Dodávateľ

Siemens Healthcare s.r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Siemens Healthcare s. r. o.

IČO: 48146676

Adresa: Lamačská cesta 3/A, Bratislava

Registračné číslo: 2021/7-PO-D8079

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 2. Júl 2021

Záznam platný do: 2. Júl 2024

Posledná zmena: 22. Júl 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 1 121 453,00 EUR 5 5
2016 13 385 048,26 EUR 19 20
2017 6 273 948,92 EUR 31 33
2018 7 284 034,01 EUR 25 27
2019 15 072 107,66 EUR 30 34
2020 6 741 131,00 EUR 25 31
2021 2 064 729,63 EUR 11 11
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 1 121 453,00 EUR 5 5
2016 2 902 483,26 EUR 18 18
2017 14 210 015,92 EUR 30 31
2018 9 830 532,01 EUR 27 31
2019 14 628 610,66 EUR 31 35
2020 5 438 129,00 EUR 22 28
2021 3 811 228,63 EUR 13 13

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 1 224 100,00 224100.00 EUR
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 9 4 584 907,00 4584907.00 EUR
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 2 125 997,00 125997.00 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 10 1 451 713,78 1451713.78 EUR
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 2 249 000,00 249000.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 6 769 012,00 769012.00 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 23 6 089 376,33 6089376.33 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 6 361 650,08 361650.08 EUR
Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 9 889 291,90 889291.90 EUR
Nemocnica svätého Michala, a. s. 4 444 540,00 444540.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 3 566 009,00 566009.00 EUR
Fakultná nemocnica Nitra 2 695 700,00 695700.00 EUR
Ľubovnianska nemocnica, n. o. 8 1 426 048,39 1426048.39 EUR
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 7 2 608 531,33 2608531.33 EUR
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 4 1 575 414,00 1575414.00 EUR
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 3 2 332 267,00 2332267.00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 9 598 794,46 598794.46 EUR
Fakultná nemocnica Trenčín 7 2 581 372,00 2581372.00 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 11 2 003 883,61 2003883.61 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 90 650,00 90650.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. 1 25 000,00 25000.00 EUR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 8 16 872 175,00 16872175.00 EUR
Národný onkologický ústav 2 1 525 143,00 1525143.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 1 50 500,00 50500.00 EUR
Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. 3 276 833,00 276833.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s. 1 327 250,00 327250.00 EUR
Svet zdravia, a.s. 2 146 666,00 146666.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. 3 521 833,00 521833.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. 4 430 583,00 430583.00 EUR
Vranovská nemocnica, a.s. 2 401 999,00 401999.00 EUR
Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s. 3 377 249,00 377249.00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. 2 1 135 750,00 1135750.00 EUR
Nemocnica Krompachy spol. s r.o. 1 128 000,00 128000.00 EUR
Poliklinika Senica n.o. 1 55 213,60 55213.60 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Digitálna skiaskopicko-skiagrafická stena Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 205 000,00 205000.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Náhradný diel: „R“ RID 1640 AL7 Silicon Detect, k lineárnemu urýchľovaču Siemens ONCORR Impression Plus. Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 112 500,00 112500.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Náhradný diel do medicínskeho prístroja Artis zee floor Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 49 678,00 49678.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Náhradný diel: Klystron kit, k lineárnemu urýchľovaču Siemens ONCORR Impression Plus. Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 178 490,00 178490.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Reaktívny servis digitálneho archívu PACS, Reaktívna podpora HW Care Pack x 3650 M3 Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 31 619,00 31619.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Oprava rtg prístroja MULTIX Siemens Univerzitná nemocnica Bratislava 21 393,00 21393.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Servis, údržba a opravy zdravotníckych prístrojov značky Siemens Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 378 616,00 378616.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Jednorovinový RTG zobrazovací systém. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 677 000,00 677000.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Magnetická rezonancia Ľubovnianska nemocnica, n. o. 657 166,00 657166.0 EUR 2015 Tovary Nie 1
Počítačový tomograf - NZ_01042016_CT128 Ľubovnianska nemocnica, n. o. 393 333,00 393333.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Magnetická rezonancia NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 667 024,00 667024.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
CT prístroje pre potreby nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného sektora Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 40 594 899,00 40594899.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 2
