Dodávateľ

PHOTOMAP, s.r.o.

Košice
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: PHOTOMAP, s.r.o.

IČO: 36572047

Adresa: Poludníková 3/1453, Košice

Registračné číslo: 2020/5-PO-C9565

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 10. Máj 2020

Záznam platný do: 10. Máj 2023

Posledná zmena: 12. Máj 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 111 249,00 EUR 1 1
2017 10 712 900,00 EUR 4 4
2018 1 372 128,00 EUR 6 6
2019 619 926,00 EUR 7 9
2020 176 141,00 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 111 249,00 EUR 1 1
2017 10 712 900,00 EUR 4 4
2018 1 372 128,00 EUR 6 6
2019 619 926,00 EUR 7 9
2020 176 141,00 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 29 345,00 29345.00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 111 249,00 111249.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 142 980,00 142980.00 EUR
Centrum výcviku Lešť 2 15 974,00 15974.00 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 4 000,00 4000.00 EUR
Geodetický a kartografický ústav Bratislava 3 1 292 901,00 1292901.00 EUR
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 7 11 395 895,00 11395895.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Aktualizácia údajov databáz leteckých meračských snímok a údajov databáz leteckého meračského laserového skenovania Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 126 547,00 126547.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Digitálny model reliéfu SR Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 10 700 000,00 10700000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Aktualizácia údajov ZBGIS miestnym prešetrovaním v teréne Geodetický a kartografický ústav Bratislava 1 209 200,00 1209200.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Aktualizácia údajov ZBGIS miestnym prešetrovaním v teréne Geodetický a kartografický ústav Bratislava 165 864,00 165864.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Digitálny model reliéfu SR Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 607 094,00 607094.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Vyvolávací automat Constamat R 350 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 580,00 3580.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Technika-multispektrálna kamera s príslušenstvom Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 4 900,00 4900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Oprava a servis vyhodnocovacieho vybavenia Vexcel Ultrascan 5000 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 260,00 7260.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Nákup špeciálnych optických prístrojov - Termovízna kamera na nočné videnie Centrum výcviku Lešť 13 600,80 13600.8 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup špeciálnych optických prístrojov - Termovízna kamera na nočné videnie s dronom Centrum výcviku Lešť 5 568,00 5568.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Oprava a servis vyvolávacieho zariadenia Constamat R 350 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 000,00 5000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Oprava a servis vyhodnocovacieho vybavenia Vexcel Ultrascan 5000 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 500,00 7500.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Oprava a servis vyvolávacieho zariadenia Constamat R 350 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 000,00 5000.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Digitálny model reliéfu SR Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 403 578,00 403578.0 EUR 2019 Služby Nie 2
LETECKÉ LASEROVÉ SKENOVANIE A LETECKÉ MERAČSKÉ SNÍMKOVANIE (ALS/LMS) A SPRACOVANIE DIGITÁLNEJ GEODATABÁZY SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 202 000,00 202000.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Digitálny model reliéfu SR Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 344 592,00 344592.0 EUR 2019 Služby Nie 2
Rezačka doskových materiálov MONARCH alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 100,00 1100.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Rezačka doskových materiálov MONARCH alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 098,00 1098.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Aktualizácia údajov ZBGIS miestnym prešetrovaním v teréne Geodetický a kartografický ústav Bratislava 151 158,00 151158.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Oprava geodetických a topografických zariadení Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 000,00 5000.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Digitálny model reliéfu SR Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 282 635,00 282635.0 EUR 2020 Služby Nie 1
+421905966022


durica@photomap.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 56 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Mgr. Miloslav Ďurica
Adresa:
Poludníková 3 Košice - mestská časť Nad jazerom 04012
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
24. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Miloslav Ďurica
Adresa:
Poludníková 3/1453 Košice 04012
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
Adresa:
Vysoká 2/B Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81106
Meno:
Ružička Csekes s. r. o.
Adresa:
Vysoká 2/B Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81106

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 24.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×