Trnava 3 209 419,00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 2 131 900,00 EUR
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 1 17 990,00 EUR
Nemocnica svätého Michala, a. s. 2 214 150,00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 4 345 292,00 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 2 44 056,99 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 6 310 740,00 EUR
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 3 113 963,00 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 4 805 950,00 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 1 74 000,00 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 51 980,00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 60 049,33 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 7 2 364 110,00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 4 403 550,00 EUR
Mesto Detva 1 107 000,00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. 1 17 666,00 EUR
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 1 10 000,00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 3 508 377,00 EUR
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 5 324 209,00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. 1 17 500,00 EUR
Národný onkologický ústav 6 450 260,00 EUR
Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 3 617 250,00 EUR
Obec Likavka 1 168 125,00 EUR
Letecká vojenská nemocnica, a.s. 1 26 700,00 EUR
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 2 21 489,99 EUR
PURUS, spol. s r.o. 1 607 616,00 EUR
Nemocnica Košice - Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica 1 1 978 000,00 EUR
Nemocnica Zvolen a. s. 1 358 000,00 EUR
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. 1 113 250,00 EUR
Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. 3 368 316,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
EEG prístroj Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 25 000,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zdravotnícka technika Zdravotného strediska Likavka Obec Likavka 170 380,00 EUR 2015 Tovary Áno 1
USG prístroj pre rádiologickú USG diagnostiku Nemocnica Poprad a. s. od 20 000,00 do 71 000,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž plne digitálneho celotelového ultrazvukového prístroja Národný onkologický ústav 145 000,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Mikrokovexná sonda C42 k UZV Aloka Arietta 70 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 10 400,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie ultrazvukového prístroja vyššej triedy Fakultná nemocnica Trnava 50 523,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícke zariadenia a vybavenie PURUS, spol. s r.o. 639 745,00 EUR 2015 Tovary Áno 1
Modernizácie (upgrade) zariadenia počítačového tomografu (CT) - rekonštrukcia zariadenia TOSHIBA Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 549 000,00 EUR 2014 Tovary Nie 1
Nákup 3 ks digitálnych RTG prístrojov pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK Žilinský samosprávny kraj 740 340,00 EUR 2014 Tovary Nie 1
Dodávka technológie pre pracovisko magnetickej rezonancie Nemocnica Košice - Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica 1 978 000,00 EUR 2015 Tovary Áno 1
Unikátne a kombinované prístrojové systémy pre molekulárnu medicínu s príslušenstvom pre UVP Medipark Košice Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 717 712,00 EUR 2015 Tovary Áno 1
Ultrazvukové sonografické prístroje Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 256 067,00 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Prístrojové vybavenie urgentných príjmov pre nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja: HNsP Trstená, DONsP Dolný Kubín a LNsP Liptovský Mikulá Žilinský samosprávny kraj 239 501,00 EUR 2018 Tovary Nie 2
Ambulantný mikroskop prispôsobiteľný Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 30 110,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vyšetrovacia ORL jednotka Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 28 491,60 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ultrazvukový prístroj Univerzitná nemocnica Bratislava 11 952,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilný ultrazvukový prístroj Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 45 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Plne automatický parný sterilizátor pre duté nástroje, balené nástroje a textil Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 5 975,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Detský flexibilný rhino-laryngo-pharyngo fibroskop Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 9 080,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hodinkový tlakomer jednoručný Riester ri san alebo ekvivalent Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 800,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Operačná lampa Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 24 980,00 EUR 2016 Tovary Áno 1
ultrazvukový prístroj Fakultná nemocnica Nitra 24 250,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Video - strobo/endoskopická zostava Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 18 670,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prístrojové vybavenie ORL - anestéziologický prístroj Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 25 994,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Monitorovací systém (6ks monitor + centrála) pre OAaIM Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 20 740,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ultrazvukový prístroj Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 12 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ultrazvukový prístroj najvyššej triedy pre špecializované vyšetrenia v rádiológii a gastroenterológii. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 105 830,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ultrazvukový prístroj najvyššej triedy pre špecializované vyšetrenia v rádiológii Národný onkologický ústav 72 740,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Echokardiografický prístroj Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 51 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilný ultrazvukový prístroj Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 39 990,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Extenčný držiak ramena Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 18 357,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
ORL laser s mikromanipulátorom Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 37 450,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
ORL vyšetrovacia jednotka Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 42 565,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
ultrazvukový prístroj najvyššej triedy pre špecializované vyšetrenia v rádiológii Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 129 741,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Profesionálny operačný stôl pre kone Haico PRO3 alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 48 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
USG prístroj najvyššej triedy Fakultná nemocnica Nitra 100 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Uro-diagnostická endoskopická zostava alebo ekvivalent Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 24 427,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lavice s operadlom Nemocnica Poprad a. s. 1 235,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodanie germicídnych žiaričov + spínacie hodiny s inštaláciou Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 3 708,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vyšetrovacia jednotka ORL Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 86 639,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ultrazvukový prístroj pre kardiológiu Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 115 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Full HD artroskopická zostava s príslušenstvom Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 102 559,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Endoskopická ORL veža Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 52 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