Rozšírenie ultrazvukového prístroja o transezophageálnu sondu Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 24 500,00 24500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Upgrade prístroja magnetickej rezonancie Siemens MAGNETOM Symphony Univerzitná nemocnica Bratislava 416 666,00 416666.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Jednorovinový angiografický systém s príslušenstvom Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 677 000,00 677000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
CT Somatom Definition - výmena lampy STRATON MX 46 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 143 218,00 143218.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Oprava CT prístroja Somatom Definition AS Univerzitná nemocnica Bratislava 142 608,00 142608.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Oprava CT prístroja Somatom Sensation 16 Univerzitná nemocnica Bratislava 77 930,00 77930.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka nového, nepoužitého, nerepasovaného hybridného zariadenia SPECT/CT a nového, nepoužitého, nerepasovaného zariadenia SPECT, vrátane systému PACS a súvisiacich stavebných prác a služieb Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 1 025 000,00 1025000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
RTG žiarič typ MEGALIX k zdravotníckemu prístroju BICOR T.O.P./PLUS SYSTEM Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 49 678,00 49678.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
CT prístroje pre potreby nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného sektora Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 6 134 173,00 6134173.0 EUR 2017 Tovary Nie 3
Údržba a pozáručný servis CT prístroja Somatom Definition AS Fakultná nemocnica Trenčín 153 600,00 153600.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Dodávka náhradných dielov a inštalácia: Silikónový detektor vrátane príslušenstva pre lineárny urýchľovač ONCOR Impression Plus Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 153 690,00 153690.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
CT prístroj pre potreby VÚSCH, a.s. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 497 429,00 1497429.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dvojrovinový kardangiografický RTG prístroj s integrovaným echokardiografickým prístrojom Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 350 000,00 1350000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Oprava CT Somatom Sensation zn. Siemens v Nemocnici Staré Mesto Univerzitná nemocnica Bratislava 82 095,00 82095.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Oprava CT Somatom Sensation 16 v Nemocnici akad. L.Dérera Univerzitná nemocnica Bratislava 24 186,00 24186.0 EUR 2018 Služby Nie 1
RTG prístroje a C-ramená Univerzitná nemocnica Bratislava 3 152 658,00 3152658.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Rozšírenie softvérového a hardvérového vybavenia prístroja PET/CT Biograph mCT 40 Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 102 680,00 102680.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradný diel pre zariadenie SOMATOM Sensation Cardiac, v.č. 54485 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 148 758,00 148758.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pozáručný servis angiografického systému Artis Q Ceiling Fakultná nemocnica Trenčín 279 648,00 279648.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Echokardiografický USG prístroj s transezofageálnou sondou Univerzitná nemocnica Bratislava 234 762,00 234762.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
APD cold head motor pre Magnetom SymphonysyngoMR Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 5 766,04 5766.04 EUR 2016 Tovary Nie 1
APD displacer kit pre Magnetom SymphonysyngoMR Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 11 981,60 11981.6 EUR 2016 Tovary Nie 1
mobilný RTG prístroj s C-ramenom Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. 52 000,00 52000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Upgrade syngo.via VB10-Cbasic Nemocnica svätého Michala, a. s. 100 320,00 100320.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ultrazvukový prístroj ACUSON S1000 HELX Evolution Touch Screen alebo ekvivalent ultrazvukový prístroj: Philips EPIQ 5 alebo GE Healthcare Voluson E6 pre gynekologicko-pôrodnícke aplikácie. Ľubovnianska nemocnica, n. o. 60 600,00 60600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prenosný ultrazvukový prístroj ACUSON P500 Frosk alebo ekvivalent Philips CX 30-50 alebo GE Healthcare Logiq e. Ľubovnianska nemocnica, n. o. 26 400,00 26400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pozáručný servis prístroja CT SOMATOM Definition Open Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 61 581,60 61581.6 EUR 2016 Služby Nie 1
Pohonné jednotky kolimátora MLC pre ONCOR Impression Plus Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 32 759,44 32759.44 EUR 2016 Tovary Nie 1
Digitálny ultrazvukový prístroj vyššej triedy alebo ekvivalent Fakultná nemocnica Trenčín 76 900,00 76900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Detektorové moduly pre CT prístroj Somatom Sensation 10 Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 28 965,44 28965.44 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pozáručný servis lineárnych urýchľovačov Oncor Impression PLUS /rok výroby 2004/ a Oncor Expression /rok výroby 2009/ Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 119 208,00 119208.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Pozáručný servis systémov výrobcu značky Siemens Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 173 167,68 173167.68 EUR 2017 Služby Nie 1
Echokardiografický prístroj s príslušenstvom pre potreby Kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 96 000,00 96000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
