Dodávateľ

SCYLLA SECURITY SERVIS s.r.o.

Banská Bystrica
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: SCYLLA SECURITY SERVIS s.r.o.

IČO: 46798811

Adresa: Rudlovská 53, Banská Bystrica

Registračné číslo: 2018/2-PO-E7262

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 8. Február 2018

Záznam platný do: 8. Február 2021

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 56 764,00 EUR 1 1
2016 63 270,12 EUR 3 3
2017 222 816,98 EUR 8 8
2018 290 670,58 EUR 12 12
2019 268 832,07 EUR 5 5
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 56 764,00 EUR 1 1
2016 63 270,12 EUR 3 3
2017 222 816,98 EUR 8 8
2018 290 670,58 EUR 12 12
2019 268 832,07 EUR 5 5

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Mesto Poprad 1 52 457,50 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 2 267 695,99 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 21 340 240,54 EUR
Psychiatrická liečebňa Sučany 1 53 698,80 EUR
Centrum vedecko-technických informácií SR 1 119 823,20 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 1 56 764,00 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 2 11 673,72 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Strážna, bezpečnostná a informačná služba pre areál a objekty Fakultnej nemocnice Trenčín Fakultná nemocnica Trenčín 78 840,00 EUR 2015 Služby Nie 1
Bezpečnostná služba -PCO/BA Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 9 000,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Strážna a informačná služba/SBS LC Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 8 912,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Nonstop bezpečnostná služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 52 560,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Zabezpečenie strážnej služby v areáli priemyselného parku Mesto Poprad 71 600,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Poskytovanie bezpečnostnej strážnej služby Objektu Kaštieľ s parkom Veľké Leváre Univerzitná nemocnica Bratislava 151 000,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Strážna služba/NB Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 000,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Nonstop bezpečnostná služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 000,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Nonstop bezpečnostná služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 000,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Strážna služba/NB Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 000,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Nonstop bezpečnostná služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 000,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Nonstop bezpečnostná služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 000,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Strážna služba/NB Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 999,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Nonstop bezpečnostná služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 000,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Nonstop bezpečnostná služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 000,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Strážna služba/NB Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 999,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Služba vrátnik-informátor v Bratislavskom kraji Centrum vedecko-technických informácií SR 214 445,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Nonstop bezpečnostná služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 000,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Strážna služba/NB Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 999,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Nonstop bezpečnostná služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 000,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Nonstop bezpečnostná služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 000,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Strážna služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 49 932,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Nonstop bezpečnostná služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 000,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Bezpečnostná služba Psychiatrická liečebňa Sučany 76 352,16 EUR 2018 Služby Nie 1
Nonstop bezpečnostná služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 65 390,40 EUR 2019 Služby Nie 1
Nonstop bezpečnostná služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 66 758,40 EUR 2019 Služby Nie 1
Nonstop bezpečnostná služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 29 138,40 EUR 2019 Služby Nie 1
Poskytovanie bezpečnostnej strážnej služby Objektu Kaštieľ s parkom Veľké Leváre Univerzitná nemocnica Bratislava 150 696,00 EUR 2019 Služby Nie 1
Strážna služba Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 16 689,60 EUR 2019 Služby Nie 1
+421901900090


s.kapusta@scylla.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 79 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Dominik Fecko
Adresa:
J. Grešáka 4 Bardejov 08501
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
10. Máj 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Michal Sabon
Adresa:
Moskovská 22 Banská Bystrica 97404
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
10. Máj 2019
Záznam do:
19. December 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jarmila Sabonová
Adresa:
Moskovská 22/2337 Banská Bystrica 97404
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
11. August 2017
Záznam do:
10. Máj 2019
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jarmila Sabonová
Adresa:
Moskovská 22/2337 Banská Bystrica 97404
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
11. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
M&L advokátska kancelária s.r.o.
Adresa:
Hurbanova 8 Banská Bystrica 97401
Meno:
RYBANOVÁ & PARTNERS, s.r.o.
Adresa:
Sásovská cesta 30 Banská Bystrica 97411

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 19.12.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 10.05.2019 do: 19.12.2019

StiahniZáznam platný od: 11.08.2017 do: 10.05.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×