urologický holmiový laser Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 132 263,30 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka a inštalácia ultrazvukových prístrojov - 4 ks Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 132 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prvotné vybavenie geriatrického oddelenia NsP Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 111 910,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilný elektromechanický operačný stôl Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. 51 568,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Operačný stôl Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 12 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Systém vŕtací a rezací Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 29 952,42 EUR 2017 Tovary Nie 1
ORL vyšetrovacia jednotka Fakultná nemocnica Trnava 65 200,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Urologický holmiový operačný laser Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 61 803,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Prvotné vybavenie geriqtrického oddelenia (DHM) Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 46 990,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ultrazvukový prístroj najvyššej triedy pre špecializované vyšetrenia v rádiológii Národný onkologický ústav 65 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ultrazvukový prístroj najvyššej triedy umožňujúci 3D a real time 4D zobrazenie Univerzitná nemocnica Bratislava 97 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
náhradný diel- amorfný silikónový detektor kV RTG žiarenie pre LU Elekta Synergy 2067-LCS1 Fakultná nemocnica Nitra 134 660,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Holmiový laser pre urológiu Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 130 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
USG prístroj Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 80 460,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Operačný stôl Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 24 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chirurgicko-laparoskopická operačná zostava Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 102 800,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
ultrazvukový prístroj pre komplexné vyšetrenia v neonatológii Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 48 700,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Operačná lampa dvojtanierová Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 20 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Stropná operačná a vyšetrovacia lampa Národný onkologický ústav 14 950,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Holmium Laser Univerzitná nemocnica Bratislava 161 136,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Intra-operačný ultrazvukový prístroj Národný onkologický ústav 85 280,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Digitálny celotelový ultrazvukový prístroj Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 22 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ultrazvukový prístroj Fakultná nemocnica Trnava 100 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Digitálny mamografický prístroj Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 141 667,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
ORL vyšetrovacie jednotky (2ks) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 124 697,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Intra-operačný ultrazvukový prístroj pre roboticky asistované operácie Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 109 640,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vysokorýchlostný motorový systém (kraniotóm) Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 29 564,42 EUR 2018 Tovary Nie 1
Operačný stôl multidisciplinárny Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 73 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Batériový motorový systém (akumulátorová vŕtačka) Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 19 924,24 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vysokorýchlostný motorový systém (kraniotóm) Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 29 564,42 EUR 2018 Tovary Nie 1
Operačný stôl Letecká vojenská nemocnica, a.s. 26 799,99 EUR 2018 Tovary Nie 1
Sonograf pre novorodenecké oddelenie Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 42 823,80 EUR 2019 Tovary Nie 1
ORL CO2 laser Nemocnica svätého Michala, a. s. 117 826,35 EUR 2019 Tovary Nie 1
Chirurgický CO2 laser Univerzitná nemocnica Bratislava 97 080,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
ORL vyšetrovacia jednotka Národný onkologický ústav 55 690,00 EUR 2019 Tovary Áno 1
USG prístroje Univerzitná nemocnica Bratislava 4 554 744,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vybavenie pre liečbu urologickej litiázy Nemocnica svätého Michala, a. s. 97 100,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vyšetrovacia ORL jednotka s príslušenstvom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 59 666,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Nákup vyšetrovacích rukavíc Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou 16 018,33 EUR 2019 Tovary Nie 1
Digitálny ultrazvukový prístroj Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 52 300,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
USG prístroj pre centrálny a urgentný príjem Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 69 460,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Operačné lampy a vyšetrovacie lampy Ľubovnianska nemocnica, n. o. 131 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Videobronchoskopická zostava s príslušenstvom Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n.o. 95 400,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
ORL vyšetrovacia jednotka Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš 55 191,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Digitálny mamograf Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 216 993,33 EUR 2019 Tovary Nie 1
Prístrojová technika pre NsP, n.o. Revúca Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca 147 072,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Vybavenie operačných sál Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 247 282,00 EUR 2019 Tovary Áno 1
Zobrazovacia technika Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 313 000,00 EUR 2019 Tovary Áno 2
Modernizácia infraštruktúry pre zefektívnenie poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti v Nemocnici Zvolen a.s. - Diagnostika Nemocnica Zvolen a. s. 358 000,00 EUR 2019 Tovary Áno 1
USG prístroje Fakultná nemocnica Nitra 973 140,00 EUR 2019 Tovary Áno 1
Základné medicínske zariadenia Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. 499 415,00 EUR 2019 Tovary Áno 1
RTG digitálny pevný so stropným závesom pre pacientov Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 560 850,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Digitalizácia RTG pracovísk Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 1 210 750,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ostatné zdravotnícke zariadenia Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 138 477,00 EUR 2019 Tovary Áno 1
Zobrazovacia technika Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 300 600,00 EUR 2019 Tovary Áno 1
Vybavenie operačných sál Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. 292 733,00 EUR 2019 Tovary Áno 2
Vybavenie operačných sál Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda, a.s. 53 316,00 EUR 2020 Tovary Áno 1
Vybavenie operačných sál Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. 52 166,00 EUR 2020 Tovary Áno 1
Základné medicínske zariadenia Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. 671 306,00 EUR 2020 Tovary Áno 1
Rekonštrukcia a modernizácia Polikliniky Detva na Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti - technológia Mesto Detva 129 415,00 EUR 2020 Tovary Áno 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 115 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Pavel Hanuš
Adresa:
Přírodní 8 Praha, Libuš 14200
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
24. November 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Martin Továrek
Adresa:
Staromlynská 55 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 82106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
28. Jún 2017
Záznam do:
24. November 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Martin Továrek
Adresa:
Staromlynská 55 Bratislava 82106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
28. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Peter Celec, advokátska kancelária s.r.o.
Adresa:
M. R. Štefánika 36 Martin 03601
Meno:
JUDr. Peter Celec
Adresa:
M.R. Štefánika 36 Martin 03601

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 5.10.2018 do:

StiahniZáznam platný od: 24.11.2017 do: 5.10.2018

StiahniZáznam platný od: 28.06.2017 do: 24.11.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×