dodávka a výmena RTG žiariča do digitálneho RTG zariadenia typu YSIO výrobcu Siemens Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 23 317,12 23317.12 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitor k angiografickému zariadeniu - 2 ks Univerzitná nemocnica Martin 8 400,00 8400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka a inštalácia CD robota Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 6 394,00 6394.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradný diel - Elektronický box pre chladenie lineárneho urýchľovača ONCOR Impression Plus Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 13 074,33 13074.33 EUR 2017 Tovary Nie 1
Monitor Univerzitná nemocnica Martin 8 400,00 8400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ultrazvukový prístroj Fakultná nemocnica Nitra 81 000,00 81000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradný diel - Elektronické dosky plošných spojov pre lineárny urýchľovač ONCOR Impression Plus Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 22 582,14 22582.14 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka služieb - údržba a servis zdravotníckych prístrojov Ľubovnianska nemocnica, n. o. 76 320,00 76320.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Náhradné diely pre zariadenie Somatom Sensation 64 Cardiac Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 156 863,14 156863.14 EUR 2017 Tovary Nie 1
MPCU pre Magnetom Symphony Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 12 027,53 12027.53 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ultrazvukový prístroj pre rádiologické oddelenie Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 50 000,00 50000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Digitálne mobilné RTG C-rameno Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 65 000,00 65000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pohonné jednotky kolimátora MLC pre ONCOR Impression Plus Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 23 758,75 23758.75 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosný echokardiografický prístroj pre potreby arytmologického a kardiologického invazívneho sálu umožňujúci intrakardiálnu echokardiografiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 98 490,00 98490.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Náhradný diel pre RTG zariadenie - rtg lampa Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 25 454,47 25454.47 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rozšírenie funkcionality pre CT-kardio a dual energy. Nemocnica svätého Michala, a. s. 115 763,33 115763.33 EUR 2017 Tovary Nie 1
Sonograf pre neurologické pracovisko Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 31 800,00 31800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Mobilný jednorovinový angiografický systém Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 175 000,00 175000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dodávka služieb - údržba a servis zdravotníckych prístrojov Ľubovnianska nemocnica, n. o. 24 038,40 24038.4 EUR 2017 Služby Nie 1
Prenosný echokardiografický prístroj s príslušenstvom Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 66 498,00 66498.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rozšírenie softvérového a hardvérového vybavenia prístroja Artis Zee, Artis Zeego a Sensis Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 107 400,00 107400.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Upgrade syngo Dynamics VA20-5WS Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 208 590,00 208590.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pozáručný servis lineárnych urýchľovačov Oncor Impression PLUS /rok výroby 2004/ a Oncor Expression /rok výroby 2009/ Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 121 872,00 121872.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Pozáručný servis systémov výrobcu značky Siemens Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 145 103,33 145103.33 EUR 2018 Služby Nie 1
Lineárna a konvexná sonda Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 29 810,00 29810.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Echokardiografický prístroj Univerzitná nemocnica Martin 108 240,00 108240.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Náhradný diel - Rtg žiarič k angiografickému prístroju AXIOM ARTIS FA Univerzitná nemocnica Martin 49 133,08 49133.08 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pozáručný servis prístroja CT SOMATOM Definition Open Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 61 581,60 61581.6 EUR 2018 Služby Nie 1
Paušálna pozáručná servisná starostlivosť a preventívna údržba prevádzkovanej zdravotníckej techniky značky Siemens Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 219 576,00 219576.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Štvorročný pozáručný sevis RTG prístrojov Siemens YSIO Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 200 064,00 200064.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Rádiodiagnostické prístroje Fakultná nemocnica Trenčín 171 416,00 171416.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mobilný RTG prístroj - C rameno pre potreby oddelenia gastroenterologickej diagnostiky (1ks) a OTK (1ks) Univerzitná nemocnica Martin 196 308,00 196308.0 EUR 2018 Tovary Nie 2
