Dodávateľ

Nemeček SONES, spol. s r.o.

Trnava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
2.3

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Nemček SONES spol. s r.o.

IČO: 36248371

Adresa: Bulharská 2475/44, Trnava

Registračné číslo: 2019/10-PO-D1536

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 15. Október 2019

Záznam platný do: 15. Október 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 55 800,00 EUR 2 2
2017 119 250,00 EUR 3 3
2018 349 780,75 EUR 11 12
2019 59 585,00 EUR 3 3
2020 19 540,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 55 800,00 EUR 2 2
2017 119 250,00 EUR 3 3
2018 349 780,75 EUR 11 12
2019 59 585,00 EUR 3 3
2020 19 540,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Végh Peter Agrochem 1 24 400,00 EUR
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 7 59 728,75 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 98 750,00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 221 000,00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2 61 198,00 EUR
BIOPEL, a. s. 1 31 400,00 EUR
Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 1 499,00 EUR
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 1 17 500,00 EUR
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 1 15 000,00 EUR
TSM Veľký Meder, s.r.o. 1 19 540,00 EUR
TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 1 22 610,00 EUR
Spojená škola 1 20 830,00 EUR
Vladimír Lazorik - KOMES 1 11 500,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Fotovoltický ostrovný systém s príslušenstvom BIOPEL, a. s. 31 400,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup poľnohospodárskej a manipulačnej techniky. Végh Peter Agrochem 527 915,00 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Vysokozdvižné vozíky Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 155 040,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vysokozdvižný vozík Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 21 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Paletový vozík Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 8 990,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vysokozdvižný vozík Spojená škola 25 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vysokozdvižný vozík Pamiatkový úrad Slovenskej republiky 20 074,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ručný nízko zdvižný paletový vozík Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 300,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Zdvižné a manipulačné zariadenie v počte 7 ks Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 193 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ručný nízko zdvižný paletový vozík Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 200,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vysokozdvižný vozík a paletovacie vozíky Vladimír Lazorik - KOMES 26 953,33 EUR 2018 Tovary Áno 1
Ručný nízko zdvižný paletový vozík Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 274,50 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vysokozdvižný vozík Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť 22 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vysokozdvižný vozík v počte 1 ks Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 28 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nákup vysokozdvižných a elektrických paletových vozíkov pre stavbu Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 75 276,00 EUR 2018 Tovary Áno 2
Paletový vozík s dĺžkou vidlíc 1500 mm Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja 750,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Technológia zberného dvora - Zberný dvor TSM Dubnica nad Váhom TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o. 47 410,00 EUR 2019 Tovary Áno 1
Zariadenie na manipuláciu s materiálom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 44 508,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenie na manipuláciu s materiálom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 11 408,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Zariadenia pre zerný dvor - Veľký Meder TSM Veľký Meder, s.r.o. 588 690,00 EUR 2020 Tovary Áno 1
+4215545556


nemcek@sones.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 45 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Jaroslav Nemček
Adresa:
Ulica Gejzu Dusíka 28 Trnava 91708
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
9. Marec 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Darina Nemčeková
Adresa:
Ulica Gejzu Dusíka 28 Trnava 91708
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
9. Marec 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Darina Nemčeková
Adresa:
Ulica Gejzu Dusíka 28 Trnava 91708
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
19. Jún 2017
Záznam do:
9. Marec 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jaroslav Nemček
Adresa:
Ulica Gejzu Dusíka 28 Trnava 91708
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
19. Jún 2017
Záznam do:
9. Marec 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Jaroslav Nemček
Adresa:
Ulica Gejzu Dusíka 28 Trnava 91708
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Darina Nemčeková
Adresa:
Ulica Gejzu Dusíka 28 Trnava 91708
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
19. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
LG Legal, s.r.o.
Adresa:
Seberíniho 9 Bratislava - mestská časť Ružinov 82103

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 9.03.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 19.06.2017 do: 9.03.2020

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×