Dodávateľ

Lomtec.com a.s.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Lomtec.com a.s.

IČO: 35795174

Adresa: Líščie údolie 5, Bratislava

Registračné číslo: 2019/10-PO-F1336

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 4. Október 2019

Záznam platný do: 4. Október 2022

Posledná zmena: 16. Január 2021


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 4 230 079,00 EUR 4 4
2015 380 260,00 EUR 2 2
2016 20 255 532,00 EUR 3 3
2018 3 405 380,00 EUR 1 1
2020 2 649 210,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 4 230 079,00 EUR 4 4
2015 380 260,00 EUR 2 2
2016 20 255 532,00 EUR 3 3
2018 3 405 380,00 EUR 1 1
2020 2 649 210,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 158 760,00 158760.00 EUR
Mesto Poprad 1 16 710,00 16710.00 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 126 200,00 126200.00 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 2 3 626 880,00 3626880.00 EUR
Mesto Košice 2 2 692 972,00 2692972.00 EUR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 1 229 536,00 229536.00 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 2 2 828 531,00 2828531.00 EUR
Výskumný ústav vodného hospodárstva 1 18 608 372,00 18608372.00 EUR
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 1 2 632 500,00 2632500.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Rozšírenie informačného systému AOTS a videoportálu Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 126 200,00 126200.0 EUR 2014 Služby Nie 1
IS-verejné obstarávanie, rozšírenie produktov Active Procurement Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 132 300,00 132300.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Elektronizácia služieb Mesta Košice Mesto Košice 1 796 812,00 1796812.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Zavedenie systému ETRS Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 229 536,00 229536.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy (EVO) Hlavné mesto SR Bratislava 3 121 000,00 3121000.0 EUR 2014 Služby Áno 1
SW na správu a evidenciu verejných obstarávaní SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 221 500,00 221500.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Laboratórna technika Výskumný ústav vodného hospodárstva 18 608 372,00 18608372.0 EUR 2016 Tovary Áno 1
Poskytovanie služieb pre systém Elektronické služby mesta Košice Mesto Košice 896 160,00 896160.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Rozvoj projektu Elektronizácie služieb bratislavskej samosprávy Hlavné mesto SR Bratislava 751 000,00 751000.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Laboratórne prístroje pre analýzu vody a sedimentov SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 3 405 380,00 3405380.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Vytvorenie Centrálneho informačného systému štátnej služby a poskytovanie služieb prevádzkovej podpory systému Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 2 632 500,00 2632500.0 EUR 2020 Služby Áno 1
Vytvorenie nového webového sídla Mesta Poprad Mesto Poprad 36 830,00 36830.0 EUR 2020 Služby Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 83 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
PhDr. Denisa Vlková MPH
Adresa:
Lipová 9A Marianka 90033
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Miroslav Ličko
Adresa:
Karadžičova 39 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. December 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Miroslav Ličko
Adresa:
Karadžičova 39 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Júl 2017
Záznam do:
3. December 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
PhDr. Denisa Vlková MPH
Adresa:
Lipová 9A Marianka 90033
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Miroslav Ličko
Adresa:
Karadžičova 4108/39 Bratislava 81108
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Tomáš Kovaľ
Adresa:
Astrová 759/10 Bratislava 82101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
a Audit, s. r. o.
Adresa:
Ul. 29 Augusta 2B Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81107
Meno:
a Audit, s. r. o.
Adresa:
Mickiewiczova 9 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81107

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 3.12.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 11.01.2019 do: 3.12.2020

StiahniZáznam platný od: 31.07.2017 do: 11.01.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×