Echokardiografické prístroje s príslušenstvom Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 165 000,00 165000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pozáručný servis zdravotníckych prístrojov Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 229 140,00 229140.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Dodávka nového, nepoužitého, nerepasovaného hybridného zariadenia SPECT/CT a nového, nepoužitého, nerepasovaného zariadenia SPECT, vrátane súvisiacich stavebných prác a služieb Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 1 204 587,00 1204587.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mobilný jednorovinový angiografický systém Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 165 000,00 165000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Lineárna a konvexná sonda Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 11 100,00 11100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Servis , údržba a opravy zdravotníckych prístrojov značky Siemens. Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 326 455,00 326455.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Jednorovinový multi-osový RTG zobrazovací systém Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 300 000,00 1300000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dvojrovinový angiografický systém s dvoma C-ramenami Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 926 000,00 926000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pozáručný servis lineárneho urýchľovača Oncor Expression /rok výroby 2009/ Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 89 136,00 89136.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Upgrade – softvéru a hardvéru magnetickej rezonancie. Nemocnica svätého Michala, a. s. 75 500,00 75500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka služieb - údržba a servis zdravotníckych prístrojov Ľubovnianska nemocnica, n. o. 90 859,39 90859.39 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka služieb - údržba a servis zdravotníckych prístrojov Ľubovnianska nemocnica, n. o. 172 799,88 172799.88 EUR 2019 Služby Nie 1
Náhradný diel - RTG lampa pre zariadene Ct simulátor SOMATOM Definition AS 65 Open Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 131 000,00 131000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rádiologické zariadenia Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a. s. 1 089 720,00 1089720.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
Upgrade MR prístroja Národný onkologický ústav 638 000,00 638000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Jednorovinový kardioangiografický systém s príslušenstvom Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 979 000,00 979000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rádiologické zariadenia Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru Michalovce, a.s. 1 202 333,00 1202333.0 EUR 2019 Tovary Áno 2
Zobrazovacia diagnostická technika NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 678 390,00 678390.0 EUR 2019 Tovary Áno 2
CT prístroj pre vyšetrenie srdca a ciev vrátane 5 ročného servisu Fakultná nemocnica Trenčín 1 510 500,00 1510500.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
CT prístroj pre vyšetrenie srdca a ciev vrátane 5 ročného servisu pre potreby Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 461 417,00 1461417.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Upgrade existujúceho L- servera Syngo Via na veľkosť XL Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 76 486,00 76486.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Dodávka zdravotníckej techniky, zariadenia a vybavenia - Stoly, svetlá, zobrazovacia technika Nemocnica Krompachy spol. s r.o. 128 000,00 128000.0 EUR 2019 Tovary Áno 1
CT prístroj (3. kategória) Národný onkologický ústav 823 000,00 823000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pozáručný servis systémov výrobcu značky Siemens Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 592 297,00 592297.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Mobilná RTG technika Fakultná nemocnica Trenčín 363 500,00 363500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Urologická stanica Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 220 000,00 220000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Náhradný diel - RTG lampa pre CT SOMATOM Definition AS Plus Univerzitná nemocnica Bratislava 130 000,00 130000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Údržba a pozáručný servis prístroja CT SOMATOM Definition AS Fakultná nemocnica Trenčín 158 208,00 158208.0 EUR 2019 Služby Nie 1
CT prístroj Nemocnica svätého Michala, a. s. 209 000,00 209000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
RTG mobilné zariadenie s C ramenom s FD technológiou Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 90 000,00 90000.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Servisná prehliadka a údržba zdravotníckych prístrojov MULTIX Select DR Poliklinika Senica n.o. 66 256,32 66256.32 EUR 2019 Služby Nie 1
Echokardiografický prístroj s príslušenstvom Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 164 100,00 164100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Prenosný echokardiografický prístroj s príslušenstvom Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 85 806,00 85806.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Mobilný RTG prístroj s priamou digitalizáciu Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 128 000,00 128000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Transezofageálna sonda Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 23 520,00 23520.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
