Dodávateľ

PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
2.9

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: PHOENIX Zdravotnícke zásobovanie, a.s.

IČO: 34142941

Adresa: Pribylinská 2/A, Bratislava

Registračné číslo: 2017/12-PO-E6925

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 13. December 2017

Záznam platný do: 13. December 2020

Posledná zmena: 14. Máj 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 140 128,00 EUR 5 8
2015 92 076,00 EUR 3 23
2016 2 277 273,00 EUR 3 3
2017 390 251,00 EUR 1 1
2018 45 868 095,00 EUR 19 29
2019 33 924 144,74 EUR 17 23
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 140 128,00 EUR 5 8
2015 92 076,00 EUR 3 23
2016 1 887 022,00 EUR 2 2
2017 390 251,00 EUR 1 1
2018 34 992 418,00 EUR 12 21
2019 45 190 072,74 EUR 25 32

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 4 5 161 036,00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 4 109 440,00 EUR
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 20 76 548 113,00 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 3 27 453,00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 24 360 475,00 EUR
Nemocnica Poprad a. s. 11 195 023,40 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 1 7 584,32 EUR
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 6 643,00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 2 36 237,02 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 11 224 913,00 EUR
Národný onkologický ústav 1 21 050,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Antitrombotické činidlá Nemocnica Poprad a. s. od 10 000,00 do 79 000,00 EUR 2014 Tovary Nie 2
Analgetiká Nemocnica Poprad a. s. od 10 000,00 do 21 700,00 EUR 2014 Tovary Nie 2
Anestetiká Nemocnica Poprad a. s. od 10 000,00 do 34 800,00 EUR 2014 Tovary Nie 1
Antibakteriálne liečivá na systémové použitie Nemocnica Poprad a. s. od 10 000,00 do 61 300,00 EUR 2014 Tovary Nie 1
Minerálne doplnky Nemocnica Poprad a. s. od 10 000,00 do 27 400,00 EUR 2014 Tovary Nie 2
Liečivá Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 167 426,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Antimykotiká a antivírusové prostriedky na systémové použitie a imunoglobulíny Univerzitná nemocnica Martin 194 028,00 EUR 2015 Tovary Nie 2
Lieky ATC skupiny H01AC01 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 747 539,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny H01AC01 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 13 176 645,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kúpa liekov indikačných skupín: č.1. ANTIPSYCHOTIKÁ, č. 2. ANTIREUMATIKÁ, č. 3. CHEMOTERAPEUTIKÁ, č. 4. VAZOPRESORIKÁ Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 298 444,00 EUR 2015 Tovary Nie 20
Lieky ATC skupiny H01AC01 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 3 255 345,00 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Lieky ATC skupiny H01AC01 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 3 255 345,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Lieky pre nemocnice v zriaďovacie pôsobonosti Trenčianskeho samosprávneho kraja Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 4 672 510,00 EUR 2018 Tovary Nie 4
Lieky ATC skupiny R03DX05 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 12 578 129,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny R03DX05 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 5 241 743,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Účinná látka Treprostinilum Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 360 621,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka liekov - II. etapa Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 291 255,00 EUR 2018 Tovary Nie 3
Dodávka liekov - II. etapa Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 24 871,00 EUR 2018 Tovary Nie 3
Lieky ATC skupiny L04AC05 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 6 554 966,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L04AC05 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 637 321,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD06 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 2 800 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD06 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 376 250,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka liekov - II. etapa Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 33 879,00 EUR 2018 Tovary Nie 3
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. R. Banská Bystrica č. 153/2018 v rozsahu Nízkomolekulárne heparíny, Myorelaxancia, Hypnotiká a Sedatíva, Analgetiká Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 556 058,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Lieky ATC skupiny R03DX05 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 6 290 092,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L04AC05 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 3 277 483,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny B02BD06 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 331 225,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny H01AC01 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 1 006 643,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodávka liekov - II. etapa Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 33 456,00 EUR 2018 Tovary Nie 2
Dexmedetomidín Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 14 467,60 EUR 2019 Tovary Nie 1
Antihemoragiká - Ľudský koncentrovaný protrombínový komplex Nemocnica Poprad a. s. 12 204,66 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC B02 - Antihemoragiká (ľudský fibrinogén) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 13 535,99 EUR 2019 Tovary Nie 1
LIEKY Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 3 215 676,00 EUR 2019 Tovary Nie 2
Antihemoragiká - Fibrinogenum humanum Nemocnica Poprad a. s. 36 915,60 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny H01AC01 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 12 585 654,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny H01AC01 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 3 232 470,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Krvné deriváty Nemocnica Poprad a. s. 7 082,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC B05 - Náhrady krvi a perfúzne roztoky (albumín) Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 28 815,60 EUR 2019 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. R. Banská Bystrica č. 153/2018 v rozsahu Nízkomolekulárne heparíny, Myorelaxancia, Hypnotiká a Sedatíva, Analgetiká Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 77 290,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Lieky ATC skupiny - N05CM18 Dexmedetomidín 200mcg/2ml Národný onkologický ústav 28 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Antiinfektíva Univerzitná nemocnica Martin 756 399,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica č. 417/2018 Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 934 675,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
LIEKY pre potreby Fakultnej nemocnice s poliklinikou F. D. R. Banská Bystrica č. 153/2018 v rozsahu Nízkomolekulárne heparíny, Myorelaxancia, Hypnotiká a Sedatíva, Analgetiká Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 82 547,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Lieky pre potreby Inštitútu nukleárnej a molekulárnej medicíny Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 281 206,00 EUR 2019 Tovary Nie 6
Lieky ATC skupiny L04AA27 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 24 823 200,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L02BA03 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 3 552 300,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L02BA03 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 493 375,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lieky ATC skupiny L04AA27 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. 3 447 942,00 EUR 2019 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 70 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Viac info na webe Ministerstva spravodlivosti.

Osobné údaje konečných užívateľov výhod sú spracúvane na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Jutta Breu
Adresa:
Zehrendorfer Straße 4 Zossen 15806
Krajina:
Nemecká spolková republika
Dátum narodenia:
10. Apríl 1968
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
28. Júl 2017

Meno:
Ludwig Merckle
Adresa:
Nicolaus-Otto-Straße 25 Ulm 89079
Krajina:
Nemecká spolková republika
Dátum narodenia:
7. Jún 1965
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
28. Júl 2017

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
alianciaadvokátov ak, s.r.o.
Adresa:
Vlčkova 8/A Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81105

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 25.04.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 28.07.2017 do: 25.04.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×