Dodávateľ

INAMED, s. r. o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
1.7

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: INAMED, s. r. o.

IČO: 44484275

Adresa: Šustekova 37, Bratislava

Registračné číslo: 2020/1-PO-F2005

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 17. Január 2020

Záznam platný do: 17. Január 2023

Posledná zmena: 21. Január 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 265 996,00 EUR 2 3
2015 19 340 992,00 EUR 22 22
2016 212 425,40 EUR 3 3
2017 2 734 106,71 EUR 14 14
2018 738 953,52 EUR 12 13
2019 185 001,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 265 996,00 EUR 2 3
2015 16 738 537,00 EUR 9 9
2016 1 491 714,40 EUR 9 9
2017 4 057 272,71 EUR 21 21
2018 738 953,52 EUR 12 13
2019 185 001,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 11 2 845 325,00 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 120 156,30 EUR
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 36 19 982 673,32 EUR
Univerzitná nemocnica Martin 1 107 401,85 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 1 135 042,00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 69 300,00 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 2 213 723,86 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 4 3 852,30 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Ultrazvukový chirurgický aspirátor tkaniva Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica 135 042,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 058 301,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 23 413,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Absorbovateľné prostriedky na zastavenie krvácania. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 503 865,00 EUR 2014 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 110 196,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 318 539,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Kardiostimulátory s príslušenstvom Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 3 468 288,00 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 293 569,00 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Centrálne venózne katétre Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 123 985,00 EUR 2014 Tovary Nie 2
Dlhodobá, plno implantovateľná komorová podpora pre zlyhávajúce srdce s príslušenstvom vrátane aktivít a podpory Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 7 086 475,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 010 604,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Anuloplastický chlopňový ring Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 189 660,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 37 210 255,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 28 880 449,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 591 821,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 701 779,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 247 683,00 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 508 554,00 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre kardiochirurgi. Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 2 304 268,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 1 035 110,00 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 374 048,00 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre mechanický podporný systém komôr srdca vrátane príslušenstva Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 4 791 665,00 EUR 2017 Tovary Neuvedené 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 851 394,00 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 749 660,00 EUR 2015 Tovary Neuvedené 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 507 074,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú kardiológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 816 272,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre invazívnu diagnostickú a intervenčnú elektrofyziológiu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 441 029,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Cievne protézy Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 575 710,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kardioplegické sety s príslušenstvom Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 537 248,00 EUR 2018 Tovary Nie 2
Valvulotom Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 8 083,40 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chirurgické lepidlo dvojzložkové na základe albumínu a glutaraldehydu Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 56 642,81 EUR 2017 Tovary Nie 1
Biologické dvojzložkové tkanivové chirurgické lepidlo na podklade albumínu - 2ml, 5ml, 10ml Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 115 927,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
X-120-499 páska do LAB XPERT Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 616,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre bypass kyveta Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 11 661,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Aortálne punche Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 12 879,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál pre výskum Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 316,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Extra-aortálny anuloplastický ring Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 28 509,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Anuloplastický externy aortálny ring Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 21 381,75 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chirurgické nástroje nevyhnutné k výkonom v miniinvazívnej (torakoskopickej) kardiochirurgii Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 101 305,80 EUR 2017 Tovary Nie 1
Ultrasonický aspirátor Univerzitná nemocnica Martin 107 401,85 EUR 2017 Tovary Nie 1
Drôtovací sternálny peán Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 552,80 EUR 2017 Tovary Nie 1
Difúzer CO2 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 32 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
X-120-499 páska do LAB XPERT Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 026,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Set na modeláciu cípov aortálnej chlopne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 6 316,66 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ultrasonický aspirátor Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 100 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Autotransfúzny prístroj Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 29 750,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre bypass kyveta Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 16 335,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Aortálne punche Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 15 184,50 EUR 2018 Tovary Nie 1
X-120-499 - páska do LAB XPERT Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 058,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kontinuálny autotransfúzny systém pre intraoperatívnu autotransfúziu Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 25 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Anuloplastický externy aortálny ring Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 22 807,20 EUR 2018 Tovary Nie 1
Autotransfúzny prístroj Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 29 730,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ultrazvukový chirurgický aspirátor Univerzitná nemocnica Bratislava 120 206,30 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ultrasonický aspirátor Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 113 781,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Špeciálny zdravotnícky materiál pre Kliniku srdcovej chirurgie so zameraním na chlopne Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 5 560 907,00 EUR 2019 Tovary Nie 1http://www.inamed.sk


+421903439331


office@inamed.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 77 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Mgr. Petr Havliš
Adresa:
Záhradní 6 Ostopovice 66449
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
28. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Richard Kolozsi
Adresa:
Ďumbierska 4 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
28. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
GHS Legal, s.r.o.
Adresa:
Lazaretská 3/A Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08
Meno:
KPMG Slovensko Advisory, k.s.
Adresa:
Dvořákovo nábrežie 10 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 2.09.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 28.08.2017 do: 2.09.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×