CT somatom Definition AS - dodanie a výmena rtg lampy STRATON MX P46 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 153 781,00 153781.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rádiologické zariadenia Nemocnica s poliklinikou Sv. Lukáša Galanta, a.s. 341 666,00 341666.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Mobilné RTG a endoskopická a endosonografická technika Fakultná nemocnica Nitra 2 282 404,00 2282404.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Rádiologické zariadenia (Rimavská Sobota) Svet zdravia, a.s. 798 914,00 798914.0 EUR 2020 Tovary Áno 2
SW umožňujúci modelovanie analýzu mitrálnej a aotrálnej chlopne z dát zosnímaných pri objemovom 4D TEE vyšetrovaní s použitím znalostných databáz Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 44 000,00 44000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Echokardiografický prístroj s príslušenstvom Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 59 800,00 59800.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rádiologické zariadenia Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s. 419 666,00 419666.0 EUR 2020 Tovary Áno 2
Rádiologické zariadenia Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. 320 250,00 320250.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Prístrojové vybavenie litotryptiatického centra urologického oddelenia - Skiaskopicko - skiagrafický RTG prístroj Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 220 000,00 220000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Rádiologické zariadenia Vranovská nemocnica, a.s. 1 464 243,00 1464243.0 EUR 2020 Tovary Áno 2
Pozáručný servis systémov výrobcu značky Siemens Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 943 101,00 943101.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Radiologické zariadenia Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s. 1 085 980,00 1085980.0 EUR 2020 Tovary Áno 4
Rádiologické zariadenia Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. 305 333,00 305333.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Rádiologické zariadenia Nemocnica A. Leňa Humenné, a.s. 325 000,00 325000.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
RTG prístroj Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. 200 000,00 200000.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
RTG prístroje Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory Rožňava, a.s. 236 100,00 236100.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Diagnostická technika NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov 393 213,00 393213.0 EUR 2020 Tovary Áno 1
Lineárna sonda, TEE sonda a Transthorakálna sonda s fázovo riadeným poľom Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 47 100,00 47100.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Používaný mobilný digitálny RTG prístroj s C - ramenom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 49 000,00 49000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Magnetické rezonancie vrátane poskytnutia záručného servisu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 1 697 499,00 1697499.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Sondy k echokardiografickému prístroju Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 64 420,00 64420.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Dodávka ND - senzory dýchania pre Respirator Gating Systém Východoslovenský onkologický ústav, a.s. 14 030,00 14030.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pozáručný servis Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 460 913,00 460913.0 EUR 2021 Služby Nie 1
Pozáručný servis systémov výrobcu značky Siemens Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 785 952,00 785952.0 EUR 2021 Služby Nie 1
CT prístroje pre potreby nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného sektora Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 2 961 625,00 2961625.0 EUR 2019 Tovary Nie 2
Pozáručný servis zariadenia CT SOMAT Definition AS Plus Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 224 100,00 224100.0 EUR 2019 Služby Nie 1
USG prístroje Svet zdravia Nemocnica Topoľčany, a.s. 159 750,00 159750.0 EUR 2019 Tovary Áno 2
Servis zdravotníckej techniky – pozáručný servis a pravidelná údržba zdravotníckej techniky značiek GE, Philips, Siemens Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 620 606,00 620606.0 EUR 2021 Služby Nie 1
USG prístroj prémiovej triedy Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 85 100,00 85100.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Softvér pre echokardiografický prístroj Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 6 550,00 6550.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Diagnostický mamografický softvér vrátane HW Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 9 740,00 9740.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Lineárne sondy a Transthorakálna sonda s fázovo riadeným poľom Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 17 300,00 17300.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Pozáručný servis zdravotníckej techniky značky Siemens Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 206 643,33 206643.33 EUR 2021 Služby Nie 1
Digitálny mobilný RTG prístroj Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 90 650,00 90650.0 EUR 2021 Tovary Áno 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 95 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Martin Petruf
Adresa:
Vlky 139 Tomášov 90044
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vladimír Šolík
Adresa:
Nálepkova 27 Pezinok 90201
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
10. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Radoslav Kaminský Ph.D.
Adresa:
Stálicová 5 Košice - mestská časť Nad jazerom 04012
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2017
Záznam do:
10. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Juraj Kulik PhD.
Adresa:
Ľudovíta Rajtera 42 Pezinok 90201
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2017
Záznam do:
10. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Vladimír Šolík
Adresa:
Nálepkova 27 Pezinok 90201
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2017
Záznam do:
10. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Daniel Matuška
Adresa:
Macharova 3 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
8. Júl 2019
Záznam do:
10. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Magdaléna Karkesová
Adresa:
Ružová dolina 8 Bratislava - mestská časť Ružinov 82109
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. August 2017
Záznam do:
10. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Luboš Iro
Adresa:
Estónska 2 Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 82106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2017
Záznam do:
10. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Znášik
Adresa:
Tehelná 3A Trnava 91701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2017
Záznam do:
10. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tibor Kakaš
Adresa:
Bratislavská 23 Veľký Biel 90024
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2017
Záznam do:
10. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Peter Brezina
Adresa:
Veltlínska 1 Pezinok 90201
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2017
Záznam do:
10. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Mikuláš Gärtner
Adresa:
Piešťanská 3 Žilina 01008
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2017
Záznam do:
10. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Martin Petruf
Adresa:
Vlky 139 Tomášov 90044
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2017
Záznam do:
10. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
JUDr. Silvia Novosadová
Adresa:
Strmý vŕšok 22 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica 84106
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2017
Záznam do:
10. Február 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Magdaléna Karkesová
Adresa:
Ružová dolina 8 Bratislava - mestská časť Ružinov 82109
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
19. Júl 2017
Záznam do:
18. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Janina Kugel
Adresa:
Siedlerstr. 5 Unterföhring 85774
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dipl.-Ing. (FH) Klaus Helmrich
Adresa:
Kneippstraße 10 Norimberg 90491
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Josef Käser
Adresa:
Sindorf 15 Arnbruck Sindorf 93471
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Siegfried Rußwurm
Adresa:
Laurenzistr. 12 Michelau i. OFr. 96247
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Dr. Ralf P. Thomas
Adresa:
Höhenweg 16 Marloffstein 91080
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Lisa Davis
Adresa:
Laimer Str. 50 München 80639
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Roland Busch
Adresa:
Wilhelmstr. 2d Erlangen 91054
Krajina:
Nemecká spolková republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
Adresa:
Vysoká 2/B Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81106
Meno:
Ružička Csekes s. r. o.
Adresa:
Vysoká 2/B Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81106

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 10.02.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 8.07.2019 do: 10.02.2020

StiahniZáznam platný od: 18.08.2017 do: 8.07.2019

StiahniZáznam platný od: 19.07.2017 do: 18.08.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
Oprava rtg prístroja MULTIX Siemens 21 393,00 EUR Služby 1. September 2016 Univerzitná nemocnica Bratislava Siemens Healthcare s.r.o.
Oprava zdravotníckeho zariadenia SOMATOM Sensation 16 – výmena náhradných dielov 86 857,00 EUR Tovary 31. Január 2017 Národný onkologický ústav Siemens Healthcare s.r.o.
Údržba a pozáručný servis CT prístroja Somatom Definition AS 171 000,00 EUR Služby 24. Marec 2017 Fakultná nemocnica Trenčín Siemens Healthcare s.r.o.
Rozšírenie ultrazvukového prístroja o transezophageálnu sondu 26 926,00 EUR Tovary 3. Apríl 2017 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Siemens Healthcare s.r.o.
Údržba a pozáručný servis CT prístroja Somatom Definition AS 162 000,00 EUR Služby 26. Máj 2017 Fakultná nemocnica Trenčín Siemens Healthcare s.r.o.
CT Somatom Definition - výmena lampy STRATON MX 46 143 218,00 EUR Tovary 24. Júl 2017 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Siemens Healthcare s.r.o.
Oprava CT prístroja Somatom Definition AS 144 746,00 EUR Tovary Dátum neuvedený Univerzitná nemocnica Bratislava Siemens Healthcare s.r.o.
Oprava CT prístroja Somatom Sensation 16 77 930,00 EUR Tovary Dátum neuvedený Univerzitná nemocnica Bratislava Siemens Healthcare s.r.o.
RTG žiarič typ MEGALIX k zdravotníckemu prístroju BICOR T.O.P./PLUS SYSTEM 49 678,00 EUR Tovary Dátum neuvedený Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Siemens Healthcare s.r.o.
Dodávka náhradných dielov a inštalácia: Silikónový detektor vrátane príslušenstva pre lineárny urýchľovač ONCOR Impression Plus 153 690,00 EUR Tovary Dátum neuvedený Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove Siemens Healthcare s.r.o.
Oprava CT Somatom Sensation zn. Siemens v Nemocnici Staré Mesto 82 095,00 EUR Služby 10. Máj 2018 Univerzitná nemocnica Bratislava Siemens Healthcare s.r.o.
Oprava CT Somatom Sensation 16 v Nemocnici akad. L.Dérera 24 186,00 EUR Služby 10. Máj 2018 Univerzitná nemocnica Bratislava Siemens Healthcare s.r.o.
Štvorročný pozáručný sevis RTG prístrojov Siemens YSIO 200 064,00 EUR Služby Dátum neuvedený Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Siemens Healthcare s.r.o.
Oprava mamografu MAMOMAT INSPIRATION Siemens 16 970,00 EUR Služby 2. August 2018 Univerzitná nemocnica Bratislava Siemens Healthcare s.r.o.
Oprava mamografu MAMOMAT INSPIRATION Siemens 16 970,00 EUR Služby 6. August 2018 Univerzitná nemocnica Bratislava Siemens Healthcare s.r.o.
Náhradný diel pre zariadenie SOMATOM Sensation Cardiac, v.č. 54485 148 758,00 EUR Tovary Dátum neuvedený Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Siemens Healthcare s.r.o.
Jednorovinový angiografický systém s príslušenstvom 677 000,00 EUR Tovary 3. Júl 2017 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Siemens Healthcare s.r.o.
Dvojrovinový kardangiografický RTG prístroj s integrovaným echokardiografickým prístrojom 1 350 000,00 EUR Tovary 20. Apríl 2018 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Siemens Healthcare s.r.o.
Dvojrovinový angiografický systém s dvoma C-ramenami 1 352 000,00 EUR Tovary Dátum neuvedený Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice INTES Poprad, s.r.o.;Siemens Healthcare s.r.o.;S&T Slovakia s. r. o.;InMed s.r.o.;FUJIFILM Europe GmbH - organizačná zložka
Oprava CT Somatom Definition AS, zn. Siemens 144 584,00 EUR Služby 22. Júl 2019 Univerzitná nemocnica Bratislava Siemens Healthcare s.r.o.
CT somatom Definition AS - dodanie a výmena rtg lampy STRATON MX P46 153 781,00 EUR Tovary 4. Jún 2020 Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Siemens Healthcare s.r.o.
Presťahovanie zdravotníckeho zariadenia Siemens Artis Q Zen Biplane do nových priestorov Detského kardiocentra NÚSCH, a.s. 98 897,00 EUR Služby Dátum neuvedený Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Siemens Healthcare s.r.o.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×